Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 04/2013

Wyniki Grupy TAURON w 2012 r.

• Przychody Grupy TAURON w 2012 r. wyniosły ponad 24,7 mld zł, czyli niemal 20 proc. więcej niż rok wcześniej, kiedy TAURON wypracował 20,8 mld zł przychodów.
• Wzrost EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w 2012 r. o 25,6 proc. do ponad 3,8 mld zł z niecałych 3,1 mld zł w 2011 r. Jednoczesny wzrost marży EBITDA z 14,7 proc. przed rokiem do 15,5 proc. w 2012 r.
• Wzrost zysku netto o blisko 22 proc. z niespełna 1,3 mld zł w 2011 r. do ponad 1,5 mld zł w roku ubiegłym.
• Skokowy wzrost produkcji węgla handlowego - w IV kwartale 2012 r. o 85 proc. do niemal 1,5 mln ton oraz w całym roku do blisko 5,6 mln ton (wzrost o 21,6 proc. rok do roku), dzięki poprawie efektywności wydobycia niezakłóconej problemami geologiczno-górniczymi.
• Grupa TAURON wytworzyła w 2012 r. 19,11 TWh energii elektrycznej, to jest o blisko 11 proc. mniej niż rok wcześniej. Znacząco - o ponad 23 proc. - z 0,99 TWh (2011 r.) do 1,22 TWh (2012 r.) - zwiększył się wolumen energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych.
• Wzrost wolumenu energii dostarczonej przez segment Dystrybucji. W 2012 r. było to 47,85 TWh, czyli o 25,1 proc. więcej niż rok wcześniej.
• Podobne jak w Dystrybucji tempo wzrostu sprzedaży detalicznej (26 proc.) energii elektrycznej; zwiększenie wolumenu z 35,52 TWh do 44,74 TWh w 2012 r.

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Prosimy obliczyć 3 plus 6.

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: