Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 09/2018

Zamień odpad w zysk

Paliwa odpadowe w energetyce rozproszonej

Globalne zapotrzebowanie na energię elektryczną narasta lawinowo i wg prognoz obecne zużycie energii podwoi się w ciągu najbliższych 20 lat. Tak szybki wzrost zapotrzebowania przy powolnym rozwoju systemu energetycznego powoduje, że stabilne i pewne dostawy energii elektrycznej są niezbędne dla rozwoju wielu gałęzi przemysłu. Jednocześnie wiele zakładów przemysłowych stoi przed problemem utylizacji produktów ubocznych, często będących niewykorzystywanym nośnikiem energii. Wykorzystanie ich jako paliw pozwoli nie tylko zwiększyć niezależność energetyczną zakładu, ale może być również źródłem dochodu. Niestety, bardzo często są to paliwa niskiej jakości, co sprawia, że nie mogą być wykorzystane w klasycznych rozwiązaniach wysokosprawnej energetyki.

Dobrym przykładem zagospodarowania produktu ubocznego jako paliwa są kopalnie węgla kamiennego, które od wielu lat z wielkim powodzeniem wykorzystują gaz kopalniany do produkcji energii elektrycznej, a także chłodu i sprężonego powietrza na potrzeby wentylacji korytarzy kopalń. Warto tu zaznaczyć, że choć odmetanowanie kopalni jest prowadzone przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa pracujących pod ziemią górników, to cały proces odmetanowania jest bardzo kosztowny. Efektywne wykorzystanie tego paliwa pozwala część tych kosztów zrekompensować oraz znacząco ogranicza emisję metanu do atmosfery.

Efektywne wykorzystanie produktu ubocznego realizują także zakłady Grupy Azoty S.A. w Kędzierzynie-Koźlu. Zakłady te przy produkcji nawozów rolniczych generują znaczne ilości gazu zawierającego od 85% do 95% wodoru. Gaz o takim składzie najczęściej jest spalany w pochodni, ponieważ tak duża zawartość wodoru stwarza liczne ograniczenia w zastosowaniu go jako paliwa w typowych urządzeniach energetycznych. Natomiast, we wspomnianych zakładach gaz odpadowy jest wykorzystywany jako paliwo do produkcji energii elektrycznej na potrzeby zakładu. Samo spalanie tego paliwa odbywa się w sposób bezpieczny i przyjazny środowisku.

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Prosimy dodać 6 i 7.

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: