Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 08/2012

Zgazowanie węgla w Polsce uzasadnione biznesowo

Z Maciejem Kaliskim, profesorem AGH, przewodniczącym Rady Nadzorczej Kompanii Węglowej, zastępcą dyrektora Departamentu Górnictwa Ministerstwa Gospodarki rozmawia Jacek Balcewicz

 - Wyniki ubiegłego roku w polskim górnictwie węglowym zostały ocenione jako najlepsze w ciągu ostatniego 20-lecia. Jakie czynniki miały na to wpływ?

- Rzeczywiście górnictwo węgla kamiennego uzyskało w 2011 r. rekordowy wynik finansowy netto w wysokości 2,9 mld zł, a przychody ze sprzedaży węgla wzrosły - w stosunku do 2010 r. - o 17,6% do poziomu 25,9 mld zł. Wskaźnik EBITDA wyniósł 5,2 mld zł. Jednakże ten bardzo dobry wynik jest przede wszystkim skutkiem wysokich cen węgla. Gdy popatrzymy na wydobycie, to było ono mniejsze o ok. 0,6 mln ton w stosunku do 2010 r. chociaż trzeba też przyznać, że zahamowano tempo jego spadku, które obserwowane było od szeregu lat. Natomiast cena zbytu węgla energetycznego była średnio o 9% wyższa niż w 2010 r., a koksującego o ponad 38%. Struktura cenowa węgla znajduje odbicie także w wynikach poszczególnych spółek. Najwyższy wynik - ponad 2 mld zł - odnotowała JSW S.A.

- Jak na tym tle wyglądają wyniki Kompanii Węglowej?

- Kompania Węglowa wypracowała 590 mln zł zysku netto. Jest to najwyższy wynik finansowy osiągnięty od początku istnienia spółki, czyli od 2003 r. Złożyła się nań większa sprzedaż węgla niż 2010 r., bo o prawie 0,8 mln ton, jak i dobra cena węgla. Mając na względzie dotychczasową sytuację spółki, przejęte przez nią zobowiązania, wysokie koszty stałe, oceniam uzyskany wynik bardzo dobrze.

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Jaka jest suma 9 i 1?

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: