Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Styczeń 2012

Tam, gdzie niezawodność jest najważniejsza

17-01-2012

Łączność M2M, czyli Machine To Machine, to podstawa wszelkich rozwiązań inteligentnych sieci i systemów zdalnego opomiarowania. Jak zapewnić takim połączeniom wystarczające bezpieczeństwo i niezawodność tak ważne w branży energetycznej? Które rozwiązanie wybrać?

Transmisja M2M w Polsce w sieciach bezprzewodowych opiera się praktycznie w 100% na usługach oferowanych przez operatorów sieci GSM. Główne branże korzystające z tego typu rozwiązań to:

  • Ochrona
  • Energetyka
  • Finanse
  • Dostawcy rozwiązań Monitoringu pojazdów

Energetyka jest jednym z głównych odbiorców tego rodzaju rozwiązań. Na przykład w Polkomtelu przedsiębiorstwa z branży energetycznej stanowią około ⅓ klientów w obszarze transmisji M2M.

Jak to działa?

Obecnie rozwiązania M2M proponowane przez operatorów GSM zbudowane są z następujących

Więcej...

01/2012 Komentarze (0)

Elektromagnetyczna apokalipsa…

16-01-2012

Powszechne stosowanie urządzeń elektronicznych i mikroprocesorowych uczyniło naszą cywilizację podatną na nowe zagrożenia. Liczne elementy elektryczne, a zwłaszcza elektroniczne są bardzo wrażliwe na przepięcia (tj. nadmiernie wysokie napięcia) przenoszone do obwodów przez sprzężenia indukcyjne lub pojemnościowe bądź przez miejsca uszkodzenia izolacji.
Dla przeniknięcia fali przepięciowej do układu elektrycznego po przewodach linii konieczne jest przekroczenie zdolności pochłaniania energii zainstalowanych w nim elementów ochronnych. Uszkodzenie układów elektronicznych może spowodować impuls prądu elektrycznego o odpowiednio wysokim napięciu i energii mniejszej od milidżula (10-3 J), przy czym czas jego trwania nie musi przekraczać mikrosekundy (10-6 s). Typowe ochronniki przepięciowe wykazują wprawdzie zdolność pochłaniania impulsów o wielokrotnie większej energii, lecz ich stosowanie nie jest ograniczone z powodu wysokiej ceny. Przepięcia w obwodach elektrycznych wywołują także przenikające je zewnętrzne, zmienne pola magnetyczne. Dotychczas uważano, że układy elektroniczne umieszczone w metalowej obudowie są skutecznie zabezpieczone przed działaniem zewnętrznych pól elektromagnetycznych. Jednak badania wykazały, że nawet metalowa klatka Faradaya nie w pełni chroni aparaty przed wnikaniem impulsów fal elektromagnetycznych wielkiej częstotliwości. Źródłem impulsowych pól mogą być np. wyładowania atmosferyczne, zjawiska w układach wysokich napięć, eksplozje nuklearne lub użycie innych rodzajów broni zwanych skrótowo e-bombami.

Więcej...

01/2012 Komentarze (0)

Kilowat za centa

16-01-2012

Siergiej Bojarkin,kierownik projektu Bałtyckiej Elektrowni Atomowej w Kaliningradzie i jednocześnie jeden z dyrektorów „Rosatom", podczas konferencji w Wilnie 23 listopada 2011 roku nt. perspektyw rozwoju energetyki jądrowej w regionie Morza Bałtyckiego, zapewnił, że pierwszy blok, o mocy 1194 MW, elektrowni w Niemańskim Rejonie Obwodu Kaliningradzkiego (tuż przy graniczy Litwą) będzie gotowy w 2016 roku, a drugi w 2018 r.

 Koszt produkcji kilowatogodziny wyniesie początkowo 3,5 centa USA, zaś po 15 latach spadnie do zaledwie jednego centa. Tak tanio nie produkuje nawet Ukraina.
Budować elektrownię w obwodzie mają pomóc także prywatni inwestorzy z zagranicy. Do końca 2011 roku powinny zostać zawarte odpowiednie umowy. Zainteresowanie przejawiają m.in. takie koncerny, jak: EDF, „Nukem Technologies", „Siemens", „EnBW", a nawet czeska CEZ Group". Koszt inwestycji szacuje się na 5 mld euro.

 Bojarkin zauważył przy tym, że od 2020 roku w tym regionie da się zauważyć niedobór energii elektrycznej, więc mogą swobodnie funkcjonować trzy elektrownie atomowe: w obwodzie kaliningradzkim, na Litwie oraz Białorusi. Przypomniał, że Rosja dąży do budowy połączeń energetycznych obwodu kaliningradzkiego z Litwą, Polską oraz Niemcami.

Więcej...

01/2012 Komentarze (0)

Czas na eko-LPG

15-01-2012

Dotychczas głównym źródłem wytwórczości gazu płynnego w skali światowej są rafinerie przetwarzające ropę. Dopiero teraz rozpoczęto produkcję w skali przemysłowej tego ważnego paliwa płynnego ze źródeł odnawialnych i zupełnie nieoczekiwanie pojawiła się nowa możliwość jego pozyskiwania z biomasy ...

Więcej...

01/2012 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: