Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

OŹE a bezpieczeństwo energetyczne

Cywilizację ludzką u progu XXI wieku cechuje duże uzależnienie od energii.
Specjalistyczne analizy ekonomiczne, a nawet społeczne wskazują, iż zachodzące przemiany cywilizacyjne pogłębiają tę zależność.

OŹE a bezpieczeństwo energetyczne OŹE a bezpieczeństwo energetyczne

Surowiec strategiczny

Nikogo nie trzeba przekonywać, że najważniejszymi obecnie surowcami są ropa i gaz ziemny.
Wynika to oczywiście z faktu wykorzystania ich w różnych dziedzinach przemysłu i nauki. 

Surowiec strategiczny Surowiec strategiczny

Węgiel brunatny, prąd, ropa i gaz ponad granicami

Współpraca polsko-niemiecka w energetyce rozpoczęła się niemal automatycznie wraz z zakończeniem II wojny światowej. 

Od prawie 70 lat... Od prawie 70 lat...

Ukraina chce gazociągu z Polski

21-11-2014

Premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk polecił 31 października 2014 roku Ministerstwu Energetyki i "Naftogaz Ukrainy" rozpoczęcie negocjacji z EBOR i EBI w sprawie finansowania budowy gazociągu między Ukrainą a Polską. Chciałby, aby gazociąg był gotowy w 2016 roku. Jego zdaniem, nowy gazociąg może osiągnąć przepustowość około 80 milionów metrów sześciennych dziennie, którym płynąłby na Ukrainę gaz z państw UE.

Koncepcję nowego gazociągu ogłoszono w połowie października 2014 roku podczas Baltic Business Forum w Świnoujściu, gdzie poinformowano, że polska spółka Polenergia (powiązana kapitałowo z Janem Kulczykiem) wraz Ukrtransgaz (spółka „Naftogazu") pracują nad wykorzystaniem Korytarza Gazowego Wschód - Zachód do przesyłu gazu na i z Ukrainy. Służyć do tego celu ma gazoport w Świnoujściu, projektowany gazociąg Szczecin - Bernau oraz nowy interkonektor na granicy z Ukrainą. Zdaniem prezesa Polenergii, Radosława Dudzińskiego, gazociąg łączący Podkarpacie i Lwowszczyznę pozwoli na eksport 8 mld m3 gazu rocznie na Ukrainę oraz 7 mld m3 w kierunku zachodnim. Takie rozwiązanie - jego zdaniem - pozwoliłoby ponadto korzystać Polsce z 9 mld m3 podziemnych magazynów gazu w rejonie Lwowa.

Rozpatrywane są dwa warianty trasy magistrali gazowej o długości 100 i 110 kilometrów od gazociągu tranzytowego Drozdowicze na granicy polsko-ukraińskiej do podziemnych magazynów gazu ziemnego w Bilcze- Wolica na Ukrainie. Całkowity koszt projektu może sięgnąć 245 milionów dolarów. Jeżeli znajdą się niezbędne środki finansowe, to - zdaniem polskiej spółki - gazociąg może rozpocząć funkcjonowanie w latach 2019-2020.

 

 

Więcej...

11/2014 Komentarze (0)

Jeśli zmiana dostawcy nie wystarczy... Jak płacić mniej za prąd?

19-11-2014

Statystyczna polska rodzina wydaje ponad jedną trzecią domowego budżetu na opłaty związane z życiem i energią. Niestety ten koszt nie będzie maleć. Dlatego w obliczu rosnących cen prądu warto postawić na jego własną produkcję. Wybór oszczędnych i ekologicznych rozwiązań jest szeroki. Jednym z nich jest fotowoltaika. Eksperci z Fundacji BOŚ podpowiadają jak zostać Prosumentem, stworzyć własną mikroinstalację i zaoszczędzić nawet 2 tys. złotych w skali roku. Projekt jest wspierany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 Często słyszy się, że Polska ma zbyt małe nasłonecznienie, by instalacje fotowoltaiczne mogły pracować efektywnie. To mit. Niemcy i Czechy, które świecą przykładem w tej kwestii, mają nasłonecznienie porównywalne do naszego. Nieprawdą jest również, że panele fotowoltaiczne (PV) przestają zupełnie działać w zachmurzony dzień. Faktem jest jedynie, że spada ich moc. Często mówi się, że to się nie opłaca, a same panele są bardzo drogie. W wyniku dynamicznego rozwoju branży OZE i dużej konkurencji na rynku, w ostatnich latach ich ceny spadły o blisko połowę. Z kolei sama wydajność paneli fotowoltaicznych zdecydowanie się poprawiła. 

Niestety, jak pokazały badania przeprowadzone przez TNS Global na zlecenie Fundacji Banku Ochrony Środowiska, tylko co dziesiąty Polak wie, że są środki publiczne pozwalające dofinansować mikroinstalacje fotowoltaiczne we własnym domu. Takie wsparcie może znacznie obniżyć koszt całej inwestycji. 

Więcej...

11/2014 Komentarze (0)

Nie tylko na Targach Energii... Prosument na rynku energii

14-11-2014

Producenci, dystrybutorzy oraz odbiorcy końcowi spotkali się podczas XI Targów Energii, organizowanych przez Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii oraz Towarzystwo Obrotu Energią. Targi odbyły się w dniach 25 -26 września 2014 roku w Jachrance.

Energia elektryczna od ponad siedmiu już lat jest  przedmiotem nieograniczonego handlu, przy zachowaniu dotychczasowych warunków jej dystrybucji. Od 1 lipca 2007 roku każdy odbiorca posiada możliwość zakupu energii elektrycznej od dowolnego sprzedawcy. Od 2010 roku systematycznie rośnie liczba odbiorców korzystających z zasady TPA. Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec grudnia 2013 roku wyniosła około 93 tysiące. Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec grudnia 2013 roku (grupa taryfowa G), wyniosła około 136 tysięcy, a więc zwiększyła się od końca XII 2012 roku o około 59 tysięcy, co stanowi wzrost o 77,3%. Także w roku 2014 z miesiąca na miesiąc rośnie liczba zmieniających sprzedawcę, szczególnie w grupie gospodarstw domowych.

W trakcie Targów odbyło się szereg dyskusji i spotkań, podczas, których omawiano praktyczne aspekty funkcjonowania rynku energii elektrycznej. Jednym z głównych tematów była rola prosumenta na zmieniającym się rynku energii. W dobie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz mikro instalacji w gospodarstwach domowych staje się on coraz bardziej znaczącym elementem systemu energetycznego. Na Targach poruszono również ważny temat audytów efektywności energetycznej.

Tegoroczne Targi Energii stały się również dobrą okazją do zaprezentowania nowości w zakresie technologii energetycznych oraz zarządzania energią.

Więcej...

11/2014 Komentarze (0)

Branżowe spotkanie w Lublinie

12-11-2014

18 listopada na Targach Lublin S.A. rozpocznie się VII edycja Targów Energetycznych ENERGETICS. Targi Energetics. To jedno z najważniejszych spotkań branży energetycznej w Polsce.

Energetyka to sektor wpływający na funkcjonowanie i rozwój wielu gałęzi gospodarki. Dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną przez przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa domowe, w najbliższych latach powinny zostać podjęte działania nakierowane na modernizowanie i rozbudowę infrastruktury wytwórczej oraz przesyłowej.

Targi ENERGETICS gromadzą coraz większą liczbę przedstawicieli branży energetycznej. Wydarzenia skupia w jednym miejscu zarówno duże koncerny, jak i indywidualnych przedsiębiorców. W tegorocznej edycji udział weźmie ok. 130 Wystawców. Wśród prezentowanych urządzeń i aparatów znajdą się m.in. stacje transformatorowe, rozdzielnice, wyłączniki, przekładniki, kable i przewody, odnawialne źródła energii, aparaty i systemy pomiarowe, automatyki, przesyłania i obróbki informacji, urządzenia UPS, agregaty prądotwórcze i napędy oraz wiele innych wyrobów czy oferowanych usług. W stały punkt wystawy wpisała się także strefa pojazdów i sprzętu specjalistycznego dla energetyki, która spotkała się z pozytywnym odbiorem podczas ubiegłorocznej edycji.

ENERGETICS to wydarzenie, które aktywizuje przedsiębiorców związanych z branżą, a także stanowi niezwykle ważne forum dyskusji ekspertów. 

 

 

Więcej...

11/2014 Komentarze (0)

Do 2030 roku w Polsce... Zerowy wzrost zapotrzebowania na energię

10-11-2014

 • Energochłonność polskiej gospodarki spada, jednak wciąż zapotrzebowanie na energię jest u nas dużo większe niż w krajach „starej" Unii
 • Rentowność energetyki jest w Polsce wyższa niż sektora przedsiębiorstw ogółem, pomimo spadku dynamiki przychodów ze sprzedaży
 • Ceny surowców w ciągu najbliższych dwóch dekad nie powinny negatywnie oddziaływać na ceny energii - ważniejsze będą: dynamika PKB, efektywność energetyczna i polityka klimatyczna UE
 • Przy założeniu średnio 3 proc. rocznego wzrostu PKB do roku 2030 - zapotrzebowanie polskiej gospodarki na energię wynieść może 65,5 Mtoe
 • Przy wolniejszym wzroście polskiego PKB - średnio 1,5 proc. rocznie do roku 2030 - zapotrzebowanie to wyniesie niemal 70 Mtoe

Obraz polskiego sektora energetycznego

W latach 1995-2012 PKB Polski realnie się podwoił, a zużycie energii pozostało praktycznie bez zmian. I choć świadczy to o spadku energochłonności polskiej gospodarki w tym okresie o połowę, to jej poziom był w 2012 r. nadal o 15 proc. wyższy od średniej dla UE28, o 19 proc. od średniej dla UE15 i o 21 proc. od energochłonności gospodarki niemieckiej. 

Polska (również inne kraje regionu Europy Środkowo-Wschodniej) ma zatem wciąż proste rezerwy efektywnościowe do wykorzystania dla zwiększenia efektywności energetycznej i zbliżenia do wskaźników rozwiniętych krajów UE.

Więcej...

11/2014 Komentarze (0)

ENERGETAB 2014

06-11-2014

Na zakończonych 18 września 2014 r. międzynarodowych targach energetycznych ENERGETAB 2014 swoje najnowsze produkty zaprezentowało 749 wystawców z 20 krajów Europy i Azji. 

Na tych największych, w tej branży, w Europie Środkowej targach wystawcy starali się pokazać swoje najnowocześniejsze maszyny, urządzenia, aparaty czy technologie służące zwiększeniu niezawodności przesyłania energii elektrycznej oraz podniesieniu efektywności jej wytwarzania i użytkowania. Z tymi rozwiązaniami postanowiło zapoznać się w tym roku ponad 20 tysięcy zwiedzających z kraju i zagranicy. Zwiedzającym jak i wystawcom dopisała pogoda - przez trzy targowe dni świeciło słońce. 

Gama prezentowanych urządzeń i aparatów była bardzo szeroka: stacje transformatorowe, rozdzielnice, wyłączniki, przekładniki, kable i przewody, odnawialne źródła energii, aparaty i systemy pomiarowe, automatyki, przesyłania i obróbki informacji, urządzenia UPS, agregaty prądotwórcze i napędy oraz wiele innych wyrobów czy oferowanych usług.

Praktycznie prawie na każdym stoisku można było dostrzec ciekawe, innowacyjne rozwiązania - niektóre zrozumiałe, być może, tylko dla wąskiej grupy specjalistów. 
Ale i osoby mniej zaawansowane w technice mogły zaciekawić się prezentowanymi aparatami, narzędziami, całą gamą specjalistycznych pojazdów czy podnośników, panelami fotowoltaicznymi czy nowoczesnymi źródłami światła montowanymi na efektownych słupach kompozytowych bądź na słupach z odległej epoki lamp gazowych. 

Więcej...

11/2014 Komentarze (0)

Elektrownia na wulkanie

03-11-2014

Jesienią 2014 roku, w Kenii, oddano do użytku jedną z większych na świecie elektrowni wulkanicznych. Jej moc to 140 megawatów energii, a kosztowała 126 milionów dolarów, pożyczonych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Banku Światowego. Inwestycję zrealizowała państwowa spółka Kenya Electricity Generating Company (Kengen).

Elektrownię wybudowano w Olkarii, czyli na obszarze wulkanicznym. W okolicy funkcjonuje już jedna elektrownia geotermalna o mocy 45 MW. Zbudowano ją jeszcze w latach 70. u podnóża wulkanu Longonot. Nowa elektrownia pozwoli, już od 2015 roku, obniżyć koszty energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i przemysłu aż o 50 procent, a zwrot funduszy inwestycyjnych nastąpi w ciągu najbliższych 6-7 lat. Kengen, w 2018 roku, zbuduje, także w wulkanicznym obszarze Olkarii, kolejną elektrownię. Potencjał energetyczny tego obszaru oceniany jest na 560MW.

Do roku 2018 Kenia chce pokrywać, dzięki źródłom geotermalnym, 50 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną, a do 2020 r. aż 85 proc. energii ma pochodzić z tych źródeł. Rząd Kenii planuje do 2020 r. podwoić obecną produkcję energii do 2 tys. MW. Niektórzy analitycy są zdania, że do roku 2030 Kenia będzie wstanie wybudować elektrownie geotermalne o łącznej mocy aż 5 tys. MW. Całkowity potencjał Kenii jest oceniany na 7 tys. MW - informuje serwis Cleantechnica.com. Raport Międzynarodowej Agencji Energii przewiduje „znaczne przyspieszenie tempa wdrażania zaawansowanych technologii w nowych krajach", takich jak Kenia.

Więcej...

11/2014 Komentarze (0)

Brudna trzydziestka?

23-10-2014

Jedni mówią „brudna trzydziestka" - inni lista największych producentów energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Ani jedni, ani drudzy nie negują konieczności obecności energii elektrycznej w życiu ludzi XXI wieku. Nikt nie chce tego głośno powiedzieć, choć wszyscy o tym wiedzą, że współczesny człowiek, zwłaszcza w Europie jest od niej po prostu uzależniony. Jak narkoman od narkotyków. Tyle tylko, że narkomana można odtruć i wyciągnąć z nałogu. A od prądu - mówiąc trywialnie - nie uwolnimy się już nigdy. Bardzo chętnie mówimy o elektrycznych samochodach czy autobusach, że są bezemisyjne, ale to nie prawda. Cudów nie ma. Zwłaszcza w technice. Są tak emisyjne - jak emisyjna jest elektrownia, która dostarcza energię elektryczną wykorzystywana do ich napędu. Lewa strona równania musi równać się prawej stronie. Jeśli ktoś to neguje - jest nieukiem, albo hochsztaplerem.

Poza energetyką jądrową i hydroenergetyką nie ma bezemisyjnych zawodowych źródeł energii dużej mocy, działających na masową skalę, po przystępnych kosztach. Ekolodzy zwłaszcza w Niemczech negują prawo obywatelstwa energetyki jądrowej, zaś hydroenergetyka działająca na wielka skalę podobnie jak górnictwo węgla brunatnego ingeruje w środowisko. I tak źle - i tak niedobrze. Najnowszy raport Europe's Dirty 30 firmowany przez WWF i Climate Action Network, a wykonany za pieniądze Unii Europejskiej jest interesujący i pouczający. Jego autorzy pokazują wszak, że Niemcy i Wielka Brytania oficjalnie lansują walkę o czysty klimat i energetykę odnawialną, a z drugiej strony nie rezygnują z węgla. Ale dzięki taniej energetyce węglowej, którą można obkładać rozmaitymi kontrybucjami są pieniądze na dofinansowanie tzw. odnawialnych źródeł energii. W dniu, w którym na starym kontynencie zamknięta zostanie ostatnia klasyczna elektrownia, cała piramida dopłat i subwencji runie.

Więcej...

10/2014 Komentarze (0)

Stron 1 z 104 Ostatnie »
10-11/2014
09/2014
07-08/2014

Polecamy

Artykuły

Reklama