Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Z Krakowa podnoszono sieć telekomunikacyjną Japonii po awarii w elektrowni jądrowej Fukushima

W niezbyt obszernym pomieszczeniu Katedry Telekomunikacji AGH zlokalizowano 5 stacji bazowych LTE tzw. „Small cells". Trzy z nich to małe stacje przeznaczone do użytku wewnętrznego ...

Z Krakowa podnoszono sieć telekomunikacyjną Japonii po awarii w elektrowni jądrowej Fukushima Z Krakowa podnoszono sieć telekomunikacyjną Japonii po awarii w elektrowni jądrowej Fukushima

Niskoemisyjne zgazowanie węgla szansą na skrócenie rosyjskiego bata

„Jeśli węgiel zmienimy w gaz, uratujemy nasze kopalnie" - tak pisał na pierwszej stronie „Dziennik Polski" nazajutrz po wizycie na AGH w Krakowie ministra Skarbu Państwa Andrzeja Czerwińskiego ...

Niskoemisyjne zgazowanie węgla szansą na skrócenie rosyjskiego bata Niskoemisyjne zgazowanie węgla szansą na skrócenie rosyjskiego bata

Przynajmniej część bloków EJ Greifswald mogłoby funkcjonować do dzisiaj

Z Łukaszem Sawickim, starszym specjalistą w Departamencie Energii Jądrowej Ministerstwa Gospodarki rozmawia Jacek Balcewicz

Przynajmniej część bloków EJ Greifswald mogłoby funkcjonować do dzisiaj Przynajmniej część bloków EJ Greifswald mogłoby funkcjonować do dzisiaj

Mikrosieci uchronią miasta od przerw w dostawie energii

24-11-2015

W ostatnich latach mieszkańcy Nowego Jorku bywali świadkami spektakularnych przerw w dostawie energii elektrycznej. W 2003 roku, podczas tak zwanego Great Northeast Blackout, światła zgasły w niemal całym stanie, a przejściowymi przerwami w dostawie prądu dotknięte zostały nawet służby ratunkowe.

W 2008 roku przeszło 1,7 miliona mieszkańców zostało odciętych od dostaw elektryczności po przejściu potężnej burzy lodowej, która połamała drzewa i doprowadziła do paraliżu sieci elektroenergetycznej. Z kolei w 2012 roku głównym winowajcą był huragan Sandy.

Spowodował uszkodzenia elektrowni i innych instalacji energetycznych, na szereg dni pozostawiając miliony mieszkańców bez prądu. Mając na względzie, że zapewne przyjdzie się im mierzyć z podobnymi wyzwaniami w przyszłości, władze stanu zdecydowały się na poszukiwanie nowych sposobów na zapewnienie dostaw energii na wypadek kolejnych awarii sieci.

Na drodze do wypracowania nowych rozwiązań wciąż jednak pojawiał się jeden poważny problem. Tradycyjny model sieci energetycznej funkcjonuje w oparciu o niewielką liczbę dużych elektrowni, które przesyłają elektryczność na niekiedy znacznych dystansach. Jeśli choć jedna elektrownia lub linia przesyłowa ulegnie awarii, paraliżowi ulega cała sieć. Dla władz usiłujących poradzić sobie z tym strukturalnym problemem jedna koncepcja wydaje się szczególnie atrakcyjna.

Mowa o mikrosieci. Urzędnicy od Poczdamu po Brooklyn są przekonani, że jest to rozwiązanie, które pozwoli zapewnić dostawy energii elektrycznej kiedy następnym razem zagrożony będzie dopływ elektryczności do szpitali i innych obiektów o znaczeniu strategicznym.

Więcej...

11/2015 Komentarze (0)

Nowe Pomorzany w 2019 r.

19-11-2015

Polska Grupa Energetyczna rozpoczyna program inwestycyjny w Elektrowni Pomorzany, dzięki któremu będzie ona przystosowana do dalszej eksploatacji po roku 2019, przez kolejne 20 lat. Zawarcie umów na wykonanie prac modernizacyjnych planowane jest na koniec I kwartału 2016 r. Inwestycja zakończy się w III kwartale 2019 r.

Program inwestycyjny w Elektrowni Pomorzany, będącej częścią Zespołu Elektrowni Dolna Odra, obejmuje budowę instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla dwóch kotłów Benson OP-206 

o łącznej mocy cieplnej 180 MW oraz elektrycznej 134 MW. Zmodernizowane zostaną również podgrzewacze wody, wentylatory spalin i obrotowe podgrzewacze powietrza. Pomorzany zyskają również instalację odsiarczania spalin. Po zakończeniu programu inwestycyjnego Elektrownia spełniać będzie wymogi unijnej dyrektywy o emisjach przemysłowych, a jakość powietrza w Szczecinie znacząco poprawi się.

Obecnie trwa etap oceny wniosków firm zainteresowanych realizacją inwestycji, a zawarcie umów z wykonawcami planowane jest na koniec I kwartału 2016 roku. Wpłynęło 8 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym na budowę instalacji odsiarczania spalin oraz 11 wniosków w postępowaniu na budowę instalacji katalitycznego odazotowania spalin.

Efektem realizacji programu inwestycji odtworzeniowych oraz procesu działań modernizacyjnych będzie wydłużenie zdolności eksploatacyjnych w Elektrowni Pomorzany co najmniej do 2039 roku. Modernizacja ma zatem także istotne znaczenie dla regionu, ponieważ oznacza zachowanie istniejących miejsc pracy.

Więcej...

11/2015 Komentarze (0)

Odbudowa zapory na Witce

16-11-2015

Prace przy odbudowie zapory na rzece Witka w Niedowie, zniszczonej po przejściu fali powodziowej w 2010 r., toczą się zgodnie z harmonogramem. Inwestycja realizowana przez spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna gotowa jest już w  60 proc. Do wybudowania zapory wykorzystane zostanie w sumie 1 800 ton stali zbrojeniowej oraz 20 650 m3 betonu.

 

Zakończone zostało już betonowanie konstrukcji lewostronnej części zapory, a obecnie prace realizowane są, m.in. przy budowie poszczególnych sekcji zapory prawostronnej i przelewu labiryntowego, budowy kaskady i niecki wypadowej, przepławki dla ryb, wzmocnienia lewego brzegu, rozbudowy budynku pompowni. Jeszcze 

w tym roku planowane jest zakończenie prac w zakresie konstrukcji betonowej zapory prawostronnej, przelewu labiryntowego oraz montażu mostu nad przelewem.

Zapora na sztucznym zbiorniku technologicznym wody chłodzącej dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów uległa zniszczeniu w wyniku powodzi w sierpniu 2010 roku. Uszkodzona zapora była zaporą ziemną. W wyniku tej katastrofy elektrownia utraciła swoje podstawowe źródło zasilania w wodę technologiczną, a miasto Bogatynia główne źródło zaopatrzenia w wodę pitną.

Odbudowywany przez PGE GiEK S.A. obiekt z uwagi na konstrukcję betonową oraz dodatkowe urządzenie upustowe będzie nieporównywalnie bardziej wytrzymały na okoliczność podobnego, nadzwyczajnego zdarzenia, jakie miało miejsce w 2010 roku.

Więcej...

11/2015 Komentarze (0)

Ciężko i wysoko

13-11-2015

Na placu budowy nowych bloków w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole nadal prowadzone są intensywne prace montażowe. Aktualnie konstruowana jest maszynownia bloku nr 5. Przy budowie głównych maszynowni obu bloków łącznie zostanie wykorzystanych ok. 10 tys. ton stali, a cała konstrukcja osiągnie wysokość 52 metrów.

 Łączny ciężar stali konstrukcji głównej maszynowni bloków nr 5 i 6 wyniesie około 10 000 ton, a całość prac montażowych zgodnie z harmonogramem zakończy się w drugim kwartale 2016 roku - informuje Tomasz Pluciński, zastępca dyrektora projektu budowy bloków nr 5 i 6 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. - Organizacja prac wymaga skoordynowania trwających robót żelbetowych w maszynowni oraz obiektów realizowanych w bezpośredniej bliskości: centralnego budynku elektrycznego, tuneli kablowych oraz kotłowni. Ze względu na zaawansowanie tych prac, szczególnej koordynacji wymaga transport pionowy - dodaje Pluciński.

Podczas początkowego etapu montażu wykorzystywano 130-tonowy dźwig, na przełomie października i listopada tego roku sprowadzony zostanie dźwig klasy CC2800, a miesiąc później drugi - tej samej klasy.

 - Praca dźwigami tej klasy daje możliwość montażu od 80 do 120 ton stali dziennie na blok. Montaż konstrukcji stalowej prowadzony będzie do wysokości 52 m obiektu maszynowni i podłużnej nawy nawęglania biegnącej nad maszynownią - precyzuje Tomasz Pluciński.

Więcej...

11/2015 Komentarze (0)

Bezpieczeństwo energetyczne a bezpieczeństwo socjalne

09-11-2015

Naturalnym czynnikiem bytu i fundamentalnych celów jednostek ludzkich, grup społecznych, narodów i poszczególnych państw jest zapewnienie bezpieczeństwa nie tylko na płaszczyźnie politycznej, militarnej czy socjalnej ale również energetycznej. Jest to szczególnie istotne w kontekście zmian zachodzących w światowej gospodarce związanych z dążeniem do wzrostu poziomu życia obywateli i zagwarantowaniem jego wysokiej jakości obecnym 

i przyszłym pokoleniom. Bezpieczeństwo i związany z nim rozwój to dwa podstawowe wymiary istnienia jednostek i całych społeczności zorganizowanych 
w państwie. Generalnie można stwierdzić, że zmiany formy państwa były uwarunkowane i zależne od czynników, których występowanie i dostępność związana była nie tylko z ogólną sytuacją związaną z położeniem geograficznym, dziedzictwem kulturowym i historycznym danego narodu ale także z sytuacją międzynarodową związaną z zachodzącymi procesami integracji i globalizacji.

Teoretyczne rozważania nad wielością definicji bezpieczeństwa danego podmiotu sprowadzają się do stwierdzenia, że treścią jego jest zapewnienie możliwości przetrwania (egzystencji) i swobody realizacji własnych interesów poprzez wykorzystywanie szans, stawiania czoła wyzwaniom, redukowanie ryzyka oraz przeciwstawianie się wszelkiego rodzaju zagrożeniom dla podmiotu i jego interesów.

Bezpieczeństwo przejawia się we wszystkich dziedzinach aktywności danego podmiotu. Możemy więc wyodrębnić takie dziedziny bezpieczeństwa jak: bezpieczeństwo ekonomiczne, energetyczne, społeczne, militarne, publiczne, ekologiczne, informacyjne, wewnętrzne czy zewnętrzne.

Więcej...

11/2015 Komentarze (0)

Bardzo udany ENERGETAB 2015

05-11-2015

Na zakończonych 17 września 2015 r. międzynarodowych targach energetycznych ENERGETAB 2015 swoje najnowsze produkty zaprezentowało 736 wystawców z 17 krajów Europy i Azji. Chociaż liczba wystawców była prawie taka sama jak w roku ubiegłym, to powierzchnia zajmowana przez ekspozycję targową wzrosła o ok. 5% osiągając prawie 4 ha urokliwie położonego terenu u stóp Dębowca i Szyndzielni. 

Wśród uczestniczących w targach specjalistów często można było usłyszeć opinie, że ograniczenia w dostępie do energii elektrycznej, które wystąpiły czasie sierpniowych upałów spowodują, (być może), iż politycy z większą uwagą podejmą się poprawienia uwarunkowań prawnych i ekonomicznych dla usprawnienia realizacji inwestycji w energetyce.

Energetyka w ostatnich latach istotnie zwiększyła nakłady na inwestycje lub modernizacje w sektorze wytwarzania energii zaś w sektorze przesyłania i dystrybucji energii łączne nakłady będą w najbliższych latach sięgać 7 mld zł średnio rocznie.

I dlatego na tych największych w tej branży w Europie Środkowej targach wystawcy starali się pokazać swoje najnowocześniejsze maszyny, urządzenia, aparaty czy technologie, służące zwiększeniu niezawodności przesyłania energii elektrycznej oraz podniesieniu efektywności jej wytwarzania i użytkowania.  Gama prezentowanych urządzeń i aparatów była bardzo szeroka: stacje transformatorowe, rozdzielnice, wyłączniki, przekładniki, kable i przewody, odnawialne źródła energii, aparaty i systemy pomiarowe, systemy automatyki, przesyłania i obróbki informacji, urządzenia UPS, agregaty prądotwórcze i napędy, słupy linii nN, SN a nawet 110 kV, źródła światła wykorzystujące technologię LED oraz coraz sprawniejsze i gustowne oprawy, cała gama specjalistycznych pojazdów, podnośników i narzędzi oraz wiele innych wyrobów czy oferowanych usług. 

Więcej...

11/2015 Komentarze (0)

NAFTA-GAZ-CHEMIA 2015

04-11-2015

W dniach 16 i 17 września br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „Nafta-Gaz-Chemia 2015", zorganizowana przez Zarząd Targów Warszawskich S.A. pod honorowym patronatem Wicepremiera Ministra Gospodarki, Ministra Skarbu Państwa, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska - Głównego Geologa Kraju, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Rektora Politechniki Warszawskiej, Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, Prezesa Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Prezesa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego i Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Uczestnikami konferencji byli zarówno przedstawiciele rządu, członkowie zarządów firm z sektora nafty, gazu, energetyki i chemii jak i przedstawiciele firm doradczych i konsultingowych, wyższych uczelni i instytutów naukowo-badawczych, stowarzyszeń i izb branżowych, eksperci branży paliwowej, energetycznej i chemicznej.

Tegoroczna edycja została podzielona na dwa bloki tematyczne: nafta i gaz oraz chemia. W czasie dwóch dni konferencji odbyło się siedem sesji tematycznych. Łącznie w konferencji udział wzięło 245 osób (w tym 49 dziennikarzy). Wśród uczestników konferencji byli goście z Belgii, Czech, Francji, Holandii, Litwy, Niemiec, Ukrainy i USA.

W towarzyszącej wystawie udział wzięło 18 firm z: Holandii, Szwajcarii, Ukrainy i Polski.

Konferencję otworzył Wicepremier Minister Gospodarki - Janusz Piechociński. Wicepremier Piechociński podkreślił, że Polska aktywnie uczestniczy w opracowywaniu wspólnotowej polityki energetycznej.

Więcej...

11/2015 Komentarze (0)

Energetyka wiatrowa stabilizuje system elektroenergetyczny?

03-11-2015

Paleta usług, jakie elektrownie wiatrowe mogą świadczyć dla całego systemu elektroenergetycznego jest coraz większa. Wiatraki nie tylko wytwarzają energię elektryczną, ale mogą też być wykorzystywane do regulacji częstotliwości i napięcia, redukcji mocy czynnej, kompensacji mocy biernej oraz wykonywania niektórych funkcji w ramach przywracania zdatności systemowej.

- Przykłady krajów, w których farmy wiatrowe stanowią dużą część miksu energetycznego wskazują, że istnieją efektywne sposoby na integrację zielonych mocy w systemach elektroenergetycznych. Już dziś są dostępne narzędzia pozwalające zarządzać OZE w taki sposób, aby zapewnić znaczny udział źródeł odnawialnych w produkcji energii przy pełnym zachowaniu bezpieczeństwa pracy całego systemu. Wielu operatorów dystrybucyjnych i przesyłowych w UE coraz częściej korzysta też ze świadczonych przez zielonych wytwórców usług wspierania sieci (zwanych także usługami systemowymi), które póki co w Polsce świadczy się tylko za pomocą dużej mocy sterowanej - mówi dr Arkadiusz Sekściński, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Energetyka wiatrowa i fotowoltaiczna odgrywają kluczową rolę w europejskiej strategii rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Nikogo już nie dziwią opracowania pokazujące przyszłość europejskiego systemu elektroenergetycznego, w którym odnawialne źródła energii będą mieć 60% udziału. Według koncernu EDF, który niedawno opublikował raport pt.: „Technical and economic analysis of European electricity system with 60% renewables" zmienne generacje OZE oraz generacja konwencjonalna będą się nawzajem uzupełniać, gdyż to właśnie istniejąca energetyka konwencjonalna najlepiej nadaje się do bilansowania zmiennej charakterystyki pracy źródeł odnawialnych.

Więcej...

11/2015 Komentarze (0)

Stron 1 z 117 Ostatnie »
10/2015
08-09/2015
07/2015

Polecamy

Artykuły

Reklama