Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Gazowy Korytarz Południowy. Sukces, czy „ projekt osierocony”?

W listopadzie 2020 roku Europa zaczęła odbierać gaz gazociągiem transadriatyckim. Konsorcjum Trans Adriatic Pipeline (TAP) zakończyło budowę Trans Adriatic Pipeline.

Gazowy korytarz południowy Gazowy korytarz południowy

Efekty realizacji projektów w sektorze energetyka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Zmniejszenie emisyjności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to główne obszary wsparcia w ramach sektora energetyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Efekty realizacji projektów w sektorze energetyka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Zmniejszenie emisyjności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to główne obszary wsparcia w ramach sektora energetyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Transformacja ciepłownictwa

19-03-2024

Grupa PGE konsekwentnie od 2018 roku prowadzi proces modernizacji elektrociepłowni w największych miastach Polski. Efektem tego jest oddanie przez PGE do użytku nowoczesnych niskoemisyjnych źródeł kogeneracyjnych w Kielcach, Bydgoszczy i Zgierzu. Do końca 2023 roku zakończą się inwestycje w źródła gazowe w Gorzowie Wielkopolskim, Rzeszowie i Wrocławiu, a na początku 2024 r. w Lublinie i Siechnicach. Wszystkie te projekty w istotny sposób zwiększą komfort i bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców oraz znacząco wpłyną na zmniejszenie emisji z elektrociepłowni. 

PGE Energia Ciepła, jako największy dostawca ciepła sieciowego w Polsce, realizuje cele transformacji sektora ciepłowniczego zastępując stare, nieefektywne i wysokoemisyjne źródła wytwarzania nowoczesnymi rozwiązaniami nisko i zeroemisyjnymi. Już w latach trzydziestych węgiel, który wciąż będzie pozostawał jednym z najważniejszych źródeł energii elektrycznej, właściwie przestanie stanowić źródło ciepła wytwarzanego przez Grupę PGE.

- Dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie dostosowane do potrzeb lokalnych rynków ciepła, zwiększamy bezpieczeństwo dostaw dla mieszkańców, poprawiamy elastyczność źródeł wytwarzania, a także znacząco ograniczamy wpływ na środowisko naturalne - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. - Zastąpienie dotychczasowych źródeł ciepła technologią opartą na gazie ziemnym spowoduje spadek emisji: tlenków siarki o 90 procent, dwutlenku węgla o 40 procent, tlenków azotu o 20 procent i pyłów o 85 procent. Modernizacja elektrociepłowni to także korzyści biznesowe dla Grupy PGE. Po kryzysie wywołanym agresją Rosji na Ukrainę ceny gazu obecnie ustabilizowały się, a pewność dostaw zapewnia Polsce Baltic Pipe i Terminal LNG w Świnoujściu  - dodaje Wojciech Dąbrowski.

Proces dekarbonizacji ciepłownictwa w PGE zapoczątkowany został w Zielonej Górze i Toruniu, gdzie do produkcji ciepła już od kilku lat wykorzystywany jest gaz. W 2022 roku w Gdańsku uruchomione zostały natomiast innowacyjne, pierwsze w Polsce kotły elektrodowe o mocy 130 MW.

W 2023 roku PGE Energia Ciepła oddała do eksploatacji trzy kolejne inwestycje. W maju uruchomiono kotłownię gazową w Kielcach, o mocy 160 MWt. W lipcu w Bydgoszczy do eksploatacji weszła nowoczesna, niskoemisyjna kotłownia gazowa o łącznej mocy ok. 40 MW, która pozwoliła na całkowite wyłączenie kotłów węglowych w Elektrociepłowni Bydgoszcz I. Łączny koszt inwestycji w Bydgoszczy zarówno EC I, jak i EC II, to ponad 487 mln zł. Ponadto w październiku 2023 roku ukończono inwestycję w elektrociepłowni w Zgierzu, o mocy 13,5 MWe i 15 MWt, która będzie produkować energię elektryczną i ciepło w kogeneracji gazowej, uzupełnionej kolektorami słonecznymi. Koszt tej inwestycji to 96 mln zł.

Więcej...

03/2024 Komentarze (0)

Kto dostarczy pływające terminale do Gdańska?

13-03-2024

Spółka GAZ-SYSTEM zawarła porozumienia tzw. Term Sheet z dwoma armatorami, określające ramowe warunki dostarczenia i użytkowania pierwszej jednostki FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), która ma pełnić funkcję terminalu regazyfikacyjnego w Zatoce Gdańskiej. Nadal trwa postępowanie przetargowe, które w drugim etapie ma wyłonić jednego dostawcę spośród dwóch wstępnie wybranych, z którym podpisana zostanie umowa czarterowa (Time Charter Party). Rozpoczęcie świadczenia usług regazyfikacji planowane jest na początek 2028 roku.

Porozumienia Term Sheet zostały podpisane z dwoma podmiotami: Mitsui O.S.K. Lines oraz BW LNG, wyłonionymi w trakcie pierwszej części postępowania przetargowego. Porozumienia regulują najważniejsze warunki przyszłej umowy czarterowej, takie jak termin dostawy statku, obowiązki stron, konsekwencje opóźnienia dostawy, okres czarteru. Postanowienia zawarte w Term Sheet nie mają charakteru wiążących zobowiązań stron, jednak określają „mapę drogową" dalszych negocjacji umowy czarterowej i w zasadniczym kształcie będą odzwierciedlone w docelowej umowie czarterowej (Time Charter Party), którą GAZ-SYSTEM planuje zawrzeć na okres 15 lat z jednym z tych podmiotów.

Obydwie firmy są światowymi liderami w branży FSRU. BW LNG jest spółką w całości należącą do BW Group, wiodącej firmy sektora morskiego, posiadającej flotę ponad 490 statków przewożących ropę i gaz, z czego 33 to zbiornikowce LNG i FSRU. Japoński Mitsui O.S.K. Lines posiada 111 statków na LNG, w tym największą na świecie jednostkę FSRU o nazwie Bauhinia Spirit.

- Jesteśmy już o krok od podpisania umowy na czarter jednostki FSRU czyli pływającego terminalu w Zatoce Gdańskiej. Polska bardzo wiele zyskała dzięki konsekwencji w rozwijaniu infrastruktury energetycznej. Realizacja projektu FSRU jest dopełnieniem długoterminowej strategii dywersyfikacji kierunków dostaw błękitnego paliwa i budowy bezpieczeństwa gazowego Polski i regionu. Stanowi przeciwwagę dla rosyjskich dostaw w regionie i daje nowe możliwości rozwoju gospodarczego naszego kraju - powiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

- Zakończyliśmy kluczowy etap procedury wyboru dostawcy statku FSRU. Zostały podpisane  odrębne warunkowe umowy przedwstępne, zwane Term Sheet z dwoma podmiotami. Wybraliśmy do dalszych negocjacji doświadczone firmy, które dysponują know-how i odpowiednim zapleczem produkcyjno-finansowym. Budowa pływającego Terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej jest obecnie najważniejszą inwestycją naszej spółki - powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

- BW LNG jest zaszczycone, że znalazło się wśród wybranych przez GAZ-SYSTEM kandydatów do budowy i obsługi pierwszej jednostki FSRU w Polsce. BW LNG dołoży wszelkich starań we współpracy z GAZ-SYSTEM, zmierzającej do dywersyfikacji źródeł dostaw gazu i wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski, ale także regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Więcej...

03/2024 Komentarze (0)

Polskie inwestycje w Niemczech

05-03-2024

Fundusz Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN („Fundusz"), zarządzany przez PFR TFI, zawarł umowę inwestycyjną z Enprom - jednym z największych polskich przedsiębiorstw z sektora budownictwa elektroenergetycznego. W jej ramach Fundusz udzieli finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro spółce zależnej Enprom w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim. To jedna z pierwszych inwestycji uruchomionego w 2023 r. Funduszu, który kontynuuje misję Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZ AN.

Enprom dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie projektowania, budowy i modernizacji sieci elektroenergetycznych, stacji rozdzielczych oraz transformatorowych średnich, wysokich i najwyższych napięć. Enprom przygotowuje także i prowadzi inwestycje elektroenergetyczne, w tym te związane z odnawialnymi źródłami energii, oraz świadczy usługi inspekcyjne i geoprzestrzenne z wykorzystaniem dronów. Firma realizuje kontrakty w Polsce i za granicą. Od 2017 r. działa w Niemczech, gdzie pozyskała znaczące kontrakty od operatorów sieci przesyłowych. Finansowanie z Funduszu umożliwi firmie przyspieszenie realizacji już zakontraktowanych prac oraz pozyskanie nowych zleceń, a w efekcie utrzymanie dwucyfrowego tempa wzrostu na niemieckim rynku.

- Rynek niemiecki jest bardzo atrakcyjny dla firm takich jak nasza, czyli generalnych wykonawców projektów elektroenergetycznych. Co prawda niełatwo jest na niego wejść ze względu na konieczność certyfikacji i zdobycia lokalnych referencji, ale ten etap w większości mamy już za sobą. Kluczowym atutem tego rynku, oprócz samej jego wielkości, są korzystne warunki realizacji kontraktów. Wiele ryzyk związanych ze wzrostem cen materiałów, rozliczaniem płatności czy pokrywaniem kosztów przestoju w przypadku braku możliwości wyłączenia sieci pozostaje po stronie zamawiającego. To daje firmom wykonawczym duży komfort i przewidywalność. Chcemy wykorzystać biznesowe szanse i przyspieszyć nasz rozwój za Odrą, jednocześnie dywersyfikując ryzyko związane z koncentracją na rynku polskim. Do tego potrzebowaliśmy odpowiedniego finansowania i Fundusz Ekspansji Zagranicznej zaoferował nam odpowiednie rozwiązania podkreśla Mariusz Targowski, prezes zarządu Enpromu.

Jak wskazują analizy, w najbliższych latach sektor budownictwa elektroenergetycznego w Niemczech będzie się dynamicznie rozwijał. W związku z odejściem od energetyki jądrowej i konwencjonalnej oraz zieloną transformacją przez najbliższą dekadę sieci przesyłowe w tym kraju będą wymagały ogromnych nakładów na rozbudowę i modernizację, co stanowi dużą szansę na rozwój działających tam spółek, takich jak Enprom. Firma działa w Niemczech od kilku lat, zrealizowała istotne kontrakty, posiada referencje, certyfikaty i relacje z największymi firmami z branży przesyłu energii. 

 

Więcej...

03/2024 Komentarze (0)

W Krakowie… Postój Mokrego Odsiarczania Spalin

01-03-2024

W krakowskiej elektrociepłowni, należącej do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, 5 czerwca br. rozpoczyna się planowany postój technologiczno-remontowy Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS). Oznacza to, że przez 25 dni z komin nie będzie pracować i przez ten czas nie będzie widoczna unosząca się nad nim para wodna. Postój nie będzie miał wpływu na produkcję ciepła.

Odstawienie z ruchu IMOS to planowe działanie, które ma na celu zapewnienie jego prawidłowej eksploatacji. W tym czasie wykonane zostaną niezbędne przeglądy, naprawy i remonty poszczególnych elementów instalacji.

- Latem spada zapotrzebowanie na ciepło i okres ten to naturalny czas intensywnych działań w zakresie modernizacji i remontów całej infrastruktury w naszych elektrociepłowniach - mówi Radosław Ilczuk, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia nr 1 w Krakowie. - Wszystkie modernizacje i remonty w elektrociepłowniach mają jeden cel - być przygotowanym do zimy i niezawodnie, ekologicznie oraz efektywnie ogrzać wszystkich mieszkańców Krakowa, korzystających z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Warto podkreślić, że w czasie postoju IMOS spalany jest wyłącznie węgiel o bardzo niskiej zawartości siarki, dzięki czemu postój będzie miał minimalny wpływ na jakość powietrza w Krakowie. Spaliny odprowadzane będą za pośrednictwem drugiego komina, a pozostałe urządzenia ochrony powietrza, tj. elektrofiltr i instalacja odazotowania spalin pozostają nadal w eksploatacji. Postój nie będzie miał wpływu na produkcję ciepła, która realizowana jest w sposób ciągły, zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców.

- Aktualnie trwają już prace modernizacyjne i remonty wielu kluczowych urządzeń, a kolejnym krokiem jest przegląd IMOS. Cały proces wpisany jest w standardową procedurę działania krakowskiej elektrociepłowni w celu zapewnienia skuteczniejszej i bardziej ekologicznej pracy urządzeń - mówi Antoni Korus, dyrektor techniczny Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie. 

Technologia mokrego odsiarczania polega na wiązaniu tlenków siarki zawartych w spalinach za pomocą mieszaniny mączki kamienia wapiennego z wodą, tak zwanego sorbentu.

W związku z tym, że sorbent ma bezpośredni kontakt z gorącymi spalinami, znaczna część wody znajdująca się w tej instalacji odparowuje i w postaci pary wodnej unosi się z komina do atmosfery. Stąd też widoczny stale nad kominem obłok pary wodnej.

 

 

Więcej...

03/2024 Komentarze (0)

Dzielą się ciepłem...

27-02-2024

Już od wielu lat PGE Energia Ciepła realizuje program „Dzielimy się ciepłem", dzięki któremu wspiera najbardziej potrzebujących odbiorców ciepła sieciowego. Program "Dzielimy się ciepłem" ma na celu pomoc osobom i instytucjom poprzez dopłaty do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Skierowany jest do najbardziej potrzebujących  w tym organizacji pożytku publicznego, korzystających z ciepła sieciowego w miastach, w których PGE Energia Ciepła ma swoje elektrociepłownie, czyli w Toruniu, Gdańsku, Wrocławiu, Siechnicach, Zielonej Górze, Krakowie, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Kielcach, Szczecinie, Zgierzu i Rzeszowie.

Dzięki programowi we wszystkich swoich lokalizacjach PGE Energia Ciepła przekazała na opłaty rachunków za ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową  w sumie 2 mln zł w ciągu 5 lat istnienia spółki, w roku 2023 udzielone wsparcie wyniesie  niemal pół miliona zł. Z tych dopłat korzystają m.in. szkoły, szpitale, domy pomocy społecznej, hospicja a także zakłady opiekuńczo - lecznice oraz  schroniska dla zwierząt a wszystko po to, aby mogły one jeszcze lepiej spełniać swoje misje.

Mając na względzie ideę odpowiedzialności społecznej oraz kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, pomagamy najbardziej potrzebującym odbiorcom ciepła w ramach programu „Dzielimy się ciepłem. Dzięki niemu we wszystkich naszych lokalizacjach możemy wesprzeć odbiorców w trudnej sytuacji życiowej. Jesteśmy częścią lokalnych społeczności i współpraca z instytucjami wrażliwymi społecznie jest dla nas bardzo ważna - powiedział Maciej Jankiewicz, Prezes zarządu PGE Energia Ciepła.   

W tym roku jednym z beneficjentów akcji we Wrocławiu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach.

Każdego roku akcja promocyjna cieszy się dużym zainteresowaniem gdyż stanowi wsparcie finansowe gospodarstw domowych w okresie grzewczym. Dofinansowanie do ciepła sieciowego pozwala zapobiec pogarszaniu się sytuacji materialnej odbiorców wrażliwych społecznie i przeciwdziała powstawaniu zaległości w należnościach za ciepło. Dzięki wsparciu KOGENERACJI wzrasta poczucie bezpieczeństwa bytowego korzystających z niego odbiorców ciepła sieciowego, a instytucje realizujące program postrzegane są jako podmioty przyjazne dla społeczności lokalnej - powiedziała Joanna Bryłkowska - Hehn, kierownik GOPS.

Od początku trwania programu Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należących do PGE Energia Ciepła, przekazała na wsparcie osób wrażliwych społecznie już blisko 770 tysięcy złotych.

Największy producent ciepła w Krakowie, PGE Energia Ciepła Oddział Nr 1 w Krakowie, po raz kolejny udzieli wsparcia potrzebującym, przekazując łącznie 75 tysięcy złotych organizacjom pożytku publicznego w stolicy Małopolski.

Więcej...

02/2024 Komentarze (0)

Elektrociepłownia dźwiga kulturę

19-02-2024

Krakowska elektrociepłownia należąca do PGE Energia Ciepła znalazła się wśród 46 laureatów Dźwigaczy Kultury. Są to nagrody specjalne przyznawane przez Krakowskie Biuro Festiwalowe partnerom, którzy z otwartością podchodzą do współpracy, są źródłem inspiracji i aktywnie wspierają krakowską kulturę.

PGE Energia Ciepła została doceniona za aktywne zaangażowanie na rzecz krakowskiej kultury i sztuki, a także owocną współpracę z Krakowskim Biurem Festiwalowym (KBF). Wśród wspólnych projektów znalazła się m.in. współorganizacja festiwalu Sacrum Profanum 2022 czy cykl minikoncertów „Muzyka dla Ziemi" 2021. Wyróżnienie z rąk Caroliny Pietyry, dyrektorki KBF, odebrała Beata Czerniak, dyrektor Departamentu Procesów Wsparcia w PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia Kraków.

- PGE Energia Ciepła jako partner miast i regionów, chętnie angażuje się w życie lokalnych społeczności, a nasza wieloletnia współpraca z lokalnymi instytucjami kultury, wśród których są m.in. Krakowskie Biuro Festiwalowe, Krakowska Fundacja Filmowa czy Muzeum Krakowa, owocuje wieloma ambitnymi projektami z zakresu kultury i sztuki. Nagroda Dźwigacza Kultury jest dla nas dużym wyróżnieniem - mówił Radosław Ilczuk, dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.

Zwycięzcom gratulacje składał również Rober Piaskowski, pełnomocnik Prezydenta miasta Krakowa ds. Kultury oraz Carolina Pietyra, dyrektorka KBF.

- W ostatnich dwóch latach nie brakowało przeciwności i wyzwań zarówno w świecie kultury jak i biznesu. Ta zbieżność nie dziwi, bo pokazuje, że te wyzwania i ten świat są przez nas po prostu współdzielone. Wspólna praca pozwala nam nie tylko odzyskać równowagę, ale także rozpocząć nowe projekty. Relacje między kulturą i biznesem są coraz bliższe i coraz więcej w tej współpracy gościnności. Kultura śmiało wchodzi do galerii handlowych, a Pałac Potockich oraz Apteka Designu pozwalają naszym partnerom się rozgościć. Za te wszystkie wspaniałe relacje i za bliskie partnerstwo bardzo Państwu dziękujemy - mówiła Carolina Pietyra, dziękując partnerom za wsparcie.

Wspólnie dźwigając kulturę

Dźwigacz Kultury jest wyróżnieniem przyznawanym przez Krakowskie Biuro Festiwalowe, nawiązującym do pierwszego kręgu kręgosłupa - dźwigającego czaszkę i umożliwiającego ruchy głowy, a także do mitycznego Atlasa. Ta nagroda to jednak przede wszystkim symboliczne podkreślenie tego, jak ważne dla rozwoju kultury jest wsparcie biznesu
i harmoniczna współpraca środowisk kultury i sztuki, biznesu oraz mediów.

Więcej...

02/2024 Komentarze (0)

Miejska neutralność klimatyczna

13-02-2024

Pięć polskich miast, które przystąpiły do Misji UE neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030 roku i realizują ambitne cele transformacji w kierunku neutralności klimatycznej, przedstawiły swoje postulaty podczas spotkania na Krajowym Forum Miejskim, które odbyło się 6 grudnia 2023 roku w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Jest to wydarzenie niezwykle ważne na płaszczyźnie społecznej, urbanistycznej, a także gospodarczej. Jak wykazały analizy przeprowadzone przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, z powodu zjawisk ekstremalnych Polska traci rocznie średnio 6 mld zł, natomiast w ciągu niespełna dwóch dekad w sumie ekstremalne zjawiska pogodowe spowodowały około 115 mld zł strat bezpośrednich.

Łódź, Kraków, Warszawa, Wrocław, Rzeszów - pięć ośrodków miejskich biorących udział w projekcie CapaCITIES - podzieliło się swoimi doświadczeniami, napotkanymi barierami oraz najlepszymi praktykami, podczas sesji dyskusyjnej poświęconej realizacji misji w Polsce w ramach Krajowego Forum Miejskiego, które odbyło się 6 grudnia 2023 roku. W ramach podsumowania wystąpień, polskie miasta Misji EU przedstawiły postulaty, nawołujące do skutecznego wsparcia w realizacji celów Porozumienia Paryskiego oraz Agendy Zrównoważonego Rozwoju. Uczestnikami panelu byli:

- Grzegorz Grzybczyk, kierownik projektu „Misja 100 miast neutralnych dla klimatu i inteligentnych", Urząd Miasta Krakowa
- dr Anna Wierzbicka, Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska, Urząd Miasta Łodzi
- Dorota Zawadzka-Stępniak, Dyrektor Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
- Agata Szpiech, Kierownik oddziału Klimatu i Środowiska, koordynatorka Zespołu ds. neutralności klimatycznej i smart city, Wydział Klimatu i Środowiska, Urząd Miasta Rzeszowa
- Grzegorz Synowiec, Zastępca Dyrektora Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia, Urząd Miasta Wrocławia.

Dyskusję w sali plenarnej Krajowego Forum Miejskiego, poprzedziło przemówienie Pana Patricka Child'a, Zastępcy Dyrektora Generalnego DG ENVI w Komisji Europejskiej (Managera Misji).

Po zakończeniu panelu dyskusyjnego, odbyło się spotkanie dla przedstawicieli pięciu miast, Urzędów Marszałkowskich, przedstawicieli kluczowych resortów oraz pozostałych interesariuszy zaangażowanych w realizację misji w Polsce. Spotkanie otworzyła przewodnicząca Zarządu Misji Miast, Pani Hanna Gronkiewicz Waltz, a obrady moderował dr hab. inż. Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego.

Aktualnie trwają prace legislacyjne, aby miasta, które mają 20 tys. mieszkańców lub więcej, były zobowiązane do opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu, zwanych MPA. 

Więcej...

02/2024 Komentarze (0)

Gazociąg Gustorzyn – Wronów gotowy

29-01-2024

Gazociąg Gustorzyn – Wronów o długości 308 km łączy tłocznię gazu w Gustorzynie (woj. kujawsko-pomorskie) z tłocznią we Wronowie (woj. lubelskie). Jest to najdłuższa inwestycja liniowa zrealizowana w tym roku przez spółkę. Jej trasa przebiega przez cztery województwa: kujawsko-pomorskie, mazowieckie, łódzkie i lubelskie. Gazociąg zasili w gaz centralną Polskę, zwiększy elastyczność systemu przesyłowego, a także umożliwi przyłączenie kolejnych podmiotów do sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM.

Gazociąg relacji Gustorzyn – Wronów umożliwi elastyczne sterowanie przesyłem gazu do centrum i na południe Polski. W przyszłości będzie także przesyłał gaz z Terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej. Inwestycja zapewni ciągłość oraz bezpieczeństwo dostaw gazu dla

mieszkańców aglomeracji warszawskiej, łódzkiej i radomskiej. Realizacja tego przedsięwzięcia umożliwi nowe przyłączenia Polskiej Spółki Gazownictwa do krajowego systemu przesyłowego. GAZ-SYSTEM podpisał już dwie umowy przyłączeniowe w województwie mazowieckim: Radom – Stary Gózd oraz Pszczonów. Gazociąg Gustorzyn – Wronów umożliwi też dostarczenie gazu do elektrowni w Kozienicach.

– Rozwinięta infrastruktura transportowa zapewniająca swobodny dostęp do źródeł energii jest podstawą bezpieczeństwa i sprawnego funkcjonowania państwa. Gazociąg Gustorzyn – Wronów to strategiczne 308 km infrastruktury przesyłowej w centralnej części kraju. W ten sposób obecny rząd kontynuuje budowę znaczącej pozycji Polski w regionie. Dzięki inwestycjom GAZ-SYSTEM takim jak funkcjonujące już interkonektory gazowe z Danią, Litwą i Słowacją, rozwój mocy regazyfikacyjnych Terminalu LNG w Świnoujściu oraz powstający Terminal LNG typu FSRU w Gdańsku stajemy się hubem gazowym dla państw Europy Środkowo-Wschodniej. Konsekwencja w działaniu obecnych władz Rzeczpospolitej jest gwarancją wzrostu gospodarczego kraju i zapewnienia dobrostanu naszych obywateli – podkreśliła Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska.

– Strategia rządu i wynikające z niej działania Spółek Skarbu Państwa, takich jak GAZ- SYSTEM, mają na celu stworzenie warunków umożliwiających Polsce rozwijanie modelu gospodarki przyszłości opartej na zrównoważonym rozwoju i pełnej niezależności energetycznej. 

Chcemy, aby krajowy system energetyczny cechował się elastycznością, opierał się na kilku źródłach energii i dzięki temu był odporny na działanie czynników zewnętrznych. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie energii niezbędnej dla rozwoju gospodarki i zwiększanie konkurencyjności rynku poprzez zabezpieczenie surowców energetycznych na długie lata – powiedziała Anna Łukaszewska – Trzeciakowska, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Więcej...

01/2024 Komentarze (0)

Stron 1 z 170 Ostatnie »
05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: