Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Fenomen Armenii

W Armenii 90 % transportu publicznego i 70 % samochodów prywatnych jeździ na CNG. O połowę mniejsze od sąsiedniej Gruzji państwo, znacznie ustępujące jej pod względem liczby mieszkańców. Zużywa jednak wielokrotnie więcej produktów naftowych. 

Fenomen Armenii Fenomen Armenii

Energetyczny poker

W latach 70. ubiegłego wieku po raz pierwszy w historii gospodarki światowej doszło do globalnej rozgrywki o dostęp do źródeł energii. Wygrała ją grupa państw Bliskiego Wschodu z Arabią Saudyjską i ówczesnym Iranem na czele. Skorzystał obiektywnie również Związek Radziecki. 

Energetyczny poker Energetyczny poker

Chybione inwestycje Orlenu na Litwie

Polska za miliony dolarów usiłowała kupić litewską przyjaźń i pewno nikt za to nie odpowie...

Chybione inwestycje Orlenu na Litwie Chybione inwestycje Orlenu na Litwie

Ekonomia czy polityka?

18-09-2014

Wykorzystanie w charakterze źródła energii poszczególnych jej nośników do XX wieku determinowane było niemal wyłącznie wiedzą inżynieryjną i praktycznymi możliwościami jej zastosowania. Tempo, w jakim zachodził postęp na tym polu, już w połowie ubiegłego stulecia stworzyło państwom o największych i najbardziej zaawansowanych potencjałach technologicznych pewne możliwości wyboru. Były one jednak, co należy podkreślić, bardzo ograniczone, dotyczyły bowiem niemal wyłącznie produkcji energii elektrycznej. Obok tradycyjnych elektrowni wodnych i węglowych powstały obiekty, w których paliwem był gaz ziemny, a następnie także i uran. Natomiast ostatnie dwie dekady minionego wieku to czas, w którym pojawiły się najpierw pierwsze farmy wiatrowe, a niedługo po tym do sieci energetycznej trafiać zaczęła także energia pochodząca z ogniw słonecznych.

W środkach komunikacji, a precyzyjnie - rozwiązaniach znajdujących swe zastosowanie w ich jednostkach napędowych, wszelakie innowacje i znaczące zmiany zachodziły wolniej. Paliwa naftowe najpierw ustąpiły miejsca w państwach Ameryki Południowej benzynom silnikowych pochodzenia roślinnego, a w Europie i Afryce Północnej zaczęły pojawiać się samochody dostosowane do spalania już nie tylko LNG, ale też CNG. Niemniej nadal kluczowe znaczenie miały wykorzystywane do tego celu związki węgla i wodoru, rzadziej dodatkowo także i tlenu. Wszystko zamykało się w sferze stosowania w charakterze paliw różnych ich komplikacji. Ważną innowację stanowiło wprowadzenie na rynek na przełomie XX i XXI wieku pojazdów z napędem hybrydowym wyposażonych obok tradycyjnego spalinowego silnika także w elektryczny.

Więcej...

09/2014 Komentarze (0)

PGNiG Obrót Detaliczny w TGE

16-09-2014

Spółka PGNiG Obrót Detaliczny została bezpośrednim członkiem Towarowej Giełdy Energii. PGNiG Obrót Detaliczny będzie kupować paliwo na giełdzie i sprzedawać je klientom zużywającym mniej niż 25 mln m3 gazu rocznie, w tym wszystkim gospodarstwom domowym. „Uzyskanie statusu członka Towarowej Giełdy Energii przez PGNiG OD to z jednej strony krok w kierunku rzeczywistej liberalizacji rynku gazu w Polsce, z drugiej zaś początek uzyskania niezależności operacyjnej Spółki. Jako nowy podmiot, staliśmy się od tego momentu jednym z wielu dostawców paliwa gazowego do odbiorców detalicznych. Będąc jednak spółką wyodrębnioną ze struktur dotychczasowego podmiotu dominującego, nadal zachowujemy znaczny udział w rynku” – powiedział Tomasz Bukowski, prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny.

Dzięki przyjętej nowelizacji Ustawy Prawo energetyczne i zawarciu w niej zapisu o tzw. sukcesji generalnej, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo uzyskało możliwość automatycznego przeniesienia umów z odbiorcami na spółkę obrotu detalicznego. Zmiana organizacyjna wewnątrz PGNiG S.A. polega na rozdzieleniu sprzedaży detalicznej gazu od hurtowej i jednoczesnym przeniesieniu handlowej obsługi klienta detalicznego (w tym gospodarstw domowych) do nowej spółki. Pozostali odbiorcy - przedsiębiorstwa takie jak zakłady chemiczne czy spółki energetyczne - będą nadal obsługiwani przez PGNiG S.A.

„Obecnie zabezpieczanie pozycji kontraktowych realizowane jest poprzez Dom Maklerski, co pozwoliło nam uruchomić działalność operacyjną z dniem 1 sierpnia 2014r. Naturalnym krokiem było podjęcie działań zmierzających do uzyskania bezpośredniego dostępu do rynku giełdowego jako członek TGE."

Więcej...

09/2014 Komentarze (0)

Kolej do Bełchatowa

11-09-2014

Porozumienie, którego efektem będzie opracowanie wstępnej koncepcji linii kolejowej Bełchatów - Wieluń, z bocznicą obsługującą eksploatację złoża węgla brunatnego Złoczew, podpisane zostało przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Zarząd Województwa Łódzkiego oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PGE GiEK S.A. w porozumieniu zadeklarowała, że podejmie działania zmierzające do zlecenia opracowania dokumentacji wstępnego studium koncepcyjnego oraz jego sfinansowania.

Rozpoczęcie prac koncepcyjnych dla linii kolejowej Bełchatów - Wieluń wynika z konieczności poprawy dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego. - Dla PGE GiEK S.A. jest to istotne z uwagi na planowane przygotowanie i rozpoczęcie eksploatacji nowego złoża Złoczew, zapewniającego perspektywiczne funkcjonowanie Elektrowni Bełchatów, z uwagi na stopniowe wyczerpywanie się zasobów węgla brunatnego w obecnie eksploatowanych odkrywkach Bełchatów i Szczerców. Z tego właśnie względu konieczne jest zabezpieczenie dostępu do nowych zasobów węgla brunatnego, a plany inwestycyjne dot. m.in. infrastruktury kolejowej powinny bezpośrednio współgrać z planami eksploatacji nowego złoża w Złoczewie - powiedział Wiceprezes Zarządu ds. Wydobycia PGE GiEK S.A. Stanisław Żuk.

Realizowany w PGE GiEK S.A. projekt mający na celu zagospodarowanie nowego złoża węgla brunatnego Złoczew znajduje się na etapie przygotowania wniosku o uzyskanie koncesji na wydobywanie kopaliny.

Więcej...

09/2014 Komentarze (0)

Woda i energia dla gmin

08-09-2014

Jak wynika z analizy ankiet konkursu ECO-MIASTO, polskie samorządy wydają na zaopatrzenie w wodę i energię budynków od kilku do nawet 11% środków ze swoich budżetów. Jedyną możliwością na obniżenie tych kosztów jest inwestycja w efektywność energetyczną zarządzanych nieruchomości. Jak pokazują przykłady, termomodernizacja szkół może nawet dziesięciokrotnie obniżyć roczne koszty eksploatacji takiego budynku. W budżetach 19* polskich miast zarezerwowano kwotę 670 milionów złotych na inwestycje w efektywność energetyczną budynków.

Efektywność energetyczna budynków jest jedną z trzech kategorii w tegorocznej edycji Konkursu ECO-MIASTO, skierowanego do samorządów lokalnych.

Organizatorem konkursu jest Ambasada Francji w Polsce, we współpracy z Renault Polska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz firmami Saint-Gobain, Schneider Electric i Krajową Agencją Poszanowania Energii.

W oparciu o dane z formularzy konkursu ECO-MIASTO 2013 aż 90% samorządów uważa, że zbyt dużo wydają na zaopatrzenie w wodę i energię budynków, którymi zarządzają. W niektórych miastach przeznacza się aż 11% budżetu na ten cel, więc szansa na obniżenie wydatków stanowi główną motywację samorządów do działania na rzecz efektywności energetycznej.

W Budzowie na Śląsku wybudowano szkołę, której zużycie energii jest niemal zerowe. 

Więcej...

09/2014 Komentarze (0)

Gminy ze wsparciem PGE

04-09-2014

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. pomoże samorządom opracować założenia do strategii dla Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Górniczo - Energetycznego Bełchatów - Szczerców - Złoczew.

List intencyjny w tej sprawie podpisali w dniu dzisiejszym przedstawiciele PGE GiEK S.A. oraz 21 samorządów. Efektem nawiązanej współpracy ma być wypracowanie, wdrożenie i realizacja strategii dla Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Górniczo - Energetycznego Bełchatów - Szczerców - Złoczew. Spółka PGE GiEK udzieli w tym zakresie wsparcia merytorycznego, niezbędnego do opracowania ww. strategii, spójnej z wizją rozwoju PGE GiEK S.A. i wspierającej planowane przez Spółkę inwestycje, realizowane z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Obszar funkcjonalny Zagłębia Górniczo - Energetycznego Bełchatów - Szczerców - Złoczew odgrywa istotną rolę w zapisach Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 - znalazł się na drugim miejscu, tuż za Łódzkim Obszarem Metropolitalnym. Strategia województwa wyodrębnia pięć obszarów, które ze względu na swą specyfikę mogą stanowić fundament silnej pozycji konkurencyjnej regionu. Z tego względu niezwykle ważne jest podjęcie działań mających na celu społecznie odpowiedzialny rozwój obszaru, na którym znaczącą rolę odgrywa PGE GiEK S.A.

Zagłębie Górniczo - Energetyczne Bełchatów - Szczerców - Złoczew jest rejonem, w którym dominuje gospodarka surowcowa oparta na bogatych zasobach węgla brunatnego oraz produkcja energii elektrycznej i ciepła. 

Więcej...

09/2014 Komentarze (0)

Targi ENERGETAB 2014

03-09-2014

Przed nami kolejna - już 27. edycja Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2014, które odbędą się w dniach: od 16 do 18 września br.

 

ENERGETAB to największe w Polsce targi nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego i jedno z najważniejszych spotkań czołowych przedstawicieli sektora elektroenergetycznego. 

Na tegoroczne targi ENERGETAB 2014 wpłynęły zgłoszenia od około 700 wystawców z 20 krajów Europy i Azji, którzy pragną zademonstrować swoje najnowsze produkty dla modernizującej się polskiej energetyki. Wśród wystawców spotkamy zarówno dobrze znane międzynarodowe korporacje dostarczające pełny wachlarz produktów na globalne rynki, jak też większość liczących się na polskim rynku dostawców najbardziej zaawansowanych technologicznie maszyn, urządzeń i aparatów, służących niezawodnemu wytwarzaniu i dostarczaniu energii elektrycznej. Coraz więcej eksponowanych produktów związanych jest z podnoszeniem efektywności energetycznej wytwarzania bądź użytkowania energii oraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

 Zakres tematyczny ekspozycji targowej jest bardzo obszerny i obejmuje: wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej i cieplnej, elementy i aparaturę elektrotechniki, systemy automatyki i sterowania a także specjalistyczne narzędzia i pojazdy oraz usługi związane z powyższymi branżami.

Więcej...

09/2014 Komentarze (0)

Cypr a śródziemnomorskie złoża gazu ziemnego

01-09-2014

Kwestia cypryjska pozostaje jednym z najdłużej nieuregulowanych sporów międzynarodowych. Tureckich Cypryjczyków i Greckich Cypryjczyków dzieli prawie wszystko. Między stronami nie ma zgody nawet co do tego, jaki moment należy uznać za początek sporu. Tureccy Cypryjczycy wskazują na walki między członkami obu społeczności w latach 1963-1964 i będący ich konsekwencją faktyczny koniec demokracji konsocjacyjnej, obowiązującej w Republice Cypryjskiej na podstawie Konstytucji z 1960 roku. Z kolei Greccy Cypryjczycy uważają, iż momentem przełomowym było naruszenie integralności terytorialnej Cypru przez Turcję latem 1974 roku. Jedną z jego konsekwencji pozostaje faktyczny podział wyspy, który nabrał szczególnego znaczenia po jednostronnej deklaracji utworzenia własnego państwa przez społeczność Tureckich Cypryjczyków w północnej części wyspy z 15 listopada 1983 roku. Wówczas proklamowana została Turecka Republika Północnego Cypru, którą de iure uznała jedynie Turcja.

W tak złożonym kontekście politycznym nie może stanowić zaskoczenia fakt, iż wszystkie dotychczasowe próby uregulowania sporu zakończyły się niepowodzeniem. Wielki wysiłek włożony w proces zbliżenia stron przez kolejnych sekretarzy generalnych ONZ w ramach misji dobrych usług w praktyce nie tylko nie zaowocował osiągnięciem porozumienia, ale nawet nie doprowadził do jakiegokolwiek przełomu w negocjacjach, nie licząc dwustronnych porozumień z 1977 i 1979 roku, które do dzisiaj wyznaczają ramy dla procesu negocjacyjnego. Skoro obu społeczności nie można połączyć dzięki procesowi dialogu politycznego, może mogłoby się to stać dzięki pojawieniu się wspólnego interesu, zwłaszcza bardzo wymiernego, który przyniósłby określone zyski zarówno Greckim Cypryjczykom, jak i Tureckim Cypryjczykom?

Więcej...

09/2014 Komentarze (0)

Fracking w wydobyciu ropy i gazu

27-08-2014

Pojęcie frackingu wywodzi się z angielskiego fracture, co oznacza złamanie oraz pęknięcie. Te słowa lokalizują czytelnika od razu w technice oraz procesie związanym z pozyskiwaniem ropy i metanu z kanalików o niewielkich przekrojach, w twardych warstwach skalnych na znacznych głębokościach.

Ropa oraz gaz ziemny należą do najefektywniejszych nośników energii w gospodarce światowej i w najbliższych dziesięcioleciach ich wiodąca pozycja na naszej planecie nie jest zagrożona. Biogaz z przetwórstwa roślin oraz odpadów przemysłu rolno-spożywczego, jak i biopaliwa silnikowe pozyskiwane metodą Fischera-Tropscha poprzez tlenowo-parowe zgazowanie różnego rodzaju biomasy oraz z przetwórstwa olejów roślinnych, mają w światowym miksie energetycznym niewielki udział. Tymczasem zastosowanie na szeroką skalę procesu frackingu w wydobywaniu ropy oraz gazu ziemnego w USA uwolniło ten wielki kraj od wieloletniego importu nośników energii.

Proces frackingu w wydobywaniu ropy i gazu ziemnego (łupkowego) został na skalę przemysłową zastosowany pod koniec 40-lecia ubiegłego wieku i od tego czasu bywa nieustannie udoskonalany. Jego wysokie koszty stosowania stanowią integralną część cen wydobywanych nośników energii. Ta technika bywa wykorzystywana na głębokościach do 5000 metrów i to w horyzontalnych odwiertach, w twardych, nieprzepuszczających wody warstwach skalnych. W tych skałach znajdują się kanaliki o tak małej średnicy, że nie da się do nich wtłoczyć zwykłej wody z powodu jej relatywnie wysokiej lepkości. Kanaliki te bywają wypełnione ropą oraz gazem ziemnym.

Więcej...

08/2014 Komentarze (0)

Stron 1 z 101 Ostatnie »
09/2014
07-08/2014
06/2014

Polecamy

Artykuły

Reklama