Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Litwa nie chce amerykańskiego LNG

W połowie stycznia 2016 roku 290 - metrowy gazowiec Energy Atlantic, pływający pod banderą Malty, wpłynął do terminalu LNG Sabine Pass, na brzegu Zatoki Meksykańskiej ...

Litwa nie chce amerykańskiego LNG Litwa nie chce amerykańskiego LNG

Energetyka w Wielkiej Brytanii

Myśl techniczna konstruktorów brytyjskich jest powszechnie znana i szanowana. Wystarczy przywołać nazwisko Jamesa Watta i jego przełomowy tłokowy silnik parowy wynaleziony w 1763 roku poprzez zmianę konstrukcji atmosferycznego silnika parowego Thomasa Newcomena.

Energetyka w Wielkiej Brytanii Energetyka w Wielkiej Brytanii

Na ratunek… Morzu Martwemu

Głębokość tego śródlądowego, bezodpływowego zbiornika wynosi obecnie 304 m i niestety stale zmniejsza się. Kurczą się również jego wymiary: długość wynosi 50 km, a szerokość tylko 15 km.

Na ratunek…  Morzu Martwemu Na ratunek…  Morzu Martwemu

Energetyka pod presją

09-02-2016

Regulacje środowiskowe w Europie, spowolnienie gospodarcze w Chinach i ceny energii na międzynarodowych rynkach - to główne wyzwania, przed jakimi staje europejski sektor energii i przemysł energochłonny w 2016 roku. 

Dla europejskiego sektora energii i przemysłu energochłonnego rok 2015 był okresem wielkich wyzwań. - Strategiczne inwestycje szły w parze z koniecznością stawienia czoła trudnej sytuacji makroekonomicznej. W jej efekcie ceny surowców energetycznych osiągnęły niespotykane od dekady minima. Co więcej, chińska gospodarka przechodzi przez okres głębokiego spowolnienia. Na wiele z tych problemów nie mamy wpływu. W długiej perspektywie nie da się kontrolować globalnych rynków, które w naturalny sposób podążają od hossy do bessy. Ale części wyzwań, przed jakimi staje europejski sektor energii i przemysł energochłonny, można z sukcesem stawić czoło w 2016 roku - twierdzi Marcin Bodio, dyrektor zarządzający Central Europe Energy Partners (CEEP).

Zdaniem Pawła Jarczewskiego, prezesa Grupy Azoty (firmy członkowskiej CEEP), wyzwania, przed jakimi stanie europejski przemysł w 2016 roku, są podobne do tych z roku 2015. - Główny problem to nadpodaż na rynku nawozów i wyrobów plastikowych, pochodzących spoza Unii Europejskiej. Z makroekonomicznego punktu widzenia wyzwaniem jest też sytuacja w Chinach, które są największym konsumentem dóbr na świecie. Dalsze spowolnienie gospodarcze może ograniczyć konsumpcję, co spowoduje zwiększenie dysproporcji między podażą a popytem na rynku i jeszcze większą presję na ceny. Jeśli obecny poziom cen gazu i ropy naftowej zostanie utrzymany czy obniżony, może to stanowić pozytywny impuls dla gospodarki, ale też przyczynić się do obniżenia cen naszych produktów - uważa Paweł Jarczewski.

Więcej...

02/2016 Komentarze (0)

Energetyka obywatelska czeka na przepisy

05-02-2016

Do 2030 r. w Polsce mogłoby powstać ok. 3,6 miliona mikroinstalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych (OZE), wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez ruch „Więcej niż energia". Do tego konieczne jest jednak dobre prawo. Tymczasem Sejm opóźnił o sześć miesięcy, planowane na 1 stycznia br., wejście w życie taryf gwarantowanych dla najmniejszych przydomowych elektrowni.

Obecne przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii pomogą stworzyć ok. 200 tysięcy małych, rozproszonych elektrowni o mocy do 10 kW. Jednak potencjał rozwoju mikroinstalacji OZE w Polsce jest znacznie większy. Przy odpowiednich regulacjach prawnych do 2030 r. w naszym kraju mogłoby działać 1,8 miliona instalacji o łącznej mocy 16 GW produkujących energię elektryczną ze źródeł odnawialnych i drugie tyle mikroinstalacji o łącznej mocy 26 GW wytwarzających energię cieplną. Temu jak zrealizować ten potencjał poświęcona jest najnowsza analiza pt. „Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do roku 2030" przygotowana przez Instytut Energetyki Odnawialnej dla ruchu „Więcej niż energia" na zlecenie WWF.

Analiza przedstawiona przez ruch „Więcej niż energia" pokazuje jak duży jest potencjał energetyki obywatelskiej w Polce. Jej rozwój oznacza zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, wzrost innowacyjności gospodarki, czystsze powietrze i wiele innych korzyści - powiedział Tobiasz Adamczewski z WWF. - Energetyka obywatelska cieszy się ogromnym poparciem społecznym, jednak do jej rozwoju niezbędna jest wola polityczna, której dotychczas brakowało.

Więcej...

02/2016 Komentarze (0)

Zbudują stacje tankowania wodoru

03-02-2016

Warszawa i Poznań - to dwa miasta, w których staną dwie demonstracyjne stacje tankowania wodoru (HRS) dla samochodów osobowych i autobusów. To efekt zainicjowanej właśnie współpracy pomiędzy PGE Polską Grupą Energetyczną oraz Instytutem Transportu Samochodowego w zakresie powołania i promocji europejskiego konsorcjum badawczego w obszarze wykorzystania wodoru jako paliwa w transporcie drogowym.

Projekt, do którego przystąpiła Grupa PGE, jest kontynuacją szerszego, europejskiego projektu HIT - 2 - Corridors, którego stroną jest Instytut Transportu Samochodowego. Celem HIT - 2 - Corridors jest stworzenie oraz późniejsza integracja europejskiej sieci infrastrukturalnej służącej wykorzystaniu wodoru jako paliwa w transporcie drogowym i tym samym popularyzacja długodystansowych podróży samochodami osobowymi wykorzystującymi ogniwa paliwowe.

Wyniki projektu będą analizowane i upowszechniane w krajach europejskich, a jednym z elementów promujących efekty ich pracy będą przejazdy samochodami zasilanymi wodorem na trasach, wzdłuż których rozmieszczone będą stacje tankowania tego paliwa.

Podpisując list intencyjny z ITS Grupa PGE zaangażowała się we współpracę mającą na celu ustawienie dwóch takich demonstracyjnych stacji w Polsce. Na miejsce stacji tankowania wodorem wybrano Warszawę i Poznań, czyli miasta mieszczące się w korytarzu transportowym TEN-T, który łączy kraje bałtyckie z Europą Zachodnią (zgodnie z ustaleniami polskiej części projektu HIT-2-Corridors).

Więcej...

02/2016 Komentarze (0)

Oszczędzanie energii w procesach hutniczych

29-01-2016

ABB zrealizuje na zamówienie ArcelorMittal Poland S.A. pierwszy w Polsce projekt oszczędności energii elektrycznej w procesach hutniczych. Zamówienie dotyczy dostaw układów regulacji prędkości i wydajności energetycznej pomp oraz wentylatorów. Trwają pierwsze uruchomienia urządzeń. Klient poza obniżeniem kosztów ponoszonych na energię elektryczną, zmniejszy również wpływ swojej działalności na środowisko naturalne ograniczając hałas i pośrednio emisję dwutlenku węgla.

W ramach kierowanej do dużych konsumentów energii elektrycznej usługi DriveSave, która gwarantuje pewne określone oszczędności energii już po czterech miesiącach od rozpoczęcia realizacji projektu, ABB dostarczy dla huty w Dąbrowie Górniczej m.in. przemienniki częstotliwości i silniki do wentylatorów,  pomp czy też ssawy konwertora. Wydajność tych urządzeń zostanie dostosowana do właściwych parametrów procesu produkcyjnego. Firma zastosuje również swoją innowacyjną technologię silnika reluktancyjnego, który - zgodnie
z badaniami ABB - cechuje się najwyższą sprawnością energetyczną. Ponadto ABB będzie odpowiedzialna za serwis oraz optymalizację i utrzymywanie urządzeń na maksymalnym poziomie sprawności przez okres 5 lat.

Wszystkie wykorzystane rozwiązania pozwolą na zminimalizowanie strat energii. Realizacja zamówienia potrwa około 7 miesięcy od momentu podpisania kontraktu.

Projekt zmniejszenia zużycia energii elektrycznej to kolejne zamówienie w długoletniej współpracy z firmą ArcelorMittal, która od wielu lat jest kluczowym klientem ABB. 

Więcej...

01/2016 Komentarze (0)

Półwysep Kolski: Fosfor i… najgłębszy odwiert świata

28-01-2016

Półwysep Kolski jest północno-zachodnim krańcem Rosji prawie w całości położonym za kręgiem polarnym. Powierzchnia półwyspu jest bardzo urozmaicona i obfituje w góry, płaskowyże, wąwozy i tarasy. Ta surowa ziemia kryje w swym wnętrzu liczne skarby, których obecności trudno byłoby oczekiwać po mokradłach i bagnach subarktycznej tundry. Pod względem różnorodności bogactw mineralnych Półwysep Kolski nie posiada analogii na całym świecie. Występuje tu około 1000 minerałów czyli prawie 1/3 wszystkich znanych na Ziemi. Aż 150 z nich nie spotyka się nigdzie indziej na naszym globie! Złoża rud apatytowo-nefelinowych, niektórych metali kolorowych i ziem rzadkich oraz wielu kamieni należą do najbogatszych w świecie. Z nich największe znaczenie gospodarcze posiadają apatyty.

Apatyt (wzór empiryczny Ca5(PO4)3(OH, F, Cl)) jest minerałem z grupy fosforanów o rozmaitych odcieniach: zielonawym, błękitnym, żółto-zielonym lub różowym. Nazwa jego (pochodząca z języka greckiego) wynika z różnych postaci, wskutek tego często mylono go z innymi minerałami np. berylem lub turmalinem. Zawiera głównie dwa tlenki: CaO (53-56%) i Р2O5 (41%) oraz domieszki rozmaitych metali. W skałach osadowych powszechnie występują fosforyty - minerały zawierające apatyty. Przemysłowe zasoby apatytu należą do rzadkości. Największe złoża świata skupione są na Półwyspie Kolskim, inne mniejsze zasoby stwierdzono nad Bajkałem, w Ameryce Płd., Meksyku, USA, RPA i Skandynawii. Apatyt stanowi surowiec do produkcji nawozów fosforowych, samego fosforu i jego kwasu. Znalazł zastosowanie w metalurgii żelaza i metali kolorowych, ceramice i szklarstwie. Z uwagi na niewysoką twardość rzadko wykorzystują go jubilerzy. Jego kryształy są natomiast cenione przez kolekcjonerów; największy z napotkanych okazów ważył 147 karatów. 

Więcej...

01/2016 Komentarze (0)

Apanet w USA

27-01-2016

Apanet Green System, wchodzący w skład wrocławskiej grupy kapitałowej Apanet, wzmacnia współpracę z amerykańskim partnerem biznesowym. Na podstawie podpisanego listu intencyjnego z SunView LED, spółka wdroży system sterowania oświetleniem w Stanach Zjednoczonych w nowym dla spółki segmencie rynku oświetlenia wewnętrznego. 

- Przedsięwzięcie jest elementem szerszej współpracy z SunView LED, która obejmuje m.in. opracowanie nowych rozwiązań optymalizujących zużycie energii wewnątrz budynków - tłumaczy Piotr Leszczyński, prezes Apanetu. - Dotychczas zrealizowane projekty dotyczyły oświetlenia zewnętrznego, natomiast list intencyjny zakłada modernizację systemu oświetlenia na terenie centrum dystrybucyjnego dużego producenta odzieży, w Henderson w Stanach Zjednoczonych. Projekt przewiduje przeniesienie naszych rozwiązań do opraw oświetleniowych produkowanych przez SunView LED oraz zaprojektowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem przy ich wykorzystaniu - dodaje Leszczyński.

Zarząd we wrześniu 2015 roku informował o współpracy zawartej z partnerem biznesowym. Warto przypomnieć, że w kilka miesięcy później spółki wraz z 2 amerykańskimi wspólnikami: Ledlighting LLC oraz Jongkong Sunview Lighting Limited powołały do życia spółkę celową - Smart Lighting Systems, której zadaniem jest m.in. wsparcie marketingowe oraz dystrybucja produktów Apanet na terenie USA.

Dotychczas flagowym kontraktem zrealizowanym przez wrocławską grupę kapitałową było zaprojektowanie i wdrożenie autorskiego inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym w Bydgoszczy.

Więcej...

01/2016 Komentarze (0)

Znajomość niewystarczająca… Środki na innowacje

26-01-2016

94 proc. firm, które wzięły udział w badaniu na potrzeby raportu EFL „Innowacje w MŚP. Pod lupą" angażuje w innowacje środki własne. Przedsiębiorcy sięgają po zewnętrzne źródła finansowania, jednak ich znajomość programów wsparcia innowacyjności pozostaje niewystarczająca.

Z badania „Innowacje w MŚP. Pod lupą", które objęło firmy mikro-, małe i średnie, wynika, że 94 proc. podmiotów inwestuje w innowacje własne środki. Przy czym firmy, które skorzystały z tej formy finansowania, w 64,3 proc. wskazują, że ponad 51 proc. wartości wydatków pokryły swoimi zasobami. 29,5 proc. zaangażowało swoje środki w 21 - 50 proc. wartości inwestycji, a 6,2 proc. badanych do 20 proc. wartości wydatków pokryło ze środków własnych.

MŚP nie unikają też sięgania po zewnętrzne źródła finansowania. Najbardziej popularne są dotacje unijne, z których skorzystała co czwarta badana firma. W przypadku tych środków 45,9 proc. podmiotów podaje, że pokryły one ponad 51 proc. wartości wszystkich wydatków na ten cel. Najczęściej sięgały po dotacje firmy średnie.

Istotnymi źródłami finansowania innowacji w firmie są także zarówno kredyt (14,5 proc.), jak i leasing (8,3 proc.). W obu tych źródłach ponad 65 proc. firm pokryło co najmniej 21 proc. wartości inwestycji o charakterze innowacyjnym.

Kiedyś rozwój działalności innowacyjnej finansowaliśmy wyłącznie ze środków własnych. Natomiast od paru lat korzystamy z projektów unijnych. Wnioski były napisane przez firmę zewnętrzną, z którą współpracujemy. Niektóre projekty były „bronione" w Warszawie. I dostaliśmy finansowanie - powiedział Jarosław Kępaprezes firmy CIMAT Sp. z o.o.

Więcej...

01/2016 Komentarze (0)

PGE konsoliduje OZE

21-01-2016

Grupa Kapitałowa PGE koncentruje aktywa związane z produkcją energii ze źródeł odnawialnych w ramach jednej linii biznesowej zarządzanej przez spółkę PGE Energia Odnawialna. To element kompleksowego programu poprawy efektywności Grupy. Spowoduje to znaczne obniżenie kosztów funkcjonowania segmentu OZE od 2016 roku. 

Celem procesu konsolidacji aktywów wytwórczych opartych o OZE jest skoncentrowanie ich w ramach jednej linii biznesowej, co umożliwi wymierne ograniczenie kosztów zarządzania tymi aktywami w ramach całej Grupy. Tym samym wpisuje się to w kompleksowy program optymalizacji działalności operacyjnej, stanowiący główny filar programu przeglądu strategii biznesowej. Działania zmierzające do konsolidacji spółek i skoncentrowania aktywów wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych zapoczątkowane zostały w pierwszej połowie 2015 roku. 

Konsolidacja w segmencie OZE daje efekt synergii wynikający ze wspólnego zarządzania całym obszarem przy optymalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów - mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. 

Zapoczątkowane w I kwartale 2015 roku działania konsolidacyjne spowodują obniżenie kosztów o 12 mln zł w 2016 roku i ponad 13 mln zł rocznie od roku 2017. Docelowo oszczędności na poziomie Grupy PGE sięgną 51 mln zł w okresie 2016-2019. Będzie to przede wszystkim efekt lepszego zagospodarowania posiadanych aktywów. Proces konsolidacji aktywów obszaru energetyki odnawialnej w Grupie Kapitałowej PGE zakończy się zgodnie z harmonogramem w grudniu 2015 roku. 

Więcej...

01/2016 Komentarze (0)

Stron 1 z 121 Ostatnie »
01/2016
11-12/2015
10/2015

Polecamy

Artykuły

Reklama