Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *
Targi Energii 2021

Efekty realizacji projektów w sektorze energetyka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Zmniejszenie emisyjności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to główne obszary wsparcia w ramach sektora energetyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Efekty realizacji projektów w sektorze energetyka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Zmniejszenie emisyjności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to główne obszary wsparcia w ramach sektora energetyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Mała elektrownia atomowa zamiast energii z łupków

23-07-2021

Estonia postawiła sobie za cel osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 r. Dlatego kraj potrzebuje nowej, bezpieczniejszej i bardziej przyjaznej dla środowiska energii jądrowej - twierdzi część ekspertów.

Pierwsza elektrownia jądrowa w Estonii mogłaby produkować energię elektryczną za 14 lat - mówi Sandor Liive, przewodniczący Rady Nadzorczej firmy OÜ Fermi Energia, która bada możliwość budowy elektrowni jądrowych w Estonii. 

Fermi Energia, która należy do byłego dyrektora generalnego Eesti Energia, Sandora Liive, Kaleva Kallemetsa, Henri Ormusa i kilku innych biznesmenów, chciałaby wprowadzić małe reaktory modułowe do Estonii. Sandor Liive poinformował, że udziałowcem Fermi Energia jest belgijska firma Tractebel. Firma współpracuje również zarówno ze szwedzkim koncernem energetycznym Vattenfall, jak i fińskim Fortum. Stąd też istnieją realne możliwości takiej inwestycji w Estonii. 

Nowe typy reaktorów są nadal opracowywane i sprawdzane technologicznie w Ameryce Północnej i Wielkiej Brytanii. W sumie na świecie powstaje około 70 takich reaktorów. Działają już w Rosji.

W grudniu 2019 roku w Czukockim Okręgu Autonomicznym, w mieście Perek, pływająca elektrownia jądrowa (FNPP) dostarczyła do sieci pierwszą energię elektryczną. Składa się ona z infrastruktury przybrzeżnej oraz pływającego bloku energetycznego „Akademik Łomonosow", który był budowany przez ponad 10 lat. 

Pływający blok energetyczny „Akademik Lomonosow" (FPU „Akademik Lomonosov") jest głównym projektem serii mobilnych przewoźnych bloków energetycznych małej mocy. Zaprojektowany jest do pracy w ramach pływającej termicznej elektrowni jądrowej (FNPP) i reprezentuje nową klasę źródeł energii opartych na rosyjskich technologiach jądrowych. 

SEB „Akademik Lomonosov" wyposażony jest w dwa reaktory KLT-40S. Razem są w stanie dostarczyć w trybie nominalnym 70 MW energii elektrycznej do sieci lądowych i do 50 Gcal / h energii cieplnej do ogrzewania wody.

Więcej...

07/2021 Komentarze (0)

Przejście na zieloną energię może kosztować państwa naftowe 13 bilionów dolarów do 2040 r.

16-07-2021

W raporcie think-tanku Carbon Tracker przeanalizowano skutki finansowe związane z ograniczaniem przez świat paliw kopalnych. Nowy raport mówi, że kraje produkujące ropę i gaz stoją w obliczu wielomiliardowej dziury w dochodach budżetowych. Mówi się, że niektóre kraje mogą stracić co najmniej 40% całkowitych dochodów.

Raport analizuje, co stałoby się z dochodami państw, gdyby wzrost globalnej temperatury był ograniczony do 1,65 ° C. Szacuje się, że skumulowana całkowita utrata dochodów dla wszystkich krajów produkujących ropę do 2040 roku wyniesie 13 bilionów dolarów. Dzieje się tak, ponieważ wysiłki mające na celu powstrzymanie wzrostu globalnych temperatur napędzają dekarbonizację dostaw energii. Carbon Tracker opisuje swój raport, jako sygnał ostrzegawczy dla krajów produkujących ropę naftową i międzynarodowych decydentów. Planowały one bowiem swoje dochody na podstawie założeń, że popyt na ropę wzrośnie do 2040 roku. Jednak agencja ostrzega, że​​popyt będzie musiał spaść, aby osiągnąć cele klimatyczne, a ceny ropy będą niższe niż obecnie spodziewają się producenci ropy i przemysł. Głównym tematem raportu jest grupa, dla której utrata dochodów z ropy będzie znacznie trudniejsza - to 40 krajów, które nazywają „petrostates". Przewidywane szkody dla finansów rządowych w tych krajach są ogromne; średnia strata 46% przychodów z ropy i gazu.

 Zależność od dochodów z ropy i gazu jest bardzo wyraźna w niektórych krajach - ponad 80% w Iraku i Gwinei Równikowej. W przypadku kolejnych siedmiu, w tym Arabii Saudyjskiej, ten wskaźnik przekracza 60%. W przypadku siedmiu krajów, w tym Angoli i Azerbejdżanu, przewidywana strata wynosi co najmniej 40%. W przypadku kolejnych 12, w tym Arabii Saudyjskiej, Nigerii i Algierii, waha się on w przedziale od 20% do 40%.

Więcej...

07/2021 Komentarze (0)

Czas na wodór

08-07-2021

Wodorowa rewolucja gospodarcza:

• Bezemisyjne wytwarzanie wodoru - jedna z wiodących technologii zielonej transformacji w Europie;
• Na projekty wodorowe do 2050 roku Unia chce przeznaczyć nawet ponad 400 mld euro pochodzących z różnego rodzaju finansowań;
• Polska Strategia Wodorowa - krok naprzód w kierunku rozwoju technologii wodorowych;
• Obecnie największym producentem wodoru jest Polska Chemia;

Prace nad Polską Strategią Wodorową w Ministerstwie Klimatu i Środowiska dobiegają końca. Kolejnym obszarem, w którym temat wodoru pojawia się, jest Krajowy Plan Odbudowy - na rozwój i wdrożenie technologii wodorowych zaplanowano w nim aż 800 mln euro. Fundusze na wsparcie innowacyjnych projektów w tym obszarze przeznacza także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - na początek 300 mln zł, ale planowane jest już uruchomienie kolejnych programów dofinansowania. Czy wodór ma szansę stać się jednym z głównych paliw transformacji gospodarczej i w znaczący sposób przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej?

Niemal rok temu Komisja Europejska (KE) ogłosiła strategię wodorową dla neutralnej klimatycznie Europy - jeden z projektów istotnych dla tworzenia unijnej polityki energetycznej, spójnej z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu. Za główny cel Bruksela uznaje w nim rozwój odnawialnego, zielonego, czyli tzw. bezemisyjnego wodoru, wytwarzanego w procesie elektrolizy przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Jednocześnie Komisja wskazuje, że w krótkim i średnim okresie, aby wesprzeć rozwój rynku wodorowego, potrzebne jest w Europie dopuszczenie stosowania także innych form wodoru powstających w niskoemisyjnych procesach. Niskoemisyjny wodór miałby być jednak, według założeń strategii unijnej, rozwiązaniem jedynie przejściowym, a docelowo - po 2050 roku - wykorzystywany ma być wyłącznie wodór z zeroemisyjnych źródeł.

Więcej...

07/2021 Komentarze (0)

Sposób na smog

02-07-2021

Niskoemisyjne paliwa stałe mogą zapewnić natychmiastową i znaczną poprawę jakości powietrza w Polsce. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez Urząd Miasta Otwock i naukowców z Politechniki Śląskiej. Wykazały, że dzięki ich spalaniu można nawet 4-krotnie ograniczyć emisję szkodliwych pyłów, które wydobywają się z domowych kominów. Władze Otwocka aktywnie poszukują rozwiązań umożliwiających poprawę jakości powietrza w mieście. Dlatego wspólnie z ekspertami Politechniki Śląskiej postanowiły zweryfikować efekt środowiskowy jaki zapewnia stosowanie paliw niskoemisyjnych w formie brykietu. W tym celu na początku sezonu grzewczego 2020/2021 przeprowadzono badania emisji towarzyszących spalaniu tego rodzaju materiału opałowego.

Testy realizowane przez specjalistów z certyfikowanych ośrodków badawczych odbyły się w kilkunastu domach na terenie Otwocka. Paliwa niskoemisyjne do badań zapewniła firma CPL Industries, największy producent tego rodzaju opału w Europie. Badania zostały sfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Zapewnienie mieszkańcom Otwocka możliwości oddychania jak najczystszym powietrzem jest dla nas jednym z priorytetów. Dlatego stale weryfikujemy i wdrażamy różne rozwiązania ograniczające niską emisję. Zależy nam na czasie. Stąd chcieliśmy sprawdzić technologię, która może być zastosowana w instalacjach grzewczych wykorzystywanych obecnie przez mieszkańców. Zdecydowaliśmy się więc, we współpracy z ekspertami Politechniki Śląskiej, sprawdzić jakie efekty przyniesie spalanie niskoemisyjnych brykietów. Wyniki badań potwierdziły, że paliwa te zapewniają istotną redukcję emisji szkodliwych substancji – komentuje Jarosław Margielski, Prezydent Miasta Otwock. W trakcie badań porównano emisję jaka towarzyszy spalaniu tradycyjnego węgla, z tą jaką generują brykiety niskoemisyjne. 

Paliwa niskoemisyjne zapewniła firma CPL Industries, największy producent tego rodzaju opału w Europie. Wyniki badań pokazały, że zastosowanie paliw niskoemisyjnych umożliwi ograniczenie emisji pyłów nawet o 86% (średnia redukcja emisji pyłu wyniosła 70%). 

Więcej...

07/2021 Komentarze (0)

Wpływ temperatury na produkcję biomasy mikroglonów Chlorella vulgaris w pionowych fotobioreaktorach rurowych

22-06-2021

Mikroglony to jednokomórkowe organizmy, które należą do gatunków autotroficznych, miksotroficznych lub heterotroficznych, znacznie zróżnicowanych pod względem metabolizmu. W sprzyjających warunkach hodowli ich biomasa może podwoić się zaledwie w ciągu kilkunastu godzin. Daje to możliwość wykorzystywania jej jako dodatku do żywności oraz pasz, w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym.

Mikroglony z powodzeniem mogą być również stosowane do produkcji biopaliw, gdzie prekursorem do ich wytwarzania są gromadzone w komórkach alg lipidy. Zawartość lipidów w biomasie można zwiększyć, stosując stres środowiskowy związany m.in. z ograniczeniem dostępności składników pokarmowych, rodzajem i czasem naświetlania hodowli, a także temperaturą hodowli, , . Szerokie możliwości wykorzystania mikroglonów wymagają jednak określenia optymalnych warunków umożliwiających pozyskiwanie wystarczających ilości ich biomasy. 

Biomasę mikroglonów produkuje się w systemach otwartych, tzw. stawach glonowych (fot. 1) oraz w systemach zamkniętych, czyli w fotobioreaktorach (fot. 2). Fotobioreaktory dają szeroką możliwość kontrolowania warunków procesowych istotnych z punktu widzenia pozyskiwania biomasy, w tym temperatury, odczynu pH, dozowania składników pokarmowych, ditlenku węgla, ograniczają też możliwość kontaminacji hodowli.  

Światło wpływa bezpośrednio na wzrost ilości biomasy i odpowiada za proces fotosyntezy. Mikroglony oprócz optymalnych warunków oświetleniowych do wzrostu wymagają również fazy ciemnej. W fazie jasnej zachodzi szereg procesów fotochemicznych, w których powstaje ATP i NADPH, ale to głównie podczas fazy ciemnej zachodzą reakcje biochemiczne, których efektem jest wzrost komórek alg. Istotny jest zwłaszcza odpowiedni cykl oświetleniowy, czyli tzw. fotoperiod. Skuteczność wydłużenia fazy jasnej kosztem ciemnej potwierdzają badania naukowe.

Więcej...

06/2021 Komentarze (0)

Stan i kierunki rozwoju technologii wykorzystania wodoru w transporcie w Republice Federalnej Niemiec

10-06-2021

Niemcy, jeden z najbardziej uprzemysłowionych krajów świata, są jednocześnie jednym z największych emitentów CO2. Działania zmierzające do ograniczenia tej emisji podjęto pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.  Mimo to gospodarka niemiecka wyemitowała w 2017 roku łącznie 902 mln ton CO2, z czego 160 mln ton stanowiła emisja z transportu. To plasuje Niemcy w czołówce emitentów CO2 (6 miejsce na świecie i pierwsze w Europie). Należy jednak zauważyć, że w wyniku realizacji szeregu przedsięwzięć łączna emisja CO2w 2017 roku była niższa o 27% w stosunku do jej poziomu z 1990 roku.

Wśród podejmowanych przedsięwzięć znalazły się też pierwsze prekursorskie w skali światowej prace studyjne i projekty demonstracyjne związane z energetycznym wykorzystaniem wodoru, przede wszystkim w transporcie samochodowym, m.in. uruchomiony w 1998 roku wieloetapowy program pn. Transport Energy Strategy (VES),  Hydrogen Storage System for Automative Application (StorHy) projekt realizowany  w latach 2004-2007 w ramach 7 Programu Ramowego, projekt pn. Development and Detailed Evalution of Harmonised European Hydrogen Energy Roadmap,  realizowane w latach 2004-2009 projekty Hysafe oraz NaturalHy (Preparing for the Hydrogen Economy by Using the Exsiting Natural Gas System as a Catalyst) czy realizowany w latach 2007-2008 projekt GermanyHy.

Na początku lat dwutysięcznych opracowano też szereg projektów energetycznych i klimatycznych, które obejmowały także problematykę gospodarki wodorowej, m.in. Federal Fuel Strategy (2004), Integreted Energy Eliminate Protection Programme (2007).

W 2009 roku na kanwie ustaleń przytaczanego programu instytucje, firmy i urzędy, takie jak: VES, NOW, EnBW, Linde, OMV, Shell, Total, Vattenfall, w porozumieniu z Ministrem Transportu i Budownictwa powołały H2 Mobility Initiative, której za cel postawiono komercjalizację FCEVs oraz budowę sieci stacji tankowania wodoru, w pierwszym rzędzie w wielkich aglomeracjach. Uruchomiono też szereg wodorowych programów demonstracyjnych.

Więcej...

06/2021 Komentarze (0)

Zmienne koleje szwedzkiego atomu

25-05-2021

Opracowano na podstawie "Sweden splits over nuclear power" , Politico 6.01.2021

W ostatnim dniu 2020 roku po 44 latach pracy zamknięto reaktor nr 1 w elektrowni atomowej Ringhals. Likwidację tego najstarszego w szwedzkiej energetyce nuklearnej bloku jego właściciel Vattenfall AB zaplanował już 5 lat temu. Od tamtej pory energetycy w tym kraju przeszli od wcześniejszych dyskusji nad nadmiarem mocy w systemie elektroenergetycznym do rozważania, jak uniknąć deficytu energii na południu Szwecji. Wraz z ubytkiem wspomnianego źródła zmniejszył się potencjał wytwórczy w tym gęsto zaludnionym, uprzemysłowionym regionie, co przy niedostatecznej przepustowości istniejących linii przesyłowych wywołało spodziewane braki mocy. W rezultacie ceny energii w tej części kraju jeszcze bardziej wzrosły. W 2020 r. podczas gdy na północy Szwecji, gdzie znajduje się większość hydroelektrowni i farm wiatrowych, energia elektryczna była najtańsza od 20 lat (m.in. z powodu pandemii), na południu była ona o 60% droższa. Teraz po odstawieniu Ringhals 1 różnica będzie jeszcze większa.

Obecne kłopoty z zaopatrzeniem w energię były zresztą łatwe do przewidzenia. Rok wcześniej, tj. z końcem 2019 r. w tejże elektrowni zamknięto blok nr 2. Eksploatację obu jednostek uznano bowiem za nieopłacalną. Na szczęście w elektrowni tej pracują jeszcze dwa młodsze reaktory nr3 i 4 - ich zamknięcie przewidziano dopiero w latach 40. W tym czasie, jak zadeklarował operator szwedzkiego systemu elektroenergetycznego Svenska Kraftnat AB, w rozbudowę potencjału wytwórczego południa kraju zostanie zainwestowane 75 mld koron.

W ten sposób Szwecja stanęła przed problemem zapewnienia zasilania w energię elektryczną, jednak społeczeństwo wydaje się podzielone w kwestii dalszego wykorzystania energii atomowej. Narastająca troska o przeciwdziałanie ocieplaniu klimatu wymusza rezygnację z paliw organicznych i poszukiwanie czystych nośników energii. Wybór źródeł czystej energii już od dawna dzieli szwedzki parlament. 

Więcej...

05/2021 Komentarze (0)

Rosja: Energetyka odnawialna stawia pierwsze kroki…

12-05-2021

Opracowano na podstawie materiałów https://www.dw.com/ru/возобновляемая-энергетика-в-россии-есть-ли-будущее-после-2024-года/a-44093476

W pierwszej połowie 2020 r. w państwach UE wyprodukowano po raz pierwszy więcej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) niż z paliw węglowodorowych. W odróżnieniu od wielu krajów świata wykorzystanie energii źródeł odnawialnych w Federacji Rosyjskiej wciąż znajduje się w fazie początkowej. Z całkowitej ilości zużywanych w tym kraju nośników energia odnawialna wynosiła ostatnio zaledwie 4%, z czego 2/3 dostarczała hydroenergetyka. Tymczasem realnie dostępny do utylizacji potencjał rosyjskich OZE szacuje się na 270 mln tpu/rok (ton paliwa umownego), w tym np. zasoby geotermalne ocenia się na 115 mln tpu, potencjał małej energetyki wodnej 65 mln tpu, a biomasy 35 mln tpu. Znacznie mniejsze perspektywy przypisuje się energii wiatru i słońca, chociaż nie brakuje tam terenów silnie nasłonecznionych i z silnymi wiatrami. W 2019 г. Rosji przyjęto program rozwoju energetyki wiatrowej i solarnej o nazwie „Pięć gigawatów", który zakłada uzyskanie w 2024 r. z tych źródeł 1% krajowej produkcji energii elektrycznej. Z uwagi na wyjątkową specyfikę warto przybliżyć aktualny stan rozwoju tej branży w kraju o gospodarce niemal całkowicie zdominowanej przez tradycyjne paliwa organiczne.

Aktualnie spośród odnawialnych nośników najszersze zastosowanie posiada biomasa drzewna. Drewno opałowe wciąż stanowi podstawowe paliwo na rosyjskiej wsi, zwłaszcza na terenach leśnych, gdzie zużywa się go około 50 mln ton rocznie. Bardziej opłacalne jest wykorzystanie drewna w innych gałęziach przetwórstwa tego surowca, natomiast dla odzysku energii przewiduje się poddawanie drewna hydrolizie.

Jeszcze w początku lat 1990-tych istotne znaczenie w bilansie energetycznym Rosji miał torf, którego wcześniej wydobywano nawet 90 mln ton rocznie, jednak po 2000 r. ilość ta spadła do zaledwie kilku milionów.

Więcej...

05/2021 Komentarze (0)

Stron 1 z 154 Ostatnie »
05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: