Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Czysta energia

Europejski rynek energii elektrycznej obecnie boryka się ze strukturalnymi problemami z bezpieczeństwem zasilania wynikającymi z niedoborów mocy i ograniczeń w finansowaniu. Nowe inwestycje są niewystarczające do wypełnienia tej luki. 

Czysta energia Czysta energia

Fotowoltaika na świecie

Fotowoltaika znajduje się obecnie w fazie dynamicznego rozwoju. Na Starym Kontynencie najbardziej wyróżnia się Turcja, w której trwa fotowoltaiczna rewolucja. Na świecie prym niezmiennie wiodą Chiny - wynika z raportu SolarPower Europe. 

Fotowoltaika na świecie Fotowoltaika na świecie

NORD STREAM 2

Idea budowy gazociągu łączącego Rosję oraz Niemcy i przebiegającego po dnie Morza Bałtyckiego sięga lat 90. XX stulecia. Nord Stream 1 stanowił bardzo ważną inwestycję w tej części Europy. Gazociąg Nord Stream 2 ma przebiegać równolegle do gazociągu Nord Stream 1 i składać się podobnie jak on z 2 nitek.

NORD STREAM 2 NORD STREAM 2

Europa stawia na ekologię

04-10-2014

Po raz kolejny w Londynie odbył się zjazd producentów biomasy. Przedstawiciele branży z całej Europy rozmawiali w stolicy Wielkiej Brytanii o przyszłości pelletu drzewnego i ciągle zwiększającym się udziale alternatywnych źródeł energii w przemyśle energetycznym i grzewczym.

Europejski rynek pelletu drzewnego w 2013 roku  pochłonął 19 milionów ton tego ekologicznego surowca w sektorach grzewczym i energetycznym, przy czym oba sektory wykazują wyraźne tendencje wzrostowe. Jest to wyraźna przewaga Europy nad Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, gdzie produkcja pelletu choć wciąż wzrasta, to w 2013 roku wyniosła odpowiednio 4,5 i 3,2 milionów ton. Do największych unijnych producentów tego surowca zaliczyć można obecnie Niemcy, Szwecję, Łotwę i Portugalię. Najwięcej zaś pelletu odbierają Wielka Brytania, Dania, Niemcy i Włochy.

Zapotrzebowanie przegania produkcję

Zapotrzebowanie na paliwo z biomasy ma w 2014 roku osiągnąć rekordowy poziom we Francji i Wielkiej Brytanii. Richard Smith z Verdo na corocznej konferencji handlu biomasą w Londynie zwrócił uwagę na ogromny potencjał brytyjskiego rynku paliw ekologicznych. Według szacunków około milion gospodarstw domowych w rolniczych regionach Wysp mogłoby zdecydować się w najbliższej przyszłości na ogrzewanie pelletem. Francuzi również stawiają na ekologiczne rozwiązania. Eric Vial z Propellet France poinformował, że zużycie pelletu na rynku francuskim wyprzedziło produkcję tego surowca, w związku z czym konieczne będzie wspomaganie rynku importem.

Więcej...

10/2014 Komentarze (0)

Surowiec strategiczny

03-10-2014

Nikogo nie trzeba przekonywać, że najważniejszymi obecnie surowcami są ropa i gaz ziemny. Wynika to oczywiście z faktu wykorzystania ich w różnych dziedzinach przemysłu i nauki. Energetyka jest jednym z większych odbiorców tych surowców. Współczesna cywilizacja nie może poprawnie funkcjonować bez dostarczenia odpowiedniej ilości energii produkowanej przez elektrownie. W przypadku Polski zauważalna jest zmiana z energetyki węglowej na gazową, oczywiście w ograniczonym zakresie. Aktualnie spalany jest przede wszystkim węgiel kamienny i brunatny oraz okazjonalnie gaz ziemny.

Do zasobów strategicznych zalicza się obecnie: ropę naftową, gaz ziemny, węgiel kamienny i brunatny. Największe złoża wymienionych surowców znajdują się przede wszystkim w Federacji Rosyjskiej, USA oraz Arabii Saudyjskiej. Kraje te borykają się jednak z problemami energetycznymi. Z danych archiwalnym wynika, że w ciągu ostatnich 20 lat średnie światowe zużycie energii przypadające na jedną osobę wzrosło o 40 proc., przy czym w samych tylko Chinach - o ponad 150 proc., w Indiach o 90 proc., w USA o 20 proc., zaś w krajach Unii Europejskiej zaledwie o 7 proc. Jest to skutkiem niezwykłego wzrostu ekonomicznego występującego u tzw. azjatyckich tygrysów. Chiny od lat mają bardzo wysoki przyrost PKB, co w konsekwencji powoduje duże zużycie energii elektrycznej. I dlatego to właśnie ten obszar geograficzny najprawdopodobniej będzie zużywać najwięcej energii również w przyszłości. Międzynarodowa Agencja Energetyczna przewiduje, że do 2035 r. zapotrzebowanie na energię wzrośnie o około 35% w stosunku do czasów obecnych. Problem zużycia energii jest, więc olbrzymi i w głównej mierze dotyczy krajów rozwijających się, o dużej liczbie mieszkańców.

Więcej...

10/2014 Komentarze (0)

Węgiel brunatny, prąd, ropa i gaz ponad granicami

01-10-2014

Współpraca polsko-niemiecka w energetyce rozpoczęła się niemal automatycznie wraz z zakończeniem II wojny światowej. Innego wyjścia nie było - tak nakazywała logika i zdrowy rozsądek. Wyznaczona na konferencji w Poczdamie granica między Polską a Niemcami, została poprowadzona naturalnym biegiem Nysy Łużyckiej i Odry. W konsekwencji tego stanu rzeczy pracująca tu, a opalana węglem brunatnym elektrownia Hirschfelde znalazła się po niemieckiej stronie granicy, zaś odkrywkowa kopalnia dostarczająca jej węgiel - po polskiej. Ponieważ elektrownia nie ucierpiała w trakcie działań wojennych, mogła więc bez problemu funkcjonować dostarczając nieprzerwanie energię elektryczną okolicznym odbiorcom. 23 lutego 1947 roku w Turoszowie podpisana została „Prowizoryczna umowa" dotycząca sprzedaży ustalonych ilości węgla brunatnego, zaś zakłady przemysłowe po stronie polskiej zostały zobowiązane do bezwarunkowego zabezpieczenia węgla dla potrzeb elektrowni. Początkowo odbiór był prowadzony ilościowo, bez wyceny.

15 kwietnia 1957 roku zawarto rządową umowę między Polską, a ówczesną Niemiecką Republiką Demokratyczną w sprawie dostaw maszyn dla Turowa i innych regionów rozbudowującego się w Polsce przemysłu węgla brunatnego takich jak Pątnów, Adamów czy Konin.

Uzgodniono połączenie systemów energetycznych obu krajów przez rozdzielnię systemową w Mikułowej oraz dostawę węgla brunatnego z Turowa do Elektrowni Hirschfelde w ilości 6 mln ton rocznie, a także odbiór popiołu na zwały w Polsce za ustaloną opłatą. 

Więcej...

10/2014 Komentarze (0)

Umowa na nowy blok

30-09-2014

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz konsorcjum firm w składzie: MHPS Europe GmbH, Budimex S.A., Tecnicas Reunidas Energia podpisały 10 lipca 2014 r. kontrakt na budowę bloku energetycznego o mocy netto 450 MW w Elektrowni Turów. Wartość umowy to 3 mld 250 mln zł netto.

Parametry techniczne bloku:

1. Moc znamionowa netto bloku: 450 MW

2. Sprawność znamionowa netto bloku: 43,40%

3. Dyspozycyjność bloku:

• w pierwszym roku okresu gwarancji: 90,90%
• w drugim roku okresu gwarancji: 92,00%

 Nowy blok energetyczny w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów zastąpi trzy   wycofane z eksploatacji jednostki starszej generacji (bloki nr 8, 9, 10) o łącznej mocy zainstalowanej 618 MW. Odbudowa mocy Elektrowni Turów jest przede wszystkim elementem optymalizacji sposobu wykorzystania całego kompleksu górniczo - energetycznego Turów, w tym również zagospodarowania dostępnych złóż węgla. Wpływa także na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju.

• Ta inwestycja jest bardzo ważna, nie tylko z przyczyn biznesowych, środowiskowych, ale także społecznych. Dziś kompleks Turów jest pracodawcą dla kilku tysięcy osób. Budowa nowego bloku pozwoli na utrzymanie tych miejsc pracy - powiedział po podpisaniu umowy Jacek Kaczorowski, prezes zarządu PGE GiEK S.A.

Więcej...

09/2014 Komentarze (0)

Demagogia w debacie o energetyce wiatrowej?

26-09-2014

Posłowie PiS z mównicy sejmowej nawołują do zastopowania rozwoju energetyki wiatrowej, twierdząc, że ma negatywny wpływ na zdrowie. Liczne przekłamania na temat wiatraków rozpalają niezdrowe emocje w przestrzeni publicznej oraz wypaczają rzeczywistość. Wiele z tych mitów zaczyna być przedmiotem debat sejmowych i wpływają na fatalną atmosferę wokół odnawialnych źródeł energii. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) w zainicjowanej w czerwcu kampanii edukacyjnej Act on Facts rozprawia się z najpopularniejszymi mitami dotyczącymi wiatraków.

- Obawy społeczności lokalnych związane z lokalizacją w ich sąsiedztwie farm wiatrowych mogą przede wszystkim wywodzić się z nieprawdziwych informacji na temat ich wpływu na środowisko naturalne, zdrowie ludzi i zwierząt. Wiatraki są bezpieczne, nie mają negatywnego wpływu na zdrowie i są bardzo korzystne dla środowiska w porównaniu do innych źródeł energii. To również tani i korzystny dla gospodarki sposób pozyskiwania prądu - mówi dr Arkadiusz Sekściński, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Jeden z popularniejszych mitów krążących wokół energetyki wiatrowej dotyczy kosztu wsparcia tej formy pozyskiwania energii. Uważana jest ona za drogą i nieopłacalną. Jak się jednak okazuje przeciętny konsument płaci za rozwój odnawialnych źródeł energii tylko 4,7% swojego rachunku za prąd, w tym tylko 1,5% na rozwój energetyki wiatrowej. Oznacza to, że wsparcie energii z wiatru kosztuje typową polską rodzinę zaledwie (aż)  20 złotych rocznie! Miesięczna wysokość wsparcia, która wynosi niecałe 1,7 PLN, jest zatem mniejsza niż koszt małej paczki gumy do żucia czy gazety codziennej. 

Więcej...

09/2014 Komentarze (0)

Rewolucja w polityce środowiskowej

24-09-2014

Tegoroczny Green Week który miał miejsce w Brukseli w dniach 3-5 czerwca przebiegał pod hasłem „Circular economy - saving resources, creating jobs". Uczestnikami tego wydarzenia byli przedstawiciele BCC, eksperci ds. środowiska. Obraz z jego przebiegu skłania do głębszej refleksji nad potrzebą zmiany podejścia, nie tylko do systemu gospodarki odpadami, ale także do polityki środowiskowej.

Obecnie ukazał się nowy projekt wniosku COM (2014) 397 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywy: w sprawie odpadów, w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, w sprawie składowania odpadów, w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów, w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dyrektywa ta wprost nawiązuje i odwołuje się do gospodarki cyrkulacyjnej. Komisja Europejska 2 lipca 2014 r. opublikowała również dokument pt.: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „zero odpadów" dla Europy COM(2014) 398.

Gospodarka cyrkulacyjna o obiegu zamkniętym to nowe podejście, jakie proponuje rynek europejski, a zarazem duże wyzwanie szczególnie dla rynku w Polsce. Zmiany zawarte w filozofii „circular economy" są rewolucyjne. 

Więcej...

09/2014 Komentarze (0)

Kierunek: Pakistan?

22-09-2014

Exalo Drilling, spółka z Grupy PGNiG specjalizująca się w lądowych usługach wiertniczych i serwisowych, rozpocznie we wrześniu realizację kolejnego kontraktu w Pakistanie. Umowa zawarta z MOL Pakistan Oil and Gas Co. B.V. obejmuje wykonanie dwóch otworów głębokich (tj. ponad 3 000 metrów) z możliwością rozszerzenia zakresu na dalsze prace wiertnicze.

Usługa dla MOL Pakistan Oil and Gas Co. zostanie wykonana przy użyciu urządzenia IDM 2000 o mocy 2 000 koni mechanicznych, które w zależności od konfiguracji umożliwia wiercenie otworów o głębokości do nawet 6 600 metrów. IDM 2000 będzie czwartym urządzeniem wiertniczym Exalo wykorzystywanym w Pakistanie i obecnie jest ono transportowane drogą morską z Polski, tak by we wrześniu mogło rozpocząć wiercenia.

Exalo Drilling, które powstało z połączenia pięciu spółek wiertniczo-serwisowych funkcjonujących wcześniej odrębnie w ramach Grupy PGNiG, korzysta z potencjału i bogatych doświadczeń zdobytych przez te firmy w kraju i zagranicą. Jedna z nich rozpoczęła działalność w Pakistanie w 1997 r., sukcesywnie zwiększając swój udział w tamtejszym rynku usług wiertniczych. W Karaczi, największym pakistańskim mieście, znajduje się jeden z oddziałów zagranicznych Exalo.

- Umowa z MOL Pakistan Oil and Gas Co. jest kontynuacją rozwoju działalności zagranicznej Exalo Drilling. Równolegle do umacniania pozycji w Polsce, gdzie ściśle współpracujemy m.in. przy projektach poszukiwawczych i eksploatacyjnych PGNiG, nieustannie prowadzimy aktywne działania w celu pozyskania nowych zleceń na rynkach zagranicznych.

Więcej...

09/2014 Komentarze (0)

Trzecia farma dla PEP

19-09-2014

16 turbin SWT-2.3-108 Siemensa zostanie zainstalowanych na farmie wiatrowej w północnej Polsce należącej do PEP S.A.

  • Instalacja rotorów o średnicy 108 metrów na wysokości 115 metrów pozwoli na uzyskanie większej efektywności.
  • Przez 5 lat Siemens będzie prowadził działania serwisowe dla farmy.

PEP S.A. (Polish Energy Partners S.A.) po raz trzeci wybrał turbiny wiatrowe Siemensa dla projektowanej farmy wiatrowej  w północnej Polsce. Firma dostarczy 16 turbin typu SWT-2.3-108, każda o mocy 2,3 MW. Farma o łącznej mocy 36,8 MW rozpocznie swoją działalność latem 2015 roku. Wraz z uruchomieniem farmy Siemens rozpocznie jej serwisowani przez okres pięciu lat.

Także i w tej lokalizacji zostaną wykorzystane turbiny o średnicy rotora wynoszącej 108 metrów, zainstalowane na wysokości 115 metrów ponad poziomem gruntu. Dzięki tym rozwiązaniom farmy mogą działać jeszcze bardziej efektywnie, wytwarzając więcej energii. Turbiny Siemensa o mocy 2,3 MW są wykorzystywane w Polsce od 2009 roku. W całym kraju będzie pracowało łącznie 110 tych przekładniowych turbin.

Wraz z dostarczonymi do tej pory dla PEP SA  urządzeniami łączna ilość zainstalowanych turbin Siemensa w trzech lokalizacjach wyniesie 45 sztuk o mocy wytwórczej 103,5 MW. Pozwoli to zaspokoić zapotrzebowanie energetyczne około 66 tysięcy gospodarstw domowych w Polsce ograniczając jednocześnie roczną emisję dwutlenku węgla o 214 tysięcy ton.

Więcej...

09/2014 Komentarze (0)

04/2018
10/2016
09/2016

Artykuły

Reklama

Współpracujemy z: