Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Czysta - nieczysta energetyka wiatrowa

Energetyka wiatrowa miała nas uniezależnić od węgla, a także importowanych nośników energii i zapewnić czyste powietrze. Dzisiaj wzbudza coraz większe społeczne protesty.

Czysta - nieczysta energetyka wiatrowa Czysta - nieczysta energetyka wiatrowa

Rurociągi i linie skontrolują… drony

W miarę rozwoju techniki lotniczej coraz szersze zastosowanie uzyskują samoloty bezzałogowe. Dotychczas były stosowane prawie wyłącznie w celach wojskowych, lecz od pewnego czasu wkraczają także do rozmaitych aplikacji cywilnych.

Rurociągi i linie skontrolują… drony Rurociągi i linie skontrolują… drony

Tarnowskie Góry: świąteczny prezent od TAURON Dystrybucja

TAURON Dystrybucja ufundował iluminację najpopularniejszego, tarnogórskiego deptaka - ulicy Krakowskiej, która została wzbogacona w energooszczędne oprawy oświetleniowe.

Tarnowskie Góry: świąteczny prezent od TAURON Dystrybucja Tarnowskie Góry: świąteczny prezent od TAURON Dystrybucja

Wsparcie dla OZE do 2020 r.

19-03-2015

Journal of Forestry opublikował badanie potwierdzające zalety biomasy jako źródła ciepła ważnego elementu dla kondycji gospodarki leśnej oraz czynnika zmniejszającego emisję dwutlenku węgla. Przedstawiciele renomowanych uniwersytetów i think tanków potwierdzili, że obecna dyskusja nad wykorzystaniem energii pochodzącej z biomasy często zawęża się do krótkoterminowych skutków jej wykorzystania. Zmienić to może Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, który tak samo jak jego poprzednik, ma wspierać rozwój infrastruktury technicznej w energetyce co - w konsekwencji - ma chronić klimat i zwiększać innowacyjność Polski.

Budżet wynosi 24 mld euro

Od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej branża odnawialnych źródeł energii zyskuje na atrakcyjności u inwestorów. Nowa perspektywa finansowa do roku 2020 zawiera wszystkie kierunki inwestycji w stosunku do poprzedniego okresu (2007-2013). Przedsiębiorcy mogą liczyć na środki przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej, modernizację sieci energetycznej czy zmniejszenie zanieczyszczeń.

W ramach POIiŚ na lata 2014-2020 inwestycje z zakresu OZE, będę realizowane przede wszystkim w ramach kilku priorytetów inwestycyjnych. Szczególnie interesujący jest PI 4.1 Promowanie produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W jego ramach możliwa jest dotacja na rozwój lądowych farm wiatrowych czy instalację na biomasę. Priorytet 4.2 jest skierowany do biznesu, dotyczy promowania efektywności energetycznej korzystania z OZE w przedsiębiorstwach, 4.3 obejmuje infrastrukturę publiczną i wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w budynkach publicznych.

Więcej...

03/2015 Komentarze (0)

OZE: Czy dogonimy Europę?

16-03-2015

Kim jest prosument? To producent, konsument i sprzedawca energii elektrycznej w jednym. W ubiegłym roku 98 proc. Polaków deklarowało, że nie wie co kryje się pod tym pojęciem*. Tymczasem kampania edukacyjna „Postaw na Słońce" realizowana przez Fundację BOŚ przy wsparciu NFOŚiGW trafiła do 20 mln osób, a pod koniec stycznia 2015 rząd przyjął nową ustawę o OZE. Czy teraz Polacy postawią na samodzielną produkcję prądu?

Dotychczas rynek energii ze źródeł odnawialnych regulowany był ustawą „Prawo energetyczne". Tymczasem, pod koniec stycznia 2015, Sejm RP uchwalił ustawę o OZE, która wprowadza regulacje dotyczące przydomowych mikroinstalacji. Zgodnie z nowymi przepisami, ich właściciele będą mogli rozliczać się z przedsiębiorstwami energetycznymi na zasadzie „net-metering", czyli rozliczenia netto. Posłowie przyjęli też tzw. poprawkę prosumencką (o jej dalszych losach zdecyduje Senat), która miałaby wprowadzić system taryf gwarantowanych (FiT) dla najmniejszych wytwórców energii z OZE, czyli mikroprosumentów posiadających mikroinstalacje o mocy poniżej 10 kW. Eksperci szacują, że dzięki zmianom w przepisach może powstać w Polsce (do 2020 roku) około 250 tys. mikroinstalacji. Tymczasem w Niemczech, które są jednym z bardziej rozwiniętych rynków, dzięki systemowi taryf FiT funkcjonuje ponad 2 mln. prosumentów. Kiedy Polacy dogonią Europę? 

Mikroinstalacje w każdym domu

Z badania przeprowadzonego przez TNS Global na zlecenie RWE Polska**, wynika że co piąty badany byłby skłonny zainwestować w panele fotowoltaiczne o wartości ok. 10 tys. zł zwłaszcza gdyby inwestycja zwróciła się w ciągu 5 lat. Opublikowany przez RWE raport pt. „Scenariusze rozwoju technologii na polskim rynku energii do 2050 roku" szacuje, że za 35 lat prosumenci mogą odpowiadać za produkcję nawet 25 TWh energii elektrycznej, czyli blisko połowę energii elektrycznej produkowanej przez źródła rozproszone. 

Więcej...

03/2015 Komentarze (0)

Ogrzewanie olejowe plus słoneczne

10-03-2015

Chociaż w Niemczech od ponad 20 lat lekki olej opałowy jest tańszym paliwem od gazu ziemnego w przeliczeniu na identyczne wartości ciepła spalania, to nadal posiadacze własnych kotłowni stawiają sobie pytanie, czym będą ogrzewać swoje domy lub mieszkania w przyszłości.

Tymczasem pozycja lekkiego oleju opałowego również w najbliższej przyszłości nie jest zagrożona przez gaz ziemny. Tak Polska, jak i Niemcy są zdane na import ropy oraz metanu, a ich ceny są relatywnie wysokie, aczkolwiek dla ropy są już substytuty. W dodatku lekki olej opałowy ma tą przewagę nad gazem ziemnym, że można go - jak i ropę z której bywa wytwarzany - magazynować na wiele miesięcy w zbiornikach, a poza tym ma ogromną - w porównaniu z metanem - gęstość cieplną.

Tymczasem wytwórcy pieców olejowych - a wśród nich firma Viessmann - stale udoskonalają konstrukcje kotłów i obecnie wprowadzają na rynek nową ich generację tym znamienną, że nie tylko paliwo zostaje w pełni efektywnie spalone, ale w dodatku ciepło spalin bywa maksymalnie wykorzystane.

Najnowsze kotły firmy Viessmann tak dla lekkiego oleju opałowego, jak i gazu ziemnego - patrz rys. 1 - charakteryzują śladowe ilości zanieczyszczeń w emitowanych spalinach, co nie tylko sprzyja ochronie środowiska, ale w dodatku wydłuża ich żywotność.

Wprowadzane obecnie na rynek kotły olejowe są pawie o 20% termicznie sprawniejsze od starej ich generacji, co owocuje oczywiście niższymi kosztami eksploatacyjnymi.

Więcej...

03/2015 Komentarze (0)

W tle wojna rosyjsko-ukraińska...Chińsko-rosyjski kontrakt gazowy

05-03-2015

Rosja, przy użyciu swoich formacji zbrojnych, dokonała aneksji Krymu. Stało się to przy biernej postawie świata i przy aplauzie obywateli FR. 18 marca 2014 r. W. Putin wygłosił na Kremlu orędzie o przyłączeniu do FR nowych dwóch podmiotów - Krymu i miasta Sewastopol. Jego mowa przypominała w konstrukcji najlepsze wystąpienia Hitlera - jak choćby to z 30 stycznia 1939 r. gdy przemawiając do Reichstagu - przywódca III Rzeszy mówił o swoim umiłowaniu pokoju. 

To wówczas powiedział też: „Wielki polski marszałek [Józef Piłsudski - przyp. P. G.] i patriota [układem z 1934 roku - przyp. P. G.] oddał swojemu narodowi równie wielką przysługę, jak kierownictwo państwa narodowosocjalistycznego niemieckiemu. Także w niespokojnych miesiącach minionego roku przyjaźń niemiecko-polska była jednym z uspokajających zjawisk europejskiego życia politycznego". Putin, tak jak wówczas Hitler, co chwilę dostaje owacje od zgromadzonego tłumu dygnitarzy, gdy „opowiada o Krymie, mogiłach rosyjskich żołnierzy z końca XVIII wieku. O Sewastopolu - ojczyźnie rosyjskiej floty, o świętości i chwale tego miejsca. O tym, że Rosja została z Krymu ograbiona, mimo, że sama przyczyniła się do rozpadu ZSRR, zapominając o Krymie i Flocie Czarnomorskiej. Mówi o milionach Rosjan, którzy położyli się spać w swoim państwie, a obudzili się za granicą. O narodzie rosyjskim, który stał się jednym z najbardziej rozdzielonych terytorialnie narodów na świecie. O mieszkańcach Krymu, których przekazano sobie z rąk do rąk jak worek ziemniaków". Lilia Szewcowa, wybitna znawczyni współczesnej Rosji, w artykule „Forsowanie mitu" opublikowanym w „American Interest" nie ma złudzeń w ocenie rosyjskiej agresji na Krym i Ukrainę. „Patrząc na rozwój wydarzeń - zauważa - doznajemy szoku, że nagle stanęliśmy w obliczu wyzwań analogicznych do tych, jakie poprzedzały wybuch II wojny światowej. Jednocześnie jesteśmy zdumieni dramatyczną ignorancją oraz intelektualną i moralną słabością elit Zachodu w tej sprawie".

Więcej...

03/2015 Komentarze (0)

POWERPOL 2015

02-03-2015

W dniach 12-13 marca br. w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą odbędzie się XV edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL. W ciągu dwóch dni obrad kluczowe osoby z największych spółek energetycznych i organizacji branżowych w Polsce wspólnie zastanowią się nad perspektywami rozwoju polskiej energetyki w 2015 roku.

Kongres wspierany jest merytorycznie przez Kancelarię Domański Zakrzewski Palinka oraz PwC Polska. Wśród prelegentów swój udział potwierdzili m.in. Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Andrzej Czerwiński, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki MG,  Marek Dec, Prezes PGNiG Termika, Michał Jarczyński, Prezes Zarządu ENEA Operator, Stanisław Kalinowski, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju PGE Dystrybucja, Piotr Kołodziej, Wiceprezes Zarządu TAURON Wytwarzanie, Ireneusz Łazor, Prezes Towarowej Giełdy Energii, Dariusz Marzec, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju PGE Polska Grupa Energetyczna, Janusz Moroz - Członek Zarządu ds. Handlu RWE Polska, Katarzyna Rozenfeld, Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych TAURON Polska Energia, Paweł Skowroński, Prezes SAG Elbud Gdańsk, Instytut Techniki Cieplnej, Robert Stelmaszczyk - Prezes RWE Stoen Operator,Piotr Zawistowski - Prezes TAURON Obsługa Klienta.

Tematy, jakie zostaną podjęte podczas obrad to m.in. polityka elektroenergetyczna Polski, strategie działania energetycznych grup kapitałowych, energetyka jądrowa i gazowa w kontekście energii pochodzącej z węgla, sytuacja ciepłownictwa i kogeneracji oraz odnawialnych źródeł energii w Polsce, rozwój inteligentnych sieć i liczników w Polsce, miejsce i rola prosumenta w obecej sytuacji rynkowej. Więcej: www.powerpol.pl.

Więcej...

03/2015 Komentarze (0)

Gdyby tak jeszcze terminal był gotowy...

01-03-2015

87 proc. Polaków znających inwestycję terminal LNG w Świnoujściu w pełni ją akceptuje - wynika z badania TNS Polska. Nie stało by się tak, gdyby nie działania edukacyjne inwestora terminalu, spółki Polskie LNG, choć pewno lepiej by było, gdyby inwestor - zamiast na edukacji - skupił się na dokończeniu terminalu.

W Świnoujściu powstaje jedna z najważniejszych inwestycji w Polsce - terminal do odbioru skroplonego LNG (ang. Liquified Natural Gas). Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego w Polsce oraz w naszym regionie Europy, który zaopatrywany jest w surowiec pochodzący głównie z jednego kierunku. Terminal w Świnoujściu będzie mógł odebrać ilość gazu równą jednej trzeciej krajowego zużycia, a gdy jego możliwości zwiększą się z 5 do 7,5 mld m sześciennych rocznie - prawie połowę. I to z dowolnego kierunku na świecie. Polska zdecydowała się na budowę terminalu LNG w Świnoujściu głównie ze względów strategicznych - dzięki tej inwestycji zostaną zdywersyfikowane dostawy gazu dla gospodarki narodowej. Polska będzie mogła rozwijać na wielką skalę energetykę opartą na gazie, modernizować przemysł chemiczny i nawozowy, rozbudowywać transport wykorzystujący paliwowe atuty LNG. 

Wydawać by się mogło, że tak duża inwestycja broni się sama. Tymczasem wiedza o terminalu była z początku niewystarczająca - głównie z tego powodu, że ta technologia w Polsce praktycznie nie występowała. Znaliśmy LPG, CNG, ale LNG... A LNG to nic innego jak gaz ziemny, który pod wpływem ujemnych temperatur (-162 st. C) zostaje skroplony, dzięki czemu staje się ekonomiczny w transporcie. W terminalu LNG jest regazyfikowany i przybierając znów postać lotną, gaz wtłaczany jest do sieci.

Więcej...

03/2015 Komentarze (0)

Co piąty Polak może zostać prosumentem

26-02-2015

Studium RWE „Scenariusze rozwoju technologii na polskim rynku energii do 2050 roku" wskazuje energetykę prosumencką jako jeden z najbardziej perspektywicznych sektorów polskiej energetyki. Fotowoltaikę, natomiast, jako technologię, która ma szansę na największy rozwój w tym segmencie. Według raportu, w 2050 r. prosumenci mogą odpowiadać za produkcję nawet 25 TWh energii elektrycznej czyli blisko połowy energii elektrycznej wyprodukowanej przez źródła rozproszone.

21% Polaków może zostać prosumentami

Co piąty badany (21%) przyznał, że byłby skłonny zainwestować w panele fotowoltaiczne o wartości ok. 10 000 zł, zwłaszcza, gdyby inwestycja zwróciła się w ciągu 5 lat. Podobnie 21% badanych było przeciwnych zainwestowaniu w takie urządzenie. Co ciekawe, 50% respondentów wskazało, że nie są zainteresowani taką inwestycją uzasadniając, że podyktowane jest to brakiem możliwości zainstalowania paneli lub wpływu na tego typu decyzję. Pozostałe 8% badanych nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.

Potencjalny polski prosument jest młody i zarabia między 2501 a 4000 zł netto.
46% zainteresowanych inwestycją w panele fotowoltaiczne deklaruje zarobki miedzy 2501 a 4000 zł netto w gospodarstwie domowym. Kolejne 21% potencjalnych prosumentów zarabia od 1501 do 2500 zł netto w przeliczeniu na dochód rodziny. Mniejszy udział w tej grupie mają zainteresowani charakteryzujący się dochodem gospodarstwa domowego poniżej 1500 zł netto (17%) oraz powyżej 4000 zł netto (także 17%)

Więcej...

02/2015 Komentarze (0)

Jesteśmy atomowym mocarstwem (no prawie...)

23-02-2015

W środę, 17 grudnia ., „Maria" obchodziła 40. urodziny. To młody wiek jak na reaktor jądrowy. Ten jedyny w Polsce znajduje się na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Świerku pod Warszawą. Choć nie produkuje energii elektrycznej to napromienia izotopy niezbędne do ratowania ludzkiego życia, wytwarza nowe materiały dla przemysłu, prowadzi badania fizyczne jak również szkoli kadry na potrzeby branży jądrowej i ochrony radiologicznej.

Czterdzieści lat temu, 17 grudnia 1974 roku, największy w historii i obecnie jedyny polski badawczy reaktor jądrowy „Maria" (dziś o mocy 30 MW) osiągnął stan krytyczny. Ten dzień uważa się za moment rozpoczęcia jego pracy, ponieważ wtedy to naukowcy stworzyli odpowiednie warunki dla samopodtrzymującej się reakcji łańcuchowej. Choć pierwotnie reaktor „Maria" miał służyć do badań na potrzeby rozpoczętej budowy elektrowni jądrowej Żarnowiec to szybko znalazł szersze zastosowanie.

 „Nasz reaktor jest doskonałym przykładem na to, że energetyka jądrowa jest impulsem nie tylko dla rozwoju tej gałęzi przemysłu ale wpływa na rozkwit całej gospodarki w różnych jej obszarach" - podkreśla prof. dr hab. Grzegorz Wrochna, dyrektor NCBJ - „przykładowo dzięki naświetlaniu tarcz uranowych staliśmy się jednym z największych w skali światowej producentów radioizotopów dla medycyny. Tylko jeden tydzień pracy reaktora „Maria" oznacza pomoc dla stu tysięcy pacjentów".

Dziś reaktor „Maria" służy przede wszystkim jako źródło wysokiego strumienia neutronów.

Więcej...

02/2015 Komentarze (0)

Stron 1 z 108 Ostatnie »
01-02/2015
12/2014
10-11/2014

Polecamy

Artykuły

Reklama