Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * * * Prosimy dodać 8 i 7.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej (dyrektywa 2009/28/WE) do 2020 r. udział „zielonej" energii w miksie energetycznym winien wynosić 20%.Unijny cel na rok 2030 przewiduje udział OZE w wysokości 32%.

 

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej (dyrektywa 2009/28/WE) do 2020 r. udział „zielonej" energii w miksie energetycznym winien wynosić 20%.Unijny cel na rok 2030 przewiduje udział OZE w wysokości 32%.

 

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Teraz u nas najdrożej w UE, a jak w przyszłości?

23-10-2019

PSPA złożyło do Ministerstwa Energii projekt rozporządzenia a w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Ma on na celu utworzenie specjalnej E-taryfy dla elektromobilności, a w konsekwencji zniesienie poważnej bariery dla rozwoju zeroemisyjnego transportu w Polsce, jaką dzisiaj stanowią wysokie opłaty dystrybucyjne stałe, dotkliwie obciążające operatorów infrastruktury ładowania.

Złożony do Ministerstwa Energii projekt rozporządzenia został przygotowany przez PSPA we współpracy z partnerami organizacji. PSPA przeprowadziło szerokie konsultacje branżowe projektu z kluczowymi podmiotami polskiego sektora elektromobilności, zaangażowanymi w budowę infrastruktury ładowania (80 proc. ogólnodostępnych punktów ładowania w Polsce należy do przedsiębiorstw zrzeszonych w PSPA). Koncepcja była także prezentowana na rządowym Komitecie Sterującym Programu Elektromobilność oraz na spotkaniu branżowym w Brukseli, zorganizowanym przez The European Association for Electromobility (AVERE).

Zdaniem PSPA, aby przyspieszyć wzrost sektora zrównoważonego transportu, konieczne jest wprowadzenie zmian do polskiego porządku prawnego. Obecnie liczba pojazdów elektrycznych w Polsce utrzymuje się na niskim poziomie. Według Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PSPA oraz PZPM, pod koniec kwietnia 2019 r. po polskich drogach jeździło 5 641 samochodów całkowicie elektrycznych oraz hybryd typu plug-in. 

Więcej...

10/2019 Komentarze (0)

Zrównoważony trwały rozwój jako koncepcja normatywna

11-10-2019

Ludzie zawsze marzyli o tym, aby żyć w mądrze urządzonym i szczęśliwym świecie. Od czasów filozofii greckiej i platońskiego pytania o państwo idealne, w teoretycznym myśleniu o społeczeństwie zawsze było miejsce na różnorodne wizje i opisy „lepszego" i „bardziej sprawiedliwego" świata. Dlatego też, nauki społeczne są głęboko przesiąknięte normatywnymi koncepcjami „jak być powinno", „jak mogłoby być", a wielu badaczy nie tylko interesuje się „tym, co jest" (wyjaśniając zjawiska społeczne), ale także tym, „jak poprawić istniejący stan rzeczy" (interpretując i wartościując opisane fakty społeczne). Dzieje się tak dlatego, że refleksji nad człowiekiem i społeczeństwem towarzyszy nie tylko dążenie do poznania otaczającej nas rzeczywistości, ale także tworzenie wizji pożądanych stanów rzeczy. Różnorodne idee i utopie, dotyczące najlepszych sposobów organizacji naszego życia, będą nam towarzyszyć, gdyż wciąż będą istnieć ludzie, którym okażą się one potrzebne, bo nie zgodzą się oni na zastaną rzeczywistość, ludzie, którzy mają potrzebę i wizję innego życia. Ludzie ci tworzą wizję przyszłych światów czy choćby wyobrażenia o nich. Tworzą scenariusze na przyszłość i utopie, które wyrastają ze świadomości głębokiego rozdźwięku między ideałem i powinnością, a stanem faktycznym. Ludzie, myśląc utopijnie, artykułują w ten sposób swoje marzenia i aspiracje, podzielane wartości i ideały, swoje obawy i krytykę, swoje lęki. Jednocześnie jest to szukanie „lepszych wyjść", „lepszych perspektyw", „zbliżania się do ideału". Utopijne pomysły przynoszą czasem wielkie reorganizacje, zmieniają perspektywę poznawczą i prowadzą do nowych rozwiązań praktycznych.

Współczesne czasy prowokują do tworzenia różnorodnych wizji i scenariuszy przyszłości. Dzieje się tak dlatego, ze różnorodnych utopistów i wizjonerów wydawały przede wszystkim społeczeństwa w stanie kryzysu i zamętu, zwątpienia i niepewności. 

Więcej...

10/2019 Komentarze (0)

Milion, trylion aut elektrycznych?

03-10-2019

4 proc. badanych firm planuje zakup auta elektrycznego, a 6 proc. - hybrydy. Leasing Index potwierdza, że na rynku brakuje narzędzi, które wspierałyby rozwój elektromobilności. 41 proc. małych przedsiębiorstw zainteresowanych zakupem ekologicznego sprzętu lub pojazdu stwierdza, że prawdopodobnie skorzystałabyz leasingu. Zdecydowanie takie prawdopodobieństwo określa 22 proc. firm zamierzających dokonać zakupu ekologicznego sprzętu lub pojazdu.

Wyniki badań prowadzonych w oparciu o deklaracje konsumentów pokazują, że popyt na „elektryki" jest i rośnie. Aż 17 proc. Polaków rozważa zakup takiego samochodu w ciągu najbliższych trzech lat - wynika z raportu „Barometr Elektromobilności 2018" opublikowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA). To o blisko 5 p. proc. więcej niż w 2017 roku. Skąd różnica w deklaracjach?

Wniosek jest prosty - chcielibyśmy jeździć autami elektrycznymi, ale w firmach, które nie mogą kierować się emocjami, a dbałością o swój rozwój - jest to wciąż za drogie. Wyniki badań PSPA wskazują, że na popularyzację elektromobilności wpłynąłby spadek cen o ok. 35-48 proc. - mówi Tomasz Jąder, Prezes Zarządu Santander Leasing. - To nierealne: produkcja takich aut stałaby się bowiem nieopłacalna. 

Największy wpływ na popularyzację elektromobilności mają rządy. 

Więcej...

10/2019 Komentarze (0)

Rośnie powierzchnia wystawiennicza targów POL-ECO SYSTEM

26-09-2019

Zrównoważona gospodarka odpadami, gospodarka obiegu zamkniętego, ciepłownictwo powiatowe, czyste powietrze, smart city, a także innowacje w ochronie środowiska - to tylko wybrane tematy, które będą omawiane podczas targów POL-ECO-SYSTEM. Patronat nad targami sprawuje Minister Środowiska oraz prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Od ponad 30 lat podczas POL-ECO SYSTEM mają miejsca biznesowe spotkania branży komunalnej i ochrony środowiska. Podczas tych targów spotykają się liderzy branży, aby wymienić się poglądami, opiniami i podzielić swoim doświadczeniem.

To właśnie w Poznaniu producenci i dystrybutorzy prezentują innowacyjne rozwiązania, technologie i nowoczesne produkty z zakresu szeroko rozumianej ekologii. Tematem przewodnim targów będzie „Zrównoważona gospodarka odpadami - dla ludzi, zdrowia i środowiska". Targi POL-ECO-SYSTEM odbędą się w Poznaniu w dniach 9-11 października.

Pod koniec czerwca upłynął termin zgłoszeń i widzimy większe zainteresowanie wystawców naszymi targami. Swój powrót potwierdziły firmy, które nie wystawiały się w poprzedniej edycji - wyjaśnia Paulina Pietrzak, dyrektor POL-ECO SYSTEM. - Warto zauważyć, że w tym roku powracają także firmy, które wystawiają się w systemie dwuletnim - dodaje P. Pietrzak.

Więcej...

09/2019 Komentarze (0)

innogy Polska z nowym programem w trosce o środowisko

17-09-2019

Ochrona środowiska była od zawsze ważna dla innogy Polska. Firma konsekwentnie podejmuje kolejne proekologiczne działania, a także wspiera i promuje rozwiązania przyjazne środowisku. Nowy program „innogy goes green" jako pierwsza energetyczna firma na rynku, innogy kieruje zarówno do pracowników, jak i Klientów, licząc na ich aktywne środowiskowe zaangażowanie.

Eko-odpowiedzialność wynika z natury i wartości innogy. Nasze produkty są inspirowane potrzebami Klientów i tworzone razem z nimi, a aspekt ekologiczny jest zawsze kluczowy w budowaniu konkretnych rozwiązań. Dzisiaj innogy umożliwia nie tylko korzystanie z zielonej energii w domu i w firmie, ale także oferuje przyjazny środowisku sposób poruszania się po mieście udostępniając jeden z największych w Europie system wynajmu samochodów elektrycznych.

Aktywnie uczestniczymy również w transformacji w obszarze energetyki opartej na źródłach odnawialnych, rocznie instalując panele fotowoltaiczne na dachach kilku tysięcy domów w całej Polsce. W ten sposób razem z naszymi Klientami przyczyniamy się do poprawy jakości powietrza w Warszawie i chronimy środowisko naturalne w całej Polsce - mówi Sebastian Janda, EKO Ambasador, Dyrektor Pionu Klienci Indywidualni i MSP w innogy Polska.

innogy zaczyna zmianę od własnego podwórka. Z biur znika woda w plastikowych butelkach PET na rzecz warszawskiej kranówki. W skali roku, oznacza to rezygnację ze 160 tys. butelek. Kolejny problem, na który zwraca uwagę innogy hasłem Nie odpadaj, segreguj! to segregacja śmieci. 

Więcej...

09/2019 Komentarze (0)

Rosyjska droga na Księżyc

11-09-2019

Obiecujące wyniki dotychczasowych badań Księżyca sprawiły, że uczeni zaczynają uważać go za „zapasowy" kontynent dla mieszkańców Ziemi. Rozważają także wykorzystanie jego bogactw naturalnych dla naszych rosnących potrzeb. Analiza próbek gruntu księżycowego dostarczonych przez astronautów „Apollo" i radzieckie „Łuny" pozwoliła na ustalenie składu chemicznego skorupy naszego satelity: FeO 15.76%, MnO 0.21%, MgO 8.17% , CaO 12.12% , Na2O 0.44% , K2O 0.15% , P2O5 0.12% , S 0.12% , H 1.0 ppm, He 60ppm, C 135ppm, N 119ppm. Najważniejszym z wymienionych pierwiastków jest, oprócz życiodajnego tlenu, izotop helu He-3. Oszacowano, że jego zasoby mogłyby zaspokoić energetyczne potrzeby mieszkańców Ziemi na co najmniej 15 tysięcy lat. Zainteresowanie Księżycem wzrosło w połowie lat 90., gdy w jego wnętrzu w rejonach biegunów wykryto niemałe zasoby wody. Fakt ten ma ułatwić przyszłą kolonizację naszego satelity. Poważną przeszkodą dla życia ludzkiego na Księżycu będzie natomiast promieniowanie słoneczne, które dociera tam wskutek braku pola magnetycznego.

Najcenniejsze bogactwo Księżyca - izotop hel-3 - gromadzi się na jego powierzchni wskutek oddziaływania jonizującego cząstek promieniowania słonecznego. Ten szlachetny gaz (z ziemskiej atmosfery ulatuje w kosmos) zawarty jest w pyle księżycowym zwanym regolitem. Dla odzyskania izotopu z wierzchniej warstwy gruntu wystarczy ogrzać go do 600°C. Proces ten nietrudno będzie zrealizować z użyciem energii słonecznej. Uzyskane czyste, ekologiczne paliwo termojądrowe będzie następnie transportowane na Ziemię. 200 ton helu-3 powinno zaspokoić roczne zapotrzebowanie na energię całej naszej planety.

Więcej...

09/2019 Komentarze (0)

Energiе Obu

30-08-2019

Znaczenie gospodarcze niezmierzonych obszarów Syberii dla Federacji Rosyjskiej trudno dokładnie ocenić. Nizina Zachodnio-Syberyjska znajdująca się w dorzeczu najdłuższej rzeki Rosji czyli Obu kryje największe w tym kraju zasoby gazu ziemnego i ropy naftowej. W strefie dolnego biegu rzek Obu i Tazu oraz w autonomicznym okręgu Jamał-Nienieckim wydobywa się ponad 85 % rosyjskiego gazu. Znajdują się tu złoża zaliczane do największych w świecie: Urengojskie, Jamburgskie, Niedźwiedzie, Zapolarne i inne. Zachodnia Syberia jest  także główną bazą naftową Federacji Rosyjskiej. Jeśli największe złoża gazu położone są na  terenach przyległych do ujścia Obu, to ropa zalega przede wszystkim w środkowym biegu tej rzeki, tj. w autonomicznym okręgu Chanty-Mansyjskim, gdzie uzyskuje się 70% krajowego wydobycia. Zachodniosyberyjska ropa odznacza się najwyższą jakością z uwagi na niską zawartość siarki. Niestety bogate zasoby w tym regionie odchodzą powoli do przeszłości. Obecnie nadchodzi czas eksploatacji licznych, lecz mniejszych, pól naftowych. 

Potencjał hydroenergetyczny rzek syberyjskich należy do największych na świecie i wyraźnie góruje nad pozostałymi rzekami Rosji. Trzy najpotężniejsze elektrownie wodne tego kraju czyli Sajano-Szuszenską, Krasnojarską i Bratską wzniesiono w dorzeczu Jeniseju. Tymczasem równie długa rzeka, jaką jest Ob z Irtyszem, ustępuje Jenisejowi zdecydowanie (około 3-krotnie) pod względem możliwych do wykorzystania zasobów dla generacji energii elektrycznej. Wynika to z faktu, że w odróżnieniu od Jeniseju, Angary i Leny, Ob dość spokojnie toczy swe wody po rozległej Nizinie Zachodnio-Syberyjskiej.

Więcej...

08/2019 Komentarze (0)

Przed nami 32. edycja targów ENERGETAB 2019 w dniach od 17 do 19 września 2019 r.

20-08-2019

Największe w Polsce targi nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego rozpoczną się w dn. 17 września 2019 r. na prawie 4 ha urokliwie położonego terenu u stóp Dębowca i Szyndzielni, zarówno w nowoczesnej hali wielofunkcyjnej, jak i w pawilonach namiotowych czy terenach otwartych, na których wystawcy mają możliwość ekspozycji wielkogabarytowych eksponatów a zwiedzający - zapoznać się z prezentowanymi nowymi technologiami, na przykład w zakresie w prac pod napięciem na liniach napowietrznych niskiego i średniego napięcia.

Przez trzy dni w Bielsku-Białej będą spotykać się czołowi przedstawiciele sektora elektroenergetycznego i poznawać najnowsze rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne a także dyskutować o rozwoju tej strategicznej branży.

Wśród eksponatów nie zabraknie urządzeń rozdzielczych wysokich i niskich napięć, transformatorów, generatorów czy silników, agregatów prądotwórczych i UPS-ów, odnawialnych źródeł energii, układów automatyki, sterowania, pomiarów i diagnostyki, kabli i przewodów, słupów, i opraw oświetleniowych, podnośników i specjalistycznych pojazdów dla energetyki, osprzętu sieciowego i instalacyjnego, energooszczędnych źródeł światła, maszyn i narzędzi dla budownictwa energetycznego a także rozwiązań informatycznych czy ofert usług dla branży energetycznej i wiele jeszcze innych innowacyjnych rozwiązań.

Więcej...

08/2019 Komentarze (0)

Stron 1 z 144 Ostatnie »
05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: