Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej (dyrektywa 2009/28/WE) do 2020 r. udział „zielonej" energii w miksie energetycznym winien wynosić 20%.Unijny cel na rok 2030 przewiduje udział OZE w wysokości 32%.

 

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej (dyrektywa 2009/28/WE) do 2020 r. udział „zielonej" energii w miksie energetycznym winien wynosić 20%.Unijny cel na rok 2030 przewiduje udział OZE w wysokości 32%.

 

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Przełom w elektrorewolucji będzie zależeć m.in. od dostępności miedzi

27-12-2019

W III kwartale 2019 roku w Polsce zarejestrowano 541 samochodów elektrycznych (zasilanych akumulatorem i hybryd plug-in), co oznacza wzrost o 83% r/r. Pomimo znaczącej dynamiki, taki wolumen sprzedaży plasuje Polskę zaledwie na 16. miejscu wśród państw Unii Europejskiej. Nasz kraj utracił także pozycję wicelidera w Europie Centralnej, gdzie Węgrzy oraz Rumunii zarejestrowali najwięcej elektryków - wynika z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA. Eksperci Europejskiego Instytutu Miedzi zwracają uwagę, że elektrorewolucja to złożony proces, który wymaga głębokich zmian zarówno w sektorze motoryzacyjnym, jak i energetycznym. Warunkiem ich powodzenia będzie dostępność surowców.

Rozwój elektromobilności jest w dużej mierze uzależniony od miedzi. Metal ten jest powszechnie używany do budowy nowoczesnych, energooszczędnych silników elektrycznych i hybrydowych. Do produkcji elektryków używa się od dwóch do czterech razy więcej tego metalu niż w pojazdach tradycyjnych.

Samochody elektryczne stanowią w tej chwili zaledwie 4 promile (0,4%) wszystkich rejestracji nowych aut nad Wisłą. Upowszechnienie elektromobilności nie jest możliwe przez: wysoki koszt baterii oraz obawę kierowców przed zbyt krótkim zasięgiem i wyładowaniem się jej w połowie drogi. Dopiero gdy te dwie bariery znikną, będziemy świadkami elektrorewolucji na polskich szosach. W lipcu w całym kraju mieliśmy zaledwie 785 ogólnodostępnych stacji ładowania. Zgodnie z unijną dyrektywą, w najbliższych latach ta liczba ma kilkukrotnie wzrosnąć - czeka nas boom zarówno na publiczne, jak i prywatne punkty ładowania. Kluczową rolę odegra tutaj dostępność surowców, takich jak: lit, kobalt i miedź, od której zależeć będzie końcowa cena baterii, ładowarek i kabli czyli znaczna część kosztu pojazdu i infrastruktury - komentuje Michał Ramczykowski, prezes Europejskiego Instytutu Miedzi.

Więcej...

12/2019 Komentarze (0)

Przerwa w działalności instalacji OZE kosztuje więcej niż naprawa awarii

20-12-2019

Straty wynikające z przestoju w funkcjonowaniu instalacji mogą kilkukrotnie przewyższać koszt likwidacji szkód z tytułu nieprzewidzianych zdarzeń.

• Ubezpieczenie utraconego zysku to koszt zaledwie ok. 1 promila od sumy ubezpieczenia.
• Wybierając zakres ubezpieczenia, trzeba pamiętać o zabezpieczeniu całej infrastruktury oraz odpowiedzialności cywilnej.

Liczba instalacji OZE funkcjonujących w Polsce nieustannie rośnie, w szczególności w sektorze PV. W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku łączna moc instalacji fotowoltaicznych podwoiła się i przekroczyła 1 GW, wynika z danych gromadzonych przez Polskie Sieci Energetyczne. Rosnący potencjał odnawialnych źródeł energii zauważają wszyscy - zarówno właściciele domów, firmy, spółdzielnie mieszkaniowe czy samorządy, którzy chcą zapewnić sobie niezależność energetyczną, jak i przedsiębiorcy nastawieni na komercyjną produkcję energii. Aktywność tych ostatnich wzrasta systematycznie od momentu wprowadzenia nowego systemu wsparcia państwowego dla producentów zielonej energii w postaci corocznych aukcji organizowanych przez Urząd Regulacji Energetyki. Niezależnie jednak od przeznaczenia instalacji, każdą z nich warto odpowiednio ubezpieczyć. Na co zwracać uwagę przy zakupie ubezpieczeń dla inwestycji OZE? 

Każdy inwestor, a w szczególności ten planujący komercyjne wykorzystanie instalacji, powinien pamiętać o czterech obszarach, które powinien zabezpieczyć ubezpieczeniem.

Więcej...

12/2019 Komentarze (0)

Realizacja wyzwań stawianych samorządom w zakresie gospodarki energetycznej na przykładzie miasta Poznania

11-12-2019

Jednym z największych odbiorców energii pod każdą postacią są miasta i gminy. Szczególnie w dużych aglomeracjach znajdują się odbiorcy o różnych profilach zużycia energii, tj. m.in. przemysł, mieszkalnictwo jednorodzinne i wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, szpitale, centra handlowe itd.

Charakterystycznym i specyficznym konsumentem energii są samorządy terytorialne, podległe im jednostki i ich obiekty. W związku z tym coraz więcej wyzwań jest stawianych samorządom w zakresie gospodarki energetycznej. Główne zadania samorządów określone są w dwóch podstawowych aktach prawnych, jakimi są Prawo energetyczne oraz Ustawa o efektywności energetycznej.

Prawo energetyczne traktuje o wyzwaniach samorządów w artykułach 18, 19 i 20 ustawy, w których wymienione są zadania własne gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną, w tym m.in. opracowanie projektu założeń do zaopatrzenia gminy w energię, planowanie oświetlenia na terenie gminy i jego finansowanie oraz planowanie i organizacja zadań mających na celu promowanie zachowań prooszczędnościowych i proefektywnościowych.

W ustawie o efektywności energetycznej obowiązki jednostki sektora publicznego są opisane w rozdziale i dotyczą stosowania środków poprawy efektywności energetycznej.

Więcej...

12/2019 Komentarze (0)

Syberyjskie giganty hydroenergetyki

06-12-2019

Zasoby energetyczne syberyjskich rzek należą do największych na świecie. Ich utylizacja na wielką skalę rozpoczęła się po II wojnie światowej. W czasach ZSRR wzniesiono tu m.in. trzy największe hydroelektrownie kraju: Bratską GES (GidroElektroStancja), Krasnojarską GES i Sajano-Szuszenską GES. Pierwsze dwie osiągnęły już pół wieku działalności. Okrągły jubileusz stał się okazją do rocznicowych wspomnień w gronie energetyków tego kraju.

          Wykorzystanie energii syberyjskich rzek dla industrializacji tej części kraju planowano od początku istnienia Kraju Rad. Najpierw ujarzmiono Angarę niosącą wody z Bajkału do Jeniseju. Decyzja o budowie Bratskiej GES, drugiego po Irkuckiej GES ogniwa przyszłej kaskady elektrowni wodnych na tej rzece, zapadła w 1954 r. , po czym niezwłocznie rozpoczęto prace przygotowawcze. Komitet Centralny KPZR ogłosił tę inwestycję jako tzw. komsomolską budowę „szturmową"  (ударная комсомольская стройка). To gigantyczne przedsięwzięcie miało, oprócz czysto ekonomicznego znaczenia, również silny propagandowy wydźwięk. Oczekiwano, iż kolejny sukces pod kierownictwem Partii zjednoczy jeszcze bardziej społeczeństwo, pobudzając je do nowych wysiłków na drodze do komunizmu.

Po śmierci Stalina skończyło się masowe wykorzystywanie niewolniczej pracy więźniów GUŁAG-u. Wykonawców epokowego zadania musiano znaleźć inaczej. Na wezwanie Partii wyruszyło więc z całego kraju w tajgę tysiące ochotników - romantyków, entuzjastów, poszukiwaczy przygód i nieosiągalnego gdzie indziej zarobku. Przybywających nad Angarę umieszczano w namiotach, w których spędzali pierwszą zimę; na budowę zwykłych baraków brakowało czasu i sił . 

Więcej...

12/2019 Komentarze (0)

Nowy wyścig po księżycowe (złote) runo?

27-11-2019

3  stycznia 2019 r. na Księżycu wylądowała chińska sonda „Chang'e-4" - po raz pierwszy na jego przeciwnej stronie. Indie wysłały swój statek w lipcu; we wrześniu ma on dokonać miękkiego lądowania w rejonie bieguna południowego naszego satelity. Inne kraje jak Japonia również przygotowują swoje programy badań Srebrnego Globu. Najwyraźniej rozpoczyna się nowy wyścig księżycowy. W odróżnieniu od radziecko-amerykańskiej rywalizacji lat 60-tych XX wieku przybyło uczestników, a głównym celem nie jest już tylko ponowne dotarcie tam człowieka.  Pierwsza odsłona współzawodnictwa kosmicznych potęg (ogłoszona w 1961 r. przez prezydenta Kennedy'ego) okazała się nadzwyczaj kosztownym przedsięwzięciem: wg dzisiejszej wartości waluty program Apollo kosztował 120 mld dolarów. Za te pieniądze na Księżycu przebywało 12 astronautów, którzy przywieźli na Ziemię 382 kg gruntu. W latach 1966-1976 ZSRR wysłał na Srebrny Glob siedem sond, z których trzy dostarczyły łącznie zaledwie kilkaset gramów gruntu.

Teraz planowane efekty mają być bez porównania większe. Kolonizację naszego naturalnego satelity skutecznie utrudnia szereg obiektywnych czynników fizycznych oraz wciąż niedostateczny poziom dostępnych technologii. Główne problemy stwarzają brak atmosfery i silnego pola magnetycznego. Brak pola magnetycznego pozbawia Księżyc ochrony przed promieniowaniem kosmicznym. Nieobecność powłoki atmosferycznej wywołuje duże różnice temperatur na jego powierzchni. Z tych względów jedynym sposobem osiedlenia wydaje się budowa lokalnych baz na powierzchni lub w samym gruncie.

Więcej...

11/2019 Komentarze (0)

Wynalazcy w galerii sław

21-11-2019

Na podstawie "Edmund O. Schweitzer III Inducted in the US National Inventors Hall of Fame", PACW 2/2019 opracował Piotr Olszowiec

Każdego roku ważnym wydarzeniem w nauce i technice Stanów Zjednoczonych jest nagradzanie najwybitniejszych odkrywców i twórców nowych wynalazków. National Inventors Hall of Fame (NIHF) (galeria wynalazców) jest amerykańską organizacją non-profit powstałą dla uznania ludzi zasłużonych dla postępu ludzkości. Do 2019 r. do galerii wprowadzono 582 wynalazców, z których około 100 wciąż żyje. Co roku w lutym komitet NIHF wybiera najznakomitsze osobistości spośród nominacji proponowanych przez rozmaite organizacje. Kandydaci muszą posiadać patenty USA istotne dla znaczącego postępu w naukach użytecznych dla własnego kraju. Galeria wynalazców została utworzona w  1973 r. z inicjatywy stowarzyszeń prawników patentowych z poparciem Urzędu Patentowego USA. Od 1995 r. NIHF mieści się w okazałym gmachu w Alexandria, Virginia.

   Oprócz prezentacji dokumentów i eksponatów ze zbiorów Urzędu Patentowego w obiekcie promuje się ruch wynalazczy, rozwija się kreatywność młodzieży poprzez realizację różnych programów, w tym obozów dla młodych adeptów, konkursów itp.  Najważniejszym przedsięwzięciem tego rodzaju jest prowadzony we wszystkich stanach od 1990 r. Camp Invention - program stymulujący u dzieci  innowacyjność i umiejętności rozwiązywania życiowych problemów. Podobne cele realizuje konkurs  Collegiate Inventors Competition przeznaczony dla studentów. W ramach tego współzawodnictwa opracowano szereg rozwiązań naukowych problemów o praktycznych zastosowaniach.

Więcej...

11/2019 Komentarze (0)

Amerykański gaz dla Ukrainy przez Polskę

13-11-2019

Nowy minister energii Ukrainy Aleksiej Orżel oświadczył na początku września 2019 roku, że jednym z głównych zadań jest zwiększenie dostaw amerykańskiego gazu na Ukrainę przez Polskę.

- Jednym z pierwszych zadań będzie analiza tego, jakie prace należy wykonać po stronie ukraińskiej, aby zwiększyć możliwość odbioru gazu z terminalu w Polsce, abyśmy mogli dywersyfikować dostawy, aby zapewnić nasze bezpieczeństwo energetyczne - powiedział w 2 września 2019 roku na konferencji w Kijowie.

-Znaleźliśmy wspólny język z naszymi amerykańskimi kolegami i jesteśmy im za to bardzo wdzięczni - kontynuował minister. - Jesteśmy rynkiem premium, 10-11 miliardów metrów sześciennych gazu, to duża ilość.

Według Orżela, grupa ekspertów już pracuje w Polsce. „Myślę, że zrobimy to szybko i podejmiemy decyzję w sprawie terminu rozpoczęcia dostaw" - dodał minister.

Wcześniej minister oświadczył, że na początkowym etapie, po uruchomieniu interkonektora na granicy z Polską, Ukraina będzie mogła odbierać około 1 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie, następnie można znacznie zwiększyć wolumen, biorąc pod uwagę plany strony polskiej dotyczące rozbudowy mocy swoich terminali.

Za dwa lata pojemność terminalu LNG w Świnoujściu wzrośnie o 50% - do 7,5 miliarda metrów sześciennych gazu. Dzięki temu Ukraina będzie mogła kupować gaz od polskiej spółki, która z kolei kupi surowiec m.in. z USA.

W 2018 roku Ukraina zakupiła 10,6 miliarda metrów sześciennych gazu w Europie. Jednocześnie krajowe zużycie gazu wyniosło 32,3 miliarda metrów sześciennych.

Więcej...

11/2019 Komentarze (0)

Afryka u Putina

12-11-2019

Rosja wraca do Afryki. Moskwa zamierza znacznie zwiększyć swoją obecność gospodarczą na kontynencie afrykańskim. Taki był motyw przewodni pierwszego szczytu „Rosja-Afryka", który odbył się w Soczi w dniach 23 - 24 października 2019 roku.  Współprzewodniczącymi szczytu były Rosja i Egipt.

Forum gospodarcze i szczyt rosyjsko-afrykański w Soczi cieszyły się dużym zainteresowaniem społeczności światowej. Jego uczestnikami było ponad sześć tysięcy delegatów ze 104 krajów, w tym szefowie ponad 40 państw afrykańskich.

Na szczycie Rosja-Afryka przybyli nie tylko przywódcy z ponad czterdziestu państw afrykańskich. Towarzyszyli im przedstawiciele biznesu, agencji rządowych i organizacji międzyrządowych. Wśród nich była delegacja Unii Afrykańskiej. Jak na tak solidną kompozycję uczestników, szczyt na długo przed początkiem nazwano „bezprecedensowym" i „przełomowym".

- Rosja i Afryka w ciągu dwóch dni w Soczi podpisały ponad 50 porozumień długofalowych na 800 miliardów rubli - powiedział doradca prezydenta Rosji Anton Kobyakow.

 Zaangażowanie Rosji w Syrii zrobiło swoje: - Afrykanie patrzą na Rosję ze szczególną nadzieją - jako rozjemcę. Zdajemy sobie sprawę ze wszystkich problemów, które stoją na drodze do ustabilizowania sytuacji w Afryce. Być może nasze ambitne plany zakończenia konfliktów do 2020 r. są obecnie jednym z najważniejszych zadań - mówił prezydent Egiptu Abdel Fattah al-Sisi.

Więcej...

11/2019 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: