Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *
Targi Energii 2021

Efekty realizacji projektów w sektorze energetyka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Zmniejszenie emisyjności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to główne obszary wsparcia w ramach sektora energetyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Efekty realizacji projektów w sektorze energetyka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Zmniejszenie emisyjności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to główne obszary wsparcia w ramach sektora energetyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Rosyjski terminal LNG na Bałtyku

21-04-2021

Jeszcze nie oswoiliśmy się z dobiegająca końca budową gazociągu Nord Stream2 po dnie Bałtyku, a Rosja już zaczyna wdrażać kolejny gazowy projekt w tym rejonie. Ma powstać spory konkurent polskiego i litewskiego terminalu LNG.  

Rosyjski gigant gazowy Gazprom zbuduje w porcie Ust-Ługa w pobliżu Zatoki Fińskiej zakład skroplonego gazu ziemnego (LNG). Rosyjskie Ministerstwo Energii podaje, że budowa zakładu o zdolnościach 13,3 mln. ton LNG rocznie, ma rozpocząć się w najbliższych miesiącach i zostać uruchomiony w latach 2024-2025. 

Projekt był już przygotowywany w 2013 roku. Szef Gazpromu Aleksiej Miller, pod koniec maja 2013 roku, oświadczył, że koncern wraca do zarzuconego jeszcze w 2004 roku pomysłu budowy zakładu LNG w rejonie leningradzkim, by dostarczać gaz skroplony do Europy. W styczniu 2015 roku Gazprom postanowił ostatecznie, że zakład LNG w regionie leningradzkim ("Baltic LNG") zostanie zbudowany w pobliżu portu Ust-Ługa. Zakład miał rozpocząć produkcję pod koniec 2018, potem termin przesunięto na 2020 r.

Gazprom rozważał kilka opcji, w tym Wyborg. Przez pobliski Wyborg przechodzi bowiem rurociąg dostarczający surowiec do „Nord Stream", magistrali łączącej Rosję z Niemcami przez Morze Bałtyckie. Ust-Ługa jest wygodniejsza, ponieważ jest już wybudowany tor wodny, w tym miejscu są również lepsze warunki klimatyczne, ponieważ nie ma potrzeby korzystania zimą z pomocy lodołamaczy.

Za tym, aby nowy gazoport wybudować w Ust Łudze zdecydowały dobre warunki hydrograficzne tego bałtyckiego portu. Podejście do niego ma 17 m głębokości i tylko 3,7 km długości, co sprawia, że port może obsłużyć jednostki do 75 tys. DWT (ładunek suchy) oraz 120 tys. DWT (ładunek płynny). 

Więcej...

04/2021 Komentarze (0)

Drugi polsko-litewski kabel energetyczny

13-04-2021

Kolejny krok ku synchronizacji krajów bałtyckich z systemem elektroenergetycznym Europy kontynentalnej.

Na początku lutego 2021 roku rozpoczęły się badania dna morskiego pod kabel Harmony Link, nowego energetycznego połączenia morskiego między Polską a Litwą.

Z portu w Gdyni wypłynął statek badawczy Mintaka I, który prowadzi badania geofizyczne planowanej trasy kabla elektroenergetycznego. Łącznie w badaniach dna morskiego przeprowadzonych przez konsorcjum wykonawców na czele z polską firmą Mewo weźmie udział aż 7 statków badawczych. Testy zostaną przeprowadzone przy użyciu sprzętu takiego jak sonar i magnetometr, badanie próbek gleby w laboratorium oraz, w razie potrzeby, badanie dna za pomocą sterowanych robotów podwodnych lub nurków.

W trakcie badań zostanie zbadana trasa po Morzu Bałtyckim o długości 290 km i szerokości 300 m, zbadane zostaną próbki gleby oraz przeanalizowane zostaną obiekty zidentyfikowane na dnie morskim, w tym niebezpieczne wraki czy materiały wybuchowe. Podmorskie przyłącze elektryczne to duży i złożony projekt, dlatego staranne przygotowanie - w tym ingerencja w dno morskie - ma ogromne znaczenie. Badaniu towarzyszyć będzie analiza środowiskowa, która pomoże ocenić wpływ połączenia na środowisko Morza Bałtyckiego i zapewni osiągnięcie najlepszego wyniku pod względem zrównoważonego rozwoju - mówi Gerda Krasauskė, dyrektor Departamentu Strategicznej Infrastruktury Litgrid.

Na mapy zostanie naniesione położenie wraków czy materiałów wybuchowych zalegających na dnie. W razie natrafienia na nie, zbadany będzie szerszy pas dna morskiego, co pozwoli na zaplanowanie ominięcia niebezpiecznych obiektów.

Więcej...

04/2021 Komentarze (0)

Neutrino – niewyczerpalne źródło energii przyszłości?

31-03-2021

Opracowano na podstawie materiałów firmy Neutrino Energy Group

Przez ostatnie dekady paliwa organiczne takie jak ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel odgrywały decydującą role w procesach industrializacji i rozwoju mobilności. W miarę wyczerpywania tych zasobów ujawniają się poważne skutki dla sytuacji międzynarodowej i wewnętrznej poszczególnych krajów, przede wszystkim w formie konfliktów geopolitycznych i zmian klimatu. Długotrwałe użytkowanie paliw węglowodorowych doprowadziło do stanu poważnego zagrożenia dla przyszłości ludzkość. Dla uniknięcia czarnego scenariusza szereg państw podejmuje zobowiązania zastąpienia dotychczasowej polityki naftowo-węglowej nowymi technologiami energetyki odnawialnymi. Perspektywicznym kierunkiem rozwoju może okazać się wykorzystanie niewidzialnego pasma promieniowania kosmicznego.

Ponad 100 lat temu sformułowane przez Alberta Einsteina równanie E = mc2, wiążące masę obiektu z jego energią, doprowadziło do powstania energetyki i niestety również broni atomowej. Już w obecnym stuleciu naukowcy Takaaki Kajita (Japonia) i Arthur McDonald (Kanada), laureaci nagrody Nobla w 2015 r., odkryli nowe źródło energii - neutrino. Do tej pory toczono wojny na wielu frontach o dostęp do tańszych, obfitych zasobów energii. Obecnie, zamiast rozwijania broni masowej zagłady oraz energetyki budzącej obawy i sprzeciw ludności, fizyka atomowa wytycza drogę do rozwiązania nieuchronnego kryzysu energetycznego. Jednym z obiecujących wynalazków, obok m.in. syntezy termojądrowej, jest utylizacja promieniowania kosmicznego, a konkretnie wspomnianej cząstki elementarnej neutrino. Strumienie tych cząstek, docierających nieustannie do powierzchni Ziemi z radioaktywnych przemian w kosmosie, zawierają więcej energii niż wszystkie paliwa organiczne razem wzięte! Obaj fizycy wykazali, że wbrew dotychczasowym poglądom neutrina posiadają masę. 

Więcej...

03/2021 Komentarze (0)

„Inteligentne” okna: szyby fotochromowe, termochromowe, elektrochromowe …

23-03-2021

Opracowano na podstawie artykułu "How Windows Can Remake the Power Grid", EPRI Journal, June 2019

Okna w bilansie energii budynków

Każdego roku w Stanach Zjednoczonych okna są odpowiedzialne za utratę około 30 % energii zużywanej do ogrzewania i chłodzenia budynków równoważnej 100 mln ton ropy naftowej. Na wielkość tę składają się przepływy strumieni ciepła przez okna i straty na wentylację. Latem promieniowanie słoneczne nagrzewa nadmiernie pomieszczenia, zwiększając pobór mocy przez klimatyzację. Zimą okna umożliwiają utratę ciepła na zewnątrz. Tymczasem okna stanowią unikalne elementy budowlane. W odróżnieniu od typowych układów ogrzewania, chłodzenia i oświetlenia, od których wymaga się możliwie niskiego zużycia energii, okna są w stanie nie tylko zredukować straty, lecz nawet zapewnić pozyskiwanie ciepła dla domu.

Badania pokazały, że wprowadzenie potrójnych szyb w USA mogłoby zmniejszyć zużycie energii na ogrzewanie budynków wręcz do zera, a pobór energii na chłodzenie obniżyć o 80 %. Przed kryzysem naftowym 1973 roku w USA większość okien posiadała tylko jedną szybę. Potem upowszechniły się konstrukcje z dwoma szybami, lecz i one nie zapewniały pożądanej redukcji strat ciepła. Wyraźną poprawę przyniosły nowe technologie: powłoki szyb obniżające przenikanie promieniowania podczerwonego i ultrafioletowego bez  pogarszania oświetlenia pomieszczeń oraz wypełnianie przestrzeni między szybami argonem zamiast powietrzem. Z czasem w Europie północnej popularność zdobyły okna z trzema szybami, jednak w USA innowacja ta nie przyjęła się, gdyż wymagałaby kosztownych zmian konstrukcyjnych okien. Nie mniej jednak i na tym rynku pojawiło się nowatorskie rozwiązanie polegające na wstawieniu między istniejące dwie szyby trzeciej znacznie cieńszej. Szyby te wyposażono w powłoki zatrzymujące niepożądane promieniowanie podczerwone (IR) i ultrafioletowe (UV), a przestrzeń między nimi wypełniono kryptonem. 

Więcej...

03/2021 Komentarze (0)

Turbiny gazowe na… wodór

11-03-2021

Dążenie do ograniczenia zmian klimatu prowadzi do fundamentalnych zmian w energetyce światowej. Bezpośrednim rezultatem nowego podejścia stał się przyspieszony rozwój źródeł odnawialnych, zwłaszcza słonecznych i wiatrowych. Dla przykładu 86% przyrostu nowych mocy w Europie w 2016 r. zainstalowano właśnie w tym segmencie energetyki, a jego produkcja wzrosła z 12.6 (1990 r.) do 570 TWh (2016 r.)! Jednak szybka rozbudowa źródeł odnawialnych wywołuje zaniepokojenie ich niedostateczną dyspozycyjnością, która zagraża stabilności systemu i zaspokojeniu popytu odbiorców.

Wobec braku instalacji gromadzenia energii elektrycznej nieregularną generację OZE kompensuje się w wielu krajach awaryjnym włączaniem turbogeneratorów gazowych. Niestety stosowanie źródeł gazowych obarczone jest znaczną emisją gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń. Wada ta praktycznie uniemożliwia ich wykorzystanie dla realizacji planów osiągnięcia zero-emisyjnej (wolnej od węglowodorów) gospodarki, co miałoby nastąpić w niektórych krajach jeszcze przed 2050 r. Panaceum na te trudności może być wykorzystanie wodoru. Nowoczesne turbiny gazowe są już przystosowane do pracy ze znaczną zawartością wodoru w mieszaninie spalanych gazów, co pozwala obniżyć emisję CO2 przy zachowaniu wydawanej mocy - efekt ten ilustruje wykres.

Dla potrzeb systemu elektroenergetycznego opartego na paliwie wodorowym konieczne będzie dostarczanie wielkich ilości tego gazu. Powszechnie stosowane są dwie technologie wytwarzania wodoru: reformowanie (reforming) metanu parą wodną i elektroliza wody. Pierwsza metoda jest najbardziej rozpowszechniona, lecz wytwarza dwutlenek węgla, zatem dla jej użycia dla potrzeb energetyki niezbędne okaże się zastosowanie kosztownych układów wychwytywania tego gazu cieplarnianego.

Więcej...

03/2021 Komentarze (0)

Nakłady oraz ekonomiczno-społeczne rezultaty rozbudowy geotermii w dualnym systemie ogrzewania Stargardu

25-02-2021

Występujące w krajach wysoko rozwiniętych trendy w zakresie pozyskiwania energii bazujące na odnawialnych jej źródłach (biomasa, energia słoneczna, wiatr, wody geotermalne itp.) pozostają w sprzeczności z ciągle promowaną w naszym kraju energetyką węglową. Marginalizowanie energii odnawialnej sprzeczne jest z koniecznością realizacji idei rozwoju zrównoważonego pozwalającego na utrzymanie środowiska przyrodniczego dla przyszłych pokoleń, a także podpisanych i przyjętych przez Polskę zobowiązań i dokumentów (np.: Polityka energetyczna Polski do 2030 roku).

Istotną już w niedługiej perspektywie rolę, jako znaczącego źródła OZE, przypisać można źródłom geotermalnym. Ich zagospodarowanie w Polsce jest znikome, zaś w innych krajach znaczące - Islandii, Niemczech, Francji, Włoszech a nawet Turcji. Tymczasem właśnie Polska posiada bardzo bogate zasoby geotermalne obejmujące ponad 80% jej powierzchni. Jednak ważny jest sposób ich wykorzystania - samodzielnie czy wraz z istniejącymi dotychczas w poszczególnych ośrodkach miejskich ciepłowniami węglowymi, kotłowniami lokalnymi itp. Tak sformułowana hipoteza badawcza koreluje bezpośrednio z celem opracowania sprowadzającego się do zaprezentowania nakładów oraz efektów (ekonomicznych, społecznych, ekologicznych) dualnego systemu ogrzewania Stargardu. Rozważania odniesiono zarówno do funkcjonującej obecnie fuzji obu źródeł (ciepłownia i geotermia), jak i prezentacji poniesionych nakładów na rozbudowę instalacji geotermalnej, a także oczekiwanych z tego tytułu korzyści.

Ich syntetyczny wyraz z pewnością stanowi będzie istotne obniżenie, jak wykazano, poziomu trujących środowisko gazów, eliminacja smogu, poprawa zdrowotności mieszkańców Stargardu. Przedstawiony tekst zawiera praktyczne wskazówki dla wielu samorządowców dążących do neutralizacji skażonego powietrza, szczególnie w okresie zimowym. 

Więcej...

02/2021 Komentarze (0)

Holandia odchodzi od gazu...

16-02-2021

Perspektywy dla gazu ziemnego w Holandii uległy w ostatniej dekadzie dramatycznemu pogorszeniu. W 2017 r. nowy rząd przyjął ambitny cel redukcji emisji gazów cieplarnianych z założeniem wstrzymania stosowania gazu ziemnego do 2050 r. W ciągu ostatniego półwiecza rola tego paliwa przeszła diametralne zmiany i wydaje się powracać do punktu wyjścia.

Gazowy „boom" i... nieoczekiwany odwrót

Odkrycie wielkich złóż gazu ziemnego w 1959 r. w regionie Groningen wywarło istotny wpływ na gospodarkę paliwowo-energetyczną nie tylko Holandii, lecz całej północno-zachodniej Europy. Zasoby szacowane wtedy na 2800-2900 mld mdostarczyły przez 60 lat 2220 mld m3. Od początku lat 1960-tych operator złoża Shell-Exxon Mobil szybko zwiększał wydobycie, zaś publiczno-prywatna spółka Gasunie zbudowała rozległą sieć gazociągów umożliwiając zastąpienie węgla gazem oraz eksport „błękitnego" paliwa do sąsiednich krajów. Jednocześnie państwo realizowało politykę „małych pól gazonośnych" stymulując eksploatację niewielkich złóż na lądzie i szelfie, których operatorzy mogli sprzedawać swoją droższą produkcję wspomnianej spółce Gasunie. Ta z kolei mieszała zakupione paliwo ze swoim tańszym i sprzedawała po uśrednionej cenie. Po 2000 r. stopniowe obniżanie wydobycia na mniejszych polach było kompensowane zwiększaniem eksploatacji największego złoża czyli Groningen. W ostatniej dekadzie udział gazu ziemnego w strukturze nośników pierwotnych energii Holandii utrzymywał się w przybliżeniu na stałym poziomie 40% (najwyższy wśród krajów UE) i wynosił ok. 36 mld m3. Tak wysoki wskaźnik procentowy zawdzięczano wydobyciu krajowemu, gęstej sieci rozdzielczej na całym obszarze, upowszechnieniu ogrzewania gazowego (aż 95% budynków) i relatywnie niskiej cenie paliwa dla odbiorców przemysłowych i rolniczych. Do wytwarzania energii elektrycznej przeznaczano w tym okresie znacznie mniejszą ilość „błękitnego" paliwa niż dla ciepłownictwa, mianowicie ok. 13.5 mld mrocznie. 

Więcej...

02/2021 Komentarze (0)

Wykorzystanie magazynowania energii w celu optymalizacji kosztów zasilania zakładu przemysłowego

08-02-2021

Koszty inwestycyjne oraz operacyjne magazynów energii (ang. Energy Storage (ES)) maleją, powodując coraz większe zainteresowanie różnorodnymi technologiami magazynowania. Na całym świecie prowadzone są analizy związane z możliwościami zastosowania ich w systemie elektroenergetycznym, związanymi z tym kosztami, a także potencjalnymi zyskami dla inwestorów.

Jednym ze sposobów wykorzystania magazynowania energii jest współpraca z siecią zasilającą zakład przemysłowy. Do utrzymania ciągłości procesów produkcyjnych niezbędne jest nieprzerwane zasilanie z sieci zewnętrznej lub własnych źródeł generacji rozproszonej. Istotnym jest, aby energia kupowana na potrzeby zakładu charakteryzowała się jak najmniejszymi kosztami.

W tym przypadku istotny może okazać się arbitraż cenowy świadczony przez magazyn energii. Pod pojęciem arbitrażu rozumiemy zakup energii z sieci zewnętrznej (ładowanie magazynu) w okresie niskich cen (np. w nocnej dolinie zapotrzebowania), a następnie oddawanie zakumulowanej energii do sieci zakładowej w okresie szczytu charakteryzującego się wysokimi cenami.

Zapewnienie optymalnych kosztów zasilania zakładu przemysłowego wymaga także odpowiedniego planowania. Główny energetyk koordynujący zasilanie zakładu odpowiedzialny jest m.in. za określenie mocy umownej. Jest to moc zamawiana przez przedsiębiorstwo na dłuższy okres (np. miesiąc lub rok), za jej przekroczenie naliczane są kary wg stawek publikowanych w taryfach Operatorów Systemów Przesyłowych (OSP). Kary mogą być naliczane w dwóch wariantach.

Więcej...

02/2021 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: