Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Gazowy Korytarz Południowy. Sukces, czy „ projekt osierocony”?

W listopadzie 2020 roku Europa zaczęła odbierać gaz gazociągiem transadriatyckim. Konsorcjum Trans Adriatic Pipeline (TAP) zakończyło budowę Trans Adriatic Pipeline.

Gazowy korytarz południowy Gazowy korytarz południowy

Efekty realizacji projektów w sektorze energetyka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Zmniejszenie emisyjności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to główne obszary wsparcia w ramach sektora energetyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Efekty realizacji projektów w sektorze energetyka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Zmniejszenie emisyjności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to główne obszary wsparcia w ramach sektora energetyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Europa kupuje mniej LNG

21-10-2021

Europa w grudniu 2020 roku zmniejszyła import LNG o rekordowe 43%.

W całym 2020 roku Europa zmniejszyła import skroplonego gazu ziemnego w stosunku do 2019 r. o 7% - do 97,194 mld m sześc., wynika z danych platformy informacyjnej Gas Infrastructure Europe. 

W 2019 roku import LNG podwoił się w stosunku do 2018 roku - Europa po raz pierwszy kupiła ponad 100 mld m sześc. (104,64 mld m sześc.), zajmując, jako całość, pierwsze miejsce wśród największych odbiorców LNG.

 Rok 2020 rozpoczął się zwykłymi stopami wzrostu - w styczniu (33%) i lutym (36%). Wraz ze wzrostem restrykcji spowodowanych koronowirusem, tempo wzrostu kilkakrotnie spadło, a od czerwca rozpoczął się spadek, który do końca roku tylko się nasilił. W grudniu 2020 roku import LNG spadł o 43% rok do roku. A w ujęciu bezwzględnym (5,9 mld m sześc.) Taka dynamika jest szczególnie zaskakująca w okresie zimowym, kiedy zużycie gazu rośnie. 

Przemysł LNG zareagował na blokadę koronawirusa z dużym opóźnieniem, ponieważ wzrósł popyt w Azji. W rezultacie wolne wolumeny LNG pospieszyły na wschód po „azjatycką premię", opuszczając konkurencyjny rynek europejski. W grudniu 2020 roku „premia azjatycka" (np. nadwyżka azjatyckiego indeksu spot LNG JKM nad europejskim spotem) przekroczyła 50%.

Katar, największy na świecie producent LNG, drastycznie ograniczył dostawy do Europy pod koniec 2020 roku, kierując swój ładunek do bardziej atrakcyjnej i logistycznie znacznie bliższej Azji. Rosja (Jamał LNG firmy NOVATEK, Total, CNPC i SRF) pospieszyła, by zająć katarską niszę na rynku europejskim.

Więcej...

10/2021 Komentarze (0)

Elektrociepłownie Szczecin i Pomorzany oraz sieć w Gryfinie w PGE Energia Ciepła

18-10-2021

Od pierwszego lipca 2021 r. elektrociepłownie Szczecin i Pomorzany oraz sieć ciepłownicza w Gryfinie zostały włączone w struktury PGE Energia Ciepła, największej firmy na rynku ciepła w Polsce. Tym samym zakończony został proces konsolidacji aktywów ciepłowniczych w Grupie Kapitałowej PGE.

Zmiany w Zespole Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie, należącym do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, obejmują wydzielenie Elektrociepłowni Pomorzany, Elektrociepłowni Szczecin oraz systemu ciepłowniczego w Gryfinie do PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie. W rezultacie wszystkie pozostające w Grupie PGE aktywa ciepłownicze będą skoncentrowane w jednym segmencie.

Konsolidacja aktywów ciepłowniczych i wzmacnianie obszaru ciepłownictwa to zobowiązanie, które zostało podjęte jeszcze w 2017 r., gdy PGE ogłaszało Strategię Ciepłownictwa na lata 2018-2023 z perspektywą do 2030 r. Postawione zostały wtedy konkretne cele i zaprojektowany został ambitny program inwestycyjny. Rozwój segmentu ciepłownictwa stał się także jednym z filarów Nowej Strategii PGE, która została ogłoszona w październiku ubiegłego roku - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Dzięki konsolidacji aktywów powstał jeden, silny podmiot ciepłowniczy - największa firma na rynku ciepła w Polsce, dysponująca szesnastoma elektrociepłowniami w największych miastach o mocy cieplnej 6,8 GWt, mocy elektrycznej 2,5 GWe i sieciami ciepłowniczymi o długości 672 km.

Od 1 lipca br. PGE Energia Ciepła skupia wszystkie aktywa ciepłownicze z Grupy PGE. 

Więcej...

10/2021 Komentarze (0)

Czy Zachód zrezygnuje rosyjskich surowców?

13-10-2021

Europosłowie przyjęli 29 kwietnia 2021 roku uchwałę regulującą postępowanie wobec Rosji w przypadku konfliktu z Ukrainą. Zgodnie z uchwałą, w przypadku wybuchu działań wojennych, Unia Europejska zobowiązuje się do wstrzymania importu ropy i gazu z Federacji Rosyjskiej, odłączenia Rosji od systemu płatności SWIFT, zamrożenia europejskich aktywów przedstawicieli władz rosyjskich oraz oligarchów i zabronienia im wjazdu na terytorium krajów UE. Również rosyjscy funkcjonariusze zamieszani w zbrodnie wojenne na Ukrainie będą musieli stawić się przed międzynarodowym trybunałem. Dokument proponuje również wstrzymanie budowy Nord Stream 2.

Za uchwałą głosowało 569 posłów, przeciw - 67.

Unia Europejska grozi rezygnacją z rosyjskiej ropy i gazu - i tym razem na poważnie - wyjaśnia Maxim Averbux, ekonomista, znawca rynku surowcowego.- Konieczne jest jednak natychmiastowe zastrzeżenie, że wejście w życie wszystkich powyższych środków leży poza kompetencjami Parlamentu Europejskiego, który jest pozbawiony choćby prawa inicjatywy ustawodawczej i może rozpatrywać jedynie projekty przedkładane przez Komisję Europejską. To mogłoby zakończyć dyskusję, gdyby nie kilka innych aspektów, które można podzielić na polityczne, gospodarcze i historyczne - tłumaczy ekspert,

Aspekt polityczny

Po pierwsze, Parlament Europejski jest organem wybieranym bezpośrednio przez wszystkich 380 milionów wyborców w krajach Unii Europejskiej. Oznacza to, że jego skład odzwierciedla polityczne preferencje całej populacji krajów UE, co jest bardzo trudne do zignorowania przez władze państw europejskich, wybieranych przez tych samych obywateli, którzy głosowali na posłów do PE w maju 2019 roku.

 

Więcej...

10/2021 Komentarze (0)

Z diesla na LNG

07-10-2021

Ciężarówki zasilane dieslem to standard zarówno w Polsce, jak i Europie, gdzie stanowią one ponad 97 proc. Tymczasem odważne deklaracje producentów oraz prawne regulacje zakładają zeroemisyjny transport w ciągu kilkunastu lat. Pierwszym ważnym krokiem w stronę ograniczenia emisji CO2 jest przejście z diesla na LNG. Jak to zrobić i jakie może to przynieść korzyści?

Europejski Zielony Ład - dokument, który zmieni branżę

Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, podanych przez Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych, w marcu 2020 roku w Polsce było 2848 samochodów ciężarowych zasilanych na paliwo z gazu ziemnego, w tym również LNG. Obecnie standardem w branży TSL są pojazdy z silnikiem diesla, które w Europie stanowią aż 97 proc. samochodów ciężarowych. Polska branża transportu ciężkiego ma obowiązek uwzględniania zaleceń Unii Europejskiej dotyczących redukowania poziomu emisji CO2. Głównym założeniem działania Komisji Europejskiej jest ograniczenie gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 r. oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Z dokumentu Europejski Zielony Ład wynika, że niezbędna jest 90-proc. redukcja emisji CO2 do 2050 r. z całego transportu, a co więcej niemal wszystkie samochody osobowe, samochody dostawcze, autobusy oraz nowe pojazdy ciężkie powinny wówczas być bezemisyjne.

Jedną z coraz popularniejszych metod na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery a jednocześnie wykonanie pierwszego ważnego kroku dla neutralności emisyjnej, jest wdrażanie pojazdów zasilanych paliwem LNG. Firmy transportowe dopiero zyskują wiedzę odnośnie kosztów związanych z wykorzystaniem skroplonego gazu ziemnego jako napęd w ciężarówkach.

Więcej...

10/2021 Komentarze (0)

Litwa szuka statku - terminalu LNG i myśli m.in. o rynku polskim

23-09-2021

Litwa nie otrzymała żadnych ofert w przetargu na zakup statku - magazynowego terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG). Celem przetargu było sprawdzenie, czy istnieje firma oferująca lepszy lub tańszy statek niż obecnie wynajmowany Independence (Niepodległość) od norweskiej firmy Hoegh LNG.

Litwa musi zdecydować do grudnia 2022 roku, który statek magazynowy kupić. Nordic Investment Bank (NIB) pożyczył Klaipedos Nafta do 160 mln euro na zakup statku LNG. Niepodległość weszła do portu w Kłajpedzie w październiku 2014 r. Terminal działa od początku 2015 roku.

Na tym etapie nie otrzymaliśmy żadnych wniosków, dlatego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia uznaje się za zamknięte. Potencjalni uczestnicy rynku nie ubiegali się o przedłużenie przetargu lub w inny sposób wskazali, że przedłużenie przetargu jest wymagane - głosi sierpniowy komunikat Kłajpedos Nafta, która dzierżawi obecnie statek.

Kłajpedos Nafta zauważa, że po ocenie wszystkich składników: ceny, aspektów technologicznych i innych warunków rynkowych potencjalni dostawcy przyznali, że nie są w stanie zaoferować bardziej opłacalnego, innowacyjnego rozwiązania na lepszych warunkach niż obecna opcja magazynowania.

Według niej, kilku potencjalnych dostawców stwierdziło, że Klaipedos Nafta ma bardzo konkurencyjną ofertę wykupu Independence.

Więcej...

09/2021 Komentarze (0)

Biomasa leśna równie zła jak węgiel - list organizacji pozarządowych do komisarza Wojciechowskiego

16-09-2021

31 maja 2021 r. 22 organizacje społeczne zaapelowały w liście do Komisarza ds. Rolnictwa UE Janusza Wojciechowskiego, aby spalanie biomasy leśnej zostało usunięte z listy źródeł energii odnawialnej w Dyrektywie o Odnawialnej Energii (Renewable Energy Directive). Lasy trzeba chronić, a nie promować ich traktowanie jako paliwa wykorzystywanego do osiągnięcia celów klimatycznych.

W ramach ogłoszonej w 2019 r. polityki Europejskiego Zielonego Ładu, Komisja Europejska zapowiedziała rewizję dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED II) w celu umożliwienia osiągnięcia nowych, podwyższonych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych Wspólnoty do 2030 i neutralności klimatycznej do 2050 r. Obecnie dyrektywa ta uznaje spalanie biomasy leśnej za zrównoważone i odnawialne źródło energii. Wytworzona tak energia jest więc zaliczana do osiągania celów Państw Członkowskich dotyczących udziału odnawialnych źródeł w ich miksie energetycznym. Jest także subsydiowana (w 2017 r. suma dotacji w 15 krajach UE przekroczyła 6.5 mld EURO ) a pierwszy akt delegowany Taksonomii UE uznaje inwestowanie w nią za działalność zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Spalanie lasów przyspiesza zmiany klimatyczne. Lasy powinny gromadzić jak najwięcej CO2, a nie uwalniać dodatkowe ilości węgla do atmosfery przez kominy elektrowni i elektrociepłowni. 

Więcej...

09/2021 Komentarze (0)

Flokulacja biomasy mikroglonów chlorella vulgaris przy użyciu chitosanu i siarczanu cynku

15-09-2021

Ze względu na globalną ideę ograniczania efektu cieplarnianego oraz chęć uniezależnienia energetycznego na przestrzeni lat obserwowany jest rozwój technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii. Technologie wykorzystujące do produkcji energii biomasę z roku na rok stają się coraz tańsze, a tym samym ich użycie może stać się opłacalne ekonomicznie.

Obiecującym, alternatywnym źródłem biomasy możliwej do wykorzystania na cele energetyczne są mikroalgi. Ich hodowla nie wymaga dostępu do żyznych gleb, nie stanowi więc konkurencji dla upraw rolniczych. Ponadto mikroglony zdolne są do pobierania z atmosfery dużych ilości ditlenku węgla, uczestnicząc w jego sekwestracji, oraz wielu chemicznych zanieczyszczeń zawartych w ściekach, przyczyniając się do ich oczyszczania. Mikroglony charakteryzują się bardzo dużą efektywnością fotosyntezy, a także dużo wyższym przyrostem biomasy w porównaniu do roślin. Ich hodowla może być prowadzona przez cały rok, bez sezonów wegetacyjnych.

Biomasa mikroglonów znalazła szerokie zastosowanie w przemyśle rolniczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, a także w procesach produkcji biopaliw. Kierunek wykorzystania na cele energetyczne w znacznym stopniu zależy od zastosowanej metody jej konwersji. W procesach konwersji termochemicznej uzyskuje się syngaz, bio-olej, węgiel drzewny oraz energię elektryczną. Konwersja biochemiczna umożliwia pozyskanie biogazu, bioetanolu oraz biowodoru. W procesach fizykochemicznych pozyskuje się zawarty w komórkach mikroglonów olej, z którego w procesie transestryfikacji produkuje się biodiesel.

Więcej...

09/2021 Komentarze (0)

Stan i kierunki rozwoju technologii wykorzystania wodoru w transporcie w USA

02-09-2021

 Stany Zjednoczone Ameryki Północnej ze względu na swój potencjał gospodarczy, zasoby kapitałowe i ludzkie są krajem, który rozpoczął erę energetycznego wykorzystania wodoru. Już w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku U.S. Energy Research and Development Administration opublikowała raport, w którym przewidywała szybkie pojawienie się technologii energetycznego wykorzystania wodoru.  W 1992 roku w Ustawie o polityce energetycznej (The Energy Policy Act of 1992) stwierdzono konieczność opracowania programu promującego rozwój krajowych źródeł energii, w tym jako nośnika energii również wodoru.

Zalecenie podjęcia prac nad technologiami energetycznego wykorzystania wodoru sformułowano w Krajowej Polityce Energetycznej (National Energy Policy) z 2001 roku.

Realizując powyższe postulaty, tylko w latach 2003-2007 amerykańska  federalna administracja wsparła przemysł i zaplecze naukowo-badawcze kwotą 1,7 mld dolarów (1,2 mld dolarów w obszarze wodoru oraz ogniw paliwowych i 0,5 mld dolarów w obszarze samochodów o napędzie wodorowym).

W kolejnych latach środki te rosły o ok. 80-100 mln dolarów/rocznie aż do osiągnięcia kwoty 648 mln dolarów w roku 2008, 720 mln dolarów w roku 2009, 834 mln dolarów w roku 2010.

Także w kolejnej Ustawie o polityce energetycznej z roku 2005 (Energy Policy Act 2005) rozdział VIII zatytułowany Wodór poświecono rozwojowi technologii wodorowej i budowie dojrzałej gospodarki wodorowej.

W początkach XXI wieku produkcja wodoru w USA wynosiła 9 mln ton, ale tylko nieznaczna ilość była używana w formie nośnika energii, m.in. już od połowy lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku przez National Aeronautics and Space Administration (NASA) w ramach realizowanych programów kosmicznych.

Więcej...

09/2021 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: