Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Marzec 2023

Bliżej pływającego terminalu LNG?

31-03-2023

Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał GAZ-SYSTEM dwie decyzje lokalizacyjne dla gazociągu Gustorzyn - Gardeja. Miesiąc wcześniej spółka uzyskała od Wojewody Pomorskiego dwie decyzje lokalizacyjne dla gazociągu Gardeja - Kolnik. Tym samym część lądowa projektu FSRU posiada komplet decyzji lokalizacyjnych.

W ramach części lądowej programu FSRU planowana jest rozbudowa krajowego systemu przesyłowego, która umożliwi efektywne rozprowadzenie gazu z rejonu Gdańska do centralnej Polski. W skład lądowej części projektu o łącznej długości  ok. 250 km wchodzą trzy inwestycje:

  •     gazociąg Kolnik - Gdańsk o długości ok. 35 km.
  •     gazociąg Gardeja - Kolnik o długości ok. 86 km.
  •     gazociąg Gustorzyn - Gardeja o długości ok. 128 km.

Program FSRU jest obecnie kluczowym elementem polityki zapewnienia ciągłości dostaw gazu dla polskich odbiorców i rozwoju stabilnego rynku gazu ziemnego w regionie. Wagę tego projektu dla naszej części Europy pokazuje przyznane niedawno przez Komisję Europejską dofinansowanie prac dla części morskiej FSRU. Uzyskanie decyzji lokalizacyjnych dla gazociągów Gardeja-Kolnik oraz Gustorzyn-Gardeja oznacza, że spółka może przystąpić do realizacji kolejnego etapu czyli procedowania decyzji pozwolenia na budowę - powiedział Marcin Chludziński, prezes  GAZ­-SYSTEM.

W czerwcu 2022 r. GAZ-SYSTEM uzyskał już pozwolenie na budowę pierwszego z trzech odcinków gazociągów lądowych tej inwestycji  tj. gazociągu Kolnik - Gdańsk.

Jednocześnie prace nad częścią morską projektu FSRU również postępują bardzo dynamicznie.

W październiku 2022 r. GAZ-SYSTEM podpisał umowę z firmą Rambøll Danmark A/S na prace projektowe, w tym wykonanie wszystkich niezbędnych badań (w tym przyrodniczych i geologiczno-inżynierskich). Umowa zakłada uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę w zakresie realizacji gazociągu podmorskiego, łączącego jednostkę FSRU z systemem gazociągów lądowych. W listopadzie 2022 r. podpisano umowę na doradcę technicznego, który będzie wspomagał GAZ-SYSTEM w nadzorowaniu prac wykonywanych przez Rambøll.

Więcej...

03/2023 Komentarze (0)

Sytuacja energetyczna w Polsce

30-03-2023

Dr Janusz Steinhoff, przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC i jego minister gospodarki przedstawił podsumowanie dotyczące sytuacji energetycznej w Polsce w 2022 roku. W materiale poruszył kwestie związane z transformacją energetyczną, która jest jednym z najważniejszych wyzwań dla Polski. 

- Transformacja energetyczna jest wielkim wyzwaniem dla UE. Aby osiągnąć przyjęte w horyzoncie 2050 r. cele unijnej polityki klimatyczno-energetycznej musimy znacząco zredukować zużycie energii oraz radykalnie przebudować strukturę energetyczną. Przed Polską, która jako jeden z nielicznych krajów UE ma archaiczny oparty na dominacji paliw stałych mix energetyczny stoją wielkie wyzwania. Musimy konsekwentnie zwiększać udział OZE oraz dokonać substytucji paliw stałych w elektroenergetyce i ciepłownictwie. 

Zdaniem Eksperta BCC istotną kwestią jest likwidacja kopalń w Polsce przede wszystkim ze względu na kończące się zasoby. 

- Likwidacja kopalń jest nieuchronna, lecz przeprowadzona być musi z uwzględnieniem uwarunkowań społecznych. Większość kopalń węgla kamiennego w naszym kraju jest nierentowna. 

Przyczyną są kończące się zasoby oraz trudne, nieporównywalne z kopalniami w krajach pozaeuropejskich warunki górniczo-geologiczne. Likwidacji ze względu na wyczerpanie zasobów będą podlegały również kopalnie węgla brunatnego. Planując procesy odejścia od wydobycia węgla musimy uwzględnić horyzont czasowy substytucji tego nośnika energii przy zachowaniu odpowiednich kryteriów bezpieczeństwa energetycznego. 

Dr Janusz Steinhoff dodaje, że węgiel, podobnie jak inne paliwa kopalne (szczególnie węgiel brunatny) w najwyższym stopniu jest emitentem dwutlenku węgla. Polska jest na drugim miejscu na świecie, jeśli chodzi o ilość dwutlenku węgla emitowanego na jednostkę wytworzonej energii elektrycznej. Jest to efektem archaicznego miksu energetycznego, w którym dominują węgiel kamienny i brunatny.

Ekspert BCC odnosząc się do transformacji energetycznej wskazał, że jej głównym celem jest po pierwsze zapewnienie ciągłości dostaw, czyli bezpieczeństwo energetyczne, przy czym musi być to postrzegane w większym stopniu jako problem europejski, a nie tylko krajowy.

Więcej...

03/2023 Komentarze (0)

70 lat Elektrowni Szczytowo-Pompowej Dychów

22-03-2023

Elektrownia Szczytowo-Pompowej Dychów, należąca do spółki PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE, obchodzi w tym roku jubileusz 70-lecia.

Elektrownia w Dychowie to najstarsza w Polsce elektrownia szczytowo-pompowa. Odgrywa ona kluczową rolę w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, realizując bardzo ważne zadania regulacyjno-interwencyjne. Jest swoistym magazynem energii wykorzystywanym w sytuacjach  kryzysowych - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.  Ponadto, przy szybkim wzroście udziału w krajowym miksie energetycznym źródeł odnawialnych, elektrownie szczytowo-pompowe takie jak ta w Dychowie są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania polskiego systemu elektroenergetycznego - dodaje Wojciech Dąbrowski.

Inwestycję rozpoczęto w listopadzie 1933 r., gdy Dychów znajdował się poza granicami Polski. W ramach projektu powstał jaz na Krzywańcu, zbiornik magazynujący oraz osiem mostów drogowych, jeden kolejowy i siedem przepustów syfonowych. 

Elektrownia pracowała bezproblemowo i bezawaryjnie niemal do końca wojny. Zmieniło się to w lutym 1945 r., gdy do Dychowa wkroczyli żołnierze Armii Czerwonej. Zdemontowali oni wszystkie najważniejsze urządzenia, wywożąc je na wschód. Kiedy elektrownię przejęły polskie władze administracyjne, zapadła decyzja o jej odbudowie. Po kilku latach udało się sprowadzić z powrotem pompy akumulacyjne, wykonano też turbiny na wzór tych zrabowanych wcześniej. Ostatecznie pierwsza energia elektryczna z elektrowni popłynęła we wrześniu 1952 r. Elektrownia w Dychowie przez lata była największym tego typu obiektem w kraju. Dopiero w 1968 r. przegoniła ją elektrownia w Solinie.

Dzisiejsza elektrownia w Dychowie to obiekt zmodernizowany, bardzo nowoczesny, realizujący ważne zadania związane z bilansowaniem mocy w systemie elektroenergetycznym. - mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna. W zeszłym roku w elektrowni zakończył się kapitalny remont. Zakres prac był bardzo szeroki. W każdym hydrozespole odnowiony został m.in. wirnik i stojan generatora, cały układ przepływowy turbiny, aparat kierowniczy z układem kinetycznym, zespół regulacji hydrozespołu, wirnik turbiny oraz instalacje wodne i olejowe, a także układy elektryczne.

Więcej...

03/2023 Komentarze (0)

Kazachstan - Nowe podatki pod płaszczykiem ochrony cen energii

14-03-2023

Kolejne państwa widzą w kryptowalutach pomysł na to, jak zwiększać swoje przychody budżetowe. Po tradycyjne pieniądze z wirtualnych walut schyla się rząd Kazachstanu i wprowadza nowe zasady korzystania z zasobów energetycznych potrzebnych do „wydobycia" kryptowalut. Kazachstan to drugi co do wielkości „producent" bitcoina na świecie. 

Na początku grudnia niższa izba parlamentu w Kazachstanie przyjęła ustawę „o aktywach cyfrowych" i odpowiednie rozporządzenia regulujące wydobycie kryptowalut. Nowe prawo musi jeszcze przejść senacką ścieżkę, ale niewiele wskazuje na to, żeby poszczególne zapisy miały drastycznie się zmienić.

- W świecie kryptowalut Kazachstan jest bardzo ważnym miejscem. Więcej bitcoinów wydobywa się tylko w USA. Kazachstan od 2021 roku stał się zagłębiem kryptowaluty po tym, gdy rząd chiński zablokował możliwość „kopania" aktywów cyfrowych. Nowymi regulacjami Kazachstan zobowiązuje „górników" do stworzenia podmiotów prawnych.

Tym samym stają się oni pełnoprawnymi płatnikami podatkowymi - zaznacza Marcin Wituś, prezes zarządu Geco Capital OU, firmy zarządzającej funduszami alternatywnymi, w tym aktywami cyfrowymi, która legalnie działa na podstawie estońskiej licencji.  

Rząd tłumaczy, że nie chce blackoutów...

Kazachski rząd zmiany prawne tłumaczy inaczej. Jak przekonują tamtejsze władze, chodzi o to, żeby w obliczu kryzysu energetycznego nie powodować dalszych wzrostów cen prądu. Mimo że ta dawna radziecka republika nie ma problemów z surowcami, bo jest jednym z eksporterów ropy naftowej, to na przełomie roku doszło tam do zamieszek na tle wzrastających kosztów energii. Największe od 30 lat demonstracje w Kazachstanie rozgorzały po tym, jak w części kraju znacznie podwyższono ceny paliw, zwłaszcza gazu, którym w Kazachstanie zasilanych jest 80 proc. samochodów. 

Zniszczono wiele publicznych budynków, a władze wysłały przeciw demonstrującym wojsko. Wyłączono internet oraz pojawiły się przerwy w dostawie prądu. To zmroziło „górników" kryptowalut, bo cena prądu była na tyle atrakcyjna, że to właśnie dlatego to do Kazachstanu przenieśli swoją produkcję wirtualnych walut. 

Więcej...

03/2023 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: