Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * * * Jaka jest suma 1 i 7?

Czysta energia

Europejski rynek energii elektrycznej obecnie boryka się ze strukturalnymi problemami z bezpieczeństwem zasilania wynikającymi z niedoborów mocy i ograniczeń w finansowaniu. Nowe inwestycje są niewystarczające do wypełnienia tej luki. 

Czysta energia Czysta energia

Fotowoltaika na świecie

Fotowoltaika znajduje się obecnie w fazie dynamicznego rozwoju. Na Starym Kontynencie najbardziej wyróżnia się Turcja, w której trwa fotowoltaiczna rewolucja. Na świecie prym niezmiennie wiodą Chiny - wynika z raportu SolarPower Europe. 

Fotowoltaika na świecie Fotowoltaika na świecie

NORD STREAM 2

Idea budowy gazociągu łączącego Rosję oraz Niemcy i przebiegającego po dnie Morza Bałtyckiego sięga lat 90. XX stulecia. Nord Stream 1 stanowił bardzo ważną inwestycję w tej części Europy. Gazociąg Nord Stream 2 ma przebiegać równolegle do gazociągu Nord Stream 1 i składać się podobnie jak on z 2 nitek.

NORD STREAM 2 NORD STREAM 2

PGE zbuduje łączność bezprzewodową LTE 450 dla energetyki

10-10-2018

Spółka PGE Systemy, należąca do Grupy PGE, otrzymała decyzję Urzędu Komunikacji Elektronicznej o rezerwacji zasobów radiowych w paśmie 450 MHz. Stworzenie cyfrowej sieci łączności jest jednym z elementów budowy inteligentnej sieci energetycznej. Bezprzewodowa sieć LTE 450 pozwoli szybciej i sprawniej przywracać zasilanie w czasie letnich i zimowych anomalii pogodowych.

Budowa mobilnej sieci łączności specjalnej dla branży energetycznej w kraju wpisuje się w strategię biznesową Grupy PGE, zgodnie z którą nadrzędnym celem lidera w branży energetycznej jest podnoszenie niezawodności dostaw energii elektrycznej. Projekt realizowany będzie wraz z innymi zainteresowanymi łącznością specjalną podmiotami sektora, a zasadnicze cele i kierunki realizacji projektu wyznaczy Ministerstwo Energii.

Łączność bezprzewodowa LTE 450 ułatwi pracę dyspozytorów sieci elektroenergetycznych, zautomatyzuje pracę rozdzielni energetycznych, obniży koszty lokalizowania awarii sieci energetycznych i umożliwi końcowym odbiorcom energii elektrycznej korzystanie z inteligentnych urządzeń.

Podobne rozwiązanie, bazujące na technologii szerokopasmowej, ruszyło w marcu tego roku w USA pod nazwą FirstNet. W Europie zaawansowane prace nad wdrożeniem takich rozwiązań trwają już m.in. w Hiszpanii, Finlandii oraz w Austrii i w Niemczech. Polska także potrzebuje nowoczesnego i zintegrowanego technicznie sektora energii. Podejmujemy to wyzwanie, ponieważ chcemy odpowiedzialnie budować energetyczną przyszłość Polski wykorzystując nowe technologie

- mówi Michał Kot, wiceprezes zarządu PGE Systemy

Więcej...

10/2018 Komentarze (0)

Bezpłatny wstęp na LUMENexpo

04-10-2018

Targi Techniki Świetlnej LUMENexpo to nowy, innowacyjny projekt, który zorganizowany zostanie w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu, w dniach 4-5 grudnia 2018 roku. 

Wydarzenie zapowiada się bardzo interesująco. Obok ciekawej ekspozycji targowej, w której udział wezmą uznane firmy z branży oświetleniowej i elektrotechnicznej.

Wystawcy i zwiedzający będą mieli okazję uczestniczyć w profesjonalnie przygotowanych konferencjach i prezentacjach.

Podczas targów odbędą się: 
 • Konferencja pt.: "Jakość i bezpieczeństwo dla wyrobów elektrotechnicznych i sprzętu oświetleniowego" - organizatorzy: Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o., Expo Silesia Sp. z o.o.

 • Konferencja pt.: "Jakość oświetlenia" - organizatorzy: Zarząd Główny SEP, Biuro Badawcze ds. Jakości SEP, Expo Silesia Sp. z o.o.

 • Prezentacja pt.: „Analiza aspektów termicznych oraz niezawodnościowych na przykładzie opraw ze źródłami LED do oświetlenia miejsca pracy” - organizator: firma Teknosystem Sp. z o.o. 

 Dzięki wsparciu cenionych instytucji w branży i współpracy ze specjalistycznymi mediami, premierowe targi LUMENexpo oraz Salon Elektrotechniki Przemysłowej, będą wydarzeniem, w którym warto wziąć udział.

Zaproszenie na targi LUMENexpo, które uprawnia do bezpłatnego wstępu po rejestracji na www.lumenexpo.pl jest dostępne pod  linkiem: LUMENexpo 2018

Więcej...

10/2018 Komentarze (0)

XVI Międzynarodowa Konferencja i Wystawa NAFTA-GAZ-CHEMIA 2018

04-10-2018

26 września 2018 odbyła się w Warszawie XVI Międzynarodowa Konferencja i Wystawa NAFTA-GAZ-CHEMIA 2018, zorganizowana przez Zarząd Targów Warszawskich S.A. pod honorowym patronatem Pana Krzysztofa Tchórzewskiego - Ministra Energii, Pana Andrzeja Adamczyka- Ministra Rozwoju, Pani Jadwigi Emilewicz- Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Pana Jerzego Kwiecińskiego- Ministra Inwestycji i Rozwoju, Pana Mariusza Oriona Jędryska - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Geologa Kraju, Pana Macieja Bando - Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Pani Alicji Adamaczak- Prezes Urzędy Patentowego oraz Pana Łukasza Kroplewskiego-  Prezesa Izby Gospodarczej Gazownictwa.

Partnerami tegorocznej konferencji byli GAZ-SYSTEM S.A. -  firma strategiczna dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego, PERN S.A. - krajowy i regionalny lider logistyki naftowej, CISCO Polska - światowy lider w zakresie IT i sieci. Partnerem Sesji Gazowej po raz kolejny zostało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. - największa spółka w Polsce zajmująca się poszukiwaniem i wydobywaniem gazu ziemnego i ropy naftowej.

Tematami przewodnimi tegorocznej konferencji i wystawy Nafta-Gaz-Chemia były: innowacje, technologia, infrastruktura.

Konferencję otworzył Pan Krzysztof Tchórzewski- Minister Energii. W swoim wystąpieniu poruszył wszystkie najważniejsze zagadnienia będące tematami przewodnimi konferencji- bezpieczeństwo energetyczne, rozwój technologiczny, politykę energetyczno-klimatyczną oraz transformację energetyczną, które jednocześnie wpisują się w priorytetowe działania Rządu RP.

Więcej...

10/2018 Komentarze (0)

Farma fotowoltaiczna urządzeniem infrastruktury technicznej

26-09-2018

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wskazuje, iż farma fotowoltaiczna stanowi urządzenie infrastruktury technicznej.

Do tej pory w orzecznictwie dominował pogląd, iż  budowa farmy fotowoltaicznej wymaga spełnienia wymogów wynikających z zasady dobrego sąsiedztwa, gdyż panele fotowoltaiczne nie stanowią urządzenia infrastruktury technicznej.

Kwestią istotną w rozpoznawanej przez WSA w Olsztynie było zatem ustalenie, czy instalacja paneli fotowoltaicznych mieści się w pojęciu "urządzenia infrastruktury technicznej", których lokalizacja nie wymaga spełnienia wymogów wynikających z zasady dobrego sąsiedztwa.

Rozumienie tego pojęcia stanowiło kwestię sporną w sprawie będącej przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Organy administracji rozpoznając  wniosek inwestora o wydanie decyzji o warunkach zabudowy odmówiły ustalenia warunków zabudowy dla farmy fotowoltaicznej wskazując, iż projektowana inwestycja nie spełnia wymogu zasady dobrego sąsiedztwa i nie stanowi  ona urządzenia infrastruktury technicznej powołując się przy tym na dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych. WSA w Olsztynie uchylił decyzję Organu I jak i II instancji stwierdzając, iż organy dokonały błędnej wykładni pojęcia „infrastruktura techniczna".

W uzasadnieniu wyroku WSA w Olsztynie wskazał, iż „ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie definiuje pojęcia „infrastruktura techniczna", jednak definicję tę można wyprowadzić bazując na regulacjach zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej: ugn] oraz ustawie z dnia 7 kwietnia 1997 r.

Więcej...

09/2018 Komentarze (0)

Do 2040 r. pozostanie w Polsce 10 kopalń. Czy węgiel zapewni bezpieczeństwo energetyczne krajowi?

24-09-2018

Bezpieczeństwo energetyczne zależy przede wszystkim od zapewnienia stabilnych dostaw paliw i energii na poziomie gwarantującym zaspokojenie potrzeb krajowych po akceptowanych przez gospodarkę i społeczeństwo cenach przy założeniu optymalnego wykorzystania krajowych zasobów surowców energetycznych oraz poprzez dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw ropy naftowej, paliw ciekłych i gazowych. W tym kontekście utrzymywanie w sektorze energetycznym Polski monokultury węglowej wydaje się nieco dziwne.

Od lat ponad dziewięćdziesiąt procent energii elektrycznej pochodzi z węgla, co stawia nasz kraj na pierwszym miejscu pod względem wykorzystania tego surowca w sektorze elektroenergetycznym.

RPA - główny producent węgla kamiennego - prawie w całości opiera wytwarzanie energii elektrycznej na tym surowcu. Również Chiny - bezwzględnie największy producent węgla kamiennego, z wydobyciem przekraczającym obecnie 2,5 mld ton rocznie - opierają swój sektor elektroenergetyczny na węglu. Podobnie Australia, przez wiele lat największy eksporter węgla kamiennego na świecie, a obecnie drugi po Indonezji, wytwarza ponad trzy czwarte energii elektrycznej z węgla. W tym zestawieniu ważną rolę odgrywają również Indie wydobywające obecnie 500 mln ton węgla rocznie i planujące, co najmniej, podwojenie swojego wydobycia do 2030 roku.

Według World Energy Outlook, światowe zużycie węgla będzie wzrastać szybciej niż innych paliw. Do 2030 roku węgiel pozostanie podstawowym paliwem do produkcji energii elektrycznej, a jego udział w wytwarzaniu tejże energii wzrośnie do 44%. 

Więcej...

09/2018 Komentarze (0)

Jak wymienić piec z rządową dopłatą?

18-09-2018

We wrześniu rozpocznie się przyjmowanie wniosków w ramach rządowego programu "Czyste Powietrze", którego celem jest walka ze smogiem. Rząd dołoży się wymiany pieców i termomodernizacji budynków. W ramach dofinansowania można dostać nawet 53 tys. zł. 

W ostatnich latach problem zanieczyszczenia powietrza w polskich miastach znacznie się pogłębił. Głównym źródłem smogu pozostaje spalanie odpadów i słabej jakości opału w domowych, często przestarzałych piecach. W związku z tym, rząd postanowił zrealizować program "Czyste Powietrze", który skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych oraz osób dopiero planujących budowę. Program ma zapewnić wsparcie finansowe zakupu i wymiany źródeł ogrzewania, np. z węglowego na gazowe, a także termomodernizacji budynków. Plany zakładają, że "Czyste Powietrze" będzie realizowane przez dziesięć lat, a jego łączny budżet wyniesie 103 mld zł. 

- Zdajemy sobie sprawę, że nadrabiamy wieloletnie zapóźnienia, dlatego program będzie składał się z wielomilionowych funduszy na rzecz termomodernizacji, podniesienia efektywności energetycznej całego zasobu mieszkaniowego - mówił podczas inauguracji programu premier Mateusz Morawiecki.

Dofinansowaniu podlegać będzie m.in. wymiana ogrzewania na gazowe, elektryczne lub na paliwo stałe. W nowo budowanych budynkach mieszkalnych dofinansowanie obejmie zakup i montaż węzłów cieplnych, kotłów gazowych kondensacyjnych, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów na paliwo stałe i pomp ciepła. Beneficjenci będą mogli liczyć na pokrycie od ok. 30 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, których maksymalną wysokość określono na 53 tys. zł. Wysokość wsparcia zostanie uzależniona od kwoty miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym.

Więcej...

09/2018 Komentarze (0)

Zamień odpad w zysk

13-09-2018

Globalne zapotrzebowanie na energię elektryczną narasta lawinowo i wg prognoz obecne zużycie energii podwoi się w ciągu najbliższych 20 lat. Tak szybki wzrost zapotrzebowania przy powolnym rozwoju systemu energetycznego powoduje, że stabilne i pewne dostawy energii elektrycznej są niezbędne dla rozwoju wielu gałęzi przemysłu. Jednocześnie wiele zakładów przemysłowych stoi przed problemem utylizacji produktów ubocznych, często będących niewykorzystywanym nośnikiem energii. Wykorzystanie ich jako paliw pozwoli nie tylko zwiększyć niezależność energetyczną zakładu, ale może być również źródłem dochodu. Niestety, bardzo często są to paliwa niskiej jakości, co sprawia, że nie mogą być wykorzystane w klasycznych rozwiązaniach wysokosprawnej energetyki.

Dobrym przykładem zagospodarowania produktu ubocznego jako paliwa są kopalnie węgla kamiennego, które od wielu lat z wielkim powodzeniem wykorzystują gaz kopalniany do produkcji energii elektrycznej, a także chłodu i sprężonego powietrza na potrzeby wentylacji korytarzy kopalń. Warto tu zaznaczyć, że choć odmetanowanie kopalni jest prowadzone przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa pracujących pod ziemią górników, to cały proces odmetanowania jest bardzo kosztowny. Efektywne wykorzystanie tego paliwa pozwala część tych kosztów zrekompensować oraz znacząco ogranicza emisję metanu do atmosfery.

Efektywne wykorzystanie produktu ubocznego realizują także zakłady Grupy Azoty S.A. w Kędzierzynie-Koźlu. Zakłady te przy produkcji nawozów rolniczych generują znaczne ilości gazu zawierającego od 85% do 95% wodoru. Gaz o takim składzie najczęściej jest spalany w pochodni, ponieważ tak duża zawartość wodoru stwarza liczne ograniczenia w zastosowaniu go jako paliwa w typowych urządzeniach energetycznych. Natomiast, we wspomnianych zakładach gaz odpadowy jest wykorzystywany jako paliwo do produkcji energii elektrycznej na potrzeby zakładu. Samo spalanie tego paliwa odbywa się w sposób bezpieczny i przyjazny środowisku.

Więcej...

09/2018 Komentarze (0)

Gaz, olej i prąd z łupków

11-09-2018

Jednym z surowców energetycznych o znikomym udziale w światowej produkcji energii elektrycznej i cieplnej są łupki bitumiczne. Tymczasem, chociaż ich spalanie sprawia duże trudności techniczne, w Europie znajduje się region, w którym są one od dawna podstawowym paliwem dla energetyki. W Estonii mianowicie pracują już pół wieku największe elektrownie na świecie opalane roponośnymi łupkami. Surowiec ten należy do skał osadowych zawierających węglowodory o nazwie bituminy. W skałach tych występują substancje organiczne w postaci żółtych ziarenek tkwiących w ciemnej, łupkowatej masie.

Pod wpływem wyższej temperatury substancje te przechodzą w ciekłe węglowodory o składzie i własnościach podobnych do ropy naftowej. Największe dostępne złoża tych minerałów na świecie występują u estońskich wybrzeży Bałtyku, mniejsze zaś w Szkocji. W naszym kraju spotyka się je w niektórych okolicach Karpat i Sudetów. W Estonii występują dwa rodzaje łupków powstałe w okresie ordowiku. Częściej spotykany argillit graptolityczny zawiera stosunkowo niewiele części organicznych i dlatego nie znalazł gospodarczego zastosowania. Natomiast bardziej przydatny do celów energetycznych kukersit występuje w opłacalnej do wydobycia ilości 650 mln ton. Zasoby te wynoszą 1.1 %  światowych złóż łupków roponośnych i ustępują jedynie australijskim. Estoński kukersit zawiera średnio 40 % części organicznych, a jego wartość kaloryczna sięga 3,600 kcal/kg.

Głównym skladnikiem organicznym kukersitu jest telalginit powstały z zielonych alg. Złoża te zalegają na głębokości 7 do 170 m na obszarze ok. 2000 km2 . Wydobycie łupków wciąż stanowi aż 70% jego światowej produkcji oraz dwie trzecie wszystkich kopalin pozyskiwanych w tym kraju. Estonia, co zasługuje na szczególne podkreślenie, jest jedynym krajem świata stosującym ten surowiec do bezpośredniego przetwarzania na energię elektryczną. W ostatnich latach łupki roponośne dawały krajowi aż 70 % całkowitej energii pierwotnej oraz ponad 90 % energii elektrycznej. 

Więcej...

09/2018 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Polecamy

Artykuły

Reklama

Współpracujemy z: