Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Gazowy Korytarz Południowy. Sukces, czy „ projekt osierocony”?

W listopadzie 2020 roku Europa zaczęła odbierać gaz gazociągiem transadriatyckim. Konsorcjum Trans Adriatic Pipeline (TAP) zakończyło budowę Trans Adriatic Pipeline.

Gazowy korytarz południowy Gazowy korytarz południowy

Efekty realizacji projektów w sektorze energetyka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Zmniejszenie emisyjności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to główne obszary wsparcia w ramach sektora energetyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Efekty realizacji projektów w sektorze energetyka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Zmniejszenie emisyjności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to główne obszary wsparcia w ramach sektora energetyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Czesi i Polacy nie chcą sporu o Turów

19-11-2021

Relacje przygraniczne stanowią ważny element rozwoju dla całego regionu trójstyku granic, zarówno po czeskiej, jak i polskiej stronie. Z badań przeprowadzonych przez pracownię iAnswer.pl. na zlecenie PGE wynika, że Polaków z Czechami łączą bliskie relacje, a sąsiadom zależy na podtrzymaniu dobrych relacji przygranicznych. Mieszkańcy regionu liczą na szybkie i kompromisowe dla obu stron rozwiązanie sporu o Kopalnię Turów.

Zdecydowana większość mieszkańców Bogatyni, bo aż 92 proc., nie wierzy, że kopalnia mogłaby zostać zamknięta już w tym roku. Jednocześnie 96 proc. badanych mieszkańców gminy Bogatynia ma świadomość, że to nastąpi. Ponad połowa z nich wskazuje horyzont czasowy za 10-20 lat. Zdaniem respondentów ten czas pozwoliłby na przygotowanie się i przeprowadzenie zrównoważonej transformacji - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Na uwagę zasługuje fakt, że ponad 60 proc. Czechów z obszarów przygranicznych deklaruje relacje z Polską. Związki te są zarówno pragmatyczne, jak praca lub wymiana handlowa, ale również opierają się na relacjach osobistych, na co wskazuje blisko 40 proc. respondentów. Aż 82 proc. mieszkańców czeskiego pogranicza wskazało, że zależy im na podtrzymaniu dobrych relacji przygranicznych i liczą na to, że spór o kopalnię uda się rozwiązać szybko i kompromisowo dla obu stron - mówi Wojciech Dąbrowski.

Od lipca do sierpnia br. na zlecenie PGE zostało przeprowadzone badanie opinii wśród mieszkańców gminy Bogatynia oraz mieszkańców czeskiego regionu Hradek nad Nisou oraz niemieckiego regionu Olbersdorf. Mieszkańcom regionu trójstyku granic zostały zadane pytania na temat transformacji energetycznej i sytuacji związanej z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz o dalsze losy Kopalni Turów.

Więcej...

11/2021 Komentarze (0)

Zarządzanie inwestycjami sieciowymi

05-11-2021

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej wiąże się z koniecznością  realizacji wielu działań inwestycyjnych i modernizacyjnych w ściśle określonym horyzoncie czasowym. Jest to bardzo złożony proces realizowany przez operatora systemu przesyłowego i operatorów systemów dystrybucyjnych, zależny od wielu różnorodnych zdeterminowanych i niezdeterminowanych czynników natury: technicznej, ekonomicznej, prawnej, politycznej i społecznej. Przy czym proces realizacji inwestycji sieciowych bardzo silnie zależy od krajowych uwarunkowań prawnych w tym obszarze, które znacznie wydłużają cykl inwestycyjny dla tych obiektów lub mogą zablokować całkowicie ich realizację.

Realizacja inwestycji sieciowych wymaga przygotowania złożonej dokumentacji na potrzeby procesu decyzyjnego obejmującej zagadnienia techniczno-ekonomiczne oraz formalno-prawne. W obszarze formalno-prawnym są to różnorodne uzgodnienia, pozwolenia, opinie i decyzje, co powoduje, że etap ten jest obecnie najważniejszym i najdłuższym etapem przygotowania realizacji inwestycji.

Uregulowania prawne dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji w obszarze infrastruktury sieciowej są rozproszone w bardzo wielu  ustawach i aktach wykonawczych do nich, są ukierunkowane na obiekty kubaturowe i nie uwzględniają specyfiki obiektów liniowych. Są nieprecyzyjne, niespójne i często się zmieniają na skutek wielokrotnych nowelizacji, a utrudnienia z nich wynikające powodują powstanie barier prawnych i administracyjnych skutecznie ograniczających szybkość i efektywność procesu inwestycyjnego. Ponadto stanowią znaczne obciążenie finansowe dla operatorów systemów i stwarzają zagrożenie dla wykorzystania środków unijnych przy finansowaniu inwestycji sieciowych.

Więcej...

11/2021 Komentarze (0)

Turecko - rosyjska przyjaźń atomowa

02-11-2021

Rosja, państwo antynatowskie, buduje w Turcji, państwie natowskim, dużą elektrownię atomową. W Polsce byłoby to nie do pomyślenia.

Dziesiątego marca 2021 roku prezydent Władimir Putin wraz z prezydentem Turcji Recepem Erdoganem, w formie wideokonferencji, zainaugurował budowę trzeciego bloku energetycznego EJ Akkuyu w tureckiej prowincji Mersin. Prezydent Rosji zaznaczył, że zgadza się z prezydentem Turcji na dalsze udzielanie projektowi Akkuyu niezbędnej pomocy i wsparcia.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział, że elektrownia wprowadzi Turcję do „ligi krajów energetyki jądrowej" i nazwał ją „symbolem współpracy turecko-rosyjskiej".

- Mieliśmy okazję zobaczyć rezultaty dialogu turecko-rosyjskiego na wielu polach, w tym w Libii, w Górskim Karabachu, w Syrii, choć kraje opowiadają się czasami po przeciwnych stronach w tych konfliktach - zauważył Erdogan.

Erdogan poinformował podczas uroczystości, że pierwszy reaktor zacznie działać w 2023 r., zbiegając się z setną rocznicą powstania nowoczesnego państwa tureckiego. W sumie planowane są cztery reaktory.

Turcja - której produkcja energii elektrycznej oparta jest na elektrowniach gazowych i hydroelektrowniach - jest w dużej mierze uzależniona od importu energii, kupując gaz ziemny m.in. z Azerbejdżanu, Iranu, Rosji.: - Energia jądrowa to „strategiczny krok" ku bezpieczeństwu energetycznemu - powiedział Erdogan.

Projekty Turcji dotyczące energii jądrowej w regionie podatnym na trzęsienia ziemi wywołały zaniepokojenie sąsiednich państw - Grecji i Cypru, gdzie grupy ekologiczne wyraziły silny sprzeciw wobec tej inwestycji.

Więcej...

11/2021 Komentarze (0)

Transport kolejowy i planowanie przestrzenne w strategii zrównoważonego rozwoju UE

27-10-2021

W dobie zauważalnej tendencji do rozwoju aglomeracji oraz idących za nią negatywnych skutków środowiskowych wynikających z daleko idącej intensyfikacji zabudowań o dużej kubaturze konieczne jest wypracowanie mechanizmów mających na celu projektowanie urbanistyczne miast w sposób spójny z zasadą zrównoważonego rozwoju wpisującą się w jedną z podstawowych strategii Unii Europejskiej. W Polsce w ostatnich latach coraz bardziej zauważalnym problemem pozostaje zanieczyszczenie powietrza wynikające z jednej strony ze spalania paliw stałych bądź odpadów w sektorze komunalno-bytowym, z drugiej zaś ze złego planowania przestrzennego i chaosu urbanistycznego nieuwzględniającego m.in. tak zwanych korytarzy powietrznych umożliwiających przepływ powietrza w obszarach silnie zurbanizowanych, szczególnie narażonych na wysokie stężenia pyłowe.

Regulacje unijne mają od kilku lat niezmiennie pozytywny wpływ na zmniejszenie problemu smogu w sektorze komunalno-bytowym, promując rozwój energetyki rozproszonej czy budownictwa efektywnego energetycznie. Nie istnieje jednak spójny i prosty do „rozliczenia" standard projektowania urbanistycznego zapewniający zachowanie klinów powietrznych umożliwiających stabilną gospodarkę powietrzem zanieczyszczonym i napływem powietrza czystego ze stref słabiej zurbanizowanych. Problem ten jest zauważalny szczególnie w Polsce, w której odnotowuje się jedno z najwyższych stężeń pyłowych w Europie. W dobie coraz dalej idących regulacji prawnych zaostrzających normy emisji i dekarbonizujących energetykę wyzwaniu przejścia na zielone zasilanie próbuje się podporządkować również kolej. Działanie to jest w dużej mierze dyktowane prowadzoną legislacją dotyczącą tak energetyki, jak i samego sektora transportu. 

Więcej...

10/2021 Komentarze (0)

Europa kupuje mniej LNG

21-10-2021

Europa w grudniu 2020 roku zmniejszyła import LNG o rekordowe 43%.

W całym 2020 roku Europa zmniejszyła import skroplonego gazu ziemnego w stosunku do 2019 r. o 7% - do 97,194 mld m sześc., wynika z danych platformy informacyjnej Gas Infrastructure Europe. 

W 2019 roku import LNG podwoił się w stosunku do 2018 roku - Europa po raz pierwszy kupiła ponad 100 mld m sześc. (104,64 mld m sześc.), zajmując, jako całość, pierwsze miejsce wśród największych odbiorców LNG.

 Rok 2020 rozpoczął się zwykłymi stopami wzrostu - w styczniu (33%) i lutym (36%). Wraz ze wzrostem restrykcji spowodowanych koronowirusem, tempo wzrostu kilkakrotnie spadło, a od czerwca rozpoczął się spadek, który do końca roku tylko się nasilił. W grudniu 2020 roku import LNG spadł o 43% rok do roku. A w ujęciu bezwzględnym (5,9 mld m sześc.) Taka dynamika jest szczególnie zaskakująca w okresie zimowym, kiedy zużycie gazu rośnie. 

Przemysł LNG zareagował na blokadę koronawirusa z dużym opóźnieniem, ponieważ wzrósł popyt w Azji. W rezultacie wolne wolumeny LNG pospieszyły na wschód po „azjatycką premię", opuszczając konkurencyjny rynek europejski. W grudniu 2020 roku „premia azjatycka" (np. nadwyżka azjatyckiego indeksu spot LNG JKM nad europejskim spotem) przekroczyła 50%.

Katar, największy na świecie producent LNG, drastycznie ograniczył dostawy do Europy pod koniec 2020 roku, kierując swój ładunek do bardziej atrakcyjnej i logistycznie znacznie bliższej Azji. Rosja (Jamał LNG firmy NOVATEK, Total, CNPC i SRF) pospieszyła, by zająć katarską niszę na rynku europejskim.

Więcej...

10/2021 Komentarze (0)

Elektrociepłownie Szczecin i Pomorzany oraz sieć w Gryfinie w PGE Energia Ciepła

18-10-2021

Od pierwszego lipca 2021 r. elektrociepłownie Szczecin i Pomorzany oraz sieć ciepłownicza w Gryfinie zostały włączone w struktury PGE Energia Ciepła, największej firmy na rynku ciepła w Polsce. Tym samym zakończony został proces konsolidacji aktywów ciepłowniczych w Grupie Kapitałowej PGE.

Zmiany w Zespole Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie, należącym do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, obejmują wydzielenie Elektrociepłowni Pomorzany, Elektrociepłowni Szczecin oraz systemu ciepłowniczego w Gryfinie do PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie. W rezultacie wszystkie pozostające w Grupie PGE aktywa ciepłownicze będą skoncentrowane w jednym segmencie.

Konsolidacja aktywów ciepłowniczych i wzmacnianie obszaru ciepłownictwa to zobowiązanie, które zostało podjęte jeszcze w 2017 r., gdy PGE ogłaszało Strategię Ciepłownictwa na lata 2018-2023 z perspektywą do 2030 r. Postawione zostały wtedy konkretne cele i zaprojektowany został ambitny program inwestycyjny. Rozwój segmentu ciepłownictwa stał się także jednym z filarów Nowej Strategii PGE, która została ogłoszona w październiku ubiegłego roku - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Dzięki konsolidacji aktywów powstał jeden, silny podmiot ciepłowniczy - największa firma na rynku ciepła w Polsce, dysponująca szesnastoma elektrociepłowniami w największych miastach o mocy cieplnej 6,8 GWt, mocy elektrycznej 2,5 GWe i sieciami ciepłowniczymi o długości 672 km.

Od 1 lipca br. PGE Energia Ciepła skupia wszystkie aktywa ciepłownicze z Grupy PGE. 

Więcej...

10/2021 Komentarze (0)

Czy Zachód zrezygnuje rosyjskich surowców?

13-10-2021

Europosłowie przyjęli 29 kwietnia 2021 roku uchwałę regulującą postępowanie wobec Rosji w przypadku konfliktu z Ukrainą. Zgodnie z uchwałą, w przypadku wybuchu działań wojennych, Unia Europejska zobowiązuje się do wstrzymania importu ropy i gazu z Federacji Rosyjskiej, odłączenia Rosji od systemu płatności SWIFT, zamrożenia europejskich aktywów przedstawicieli władz rosyjskich oraz oligarchów i zabronienia im wjazdu na terytorium krajów UE. Również rosyjscy funkcjonariusze zamieszani w zbrodnie wojenne na Ukrainie będą musieli stawić się przed międzynarodowym trybunałem. Dokument proponuje również wstrzymanie budowy Nord Stream 2.

Za uchwałą głosowało 569 posłów, przeciw - 67.

Unia Europejska grozi rezygnacją z rosyjskiej ropy i gazu - i tym razem na poważnie - wyjaśnia Maxim Averbux, ekonomista, znawca rynku surowcowego.- Konieczne jest jednak natychmiastowe zastrzeżenie, że wejście w życie wszystkich powyższych środków leży poza kompetencjami Parlamentu Europejskiego, który jest pozbawiony choćby prawa inicjatywy ustawodawczej i może rozpatrywać jedynie projekty przedkładane przez Komisję Europejską. To mogłoby zakończyć dyskusję, gdyby nie kilka innych aspektów, które można podzielić na polityczne, gospodarcze i historyczne - tłumaczy ekspert,

Aspekt polityczny

Po pierwsze, Parlament Europejski jest organem wybieranym bezpośrednio przez wszystkich 380 milionów wyborców w krajach Unii Europejskiej. Oznacza to, że jego skład odzwierciedla polityczne preferencje całej populacji krajów UE, co jest bardzo trudne do zignorowania przez władze państw europejskich, wybieranych przez tych samych obywateli, którzy głosowali na posłów do PE w maju 2019 roku.

 

Więcej...

10/2021 Komentarze (0)

Z diesla na LNG

07-10-2021

Ciężarówki zasilane dieslem to standard zarówno w Polsce, jak i Europie, gdzie stanowią one ponad 97 proc. Tymczasem odważne deklaracje producentów oraz prawne regulacje zakładają zeroemisyjny transport w ciągu kilkunastu lat. Pierwszym ważnym krokiem w stronę ograniczenia emisji CO2 jest przejście z diesla na LNG. Jak to zrobić i jakie może to przynieść korzyści?

Europejski Zielony Ład - dokument, który zmieni branżę

Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, podanych przez Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych, w marcu 2020 roku w Polsce było 2848 samochodów ciężarowych zasilanych na paliwo z gazu ziemnego, w tym również LNG. Obecnie standardem w branży TSL są pojazdy z silnikiem diesla, które w Europie stanowią aż 97 proc. samochodów ciężarowych. Polska branża transportu ciężkiego ma obowiązek uwzględniania zaleceń Unii Europejskiej dotyczących redukowania poziomu emisji CO2. Głównym założeniem działania Komisji Europejskiej jest ograniczenie gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 r. oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Z dokumentu Europejski Zielony Ład wynika, że niezbędna jest 90-proc. redukcja emisji CO2 do 2050 r. z całego transportu, a co więcej niemal wszystkie samochody osobowe, samochody dostawcze, autobusy oraz nowe pojazdy ciężkie powinny wówczas być bezemisyjne.

Jedną z coraz popularniejszych metod na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery a jednocześnie wykonanie pierwszego ważnego kroku dla neutralności emisyjnej, jest wdrażanie pojazdów zasilanych paliwem LNG. Firmy transportowe dopiero zyskują wiedzę odnośnie kosztów związanych z wykorzystaniem skroplonego gazu ziemnego jako napęd w ciężarówkach.

Więcej...

10/2021 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: