Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * * * Prosimy dodać 4 i 7.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej (dyrektywa 2009/28/WE) do 2020 r. udział „zielonej" energii w miksie energetycznym winien wynosić 20%.Unijny cel na rok 2030 przewiduje udział OZE w wysokości 32%.

 

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej (dyrektywa 2009/28/WE) do 2020 r. udział „zielonej" energii w miksie energetycznym winien wynosić 20%.Unijny cel na rok 2030 przewiduje udział OZE w wysokości 32%.

 

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Benzyna po 0,001 euro za litr

08-11-2018

Rosyjscy inżynierowie z Tomska, na Syberii, stworzyli instalację, która przerabia zwykłe śmieci na benzynę. Można wsypać w nią każde zawierające węgiel odpady - niedopałki, popiół, strzępki papieru lub trociny. Nie byłoby w tym nic dziwnego, bo np. biogaz jest już od dawna produkowany m.in. z odpadów komunalnych, gdyby nie unikatowa technologia oraz koszty produkcji. 

Jak informuje portal rus.ru, koszt uzyskania paliwa to zaledwie 0,001 euro za litr. Natomiast instalacja potrzebuje energii elektrycznej jedynie do jej uruchomienia. Później już sama się zasila. W tym celu ma w swojej konstrukcji blok uzyskiwania energii. Jeśli zaś zainstalować takie urządzenie w domu mieszkalnym, to można stworzyć zamknięty cykl przetwarzania wszystkich odpadów w ciepło i prąd - wyjaśnia konstruktor naczelny biura doświadczalnego Siergiej Zotow: Taką instalację można ustawić w piwnicy domu mieszkalnego, gdzie będzie ona przetwarzać odpady. Ciepło, wydzielane w trakcie utleniania, można skierować na ogrzewanie budynku- zachwala wynalazek inżynier.

Po naciśnięciu guzika, śmieci znikają we wnętrzu instalacji. W niej odpady są rozdrabiane, po czym trafiają one do specjalnego reaktora. Tam z uzyskanych związków węgla i wodoru syntezowano benzynę. Doświadczalna instalacja może produkować do 200 litrów paliwa na godzinę. Przy czym niekoniecznie musi to być benzyna. „Możemy zmienić parametry i zacząć uzyskiwać cięższe paliwo. Na przykład olej napędowy lub paliwo lotnicze. Jeśli mamy uzyskać inne substancje, na przykład spirytus lub aceton, to wystarczy jedynie zmienić ustawienia urządzenia. Wszystko zależy od naszych potrzeb i chęci"- mówi konstruktor Siergiej Zotow.

Więcej...

11/2018 Komentarze (0)

Ukraiński hub gazowy

05-11-2018

Ukraina spodziewa się stworzyć międzynarodowy węzeł gazowy o obrotach około 215 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie

W przypadku utraty przez Ukrainę statusu kraju tranzytowego dla rosyjskiego gazu, Kijów dokona ponownej oceny możliwości swojego systemu transportu gazu oraz podziemnych magazynów - oświadczyła na antenie ukraińskiego Kanału Piątego wiceminister energetyki ds. integracji europejskiej Natalia Bojko.

Brane jest nade wszystko pod uwagę utworzenie hubu gazowego, jako centrum magazynowania gazu z UE - dodała Bojko. „Myślę, że rząd zdoła się przygotować należycie do zmniejszenia tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę. Na przykład już obecnie omawiana jest możliwość wykorzystywania naszych podziemnych magazynów w charakterze tzw. hubów do magazynowania gazu. To znaczy, w przypadku braku tranzytu, poddane zostaną ponownej ocenie możliwości systemu transportu gazu i podziemnych magazynów gazowych, niewykluczone, że zmianie ulegną ich funkcje, ich przeznaczenie. Wydaje mi się, że pomysł hubu gazowego jest bardzo interesujący" - powiedziała wiceminister.

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko już latem 2017 roku zaproponował utworzenie międzynarodowego konsorcjum, które miałaby administrować systemem przesyłu gazu przez Ukrainę jako alternatywą wobec budowy gazociągu Nord Stream 2.

Zastępca szefa gabinetu prezydenta Ukrainy Konstantin Jelisiejew poinformował, że Poroszenko złożył krajom Unii Europejskiej propozycję zorganizowania na początku 2018 roku wspólnej konferencji dotyczącej projektu utworzenia organizacji, która miałaby administrować systemem przesyłu gazu przez Ukrainę.

Więcej...

11/2018 Komentarze (0)

Energia odnawialna z odpadów komunalnych w Szwecji

29-10-2018

Przez ostatnie kilka dekad, systemy gospodarki odpadami stałymi w Europie, zmieniały się, w związku z czym wydaje się uzasadnione stwierdzenie że był to udział złożonych, wieloaspektowych kompromisów w zakresie prawa, instrumentów ekonomicznych i alternatyw technologicznych. Zmiany te spowodowały różnego rodzaju oddziaływania środowiskowe, gospodarcze, społeczne, prawne w praktyce zarządzania odpadami, zmieniając politykę regionalną i paradygmat zrównoważonego rozwoju na świecie.

Połączenie problemu odpadów w Polsce z bezpieczeństwem energetycznym oraz wymogami UE w zakresie uzyskania 20% energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku, a także zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i metanu stanowią nowy rozdział w polskim prawie, ekonomice gospodarowania odpadami oraz organizacji i zarządzaniu gospodarką komunalną. Sprostanie tym wyzwaniom nie będzie łatwe i tanie, jednakże już istniejące rozwiązania mogące rozwiązać problemy ekologiczno-energetyczne w sposób efektywny i ekonomiczny. Szansę upatruje się w odzyskiwaniu energii elektrycznej, cieplnej i biogazu z odpadów, w tym odpadów komunalnych. Wymagałoby to stworzenia zintegrowanego systemu podobnego do tego który już funkcjonuje w Szwecji od 30 lat.

Szwecja doskonale poradziła sobie problemem odpadów, ekologii, przy jednoczesnym braku surowców kopalnych stając się liderem w zakresie wykorzystania odpadów do produkcji energii cieplnej, elektrycznej czy biogazu, a jednocześnie tworząc rozwiązania systemowe przy jednoczesnym rozwinięciu energii nuklearnej. Do tego jest niezależna energetycznie. Szwedzka gospodarka odpadami komunalnymi jest liderem w zakresie ochrony środowiska i recyklingu. Dąży do maksymalnego odzyskiwania i przetwarzania odpadów. W 2012 roku 2260 mln ton odpadów z gospodarstw domowych zostało spalonych i przetworzonych na energię cieplną. Pierwsza spalarnia powstała w 1904 roku w Sztokholmie. Obecnie w 32 szwedzkich zakładach produkowane jest ciepło dla 810 tys. gospodarstw domowych i energia elektryczna dla 250 tys. domów prywatnych. 

Więcej...

10/2018 Komentarze (0)

Prąd z … jezdni i trotuarów

26-10-2018

Opracowano na podstawie materiałów firm Innowattech i InStep NanoPower

Poszukiwanie alternatywnych źródeł energii wkracza na nowe, dotychczas niezbadane obszary. Jedną z perspektywicznych możliwości pozyskiwania darmowej, czystej energii jest wykorzystanie  mechaniki drgań. Ruchy drgające (wibracje) występują praktycznie wszędzie, a więc w budowlach, maszynach i urządzeniach przemysłowych i komunalnych oraz w przyrodzie np. w ziemi czy wodach.

Utylizacja tych ogromnych zasobów energii oznaczałaby nowy etap w rozwoju naszej cywilizacji technicznej. Do przekształcania energii drgań mechanicznych na energię elektryczną czyli postać najbardziej przydatną w praktyce, stosuje się najczęściej dwa rodzaje przetworników: piezoelektryczne i elektromagnetyczne.

Zjawisko piezoelektryczne (odkryte w 1880 r. przez Pierre i Jacques Curie) polega na występowaniu polaryzacji (rozdziału ładunków lub uszeregowania dipoli) w niektórych kryształach poddanych naprężeniom mechanicznym. Materiały piezoelektryczne np. kwarc, amazonit i związki tytanu nadają się do odzysku energii drgań o dużej sile, lecz niewielkiej deformacji.  

Przetworniki elektromagnetyczne (silniki, cewki itp.) są przydatne przy większych prędkościach i/lub amplitudzie ruchu obiektu. Konwersja energii mechanicznej na elektryczną zachodzi tu zgodnie z zasadą indukcji elektromagnetycznej, a więc np. drgająca konstrukcja wprawia w ruch sprzężoną z nią cewkę umieszczoną w stałym polu magnetycznym.

Wskutek przemieszczania się zwojów względem linii sił pola magnetycznego następuje indukowanie siły elektromotorycznej w tym uzwojeniu. W obu układach energię przekształca się kolejno w dwóch etapach: najpierw z energii mechanicznej uzyskuje się napięcie przemienne, które następnie zostaje wyprostowane. Z uwagi na dość niskie wartości mocy uzyskiwanej z pojedynczych przetworników obecnie wykorzystuje się je tylko do doładowywania baterii, zamiast do produkcji energii elektrycznej.

Więcej...

10/2018 Komentarze (0)

Idea „zero waste” inicjatywą oddolną

24-10-2018

Europejczycy od wielu lat produkują coraz większe ilości odpadów, a ich dług ekologiczny względem społeczeństwa rośnie. Mitem jest, że żyjemy w świecie o nieskończonych zasobach, a co gorsze, z roku na rok środowisko jest coraz bardziej zanieczyszczone odpadami. W związku z tym, należy zastanowić się nad zmniejszeniem odpadów, oraz zagospodarowaniem już istniejących niepotrzebnych rzeczy. Europejska strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju wskazuje na niezbędne zmiany w tym temacie. Warto więc zastanowić się nad społeczeństwem recyklingowym, które będzie uwzględniało redukcję zużycia materiałów i energii w celu przekształcenia go w społeczeństwo o zerowej jakości odpadów - zero waste, co zmniejsza zużycie materiałów i energii, ma wpływ na gospodarkę lokalną i inicjatywy oddolne.

W czerwcu 2017 roku została zainicjowana przez organizacje środowiskowe ze wszystkich państw śródziemnomorskich akcja Break Free From Plastic Movement, aby ocalić kolebkę cywilizacji przed kryzysem związanym z produkcją tworzyw sztucznych. Pierwsze spotkanie odbyło się rok wcześniej i było wezwaniem do zmiany systemowej, by zapobiec zanieczyszczeniom.

W artykule tym przedstawione zostaną definicje zero waste, zasady działania oraz przypadki wdrażania idei na przykładzie miast. 

Idea „zero waste" (pol. zero odpadów) jest filozofią zachęcającą do wprowadzenia zmian w swoim życiu w taki sposób, by wszystkie produkty były ponownie używane. W myśl tej idei, żadne odpady nie są składowane na składowiskach odpadów lub spalane w spalarniach, ewentualnie ich bardzo szczątkowe ilości. Filozofia ta opiera się na zasadzie minimalizmu i ponownego wykorzystania na wzór natury. K. Malik podaje, że zero waste tworzy cykl zamknięty, w którym używa się zasobów, zamiast tworzyć odpady.

Więcej...

10/2018 Komentarze (0)

LOTOS buduje drugi polski gazociąg na Bałtyku

18-10-2018

LOTOS Petrobaltic rozpoczął kolejny etap budowy 75-kilometrowego gazociągu łączącego centrum produkcyjne na bałtyckim złożu B8 z elektrociepłownią spółki Energobaltic we Władysławowie. Położony na dnie Bałtyku rurociąg jest teraz zabezpieczany betonowymi matami. Zadanie wykonuje statek wielozadaniowy Sylur.

Plan prac zakłada zabezpieczenie ułożonego gazociągu specjalnie wykonanymi matami betonowymi. Maty są kładzione na rurociągu w odstępach 50-metrowych. Ich główne zadanie to zapewnienie stateczności gazociągu na dnie. Będą też chronić rurociąg przed ewentualnym przesuwaniem go przez sieci rybackie.

Za operację odpowiedzialny jest Zespół Subsea Projektu B8. - Jesteśmy na półmetku prac. Ułożyliśmy 250 mat - mówi Artur Wójcikowski, kierownik Zespołu Subsea w LOTOS Petrobalticu. - Prace idą sprawnie, choć oczywiście ich tempo zależy od warunków pogodowych i głębokości morza. Statek instalacyjny Sylur musi bowiem bardzo precyzyjnie ustawić się nad ułożonym na dnie gazociągiem. Po zajęciu przez statek właściwej pozycji z jego pokładu (za pomocą dźwigu) wydaje się do wody i opuszcza matę. 

Gazociąg przebiega na różnych głębokościach - od kilku do nawet 87 metrów (im bliżej platformy, tym głębokość jest większa). Dlatego wykonawcy operacji korzystają z systemu nawigacji podwodnej zainstalowanego na statku Sylur. Umożliwia on precyzyjne umieszczenie maty na wcześniej wybranym miejscu na rurociągu. Po uwolnieniu ze specjalnej trawersy mata jest pozostawiana na dnie. Trawersa jest wyposażona w system podwodnej telewizji przemysłowej. Pozwala to na bezpośrednią kontrolę układania mat na gazociągu. Po ułożeniu maty statek przemieszcza się na miejsce, gdzie ma być ułożona następna mata. 

Więcej...

10/2018 Komentarze (0)

Zagłada azjatyckich jezior: po Aralu kolej na Bałchasz?

16-10-2018

Opracowano na podstawie artykułu Следующая катастрофа: высыхание озера Балхаш , Болат АубекеровЖан-Марк Деом,Ренато СалаКубота ДжумпейЛаборатория геоархеологии, Алматы - Исследовательский институт человека и природы, Киото

Na pustyniach i stepach Azji Środkowej znajdują się tysiące jezior. Największe z nich (Morze Kaspijskie, Аral, Bałchasz, Аłakol, Ebinor i in.) zaliczają się do najważniejszych zbiorników wody na Ziemi. Ta swoista korona wodnych „brylantów" tworzy unikalny system, który łagodzi pustynne warunki klimatyczne całego regionu. Jeziora te, powstałe na przestrzeni ostatnich 100 000 lat, wykazują zmienne w czasie charakterystyki (poziom lustra, zasolenie, życie biologiczne itp.) zależne w głównej mierze od naturalnych zmian klimatu. Do połowy XX wieku wpływ działalności człowieka na funkcjonowanie tych ekosystemów był nieznaczny. Niestety w ciągu ostatnich dekad ich stabilność (zdolność do odtwarzania po zewnętrznych zakłóceniach) została głęboko zachwiana przez nieprzemyślaną gospodarkę ludzi. Pierwszą ofiarą zgubnej działalności człowieka stało się Jezioro Aralskie zwane też z powodu swej dawnej (sic!) wielkości morzem.

Przez wieki basen Morza Aralskiego zasilany życiodajnymi wodami Amu-Darii i Syr-Darii był ważnym terenem pasterstwa i rybołówstwa miejscowych plemion. Do połowy XX wieku ten bezodpływowy zbiornik był czwartym co do wielkości jeziorem na świecie o powierzchni 68 tys. km² (za Morzem Kaspijskim 271.8 tys. km2, jeziorami Górnym 82.4 tys. km2 i Wiktorii 68.8 tys. km2), przy czym jego maksymalna długość wynosiła 426 km, szerokość - 284 km, a głębokość - 68 m. W latach 30. rozpoczęła się budowa kanałów nawadniających w republikach azjatyckich ZSRR, która nabrała rozmachu w latach 60. Od tej pory powierzchnia pól (głównie uprawy bawełny i ryżu) nawadnianych przez Amu-Darię i Syr-Darię zwiększyła się z 4.5 do 7 mln ha. 

Więcej...

10/2018 Komentarze (0)

Verva Street Racing w Krakowie

15-10-2018

Daniel Obajtek prezes PKN Orlen specjalnie dla EG: nie wstydzę się tego, że urodziłem się w Myślenicach, a mieszkam w Stróży. Jestem dumny że pochodzę z Małopolski

VERVA Street Racing to od bez mała dekady największa masowa impreza motoryzacyjna organizowana przez PKN ORLEN. W tym roku zawitała po raz pierwszy do Krakowa. Olbrzymie motoryzacyjne miasteczko z garażem na blisko 600 pojazdów ulokowało się w okolicach Tauron Areny, a także w jej wnętrzu. Okazją było 100-lecie polskiej motoryzacji wpisujące się w kalendarz obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Na specjalnie przygotowanym ulicznym torze wyścigowym można było podziwiać największe gwiazdy sportów motorowych jeżdżące w barwach ORLEN Team na np. 1000-konną Toyotą GT86. Było ponad dwadzieścia samochodów Ferrari i Lamborghini, w tym unikatowy egzemplarz Huracan Performante, który jeszcze niedawno cieszył się mianem najszybszego samochodu świata na północnej pętli słynnego toru Nuerburgring w Niemczech.

Ale nie najszybsze samochody najlepszych marek wzbudzały największe zainteresowanie, a odmiany poczciwego „malucha", o których nawet najwięksi miłośnicy rodzimej motoryzacji nie mieli zielonego pojęcia. To maluchy w wersji „mundurowej" wojskowej i milicyjnej. W 1988 roku w warsztatach Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Łączności w Zegrzu zbudowano malucha przeznaczonego do prowadzenia kolumn pojazdów wojskowych. Miał podwyższany dach i fioletowe „koguty" a także pełne „służbowe" wyposażenie z anteną dwa razy wyższą, niż sam samochód. Mógł tez poruszać się w terenie, wtedy zamiast tylnych kół montowano trójkątne gąsienice zwane „kraftradami". Dziesięć lat wcześniej przygotowano kilka sześciokołowych (!!!) „maluchów" typu LPT (lekki pojazd terenowy).Samochód „grał" w filmach o „Panu samochodziku" i był testowany w 16 Batalionie Powietrzno-Desantowym stacjonującym w Krakowie. Była też odmiana typu amfibia, zdolna do pływania. Także milicja miała swoje „maluchy". Zbudowano tylko trzy egzemplarze, w warsztatach Wyższej Szkoły Oficerskiej Ruchu Drogowego MO w Piasecznie.

Więcej...

10/2018 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: