Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Lokalizacja farm wiatrowych w Polsce

Adam STALIŃSKI Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Największe znaczenie mają czynniki polityczne, duże również środowiskowe, społeczno-kulturowe i prawno-administracyjne, a na morzu także występuje sporo ograniczeń przestrzennych. 

Lokalizacja farm wiatrowych w Polsce Lokalizacja farm wiatrowych w Polsce

Zniknie jeden z kominów w Łęgu... I EdF z Krakowa?

Z pejzażu Krakowa już niebawem zniknie - po 42 latach służby – 225-metrowy, niższy komin elektrociepłowni w Łęgu. 

Zniknie jeden z kominów w Łęgu... I EdF z Krakowa? Zniknie jeden z kominów w Łęgu... I EdF z Krakowa?

Poznańskie targi stolicą zielonej energii

11-04-2016

Targi GREENPOWER, które w dniach 10-12 maja b.r. odbędą się w Poznaniu to niezastąpiony przewodnik po mikroźródłach wytwarzania energii elektrycznej i efektywności energetycznej. Jak twierdzą wystawcy uczestniczący od wielu lat w tej imprezie, są to jedne z najlepszych targów w Polsce dotyczące zielonej energii.

Szeroka prezentacja nowości, przegląd najnowszych trendów, najświeższa wiedza na temat uwarunkowań technologicznych, finansowych i prawnych – targi GREENPOWER to nie tylko ekspozycja ofert firm z sektora energii odnawialnej, ale też unikalne know-how efektywnego działania na rynku. Zarówno wystawcy, jak i zwiedzający doceniają tę wartość targów, decydując się, by rok rocznie w nich uczestniczyć.

Pozytywna opinia branży

Na targach GREENPOWER wystawiamy się od 2011 roku – mówi Andrzej Zyber, Dyrektor Generalny na Centralną Europę Oberhauser Solar-Befestigungssysteme GmbH.  Uważam, że są to najlepsze targi w Polsce dotyczące zielonej energii. Zawsze po targach bardzo dużo klientów się do nas zgłasza.

W ubiegłej edycji targów wzięło ponad 100 firm z Polski i innych krajów świata. Zakres tematyczny targów obejmuje produkty, usługi i rozwiązania z zakresu energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, biomasy, biopaliw oraz technologii energooszczędnych.

– Jesteśmy obecni na targach GREENPOWER od ich początku - mówi Beata Wiszniewska, Dyrektor Generalny Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej. – To bardzo dobre miejsce, żeby zobaczyć jakie są trendy w energetyce odnawialnej.

Więcej...

04/2016 Komentarze (0)

Maria pomogła już 75,5 mln osób

06-04-2016

Reaktor jądrowy MARIA pomógł już ponad 75,5 mln osób. Z napromienianych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) tarcz uranowych uzyskuje się molibden-99. Polska zapewnia blisko 20% światowego zapotrzebowania na ten izotop, niezbędny w medycynie nuklearnej ratującej ludzkie życie. 

Na świecie jest zaledwie kilka reaktorów badawczych zapewniających napromienianie tarcz uranowych służących do produkcji molibdenu-99, izotopu niezbędnego do wytwarzania radiofarmaceutyków na potrzeby medycyny nuklearnej. Łączna ich produkcja pozwala na wykonywanie około 25 milionów procedur medycznych rocznie w diagnostyce i terapii nowotworowej na całym świecie (w Polsce wykonuje się około 215 tys. takich zabiegów). Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do 2020 roku liczba chorych na raka podwoi się, dlatego też kluczową rolę odgrywa efektywna diagnostyka, do celów której niezastąpiona jest medycyna jądrowa. Im wcześniej lekarze wykryją zmiany nowotworowe tym wyższe jest prawdopodobieństwo wyleczenia chorego. Oznacza to, że zapotrzebowanie na molibden-99 będzie systematycznie rosnąć. 

Kluczową sprawą jest zatem zapewnienie ciągłości produkcji oraz bezpieczeństwa dostaw molibdenu-99. Wyłączenie chociażby jednego badawczego reaktora skutkuje dużymi trudnościami w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw radiofarmaceutyków do zakładów medycyny nuklearnej (należy pamiętać, że izotopu nie można wyprodukować „na zapas”, gdyż z każdą chwilą maleje jego aktywność, a więc przydatność do diagnostyki i leczenia). Takie przypadki miały miejsce w historii – m.in. w 2007, 2008, 2010 oraz na przełomie 2013/2014 roku. Zaistniały wtedy istotny deficyt molibdenu-99 na świecie skłonił rządy poszczególnych państw i ekspertów ds. medycyny nuklearnej do nawiązania współpracy w ramach ONZ. 

„Wszystko to pokazuje, że bez polskiego reaktora MARIA nie można zaspokoić potrzeb medycyny nuklearnej na świecie” – podkreśla mgr inż. Grzegorz Krzysztoszek.

Więcej...

04/2016 Komentarze (0)

Ratowanie górnictwa od zjednoczenia do grupy

03-04-2016

Górnicy odpuścili tylko „14", ale raptem na półtora roku. Barbórkowe, ołówkowe oraz warunki płacy i pracy zostają po staremu, Ratowanie górnictwa: od zjednoczenia do grupy.
Było już zjednoczenie, zrzeszenie, gwarectwo, spółka, kompania. Teraz będzie grupa: Polska Grupa Górnicza. Choć idąc za obecnie panującym trendem powinna to być raczej Narodowa Grupa Górnicza, wszak węgiel to nasz odwieczny, narodowy skarb, którego teraz trzeba bronić niczym w czasie zaborów mowy polskiej. We wtorek 26 kwietnia w Katowicach, w obecności premier Beaty Szydło i ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego podpisano porozumienie, na mocy którego w miejsce Kompanii Węglowej powstanie Polska Grupa Górnicza. Poprzedziło je  porozumienie między związkowcami, reprezentującymi załogi górnicze, a szefostwem Kompanii Węglowej i stroną rządową. Wynegocjowane porozumienie zakłada m.in. połączenie z początkiem lipca działających do tej pory na własny rachunek kilku kopalni. Kopalnia "Piast" zostanie połączona z kopalnią "Ziemowit", zespolone zostaną kopalnie "Bielszowice", "Halemba-Wirek" i "Pokój" oraz "Chwałowice", "Jankowice", "Marcel" i "Rydułtowy". Natomiast kopalnie "Bolesław Śmiały" i "Sośnica" nadal będą funkcjonować jako zakłady samodzielne. Ich los wydaje się jednak niepewny. O tej drugiej mówi się coraz częściej, że zostanie zamknięta. Tą pierwszą kilka lat temu, z wolnej nieprzymuszonej woli chciał kupić Tauron, ale rządząca wtedy Kompanią Węglową Joanna Strzelec -Łobodzińska powiedziała - nie. W porozumieniu zapisano ograniczenie w korzystaniu z usług firm zewnętrznych. W trakcie audytu wyszło na jaw, że Kopania Węglowa  płaciła 700 mln zł rocznie firmom obcym, wykonującym prace górnicze i 45 mln zł różnego rodzaju doradcom. Firmy zewnętrzne wykonujące prace górnicze to wieloletnia patologia na Śląsku, pod ich przykrywką zatrudniano często w niedopuszczalnych nadgodzinach pracowników macierzystej kopalni, albo tych którzy wzięli wysokie odprawy i obiecali, że do zawodu nie wrócą.

Więcej...

04/2016 Komentarze (0)

Kształtowanie przestrzeni krajobrazowej a rozwój odnawialnych źródeł energii

31-03-2016

Rok 2015 to niezwykle intensywny legislacyjnie okres dla polityki krajobrazowej oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii. W tym roku przyjęto bowiem istotne akty prawne dla obu wspomnianych zagadnień. Pierwszym z nich jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (dalej ustawa krajobrazowa), a drugim ustawa z dnia 20 lutego 2015 r o odnawialnych źródłach energii.

Bezpośrednim pretekstem do podjęcia prac nad ustawa krajobrazową było podpisanie przez Polskę Europejskiej Konwencji Krajobrazowej z dnia 20 października 2000 r. (dalej konwencja krajobrazowa). Polska jako strona konwencji zobowiązała się zgodnie z art. 5 i 6 tej umowy do podjęcia szeregu działań na rzecz ochrony krajobrazu. Tym niemniej, pomimo ratyfikowania konwencji krajobrazowej już 27 września 2004 roku, polskie działania odnoszące się bezpośrednio do ochrony krajobrazu opierały się głównie na tworzeniu dokumentów programowych. Natomiast, regulacja ochrony krajobrazu była na tyle szczątkowa, iż nie tworzyła spójnej całości. Dość powiedzieć, iż polski ustawodawca posługując się w szeregu aktów prawnych pojęciem krajobraz lub terminami z nim powiązanymi, nie zdefiniował tego pojęcia.

Właściwe prace nad całościowym podejściem do ochrony krajobrazu, rozpoczęły się dopiero wraz z przygotowywaniem prezydenckiego projektu ustawy krajobrazowej. Sam projekt stanowił przedmiot licznych analiz i kontrowersji. W jego pierwotnej wersji zakładano m.in. wprowadzenie nowego rodzaju aktu prawa miejscowego (tzw. urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu) oraz dominant krajobrazowych. Obie te instytucje stały się przedmiotem krytyki wyrażanej w szczególności w trakcie konsultacji społecznych. U podstaw ich negatywnej oceny legła m.in. obawa o to, iż mogą stanowić instrumenty blokujące rozwój odnawialnych źródeł energii, a w szczególności energetyki wiatrowej.

Ostateczna wersja ustawy krajobrazowej została okrojona i ograniczyła się de facto do wprowadzenia instytucji ograniczających rozmieszczanie reklam, a w zakresie mogącym mieć bezpośredni wpływ na rozwój odnawialnych źródeł energii na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie obowiązku uchwalania tzw. audytów krajobrazowych oraz zmiany związane z instytucją ocen oddziaływania na środowiska. 

Więcej...

03/2016 Komentarze (0)

Więcej przejrzystości!

28-03-2016

Czy granica „elastyczności” dostosowania się polskiego rynku OZE i polskich prosumentów do złego prawa została już osiągnięta?

Instytut Energetyki Odnawialnej apeluje do rządu w sprawie większej przejrzystości prac nad Ustawą OZE i szerszej perspektywy kształtowania regulacji w obszarze energetyki

 Minął ponad miesiąc od nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (Ustawy OZE). Nadal jednak nie wiadomo co dalej z energetyką odnawialną. Po wyjątkowo szybkim i przeprowadzonym bez szans na konsultacje procesie legislacyjnym, 31 grudnia 2015 roku weszła w życie pierwsza nowelizacja. Zasadniczą zmianą jaką wprowadza jest przesunięcie wejścia w życie rozdziału 4 Ustawy o pół roku (10 miesięczne vacatio legis dotyczące instrumentów wsparcia zostało przedłużone o kolejne 6 miesięcy). Rozdział ten jest kluczowy dla dalszego rozwoju sektora OZE w Polsce, obejmuje bowiem system wsparcia, w tym nowe mechanizmy (aukcje, system FiT dla mikroinstalacji). Obecny system wsparcia w formie świadectw pochodzenia energii z OZE obowiązuje od 2005 roku, skonstruowany został dla potrzeb wdrożenia poprzedniej dyrektywy o promocji OZE (2001/77/WE) i znajduje się od prawie 5 lat w głębokim kryzysie. 

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO), działając na rynku OZE od 2001 roku i monitorując jego funkcjonowanie, dostrzega wady Ustawy OZE uchwalonej w lutym ub. roku, min.

·   brak jasnego celu regulacji (nie wiadomo czy chodzi o rozwój OZE, czy zatrzymanie rozwoju)

·   brak przejrzystości (zbyt szeroki zakres możliwego wypaczenia systemu wspierania OZE na etapie rozporządzeń wykonawczych)

Więcej...

03/2016 Komentarze (0)

Sprawność bloków nadkrytycznych a ekspansja niestabilnych źródeł energii

23-03-2016

Mateusz Głogowski - Ekspert ds. Nowych Technologii Energetycznych w Departamencie Energetyki Ministerstwa Energii 

Konieczność ograniczenia emisji dwutlenku węgla w Polsce to nie tylko wyzwanie dla istniejących elektrowni węglowych, ale również kwestia podjęcia zdecydowanych decyzji inwestycyjnych w sprawie budowy nowych bloków wytwórczych, które opalane węglem kamiennym czy brunatnym, są dziś bezdyskusyjnie potrzebne w systemie – nie tylko ze względu na prognozowane wyłączenia starych bloków, ale również z uwagi na problematykę sektora górniczego. Wydawałoby się, że z pomocą mogą przyjść tzw. Czyste Technologie Węglowe (ang. Clean Coal Technologies), które notabene szczególnie mocno promowane są przez Komisję Europejską. 

Zachowanie sprawności bloków nadkrytycznych 

Pod parasolem pojęcia Czystych Technologii Węglowych (dalej: CTW) znajdują się takie technologie jak: technologia CCS/CCUS (wychwytu, transportu i składowania dwutlenku węgla, bądź wychwytu i jego utylizacji), technologie zgazowania, np. IGCC (Integrated Gasification Combine Cycle), czy inne technologie zmniejszające emisję CO2, np. poprzez wzrost sprawności procesu spalania – nadkrytyczne i ultranadkrytyczne siłownie parowe. Co do tych ostatnich, to mają one szczególne znaczenie dla polskiego biznesu energetycznego, ponieważ są to w pełni sprawdzone technologie, które z powodzeniem stosowane są w elektrowniach na całym świecie, a ich koszt jest znacząco niższy od niedojrzałych jeszcze technologii IGCC czy wyposażonych w CCS. Niemniej jednak, w kontekście prowadzonej dziś transformacji energetycznej, przy nieustannie wzrastającym udziale odnawialnych źródeł energii w systemie, możemy zaobserwować dwa zjawiska: po pierwsze, wraz ze wzrostem mocy OZE, dochodzi do redukcji czasu pracy konwencjonalnych bloków węglowych, które nie posiadając – tak jak OZE – przywileju priorytetowego odbioru energii z sieci, zmuszane są często do nagłego regulowania generacji energii elektrycznej (tzw. szarpana charakterystyka pracy – bardzo szkodliwa w eksploatacji bloku), a w niektórych przypadkach wręcz do całkowitego wyłączenia z sieci. 

Więcej...

03/2016 Komentarze (0)

Dane lokowane ekstremalnie

18-03-2016

Nie ma wątpliwości, że jedną z najważniejszych decyzji towarzyszących budowie centrum danych jest wybór lokalizacji. Dostęp do sieci i koszty energii elektrycznej, łączność, bezpieczeństwo, warunki pogodowe i topograficzne, to najważniejsze czynniki. Dlaczego w takim razie ktokolwiek chciałby budować centrum danych w opuszczonej kopalni węgla, głęboko we wnętrzu góry lub na środku pustyni?

Nie jest istotne, czy chodzi o pełnowymiarowe regionalne centra danych, czy konstrukcje prefabrykowane i mikrocentra danych. Nie istnieje środowisko zbyt ekstremalne, aby je budować. - Kopalnie węgla zapewniają ochronę przed żywiołami. Nie trzeba wtedy budować wzmocnionej konstrukcji, przygotowanej na tornada, huragany czy inne rodzaje wyładowań atmosferycznych. Temperatura utrzymuje się na poziomie 10-15 stopni C przez cały rok, a wejście łatwo zabezpieczyć – tłumaczy Mark Hurley, Executive Manager w Schneider Electric.

Opuszczonych kopalni węgla jest mnóstwo i często stanowią one zagrożenie dla środowiska naturalnego. Ich zamknięcie wpływa również na lokalne społeczności, często powodując bezrobocie. Dlatego nadanie kopalni drugiego życia poprzez lokalizację centrum danych jest dla wszystkich bardzo korzystne. 

Wyzwania i korzyści

Umiejscowienie centrum danych w miejscu, jakim jest nieczynna kopalnia węgla, niesie ze sobą pewne trudności. – Niektóre urządzenia, na przykład generatory, muszą zostać umieszczone na zewnątrz, żeby uniknąć niebezpiecznych emisji. To samo dotyczy centrów danych umieszczonych w głębi gór. W skale trzeba wywiercić przewody wentylacyjne – dodaje Mark Hurley.

Więcej...

03/2016 Komentarze (0)

7 mitów energetyki węglowej

14-03-2016

Dokument „Polityki energetycznej Polski do roku 2050” w zdawkowy sposób odnosi się do głównych problemów polskiej polityki energetycznej, sprawiając wrażenie, że w podstawowym wariancie polski energy-mix dalej będzie opierać się na węglu. Podobnych potwierdzeń można także doszukać się w strategiach górnictwa węglowego, a nawet w dokumentach planów strategicznych koncernów. Tymczasem przyszłość rysuje się zupełnie inaczej.

Mit 1 - Możemy kontynuować rozwój energetyki węglowej w Polsce, a węgiel wciąż jest naszą energetyczną przyszłością

Podpisując konkluzje klimatyczne i będąc w europejskim systemie ETS (handlu emisjami), Polska przyjmuje na siebie obowiązek redukcji emisji CO2 mając bezpośrednie przełożenie na powolną eliminację węgla. Próba przyłożenia europejskich limitów CO2 dla Polski i naszej dotychczasowej emisyjności (z 88% elektrowni węglowych) prowadzą do dość pesymistycznych prognoz – węgiel odchodzi w przeszłość i albo zmienimy nasz energy-mix albo musimy zmienić pakiet klimatyczny. Oczywiście jest scenariusz „referencyjny”, gdzie węgiel ma rację bytu, ale jest on sprzeczny z wymogami emisyjnymi. Ministerialne wnioski przedstawiają scenariusz, gdzie z jednej strony węgiel ma rację bytu, ale z drugiej strony dalsze wykorzystywanie go nie jest możliwe ze względu na ograniczenia emisji CO2. W związku z czym zarysowuje się scenariusz nowego energy-mix dla Polski bez udziału węgla.

Mit 2- Nowe technologie węglowe zapewnią niską emisję CO2

Problem emisji zanieczyszczeń SO2 i NOx – bezpośrednio agresywnych dla środowiska, można potraktować w energetyce jako rozwiązany – głębokie odsiarczanie i wtóre metody odazotowania, pozostawiają spaliny w miarę czyste. 

Więcej...

03/2016 Komentarze (0)

10/2016
09/2016
08/2016

Polecamy

Artykuły

Współpracujemy z: