Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Gazowy Korytarz Południowy. Sukces, czy „ projekt osierocony”?

W listopadzie 2020 roku Europa zaczęła odbierać gaz gazociągiem transadriatyckim. Konsorcjum Trans Adriatic Pipeline (TAP) zakończyło budowę Trans Adriatic Pipeline.

Gazowy korytarz południowy Gazowy korytarz południowy

Efekty realizacji projektów w sektorze energetyka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Zmniejszenie emisyjności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to główne obszary wsparcia w ramach sektora energetyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Efekty realizacji projektów w sektorze energetyka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Zmniejszenie emisyjności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to główne obszary wsparcia w ramach sektora energetyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Spór Turcji z Grecją i Cyprem o złoża węglowodorów na Morzu Śródziemnym

14-02-2023

Rosnące aspiracje Turcji na arenie międzynarodowej znajdują swój wyraz m.in. w sferze energetyki, zwłaszcza zaś w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, a ściślej - surowcowego. Turcja, której długoletnim premierem, a aktualnym prezydentem jest Recep Tayyip Erdoğan, stara się wzmocnić pozycję swojego państwa na obszarach należących niegdyś do Imperium Osmańskiego, zarówno tych położonych w Afryce i Azji, jak i w Europie. Spór, jaki Turcja toczy z Grecją i Cyprem jest właśnie jednym z przejawów dążeń do zaznaczenia mocarstwowych wpływów i dowodem na coraz bardziej stanowcze sięganie po radykalniejsze środki w sporach z państwami sąsiedzkimi.

W 2020 roku w wyniku incydentu, jaki miał miejsce we wschodniej części Morza Śródziemnego, w miejscu gdzie przeprowadzane są odwierty w poszukiwaniu gazu ziemnego, stosunki pomiędzy Grecją oraz Turcją uległy gwałtownemu pogorszeniu. Turcja dokonuje także wierceń na Cyprze, co budzi sprzeciw władz Republiki Cypryjskiej. Spór o dostęp do złóż, toczony od lat pomiędzy nastawionymi antagonistycznie do siebie państwami zaostrzył się, gdy zaangażowane zostały siły morskie nie tylko bezpośrednich stron, ale także Francji. Rywalizacja o kontrolę nad złożami surowca, abstrahując od ich ekonomicznego znaczenia, staje się kolejną okazją do „próby sił" w tej części świata.

W kontekście analizy toczącego się sporu należy postawić pytanie o sposób jego rozwiązania, a także o możliwy dalszy przebieg rywalizacji pomiędzy tytułowymi państwami. W tym celu niezbędne okaże się nie tylko przedstawienie genezy sporu i jego przebiegu, ale także roli innych graczy w jego przebiegu, zwłaszcza zaś Unii Europejskiej i najważniejszych państw wpływających na relacje w tej części Europy. W opracowaniu zastosowano metodę prognostyczną, metodę czynnikową, analizę zawartości dokumentu oraz elementy metody decyzyjnej.

Istota sporu 

Spór, który zaostrzył relacje Turcji z jej sąsiadami w 2020 roku związany był z odkryciem bardzo dużych zasobów węglowodorów we wschodniej części Morza Śródziemnego. Stanowisko Turcji, uwidaczniające się w czasie trwania sporu, należy jednak postrzegać w szerszym kontekście, związanym z kształtem polityki zagranicznej, przyjętym przez elity polityczne państwa. Koncepcje i działania władz Turcji w sferze dyplomacji można zakwalifikować do tradycji, którą nazywa się „neoosmańską". 

Więcej...

02/2023 Komentarze (0)

Polskie firmy nie są gotowe na blackout

08-02-2023

Nawet chwilowa przerwa w dostawie prądu może skutkować biznesową katastrofą. Powód? Wiele firm nie posiada odpowiednich zabezpieczeń - wynika z badania IDG. Nic dziwnego, że przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z usług zewnętrznych centrów danych oraz inwestują w hybrydowe modele zarządzania infrastrukturą IT.

Gdyby firmy polegały wyłącznie na własnych zasobach IT, miałyby problem z zapewnieniem ciągłości działania. Duża część ich serwerowni nie posiada bowiem wystarczających, a często też i podstawowych, zabezpieczeń technicznych pozwalających na nieprzerwany dostęp do systemów w przypadku awarii czy braku dostępu do energii elektrycznej. Nic dziwnego, że aż dwóch na trzech (67 proc.) badanych za największe wyzwanie uznaje konieczność zwiększenia bezpieczeństwa. To jeden z powodów, dla których coraz częściej firmy w Polsce sięgają po usługi zewnętrzne i korzystają z hybrydowego modelu zarządzania infrastrukturą IT.

Te dane budzą niepokój

Wyniki badań mówią jasno: dużej części analizowanych przedsiębiorstw zagraża przestój firmowej serwerowni. Tylko 35 proc. spośród 100 decydentów IT przebadanych w październiku 2022 roku przez IDG w polskich przedsiębiorstwach przyznało, że ich firmy dysponują systemem awaryjnego zasilania w energię w postaci generatorów prądu i dotyczy to większych, świadomych organizacji. Do braku generatorów przyznaje się 61 proc. dużych przedsiębiorstw i 71 proc. średniej wielkości organizacji. Lwia część, bo 85 proc. podmiotów korzysta z bardzo prostych UPS-ów, które są w stanie zapewnić stabilne zasilanie awaryjne od kilkunastu minut do kilku godzin.

- To stanowczo za słabe zabezpieczenia, szczególnie w sytuacji, w której firmy muszą być przygotowane nie tylko na awarie sieci energetycznej, ale też sytuacje kryzysu energetycznego z blackoutem włącznie. Punktem odniesienia do zabezpieczenia ciągłości działania firmy powinny być standardy wyznaczane przez wyspecjalizowane centra danych, które są w stanie pracować na zasilaniu zapasowym tygodniami - zwraca uwagę Wojciech Stramski, Prezes Beyond.pl, operatora centrum przetwarzania danych.

Dobrą praktyką jest doprowadzenie do centrum danych dwóch lub większej liczby torów zasilania podstawowego. Na taką architekturę rozwiązania mogła pozwolić sobie jednak tylko co czwarta, działająca na polskim rynku duża firma lub korporacja.

Więcej...

02/2023 Komentarze (0)

Oszczędzanie energii – już nie wybór, a konieczność

03-02-2023

Z początkiem sezonu grzewczego gospodarstwa domowe, przedsiębiorcy oraz instytucje publiczne stanęły przed niełatwym wyzwaniem związanym z rosnącymi wciąż kosztami energii oraz ogrzewania. Z perspektywy długoterminowej w niektórych przypadkach opłacalne mogą okazać się modernizacje i remonty infrastruktury, ale czy jest to jedyne rozwiązanie?

Koszty idą w górę, to obawy rosną

W drugim kwartale 2022 roku średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wynosiła 471, 96 zł/MWh1. Dla porównania, w analogicznym okresie 2021 roku suma ta wynosiła 255,99 zł/MWh. Różnica jest znaczna i odczuwalna nie tylko dla gospodarstw domowych i przedsiębiorców, ale także dla instytucji publicznych, takich jak placówki medyczne, szkoły, uniwersytety czy więzienia. Rząd stara się ochronić odbiorców energii tworząc tarcze solidarnościowe. Dla gospodarstw domowych ceny prądu w 2023 roku mają być zamrożone na tegorocznym poziomie, jednak taka stawka będzie obowiązywała w przypadku zużycia maksymalnie dwóch megawatogodzin. Również dla niektórych przedsiębiorców Rząd planuje programy pomocowe.

Zgodnie z projektem ustawy na wsparcie będą mogły liczyć podmioty, których działalność jest zagrożona ze względu na rosnące koszty energii i gazu. Resort Aktywów Państwowych przygotował rozwiązanie, które zakłada wprowadzenie ceny maksymalnej energii także dla tzw. odbiorców wrażliwych, czyli m.in. instytucji oświaty, szpitali czy organizacji pozarządowych.  Oszczędności to jednak niejeden powód, dla którego warto pochylić się bardziej nad ograniczeniem zużycia energii oraz ciepła. 

W Polsce zdecydowana większość energii elektrycznej wytwarzana jest w elektrowniach konwencjonalnych, czyli zasilanych węglem kamiennym lub brunatnym. Według Polskich Sieci Energetycznych, w sierpniu bieżącego roku, jedynie 14,32% wytworzonej energii pochodziło z odnawialnych źródeł. 

Rynek coraz częściej wymusza na firmach obliczanie tzw. śladu węglowego, czyli emisji gazów cieplarnianych wytworzonych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Ślad węglowy coraz częściej postrzegany przez pryzmat odpowiedzialności biznesu, bowiem odpowiedzialna społecznie firma powinna także robić wszystko, aby ograniczyć negatywne skutki środowiskowe wynikające z prowadzonej działalności. 

Więcej...

02/2023 Komentarze (0)

Czy sytuacja energetyczna w Polsce i na świecie powinna wpłynąć na odroczenie realizacji celów ekologicznych?

31-01-2023

Postępujące w ostatnich latach zmiany klimatu obligują decydentów do podejmowania licznych inicjatyw i działań na arenie międzynarodowej. Takie przedsięwzięcia jak Porozumienie paryskie, Agenda 2030 czy Europejski Zielony Ład nadały szybszego tempa oraz podniosły priorytet kwestii związanych z klimatem i działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ostatnia z ww. inicjatyw, tj.  Europejski Zielony Ład jest szczególnie ambitna i kompleksowa, ponieważ obejmuje łącznie aż 48 działań w różnych dziedzinach - od sektora energii, poprzez rolnictwo i transport kończąc na udziale społeczeństwa w walce ze zmianami klimatu.

Obecnie głównym celem UE jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w perspektywie do 2050 r. Natomiast do 2030 r. UE narzuciła sobie zobowiązanie zredukowania emisji o co najmniej 55% redukcji emisji netto w porównaniu z 1990 r. Zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej, aby osiągnąć cele Zielonego Ładu, w obecnym dziesięcioleciu (2021-2030), UE będzie musiała zwiększyć roczne inwestycje o około 520 mld EUR w porównaniu z poprzednim dziesięcioleciem (390 mld EUR rocznie przypada na dekarbonizację gospodarki oraz 130 mld  na pozostałe cele środowiskowe zielonej transformacji). Taka skala wydatków wykracza poza możliwości sektora publicznego i wiąże się z koniecznością przekierowania kapitałów prywatnych na inwestycje bardziej sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi, a to z kolei będzie wymagało dogłębnej zmiany sposobu funkcjonowania systemu finansowego.

Jednocześnie cała Europa mierzy się dziś z bardzo trudną sytuacją gospodarczą i geopolityczną. Ożywienie pocovidowe, przerwanie łańcuchów dostaw oraz agresja Rosji na Ukrainę wywołało drastyczny wzrost cen surowców, nośników energii i samej energii elektrycznej, co przyczyniło się do największego wzrostu inflacji na świecie od lat 70-tych XX w. Aby przeciwdziałać rosnącym cenom, większość rządów w Europie zdecydowała się na podnoszenie stóp procentowych, co negatywnie odbija się na sytuacji zarówno producentów, jak i konsumentów, ponieważ oznacza wyższe koszty m.in. kredytów.

Więcej...

01/2023 Komentarze (0)

Net-billing w fotowoltaice

31-01-2023

Rekordowa dynamika przyrostu prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce mocno wyhamowała po wprowadzeniu net-billingu. Wiele osób obawia się, że  nowy system rozliczeń dla prosumentów jest nieopłacalny. Czy są to słuszne obawy? Policzyliśmy, ile obecnie oszczędzają właściciele mikroinstalacji PV objęci net-billingiem.

Nowe zasady rozliczeń nadwyżek energii 

Wszystkich, którzy zdecydowali się na montaż fotowoltaiki po 31 marca 2022 r., obejmuje już nowy system rozliczeń nadwyżek energii, tzw. net-billing. Podobnie jak wcześniejszy, obowiązuje przez 15 lat każdego, kto przyłączył do sieci swoją mikroinstalację. W net-billingu osobno rozliczana jest wartość energii elektrycznej wprowadzona do sieci oraz z niej pobrana. W praktyce oznacza to, że każda kilowatogodzina energii przekazana do sieci, jest wyceniana w oparciu o cenę rynkową według ujednoliconego kursu notowań z Rynku Dnia Następnego. Ilość nadwyżek energii z fotowoltaiki jest przeliczana na złotówki i trafia na indywidualne konto danego prosumenta w postaci tzw. depozytu prosumenckiego.

Pobierając energię z sieci, ten sam prosument płaci za każdą kilowatogodzinę zgodnie z cennikiem taryfy sprzedawcy, z którym ma podpisaną umowę. Ponosi również koszty opłat dystrybucyjnych zmiennych za energię pobraną. Oba koszty mogą być pokrywane ze środków zgromadzonych na koncie prosumenta. Każdy prosument ma 12 miesięcy na wykorzystanie depozytu ze swojego konta. Jeśli w tym czasie nie uda się go wykorzystać do zakupu energii, prosument może wypłacić ze swojego konta równowartość 20 proc. zgromadzonych środków.

Jak wygląda opłacalność net-billingu?

Opłacalność net-billingu jest bardziej skomplikowana do policzenia niż okres zwrotu z instalacji działającej w systemie opustów. Objęci starym systemem prosumenci rozliczani są bezgotówkowo - nie według wartości, a ilości przekazanej do sieci energii. Za każdą oddaną kilowatogodzinę prądu mogą w ciągu roku odebrać 0,7 lub 0,8 kWh, w zależności od mocy posiadanej instalacji.

Więcej...

01/2023 Komentarze (0)

O przyszłości regionów górniczych na Trójstyku granic

25-01-2023

„Wspólna przyszłość regionów górniczych położonych na Trójstyku granic PL-CZ-DE. Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko" to temat przewodni II edycji debaty poświęconej transformacji sektora węgla brunatnego, jaka miała miejsce dziś w Bogatyni. Organizatorem konferencji była spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE. 

Transformacja energetyczna i związana z nią perspektywa odejścia od wytwarzania energii z paliw kopalnych zrodziła podczas konferencji wiele pytań oraz zagadnień do dyskusji na temat przyszłości Euroregionu Nysa. Trójziemie w ogromnej mierze związane z przemysłem wydobywczym, staje w obliczu wyzwań społeczno-gospodarczych. Tym bardziej, że w bliskim otoczeniu Turowa funkcjonuje 9 kopalni odkrywkowych węgla brunatnego - 5 na terenie Czech i 4 w Niemczech. 

Rok temu spotykaliśmy się w zupełnie innej sytuacji społeczno-gospodarczej. Dziś widzimy dobitnie, że mieliśmy rację budując nowe moce i broniąc elektrowni
w Turowie. Trwający kryzys wywołał przejściowy renesans węgla, który będzie musiał zastąpić miejsce paliwa przejściowego zaplanowanego wcześniej dla gazu. Od węgla będziemy jednak sukcesywnie odchodzić, ale należy to robić w sposób bezpieczny - dla ludzi, pracowników, energetyki i całej polskiej gospodarki. To dobry moment, by na nowo spojrzeć na perspektywy regionu w kontekście nieuchronnej transformacji energetycznej. A także by zacieśnić współpracę na trójstyku, aby w skoordynowany, dobrze zaplanowany sposób przygotować lokalne społeczności na zmiany w przyszłości. To również sygnał dla liderów UE, aby wykazali więcej zrozumienia dla specyfiki regionów górniczych funkcjonujących
w obrębie Polski, Czech i Niemiec - podkreślił na początku spotkania Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej. 

Andrzej Legeżyński, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zaznaczył, że tematyka konferencji nie jest przypadkowa, gdyż skupia się na trzech ważnych dla Euroregionu Nysa aspektach: środowiska, społeczeństwa i gospodarki. 

Zarówno mieszkańcy Polski, Czech jak i Niemiec znakomicie ze sobą współpracują. Obserwujemy to od wielu lat. Praca, zakupy, turystyka - to jest to, co jednoczy mieszkańców całego Euroregionu. Obserwujemy też rozwój gospodarki po stronie polskiej, czeskiej i niemieckiej.

Więcej...

01/2023 Komentarze (0)

Polska Elektrownia Jądrowa: Rozmowy z samorządem o inwestycjach w infrastrukturę

18-01-2023

Prace związane z projektem budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, zaawansowanie stanu realizacji infrastruktury towarzyszącej inwestycji oraz współpraca z przedstawicielami mieszkańców regionu - to główne tematy rozmów, które 6 października odbyły się w Starostwie Powiatowym w Wejherowie. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy spółki Polskie Elektrownie Jądrowe oraz Gabrieli Lisius, starosty wejherowskiego. 

W trakcie rozmów, które w tej formule odbyły się już po raz trzeci w tym roku, omówiono zarówno aktualny status projektu elektrowni jądrowej, jak i planowane w najbliższym czasie działania związane z inwestycją. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele PEJ, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Leszek Bonna oraz starostowie powiatów wejherowskiego Garbriela Lisius, puckiego Jarosław Białk i lęborskiego Alicja Zajączkowska, a także wójtowie gmin Choczewo, Krokowa, Gniewino, Łęczyce, Nowa Wieś Lęborska, Wicko, Wejherowo i burmistrz miasta Łeba.

Dyskutowano także o zaawansowaniu prac nad wybranymi elementami infrastruktury towarzyszącej elektrowni jądrowej na Pomorzu, czyli drogami dojazdowymi, połączeniami kolejowymi oraz sieciami przesyłowymi. Informacje na ich tematach przedstawiali, bezpośrednio odpowiadający za ich realizację, reprezentanci Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Polskich Kolei Państwowych oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych. 

- Dzięki podpisanemu w ubiegłym roku porozumieniu o współpracy z lokalnymi samorządami, jesteśmy na bieżąco informowani o postępach prac i planowanych działaniach związanych z budową pierwszej elektrowni jądrowej na terenie powiatu wejherowskiego. Szczególnie interesuje nas kwestia infrastruktury towarzyszącej, która musi powstać w związku z tą inwestycją. Chodzi o sieci przesyłowe, nowe drogi, linie kolejowe, zaplecze socjalno-bytowe, infrastrukturę oświatową i zdrowotną. Zależy nam, aby udział w tym miały również lokalne firmy, bo to wpłynie na rozwój gospodarczy naszego regionu - powiedziała Gabriela Lisius, starosta wejherowski. 

Spotkanie w Wejherowie nie jest jedynym, które w ostatnim czasie odbyło się w związku z projektem budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. 28 września w Choczewie miało miejsce także kolejne posiedzenie grupy roboczej utworzonej w celu prowadzenia szczegółowych ustaleń w temacie współpracy przy budowie elektrowni na Pomorzu.

Więcej...

01/2023 Komentarze (0)

Rozbudowa terminalu LNG

13-01-2023

GAZ-SYSTEM zrealizował kolejny ważny etap rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu -  betonowe ściany budowanego trzeciego zbiornika LNG na Terminalu zostały przykryte stalowym dachem ważącym ponad 1000 ton.  

Budowany trzeci zbiornik będzie posiadał pojemność 180 tys. m3. Kopuła stalowego dachu ma

ok. 80 m średnicy. Podnoszono ją na wysokość około 40 m za pomocą poduszki ze sprężonego powietrza. Do tego celu użyto 6 wentylatorów, które osiągnęły parametry przepływu powietrza na poziomie 80 tys. m3 na godzinę. Kopuła dachu unosiła się ok. 20 centymetrów na minutę, a cała akcja trwała ok. 200 minut. 

Poza trzecim zbiornikiem, w ramach drugiego etapu programu rozbudowy Terminalu LNG, powstaje także nowe nabrzeże statkowe, które umożliwi cumowanie, postój, załadunek i rozładunek mniejszych zbiornikowców LNG. Będzie również możliwy tzw. transhipment, czyli przeładunek LNG pomiędzy tankowcami a także bunkrowanie małych jednostek (np. holowników) wykorzystujących LNG jako paliwo.

Celem programu rozbudowy jest  zwiększanie możliwości importu surowca, uruchomienie nowych usług (bunkrowanie, załadunek tankowców tzw. mniejszej skali), a także zwiększenie  elastyczności  pracy instalacji. 

Program rozbudowy został podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap związany ze zwiększeniem mocy regazyfikacyjnych do 6,2 mld m3 rocznie został zakończony na początku 2022. 

Drugi etap rozbudowy, którego głównymi punktami są budowa trzeciego zbiornika i kolejnego nabrzeża, zakończy się wg harmonogramu na koniec 2023 roku. Wówczas moce techniczne terminalu wzrosną do 8,3 mld m3 rocznie.  

Projekt rozbudowy polskiego terminala znajduje się na europejskiej liście Projektów Wspólnego Zainteresowania (Project of Common Interest). Rozbudowa Terminalu w Świnoujściu jest objęta dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Więcej...

01/2023 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: