Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej (dyrektywa 2009/28/WE) do 2020 r. udział „zielonej" energii w miksie energetycznym winien wynosić 20%.Unijny cel na rok 2030 przewiduje udział OZE w wysokości 32%.

 

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej (dyrektywa 2009/28/WE) do 2020 r. udział „zielonej" energii w miksie energetycznym winien wynosić 20%.Unijny cel na rok 2030 przewiduje udział OZE w wysokości 32%.

 

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Amerykański gaz dla Ukrainy przez Polskę

13-11-2019

Nowy minister energii Ukrainy Aleksiej Orżel oświadczył na początku września 2019 roku, że jednym z głównych zadań jest zwiększenie dostaw amerykańskiego gazu na Ukrainę przez Polskę.

- Jednym z pierwszych zadań będzie analiza tego, jakie prace należy wykonać po stronie ukraińskiej, aby zwiększyć możliwość odbioru gazu z terminalu w Polsce, abyśmy mogli dywersyfikować dostawy, aby zapewnić nasze bezpieczeństwo energetyczne - powiedział w 2 września 2019 roku na konferencji w Kijowie.

-Znaleźliśmy wspólny język z naszymi amerykańskimi kolegami i jesteśmy im za to bardzo wdzięczni - kontynuował minister. - Jesteśmy rynkiem premium, 10-11 miliardów metrów sześciennych gazu, to duża ilość.

Według Orżela, grupa ekspertów już pracuje w Polsce. „Myślę, że zrobimy to szybko i podejmiemy decyzję w sprawie terminu rozpoczęcia dostaw" - dodał minister.

Wcześniej minister oświadczył, że na początkowym etapie, po uruchomieniu interkonektora na granicy z Polską, Ukraina będzie mogła odbierać około 1 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie, następnie można znacznie zwiększyć wolumen, biorąc pod uwagę plany strony polskiej dotyczące rozbudowy mocy swoich terminali.

Za dwa lata pojemność terminalu LNG w Świnoujściu wzrośnie o 50% - do 7,5 miliarda metrów sześciennych gazu. Dzięki temu Ukraina będzie mogła kupować gaz od polskiej spółki, która z kolei kupi surowiec m.in. z USA.

W 2018 roku Ukraina zakupiła 10,6 miliarda metrów sześciennych gazu w Europie. Jednocześnie krajowe zużycie gazu wyniosło 32,3 miliarda metrów sześciennych.

Więcej...

11/2019 Komentarze (0)

Afryka u Putina

12-11-2019

Rosja wraca do Afryki. Moskwa zamierza znacznie zwiększyć swoją obecność gospodarczą na kontynencie afrykańskim. Taki był motyw przewodni pierwszego szczytu „Rosja-Afryka", który odbył się w Soczi w dniach 23 - 24 października 2019 roku.  Współprzewodniczącymi szczytu były Rosja i Egipt.

Forum gospodarcze i szczyt rosyjsko-afrykański w Soczi cieszyły się dużym zainteresowaniem społeczności światowej. Jego uczestnikami było ponad sześć tysięcy delegatów ze 104 krajów, w tym szefowie ponad 40 państw afrykańskich.

Na szczycie Rosja-Afryka przybyli nie tylko przywódcy z ponad czterdziestu państw afrykańskich. Towarzyszyli im przedstawiciele biznesu, agencji rządowych i organizacji międzyrządowych. Wśród nich była delegacja Unii Afrykańskiej. Jak na tak solidną kompozycję uczestników, szczyt na długo przed początkiem nazwano „bezprecedensowym" i „przełomowym".

- Rosja i Afryka w ciągu dwóch dni w Soczi podpisały ponad 50 porozumień długofalowych na 800 miliardów rubli - powiedział doradca prezydenta Rosji Anton Kobyakow.

 Zaangażowanie Rosji w Syrii zrobiło swoje: - Afrykanie patrzą na Rosję ze szczególną nadzieją - jako rozjemcę. Zdajemy sobie sprawę ze wszystkich problemów, które stoją na drodze do ustabilizowania sytuacji w Afryce. Być może nasze ambitne plany zakończenia konfliktów do 2020 r. są obecnie jednym z najważniejszych zadań - mówił prezydent Egiptu Abdel Fattah al-Sisi.

Więcej...

11/2019 Komentarze (0)

Teraz u nas najdrożej w UE, a jak w przyszłości?

23-10-2019

PSPA złożyło do Ministerstwa Energii projekt rozporządzenia a w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Ma on na celu utworzenie specjalnej E-taryfy dla elektromobilności, a w konsekwencji zniesienie poważnej bariery dla rozwoju zeroemisyjnego transportu w Polsce, jaką dzisiaj stanowią wysokie opłaty dystrybucyjne stałe, dotkliwie obciążające operatorów infrastruktury ładowania.

Złożony do Ministerstwa Energii projekt rozporządzenia został przygotowany przez PSPA we współpracy z partnerami organizacji. PSPA przeprowadziło szerokie konsultacje branżowe projektu z kluczowymi podmiotami polskiego sektora elektromobilności, zaangażowanymi w budowę infrastruktury ładowania (80 proc. ogólnodostępnych punktów ładowania w Polsce należy do przedsiębiorstw zrzeszonych w PSPA). Koncepcja była także prezentowana na rządowym Komitecie Sterującym Programu Elektromobilność oraz na spotkaniu branżowym w Brukseli, zorganizowanym przez The European Association for Electromobility (AVERE).

Zdaniem PSPA, aby przyspieszyć wzrost sektora zrównoważonego transportu, konieczne jest wprowadzenie zmian do polskiego porządku prawnego. Obecnie liczba pojazdów elektrycznych w Polsce utrzymuje się na niskim poziomie. Według Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PSPA oraz PZPM, pod koniec kwietnia 2019 r. po polskich drogach jeździło 5 641 samochodów całkowicie elektrycznych oraz hybryd typu plug-in. 

Więcej...

10/2019 Komentarze (0)

Zrównoważony trwały rozwój jako koncepcja normatywna

11-10-2019

Ludzie zawsze marzyli o tym, aby żyć w mądrze urządzonym i szczęśliwym świecie. Od czasów filozofii greckiej i platońskiego pytania o państwo idealne, w teoretycznym myśleniu o społeczeństwie zawsze było miejsce na różnorodne wizje i opisy „lepszego" i „bardziej sprawiedliwego" świata. Dlatego też, nauki społeczne są głęboko przesiąknięte normatywnymi koncepcjami „jak być powinno", „jak mogłoby być", a wielu badaczy nie tylko interesuje się „tym, co jest" (wyjaśniając zjawiska społeczne), ale także tym, „jak poprawić istniejący stan rzeczy" (interpretując i wartościując opisane fakty społeczne). Dzieje się tak dlatego, że refleksji nad człowiekiem i społeczeństwem towarzyszy nie tylko dążenie do poznania otaczającej nas rzeczywistości, ale także tworzenie wizji pożądanych stanów rzeczy. Różnorodne idee i utopie, dotyczące najlepszych sposobów organizacji naszego życia, będą nam towarzyszyć, gdyż wciąż będą istnieć ludzie, którym okażą się one potrzebne, bo nie zgodzą się oni na zastaną rzeczywistość, ludzie, którzy mają potrzebę i wizję innego życia. Ludzie ci tworzą wizję przyszłych światów czy choćby wyobrażenia o nich. Tworzą scenariusze na przyszłość i utopie, które wyrastają ze świadomości głębokiego rozdźwięku między ideałem i powinnością, a stanem faktycznym. Ludzie, myśląc utopijnie, artykułują w ten sposób swoje marzenia i aspiracje, podzielane wartości i ideały, swoje obawy i krytykę, swoje lęki. Jednocześnie jest to szukanie „lepszych wyjść", „lepszych perspektyw", „zbliżania się do ideału". Utopijne pomysły przynoszą czasem wielkie reorganizacje, zmieniają perspektywę poznawczą i prowadzą do nowych rozwiązań praktycznych.

Współczesne czasy prowokują do tworzenia różnorodnych wizji i scenariuszy przyszłości. Dzieje się tak dlatego, ze różnorodnych utopistów i wizjonerów wydawały przede wszystkim społeczeństwa w stanie kryzysu i zamętu, zwątpienia i niepewności. 

Więcej...

10/2019 Komentarze (0)

Milion, trylion aut elektrycznych?

03-10-2019

4 proc. badanych firm planuje zakup auta elektrycznego, a 6 proc. - hybrydy. Leasing Index potwierdza, że na rynku brakuje narzędzi, które wspierałyby rozwój elektromobilności. 41 proc. małych przedsiębiorstw zainteresowanych zakupem ekologicznego sprzętu lub pojazdu stwierdza, że prawdopodobnie skorzystałabyz leasingu. Zdecydowanie takie prawdopodobieństwo określa 22 proc. firm zamierzających dokonać zakupu ekologicznego sprzętu lub pojazdu.

Wyniki badań prowadzonych w oparciu o deklaracje konsumentów pokazują, że popyt na „elektryki" jest i rośnie. Aż 17 proc. Polaków rozważa zakup takiego samochodu w ciągu najbliższych trzech lat - wynika z raportu „Barometr Elektromobilności 2018" opublikowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA). To o blisko 5 p. proc. więcej niż w 2017 roku. Skąd różnica w deklaracjach?

Wniosek jest prosty - chcielibyśmy jeździć autami elektrycznymi, ale w firmach, które nie mogą kierować się emocjami, a dbałością o swój rozwój - jest to wciąż za drogie. Wyniki badań PSPA wskazują, że na popularyzację elektromobilności wpłynąłby spadek cen o ok. 35-48 proc. - mówi Tomasz Jąder, Prezes Zarządu Santander Leasing. - To nierealne: produkcja takich aut stałaby się bowiem nieopłacalna. 

Największy wpływ na popularyzację elektromobilności mają rządy. 

Więcej...

10/2019 Komentarze (0)

Rośnie powierzchnia wystawiennicza targów POL-ECO SYSTEM

26-09-2019

Zrównoważona gospodarka odpadami, gospodarka obiegu zamkniętego, ciepłownictwo powiatowe, czyste powietrze, smart city, a także innowacje w ochronie środowiska - to tylko wybrane tematy, które będą omawiane podczas targów POL-ECO-SYSTEM. Patronat nad targami sprawuje Minister Środowiska oraz prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Od ponad 30 lat podczas POL-ECO SYSTEM mają miejsca biznesowe spotkania branży komunalnej i ochrony środowiska. Podczas tych targów spotykają się liderzy branży, aby wymienić się poglądami, opiniami i podzielić swoim doświadczeniem.

To właśnie w Poznaniu producenci i dystrybutorzy prezentują innowacyjne rozwiązania, technologie i nowoczesne produkty z zakresu szeroko rozumianej ekologii. Tematem przewodnim targów będzie „Zrównoważona gospodarka odpadami - dla ludzi, zdrowia i środowiska". Targi POL-ECO-SYSTEM odbędą się w Poznaniu w dniach 9-11 października.

Pod koniec czerwca upłynął termin zgłoszeń i widzimy większe zainteresowanie wystawców naszymi targami. Swój powrót potwierdziły firmy, które nie wystawiały się w poprzedniej edycji - wyjaśnia Paulina Pietrzak, dyrektor POL-ECO SYSTEM. - Warto zauważyć, że w tym roku powracają także firmy, które wystawiają się w systemie dwuletnim - dodaje P. Pietrzak.

Więcej...

09/2019 Komentarze (0)

innogy Polska z nowym programem w trosce o środowisko

17-09-2019

Ochrona środowiska była od zawsze ważna dla innogy Polska. Firma konsekwentnie podejmuje kolejne proekologiczne działania, a także wspiera i promuje rozwiązania przyjazne środowisku. Nowy program „innogy goes green" jako pierwsza energetyczna firma na rynku, innogy kieruje zarówno do pracowników, jak i Klientów, licząc na ich aktywne środowiskowe zaangażowanie.

Eko-odpowiedzialność wynika z natury i wartości innogy. Nasze produkty są inspirowane potrzebami Klientów i tworzone razem z nimi, a aspekt ekologiczny jest zawsze kluczowy w budowaniu konkretnych rozwiązań. Dzisiaj innogy umożliwia nie tylko korzystanie z zielonej energii w domu i w firmie, ale także oferuje przyjazny środowisku sposób poruszania się po mieście udostępniając jeden z największych w Europie system wynajmu samochodów elektrycznych.

Aktywnie uczestniczymy również w transformacji w obszarze energetyki opartej na źródłach odnawialnych, rocznie instalując panele fotowoltaiczne na dachach kilku tysięcy domów w całej Polsce. W ten sposób razem z naszymi Klientami przyczyniamy się do poprawy jakości powietrza w Warszawie i chronimy środowisko naturalne w całej Polsce - mówi Sebastian Janda, EKO Ambasador, Dyrektor Pionu Klienci Indywidualni i MSP w innogy Polska.

innogy zaczyna zmianę od własnego podwórka. Z biur znika woda w plastikowych butelkach PET na rzecz warszawskiej kranówki. W skali roku, oznacza to rezygnację ze 160 tys. butelek. Kolejny problem, na który zwraca uwagę innogy hasłem Nie odpadaj, segreguj! to segregacja śmieci. 

Więcej...

09/2019 Komentarze (0)

Rosyjska droga na Księżyc

11-09-2019

Obiecujące wyniki dotychczasowych badań Księżyca sprawiły, że uczeni zaczynają uważać go za „zapasowy" kontynent dla mieszkańców Ziemi. Rozważają także wykorzystanie jego bogactw naturalnych dla naszych rosnących potrzeb. Analiza próbek gruntu księżycowego dostarczonych przez astronautów „Apollo" i radzieckie „Łuny" pozwoliła na ustalenie składu chemicznego skorupy naszego satelity: FeO 15.76%, MnO 0.21%, MgO 8.17% , CaO 12.12% , Na2O 0.44% , K2O 0.15% , P2O5 0.12% , S 0.12% , H 1.0 ppm, He 60ppm, C 135ppm, N 119ppm. Najważniejszym z wymienionych pierwiastków jest, oprócz życiodajnego tlenu, izotop helu He-3. Oszacowano, że jego zasoby mogłyby zaspokoić energetyczne potrzeby mieszkańców Ziemi na co najmniej 15 tysięcy lat. Zainteresowanie Księżycem wzrosło w połowie lat 90., gdy w jego wnętrzu w rejonach biegunów wykryto niemałe zasoby wody. Fakt ten ma ułatwić przyszłą kolonizację naszego satelity. Poważną przeszkodą dla życia ludzkiego na Księżycu będzie natomiast promieniowanie słoneczne, które dociera tam wskutek braku pola magnetycznego.

Najcenniejsze bogactwo Księżyca - izotop hel-3 - gromadzi się na jego powierzchni wskutek oddziaływania jonizującego cząstek promieniowania słonecznego. Ten szlachetny gaz (z ziemskiej atmosfery ulatuje w kosmos) zawarty jest w pyle księżycowym zwanym regolitem. Dla odzyskania izotopu z wierzchniej warstwy gruntu wystarczy ogrzać go do 600°C. Proces ten nietrudno będzie zrealizować z użyciem energii słonecznej. Uzyskane czyste, ekologiczne paliwo termojądrowe będzie następnie transportowane na Ziemię. 200 ton helu-3 powinno zaspokoić roczne zapotrzebowanie na energię całej naszej planety.

Więcej...

09/2019 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: