Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Efekty realizacji projektów w sektorze energetyka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Zmniejszenie emisyjności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to główne obszary wsparcia w ramach sektora energetyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Efekty realizacji projektów w sektorze energetyka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Zmniejszenie emisyjności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to główne obszary wsparcia w ramach sektora energetyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Nowe dyrektywy UE utrudnią import LNG z USA?

24-04-2020

Odchodzimy od długoterminowych kontraktów na dostawy gazu, ponieważ w obecnych warunkach uniemożliwiają Europie osiągnięcie celu redukcji emisji CO2 do zera do 2050 r. - powiedział 30.01.2020 roku podczas konferencji prasowej Klaus-Dieter Borchardt, zastępca Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej (DG ENERGY).

Tymczasem większość transakcji na dostawy amerykańskiego LNG do Europy zawierana jest na zasadzie długoterminowej. Tylko w 2019 roku Stany Zjednoczone podpisały pięć kontraktów (cztery z Polską) na dostawę 22,3 miliona ton LNG w ciągu piętnastu do dwudziestu lat.

Jak ostrzegał Klaus-Dieter Borchardt, wszyscy dostawcy gazu na rynek europejski zostaną sprawdzeni pod kątem intensywności emisji dwutlenku węgla „w całym łańcuchu dostaw, w tym wycieków metanu i spalania gazu w krajach wydobywających". A to nie wróży dobrze amerykańskim firmom.

Faktem jest, że w 2019 roku amerykańskie firmy zajmujące się eksploatacją pól łupkowych były pod gradem zarzutów o nieprzestrzeganie limitów spalania gazu podczas wydobycia. Według szacunków norweskiej firmy konsultingowej Rystad Energy, ilość spalania i zrzutu gazu tylko w amerykańskim permskim basenie łupkowym podwoiła się w ciągu roku i osiągnęła rekordowy poziom 18,7 miliona metrów sześciennych dziennie. 

Więcej...

04/2020 Komentarze (0)

Bezpieczeństwo ekonomiczne i energetyczne w obliczu zmian klimatycznych

16-04-2020

Pojęcie bezpieczeństwa leży w zakresie zainteresowań wielu dyscyplin naukowych, podkreślając wagę tego zagadnienia oraz zakres oddziaływania na poszczególne sfery działalności człowieka. Wynika to przede wszystkim z fundamentalnej potrzeby dążenia do zapewnienia sobie oraz bliskim nam osobom przestrzeni wolnej od zagrożeń. Nie inaczej jest w przypadku postrzegania bezpieczeństwa na poziomie politycznym, obejmującym zarówno podmioty państwowe oddziałujące na siebie wzajemnie na płaszczyźnie międzynarodowej, jak i organizacje regionalne. Każdy bowiem podmiot państwowy wpływa na poziom bezpieczeństwa zewnętrznego, wykraczając jednocześnie poza wąski obszar objęty politycznymi granicami państwa. Jest to widoczne zwłaszcza w obecnych czasach charakteryzujących się znaczącym rozwojem technologicznym, który wpływa nie tylko na przepływ informacji, ale także rozwój transportu, dzięki któremu znacznemu ułatwieniu uległ proces przepływu towarów, usług, a także ludzi.

Globalizację należy rozumieć szerzej niż tylko jako zjawisko czysto ekonomiczne, dostrzegając powiązania wynikające z rozwoju technologii i zmian w sferze społecznej, a więc także w sposobie myślenia i identyfikacji siebie w strukturze społecznej. Chodzi tutaj nie tylko o prostą wymianę handlową i przepływ kapitału. Spoglądając całościowo na świat w epoce nowoczesności, jak określają nasze współczesne czasy socjologowie, widzimy, że nasze zachowania zostały w dużej mierze zglobalizowane. Mamy do czynienia z rozwojem turystyki globalnej czy włączeniem naszej myśli w sieć społeczną, która ukazuje nasze zachowania i poglądy w mediach społecznościowych poprzez prezentowanie naszych wpisów, wspomnień zdjęć oraz filmów.

Więcej...

04/2020 Komentarze (0)

Energiewende a problem ubóstwa energetycznego na tle wybranych państw Unii Europejskiej

09-04-2020

Decyzja Niemiec o stopniowej rezygnacji z energii jądrowej wpłynęła na politykę nuklearną i zmiany dotyczące rozwoju energii odnawialnych w Europie. Niemcy podjęły tę decyzję po katastrofie reaktorów elektrowni atomowej w Fukushimie w Japonii 11 marca 2011 roku, do której doszło w wyniku tsunami spowodowanego trzęsieniem ziemi o sile 9 stopni w skali Richtera u wybrzeży Honsiu. Decyzja ta wywołała niedowierzanie, szczególnie że państwo to dąży również do znacznego ograniczenia paliw kopalnych przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłego rozwoju ekonomicznego. Transformacja energetyczna w Niemczech zapoczątkowała zmiany w wielu państwach, a jej istotą jest przejście z paliw kopalnych i energetyki jądrowej na odnawialne źródła energii.

Celem artykułu jest przedstawienie Energiewende w kontekście ubóstwa energetycznego na tle wybranych państw Unii Europejskiej. Ubóstwo energetyczne to stosunkowo nowe, ważne zagadnienie w Polsce, którego istotą jest brak możliwości ogrzania domu po odpowiednich kosztach.

Energiewende to transformacja energetyczna w Niemczech, której istotą są odnawialne źródła energii jako docelowe źródło energii elektrycznej. Transformacja energetyczna jest przejściem do zrównoważonej gospodarki przy pomocy odnawialnych źródeł energii, oszczędzania energii oraz podnoszenia efektowności energetycznej zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.  Transformacja energetyczna dotyczy nie tylko Niemiec, ale także i Francji, Danii czy Szwecji. 

Więcej...

04/2020 Komentarze (0)

Dokąd płyniesz, Wołgo?

02-04-2020

Wołga jest największą pod każdym względem rzeką Europy. Jej długość wynosi 3530 km (przed utworzeniem zbiorników wodnych  3690 km), powierzchnia zlewiska - 1360 tys. km, zaś rocznie spływa nią 254 km3 wody. Jest także największą w świecie rzeką wpadającą do bezodpływowego akwenu (Morza Kaspijskiego).

Charakter tej dziewiczej do początków XX wieku rzeki zmienił się radykalnie, gdy w latach 1930-1980 zbudowano na niej 8 elektrowni wodnych. Mimo stosunkowo niedużego spadu (czyli różnicy poziomów między źródłem +228 m i ujściem -28m) jej potencjał energetyczny jest rzeczywiście ogromny i wynika z wielkiego przepływu (ponad 30 000 t/s w dolnym biegu). Niestety po uruchomieniu w 1983 r. ostatniego ogniwa Wołgo-Kamskiej kaskady hydroelektrowni rzeka ta w istocie przekształciła się w łańcuch wielkich zbiorników wodnych z mnóstwem negatywnych, zwłaszcza ekologicznych skutków.

Wołgo-Kamska kaskada

Wołgo-Kamska kaskada zbiorników i elektrowni wodnych obejmuje  13 tzw. hydrowęzłów na rzekach Wołga, Kama i Szeksna; 12 z nich posiada elektrownię wodną.  Dzięki centralnemu położeniu w kraju i wysokiej łącznej mocy zainstalowanej zespół ten stanowi podstawę Połączonych Systemów Energetycznych Rosji. Produkcja wszystkich hydroelektrowni kaskady pozwala rocznie zaoszczędzić spalanie 12 do 13 mln ton paliwa umownego w elektrowniach cieplnych.

Każda z elektrowni kaskady posiada ciekawą historię, unikalne cechy, a także swoje problemy. Na szczególną uwagę zasługują trzy największe siłownie usytuowane najbliżej ujścia rzeki oraz zbiornik czeboksarski.

Więcej...

04/2020 Komentarze (0)

Polska – Ukraina: Nie połączy nas gazociąg?

31-03-2020

Polskie władze robią wiele, by Polska stała się hubem gazowym tej części Europy. Terminal LNG, gazociąg Polska - Litwa (rusza właśnie budowa) i projektowany nowy gazociąg Polska - Ukraina miały pozwolić Polsce eksportować zaimportowany m.in. z USA i Kataru dalej na Wschód i Północ Europy. Od kilku lat polski rząd wskazuje jako strategiczny cel uruchomienie drogi dostaw dużych ilości gazu z terminala LNG w Świnoujściu, a w przyszłości także z Baltic Pipe, na Ukrainę i na Słowację.

W grudniu 2019 roku polski prezydent Andrzej Duda ogłosił, że Polska stanie się jednym z centrów gazowych w Europie. Od 2022 r. odmówi zakupu gazu od Gazpromu i całkowicie przejdzie na dostawy z Norwegii i amerykańskiego LNG oraz własnego wydobycia.

Ukraina, Polska i Stany Zjednoczone podpisały nawet w sierpniu 2019 roku memorandum w sprawie dostaw gazu na Ukrainę przez Polskę. Objętość powinna wynosić sześć miliardów metrów sześciennych rocznie. Na konferencji prasowej przedstawiciel polskiego rządu ds. infrastruktury energetycznej Piotr Naimski powiedział, że Warszawa nalega na budowę nowego gazociągu o długości 110 kilometrów. Następnie wskazano, że przepustowość istniejącego gazociągu na granicy w punkcie Hermanowicach wynosi tylko 1,6 miliarda metrów sześciennych rocznie.

Planowane od lat połączenie gazowe Polska - Ukraina zakłada budowę nowego gazociągu pomiędzy węzłami Hermanowice na terytorium Polski i do najbliższych magazynów gazu po stronie ukraińskiej - Bilcze-Wołycia, koło Stryja. Łączna długość gazociągu po polskiej i ukraińskiej stronie to około 112 km. 

Więcej...

03/2020 Komentarze (0)

51 proc. małych firm świadomych ekologicznie

25-03-2020

Działania proekologiczne stają się coraz ważniejsze dla wszystkich Polaków. Jesteśmy przedsiębiorcami, pracownikami i konsumentami, więc ta postawa znajduje swoje odzwierciedlenie w priorytetach firm. Wyniki badania „Leasing Index 2019" zrealizowanego przez Santander Leasing wskazują, że ponad 50 proc. z nich podejmuje działania mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

• 51 proc. małych przedsiębiorstw stara się ograniczać wytwarzanie odpadów.
• 53 proc. firm prowadzi segregację odpadów w trosce o ochronę środowiska.
• 41 proc. przedsiębiorców coraz częściej korzysta z elektronicznych dokumentów (takich jak np. elektroniczne faktury) w celu ograniczenia zużycia papieru.
• Wykorzystywanie ekologicznych towarów w prowadzonej działalności deklaruje 30 proc. małych firm.
• Spośród małych przedsiębiorstw 29 proc. rozważa inwestycje w ekologiczny i efektywny energetycznie sprzęt.

 - Należy wziąć pod uwagę, że badanie dotyczy firm zatrudniających do 49 osób. Małe przedsiębiorstwa często nie mogą sobie pozwolić na przygotowywanie strategii CSR czy na duże inwestycje w ekologię. Optymizmem napawa jednak fakt, że dostrzegają problem i reagują na niego w miarę możliwości. Najprostsze i najtańsze działania proekologiczne stają się normą - mówi Agnieszka Basińska, HR Partner w Santander Leasing.

Jak wynika z badania „Leasing Index 2019" aż 51 proc. badanych firm stara się minimalizować ilość wytwarzanych odpadów. Jeszcze więcej - 53 proc. - prowadzi segregację odpadów.

Więcej...

03/2020 Komentarze (0)

Pellet rozwiązaniem na walkę ze smogiem

20-03-2020

Sezon zimowy to przede wszystkim czas walki ze smogiem i okres debat na temat jakości powietrza w kraju. O tym, że sytuacja jest nieciekawa, wiadomo od lat. Polska zdecydowanie prowadzi 

w niechlubnych rankingach dotyczących przekroczenia norm pyłu. O ogólnopolskich działaniach 
na rzecz walki z nim mówi się coraz więcej, lecz ich efekty nie są zadowalające. Co więc możemy zrobić we własnym zakresie?

Na jakość powietrza, którym oddychamy, wpływa wiele czynników. Przede wszystkim jednak za smog odpowiedzialny jest nie tylko przemysł, ale także my sami, chociażby poprzez ogrzewanie domów słabej jakości paliwami, jak na przykład węglem. Wiele osób nadal wrzuca do kominków także śmieci. Efektem takich działań jest powstawanie mieszanki, która zawiera w sobie metale ciężkie, dwutlenek siarki, tlenki azotu, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz pyły zawieszone. Są one tak niebezpieczne dla naszego zdrowia, że Światowa Organizacja Zdrowia zaliczyła smog do zjawisk kancerogennych.

Norma jakości powietrza, określona w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady UE mówi jasno, że średnioroczny poziom dopuszczalny dla stężenia pyłów PM 10 wynosi 40 µg/m3. W naszym kraju, zwłaszcza w sezonie grzewczym, często przekroczona jest ona nawet o 300%.

Więcej...

03/2020 Komentarze (0)

Biała Księga Elektromobilności

17-03-2020

Blisko stu reprezentantów branży elektromobilności dyskutowało nad propozycjami zmian prawnych sprzyjających rozwojowi zeroemisyjnego transportu w Polsce. W spotkaniu konsultacyjnym „Białej Księgi Elektromobilności" PSPA udział wzięli przedstawiciele GDDKiA, UDT, KPRM, Ministerstw Klimatu, Rozwoju, Finansów i Aktywów Państwowych, a także samorządowcy z całej Polski.

Celem „Białej Księgi Elektromobilności" jest identyfikacja i usunięcie barier stojących na drodze swobodnemu rozwojowi zrównoważonego transportu w Polsce oraz wypracowanie propozycji odpowiednich zmian legislacyjnych. Na spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się w Centrum Nowej Mobilności w Warszawie, dotychczasową pracę podsumowały cztery grupy robocze powołane w ramach projektu: ds. Podatków i Taryf, ds. Infrastruktury Ogólnodostępnej, ds. Infrastruktury Budynkowej oraz ds. Wsparcia Samorządów. Nad propozycjami zmian dyskutowali reprezentanci takich instytucji jak Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Finansów, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, czy Urząd Dozoru Technicznego. Obecni byli także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw z całego łańcucha wartości elektromobilności. Omówiono kilkadziesiąt propozycji zmian legislacyjnych, kluczowych dla rozwoju rynku.

Zakończenie prac w ramach projektu „Biała Księga Elektromobilności" nastąpi podczas Kongresu MOVE, współorganizowanego przez PSPA w ramach Poznań Motor Show w dniach 26-27 marca br.

Więcej...

03/2020 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: