Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Gazowy Korytarz Południowy. Sukces, czy „ projekt osierocony”?

W listopadzie 2020 roku Europa zaczęła odbierać gaz gazociągiem transadriatyckim. Konsorcjum Trans Adriatic Pipeline (TAP) zakończyło budowę Trans Adriatic Pipeline.

Gazowy korytarz południowy Gazowy korytarz południowy

Efekty realizacji projektów w sektorze energetyka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Zmniejszenie emisyjności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to główne obszary wsparcia w ramach sektora energetyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Efekty realizacji projektów w sektorze energetyka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Zmniejszenie emisyjności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to główne obszary wsparcia w ramach sektora energetyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Taryfy na prąd mocno w górę. O ile zdrożał węgiel dla energetyki?

17-04-2023

Skala tegorocznej podwyżki taryf na energię elektryczną jest najwyższa w historii. Koszty jej wytwarzania dynamicznie wzrosły w wyniku sytuacji na rynku surowców energetycznych. Te nadzwyczajne wydarzenia zmusiły rządy do wprowadzenia nadzwyczajnych rozwiązań, chroniących większość odbiorców prądu przed drastycznym zwiększeniem rachunków.

Zatwierdzone w grudniu przez Urząd Regulacji Energetyki taryfy na sprzedaż oraz dystrybucję energii oznaczają ich drastyczny wzrost. Wiąże się to ze skokiem notowań surowców energetycznych oraz ograniczeniami ich podaży, wynikającymi przede wszystkim z konsekwencji agresji Rosji na Ukrainę, czyli embarga na dostawy ropy naftowej i gazu z Rosji oraz ograniczeń eksportowych wprowadzonych przez ten kraj w odpowiedzi na sankcje. Od początku roku ceny węgla, surowca dominującego w polskiej energetyce poszły w górę o 115 proc., a w okresie od marca do września wzrost był jeszcze większy. Obecnie węgiel jest ponad trzykrotnie droższy niż dwa lata temu. Podobnie jest w przypadku gazu ziemnego, którego notowania wzrosły od początku roku o ponad 50 proc., a w skali dwóch lat o prawie 500 proc. Konsekwencje wojny w Ukrainie będą zapewne długotrwałe i powodują konieczność sprowadzania surowców z kierunków innych niż rosyjski, co wiąże się z wyższymi kosztami ich zakupu i transportu.

W takich warunkach wzrost kosztów wytwarzania energii, a co za tym idzie jej ceny był nieuchronny, a nadzwyczajna sytuacja wymagała nadzwyczajnych działań. W związku z drastycznym skokiem kosztów, producenci, jak również dystrybutorzy energii wystąpili do Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskami o podwyższenie taryf dla wyznaczonych grup odbiorców, głównie gospodarstw domowych. Obowiązkiem regulatora jest przeanalizowanie zasadności wniosków pod względem kosztów i ustalenie nowych taryf. W wyniku tego postępowania ustalono, że średnie ceny za energię dla odbiorców grupy G, czyli gospodarstw domowych, w zależności od sprzedawcy poszły w górę od 158 do ponad 173 proc., a stawki za dystrybucję w zależności od dystrybutora o około 41-48 proc. Wzrost stawek dystrybucyjnych dla wszystkich grup odbiorców wyniósł średnio 45,5 proc.

Jest oczywiste, że tak znaczący wzrost cen energii stanowiłby ogromne obciążenie dla budżetów większości gospodarstw domowych oraz kosztów wielu firm. W związku z tym polski rząd, podobnie jak władze wielu innych krajów, zdecydował się na wprowadzenie tymczasowych nadzwyczajnych regulacji, zawartych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. oraz ustawie o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych jej odbiorców w 2023 r.

Więcej...

04/2023 Komentarze (0)

Stoen Operator konsekwentnie inwestuje w rozwój sieci elektroenergetycznej

14-04-2023

Stoen Operator dostarcza energię elektryczną do prawie dwóch milionów mieszkańców na terenie Warszawy. Firma metodycznie realizuje założenia strategii rozwoju oraz podnoszenia bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznej. Systematycznie rozwija także inteligentną sieć i projekty w obszarze IT. Dowodem tych działań był m.in rok 2022, wyjątkowy pod względem zakresu inwestycji zrealizowanych przez Stoen Operator. Na przyłączenia przeznaczonych zostało ponad 150 mln zł, co przełożyło się na najwyższy w historii budżet dedykowany na te cele. W tym roku na inwestycje energetyczne w Warszawie spółka wyasygnuje prawie 474 mln zł, co oznacza ponowne przekroczenie wartości z poprzedzającego roku. Wśród priorytetów znalazły się inwestycje w cyfryzację infrastruktury, przebudowa istniejących i budowa nowych linii średniego i wysokiego napięcia, większe nakłady finansowe na przyłączenia oraz wymiana ok. 140 tys. liczników warszawskich odbiorców na inteligentne urządzenia pomiarowe.

- Rok 2022 był wyjątkowy pod względem inwestycji zrealizowanych przez Stoen Operator. Na przyłączenia przeznaczyliśmy ponad 150 mln zł - tzn. o wiele więcej niż pierwotnie zakładaliśmy. Przełożyło się to na najwyższy w naszej historii budżet na tego typu projekty. Zmiana naszych planów inwestycyjnych była podyktowana aktualnymi potrzebami klientów. Chcieliśmy także wesprzeć rozwój biznesu w czasie, gdy gospodarka najbardziej tego potrzebowała - mówi Leszek Bitner, Dyrektor Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Stoen Operator.

Rosnąca liczba przyłączeń

W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów i zaplanowany dalszy rozwój biznesu, Stoen Operator przeznaczy w tym roku ponownie zwiększone nakłady finansowe i zainwestuje je m.in. w przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. W zeszłym roku wydatki spółki na przyłączenia do sieci średniego i niskiego napięcia wyniosły aż 150 mln zł, zawierając ok. 1400 inwestycyjnych umów o przyłączenie. Wartości te przewyższają o kilkanaście procent dane z poprzednich lat.

Przebudowa linii średniego napięcia z napowietrznych na podziemne

Dbając o utrzymanie właściwych parametrów dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych, Stoen Operator planuje także intensyfikację procesu skablowania linii średniego napięcia.

Więcej...

04/2023 Komentarze (0)

195 mln EURO na wodór

12-04-2023

Europejskie Partnerstwo na rzecz Czystego Wodoru ogłosiło nabór wniosków na projekty w ramach rozwoju technologii wodorowych, które mogą być realizowane przez różne podmioty, począwszy od dużych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) po instytucje publiczne i jednostki badawcze, w zależności od specyfiki tematu. Wnioski można składać do 18 kwietnia 2023 r. W tym roku na rozwój projektów w ramach nowoczesnych technologii wodorowych zostało przeznaczonych 195 mln EURO.

Europejskie Partnerstwo na rzecz Czystego Wodoru, inicjatywa  publiczno-prywatna wspierająca działania w zakresie badań i innowacji (R&I) w dziedzinie technologii wodorowych w Europie, poinformowało, że w tym roku wśród kluczowych priorytetów w Strategicznym Programie Badań i Innowacji znalazło się 26 tematów podzielonych na: 11 działań w zakresie innowacyjnych, 13 działań w zakresie badań naukowych i innowacji oraz 2 działania koordynacyjne i wspierające.

Nabór jest opublikowany i dostępny wyłącznie na portalu EU Funding and Tenders na którym zainteresowane wzięciem udziału podmioty znajdują wszelkie szczegóły i warunki uczestnictwa. Budżet do rozdysponowania to 195 mln euro, a termin składania wniosków upływa 18 kwietnia br.

Komisja Europejska w swoim komunikacie „REPowerEU Plan57" zapowiedziała dodatkową inwestycję w wysokości 200 mln EUR dla Wspólnego Przedsiębiorstwa Czystego Wodoru na podwojenie Dolin Wodorowych w UE do 2025 r.

Oczekuje się, że 60 mln EUR z tego budżetu zostanie uwzględnione w budżecie AWP2023 albo na listach rezerwowych tematów dotyczących dolin wodorowych z naboru 2022-2 lub naboru 2023, albo na inne działania wspierające doliny wodorowe - takie jak opracowywanie projektów lub pomoc techniczna.

W 2023 r. zaproszenie do składania wniosków przyczyni się do realizacji celów Wspólnego Przedsiębiorstwa ds. Czystego Wodoru, jak opisano poniżej:

Produkcja odnawialnego wodoru - 7 tematów - 49 mln €

Wodór będzie integralną częścią Planu REPowerEU. Wyznaczono cel 10 mln ton krajowej produkcji odnawialnego wodoru, aby zastąpić gaz ziemny, węgiel i ropę naftową w trudnych do dekarbonizacji gałęziach przemysłu i sektorach transportu. 

Więcej...

04/2023 Komentarze (0)

W Kleszczowie powstanie farma fotowoltaiczna o mocy 50 MW

11-04-2023

Kolejny projekt fotowoltaiczny realizowany przez Grupę PGE dostał pozwolenie na budowę. Chodzi o farmę PV Kleszczów o mocy 50 MW, która powstanie w województwie łódzkim do końca 2024 r. na 50 ha gruntów należących do Gminy Kleszczów.

Inwestycję zrealizuje spółka celowa PGE Soleo Kleszczów, w której zgodnie z umową joint venture, PGE Energia Odnawialna i Gmina Kleszczów mają po 50 proc. udziałów. Według wstępnych szacunków, średnioroczna produkcja farmy osiągnie poziom 53 GWh, co pozwoli zaspokoić potrzeby energetyczne około 25 tysięcy gospodarstw domowych. PGE i PGE Energia Odnawialna oraz Gmina Kleszczów zrealizują inwestycję w oparciu o system aukcyjny lub poprzez długoterminowe umowy sprzedaży energii elektrycznej (PPA).

Budowa farmy słonecznej o mocy 50 MW to obecnie jedna z największych inwestycji fotowoltaicznych w Grupie PGE. W tym roku mamy w planach budowę także kolejnych 24 instalacji. Będą to zarówno elektrownie jednomegawatowe, jak i farmy o większych mocach. Ich łączna moc wyniesie ok 180 MW  - mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

Łącznie w 2023 r. Grupa PGE będzie mieć wybudowanych lub znajdujących się w trakcie budowy instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 500 MW. W kolejnych latach ten proces będzie kontynuowany. Już dziś spółka ma zabezpieczonych na cele inwestycyjne ok 3000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy ponad 2 GW.

Umowa z Gminą Kleszczów na budowę nowej farmy fotowoltaicznej jest elementem transformacji regionu bełchatowskiego. Oprócz uruchomienia farmy fotowoltaicznej, Grupa PGE zrealizuje w regionie także inwestycje wiatrowe oraz zbuduje magazyny energii. Dodatkowo, w 2021 roku PGE otworzyła Centrum Rozwoju Kompetencji, które jest wsparciem dla pracowników sektora węglowego w nabyciu nowych kompetencji. W grudniu 2022 roku, PGE otworzyła natomiast w Bełchatowie Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego, którego zadaniem jest opracowywanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu optymalne wykorzystanie odpadów poprzemysłowych z energetyki oraz odzysk cennych surowców z wyeksploatowanych instalacji OZE.

Więcej...

04/2023 Komentarze (0)

Przebudują gazociąg Goleniów - Police

05-04-2023

GAZ-SYSTEM podpisał umowę na przebudowę odcinka gazociągu Goleniów - Police na terenie Rezerwatu Olszanka. Umowa z NDI Energy obejmuje ułożenie nowego gazociągu o łącznej długości 7,6 km i demontaż istniejącej infrastruktury, zlokalizowanej  na terenie gmin Stepnica i Police w woj. zachodniopomorskim. Dzięki tej inwestycji powstaną lepsze warunki do swobodnej migracji chronionych gatunków oraz rozwoju fauny i flory w Rezerwacie Olszanka.

Nowy gazociąg  o średnicy DN 500 i MOP 8,4 MPa zastąpi istniejącą infrastrukturę, która zostanie zdemontowana. Ponad 60% trasy inwestycji zostanie pokonane bezwykopowo z wykorzystaniem innowacyjnej technologii HDD na odcinkach:

  -  Rezerwatu Olszanka o długości ok. 2010 m,

  -  pól refulacyjnych Mańków o długości ok. 1415 m, umożliwiających funkcjonowanie toru wodnego Szczecin - Świnoujście

 -   terenów podmokłych na terenie gm. Police o długości ok. 881 m oraz 570 m.

Na przebudowie gazociągu znajdującego się na dnie Zatoki Odrzańskiej skorzysta zarówno gospodarka, jak i środowisko naturalne. Gazociąg Goleniów - Police jest jednym z ważniejszych elementów sieci przesyłowej na Pomorzu Zachodnim. Zasila on w gaz m.in. miasto Szczecin oraz zakłady chemiczne w Policach.

Jego przebudowa zwiększy bezpieczeństwo dostaw gazu dla całej aglomeracji szczecińskiej. Dzięki ułożeniu gazociągu głęboko pod dnem terenu zatoki możliwe będzie zwiększenie rzecznego transportu śródlądowego o większym tonażu na trasie Świnoujście - Szczecin. Natomiast efektem środowiskowym demontażu  istniejącego gazociągu na terenie Rezerwatu Olszanka będzie ograniczenie ilości cyklicznych działań eksploatacyjnych w tym rejonie, co zapewni spokój i bezpieczny rozwój mieszkańcom rezerwatu. 

Prace budowlane w rejonie Rezerwatu Olszanka i Roztoki Odrzańskiej zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap obejmował przekroczenie metodą przewiertu Roztoki Odrzańskiej i został zakończony w 2021 r. Wykonano tam pierwszy w Polsce przewiert sterowany HDD w technologii Intersect, o długości 1814 m. Drugi etap prac zakończy się do 2025 roku.

Więcej...

04/2023 Komentarze (0)

Wychwycą 100% emisji CO2

03-04-2023

Cementownia Kujawy stanie się pierwszą w Polsce oraz jedną z pierwszych na świecie zeroemisyjnych cementowni. Lafarge w Polsce właśnie podpisał umowę na projekt "Kujawy Go4ECOPlanet", dzięki któremu powstanie instalacja wychwytująca 100% emisji CO2 z produkcji klinkieru. Część środków na realizację inwestycji pochodzi z funduszy UE w ramach programu Innovation Fund, który finansowany jest m.in. z wpływów uprawnień do emisji CO2 w ramach systemu handlu emisjami (ETS).

19 stycznia 2023 roku w Brukseli, Lafarge oraz Innovation Found podpisały umowę na dofinansowanie projektu. Łączna kwota kosztów poniesionych na projekt przez 10 lat to 380 mln euro, z czego 265 mln euro to koszty inwestycyjne (CAPEX). Dofinansowanie UE wynosi 228 mln euro. Na 2023 rok zaplanowane zostały działania związane z projektowaniem i finalizacją umów z partnerami projektu. Uruchomienie instalacji planowane jest na 2027 rok.

W okresie realizacji inwestycji w Cementowni Kujawy powstanie infrastruktura do wyłapywania dwutlenku węgla z gazów wylotowych pieca do wypału klinkieru i jego skraplania oraz infrastruktura towarzysząca. Instalacja oparta zostanie na technologii Cryocap oddzielającej dwutlenek węgla z gazów emitowanych do atmosfery. Wychwyci ona 100% emisji CO2 powstałych z produkcji klinkieru - podstawowego składnika do produkcji cementu. W ciągu 10 lat instalacja wyłapie ponad 10 mln ton CO2, co stanowi 10% rocznej emisji całego sektora cementowego w Polsce.

Kompletny łańcuch CCS

Zastosowanie wychwytywania na skalę przemysłową pozwoli na replikację tej technologii w innych cementowniach oraz branżach na świecie. Dalszym etapem jest stworzenie pełnego łańcucha wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla. Po skropleniu i załadunku CO2 zostanie przetransportowane koleją do punktu przeładunkowego w porcie morskim, a stamtąd załadowane na statki i dostarczone na Morze Północne. Trwałe magazynowanie odbędzie się w specjalnie przeznaczonych do tego wyeksploatowanych kawernach po złożach gazu i ropy naftowej. Będzie to możliwe dzięki współpracy z innymi partnerami mającymi wiedzę i doświadczenie w skraplaniu, transporcie i magazynowaniu gazów i jest to część osobnego projektu w konsorcjum, w skład którego wchodzi również Lafarge w Polsce.

Więcej...

04/2023 Komentarze (0)

Bliżej pływającego terminalu LNG?

31-03-2023

Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał GAZ-SYSTEM dwie decyzje lokalizacyjne dla gazociągu Gustorzyn - Gardeja. Miesiąc wcześniej spółka uzyskała od Wojewody Pomorskiego dwie decyzje lokalizacyjne dla gazociągu Gardeja - Kolnik. Tym samym część lądowa projektu FSRU posiada komplet decyzji lokalizacyjnych.

W ramach części lądowej programu FSRU planowana jest rozbudowa krajowego systemu przesyłowego, która umożliwi efektywne rozprowadzenie gazu z rejonu Gdańska do centralnej Polski. W skład lądowej części projektu o łącznej długości  ok. 250 km wchodzą trzy inwestycje:

  •     gazociąg Kolnik - Gdańsk o długości ok. 35 km.
  •     gazociąg Gardeja - Kolnik o długości ok. 86 km.
  •     gazociąg Gustorzyn - Gardeja o długości ok. 128 km.

Program FSRU jest obecnie kluczowym elementem polityki zapewnienia ciągłości dostaw gazu dla polskich odbiorców i rozwoju stabilnego rynku gazu ziemnego w regionie. Wagę tego projektu dla naszej części Europy pokazuje przyznane niedawno przez Komisję Europejską dofinansowanie prac dla części morskiej FSRU. Uzyskanie decyzji lokalizacyjnych dla gazociągów Gardeja-Kolnik oraz Gustorzyn-Gardeja oznacza, że spółka może przystąpić do realizacji kolejnego etapu czyli procedowania decyzji pozwolenia na budowę - powiedział Marcin Chludziński, prezes  GAZ­-SYSTEM.

W czerwcu 2022 r. GAZ-SYSTEM uzyskał już pozwolenie na budowę pierwszego z trzech odcinków gazociągów lądowych tej inwestycji  tj. gazociągu Kolnik - Gdańsk.

Jednocześnie prace nad częścią morską projektu FSRU również postępują bardzo dynamicznie.

W październiku 2022 r. GAZ-SYSTEM podpisał umowę z firmą Rambøll Danmark A/S na prace projektowe, w tym wykonanie wszystkich niezbędnych badań (w tym przyrodniczych i geologiczno-inżynierskich). Umowa zakłada uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę w zakresie realizacji gazociągu podmorskiego, łączącego jednostkę FSRU z systemem gazociągów lądowych. W listopadzie 2022 r. podpisano umowę na doradcę technicznego, który będzie wspomagał GAZ-SYSTEM w nadzorowaniu prac wykonywanych przez Rambøll.

Więcej...

03/2023 Komentarze (0)

Sytuacja energetyczna w Polsce

30-03-2023

Dr Janusz Steinhoff, przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC i jego minister gospodarki przedstawił podsumowanie dotyczące sytuacji energetycznej w Polsce w 2022 roku. W materiale poruszył kwestie związane z transformacją energetyczną, która jest jednym z najważniejszych wyzwań dla Polski. 

- Transformacja energetyczna jest wielkim wyzwaniem dla UE. Aby osiągnąć przyjęte w horyzoncie 2050 r. cele unijnej polityki klimatyczno-energetycznej musimy znacząco zredukować zużycie energii oraz radykalnie przebudować strukturę energetyczną. Przed Polską, która jako jeden z nielicznych krajów UE ma archaiczny oparty na dominacji paliw stałych mix energetyczny stoją wielkie wyzwania. Musimy konsekwentnie zwiększać udział OZE oraz dokonać substytucji paliw stałych w elektroenergetyce i ciepłownictwie. 

Zdaniem Eksperta BCC istotną kwestią jest likwidacja kopalń w Polsce przede wszystkim ze względu na kończące się zasoby. 

- Likwidacja kopalń jest nieuchronna, lecz przeprowadzona być musi z uwzględnieniem uwarunkowań społecznych. Większość kopalń węgla kamiennego w naszym kraju jest nierentowna. 

Przyczyną są kończące się zasoby oraz trudne, nieporównywalne z kopalniami w krajach pozaeuropejskich warunki górniczo-geologiczne. Likwidacji ze względu na wyczerpanie zasobów będą podlegały również kopalnie węgla brunatnego. Planując procesy odejścia od wydobycia węgla musimy uwzględnić horyzont czasowy substytucji tego nośnika energii przy zachowaniu odpowiednich kryteriów bezpieczeństwa energetycznego. 

Dr Janusz Steinhoff dodaje, że węgiel, podobnie jak inne paliwa kopalne (szczególnie węgiel brunatny) w najwyższym stopniu jest emitentem dwutlenku węgla. Polska jest na drugim miejscu na świecie, jeśli chodzi o ilość dwutlenku węgla emitowanego na jednostkę wytworzonej energii elektrycznej. Jest to efektem archaicznego miksu energetycznego, w którym dominują węgiel kamienny i brunatny.

Ekspert BCC odnosząc się do transformacji energetycznej wskazał, że jej głównym celem jest po pierwsze zapewnienie ciągłości dostaw, czyli bezpieczeństwo energetyczne, przy czym musi być to postrzegane w większym stopniu jako problem europejski, a nie tylko krajowy.

Więcej...

03/2023 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: