Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Lokalizacja farm wiatrowych w Polsce

Adam STALIŃSKI Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Największe znaczenie mają czynniki polityczne, duże również środowiskowe, społeczno-kulturowe i prawno-administracyjne, a na morzu także występuje sporo ograniczeń przestrzennych. 

Lokalizacja farm wiatrowych w Polsce Lokalizacja farm wiatrowych w Polsce

Zniknie jeden z kominów w Łęgu... I EdF z Krakowa?

Z pejzażu Krakowa już niebawem zniknie - po 42 latach służby – 225-metrowy, niższy komin elektrociepłowni w Łęgu. 

Zniknie jeden z kominów w Łęgu... I EdF z Krakowa? Zniknie jeden z kominów w Łęgu... I EdF z Krakowa?

Litwa. Ciągły spadek wydobycia ropy

20-07-2017

Działające na Litwie spółki w 2016 roku wydobyły 77, 37 tys. m3 ropy naftowej, tj. o 15% mniej niż w roku 2015 roku. Miniony rok nie był pierwszym, gdy spadało wydobycie. Ten trend notuje się już od kilku lat. W 2014 roku na Litwie wydobyto, co prawda, 81,93 tys. ton ropy naftowej, ale było to o 5 proc. mniej niż w 2013r.

Wpływ na to miały m.in. wyczerpujące się zasoby ropy w eksploatowanych złożach. „Jest to uzasadnione zjawisko, gdyż wyczerpują się zasoby eksploatowanych obecnie złóż. Być może można byłoby jeszcze czynić przesłankę, że na wydobycie wpływ miały niskie ceny ropy, dlatego mniejsze odwierty zostały zakonserwowane. Bez inwestycji w złoża na lądzie i Morzu Bałtyckim, niemożliwe jest zwiększenie krajowego wydobycia" - stwierdził Jonas Satkūnas, dyrektor litewskiej służby geologicznej, w rozmowie z czasopismem „Verslo zinios"(Wiadomości Biznesowe).

Wg informacji litewskiego Ministerstwa Środowiska, w 2016 r. na Litwie nie wykonano żadnego nowego odwiertu. W 2016 roku ropa była wydobywana z 60 odwiertów na 15 złożach ropy. Na trzech, wcześniej eksploatowanych złożach, wydobycie zostało wstrzymane.

Zdaniem Satkūnasa, w bieżącym roku wzrost wydobycia mogłyby pobudzić inwestycje spółek wydobywczych oraz rosnąca cena ropy naftowej. Na razie wiadomo, że w 2017 r. planuje się wykonać jedno odgałęzienie odwiertu oraz 5 odwiertów badawczych na złożach.

Więcej...

07/2017 Komentarze (0)

OPEC prognozuje wzrost popytu na ropę

17-07-2017

Popyt na ropę na świecie wzrośnie o 17,6% w okresie 2015-2040 i wyniesie 109,4 mln baryłek dziennie, przy czym większość wzrostu zrekompensują swoim wydobyciem kraje OPEC -wynika z prognozy Organizacji Państw Eksporterów Ropy Naftowej (OPEC) - World Oil Outlook (WOO) 2016, opublikowanej w listopadzie 2016 roku.

Popyt na ropę na świecie w 2021 roku wyniesie 99,2 mln baryłek dziennie (w porównaniu do 93 mln baryłek dziennie w 2015 roku), tj. o 1 mln baryłek dziennie więcej niż wynikało z poprzedniej prognozy z 2015 roku. Poprawa wskaźników związana jest z niższymi prognozami cen ropy w średnim okresie oraz oczekiwaniami światowego wzrostu gospodarczego.

W dłuższej jednak perspektywie, dodatkowe środki w zakresie efektywności energetycznej i prognozowany wzrost potencjału rozwoju nowych technologii, takich jak pojazdy na paliwa alternatywne, doprowadzi do tego, że popyt na ropę w 2040 roku wyniesie 109,4 mln baryłek dziennie, czyli o 0,4 mln baryłek dzień mniej niż przewidywano w 2015 roku.

Podaż płynnych węglowodorów na świecie do roku 2021 wzrośnie do 99,4 mln baryłek dziennie, wobec do 95,1 mln baryłek dziennie w 2015 roku. Analitycy oczekują stopniowego wzrostu produkcji w krajach OPEC do roku 2021, kiedy to wyniesie ona 58,6 mln baryłek dziennie, wobec 56,9 mln baryłek dziennie w 2015 roku.

W 2027 produkcji w krajach, które są członkami organizacji, powinna wynieść 61,4 mln baryłek dziennie, a następnie pójdzie w dół, by w 2040 roku wynieść tylko do 58,9 mln baryłek dziennie.

Więcej...

07/2017 Komentarze (0)

Szef Gazpromu straci stanowisko?

11-07-2017

W połowie września 2016 roku w rosyjskich mediach pojawiły się informacje o możliwej dymisji Aleksieja Millera ze stanowiska prezesa Gazpromu. Miller ma 54 lata. Prezesem zarządu Gazpromu został w 2001 roku, a wcześniej pełnił funkcję szefa Ministerstwa Energetyki Federacji Rosyjskiej. W lutym 2016 roku rada nadzorcza Gazpromu postanowiła, że będzie on kierował koncernem przez kolejną, pięcioletnią kadencjęNa razie jest menedżerem, który najdłużej kieruje państwowym rosyjskim koncernowi w całej historii nie tylko Federacji Rosyjskiej, ale i ZSRR. Koncern zatrudnia ponad 400 tys. osób i posiada jedno z największych na świecie rezerw gazu.

Miller może przejść na emeryturę ze względu na fakt, że Gazprom ma duże opóźnienia w realizacji dużych projektów inwestycyjnych. I chodzi tu nie tylko o te o znaczeniu międzynarodowym, ale i krajowym - pisze branżowy rosyjski portal neftegaz.ru. Wśród kluczowych krajowych inwestycji wymienia się Zakład Przetwórstwa Gazu Amur (GPP), który firma buduje na Dalekim Wschodzie.

W Gazpromie pogłosek o ewentualnej dymisji A. Millera mnie komentują. Nieco wcześniej jednak Gazprom wydał 4 oświadczenia prasowe w sprawie nowych umów z firmami zagranicznymi. Dwie obejmować mają "potencjalną współpracę": Jedną z firm ma być Linde AG - międzynarodowa firma zajmująca się gazami technicznymi, w tym LNG, z siedzibą w Pullach koło Monachium, która ma pomóc w Amurze. Drugą jest Samsung Electronics z Korei Południowej. Trzecia umowa dotyczy współpracy z japońską Mitsui w sprawie zakładów LNG na dalekim Wschodzie, natomiast czwarta dotyczyła spotkania z kierownictwem CEO Korei na temat " perspektyw zwiększenia rosyjskich dostaw LNG do Korei" po uruchomieniu planowanego, trzeciego już, zakładu LNG w Sachalinie.

Więcej...

07/2017 Komentarze (0)

Superkondensatory coraz bardziej… niezastąpione

07-07-2017

Jednym z bardziej spektakularnych osiągnięć elektrotechniki ostatnich dekad są superkondensatory. Jest to skrócona nazwa elektrochemicznych kondensatorów o wielkiej pojemności. Elementy te, przeznaczone m.in. do gromadzenia ładunku elektrycznego, wypełniają lukę między kondensatorami elektrolitycznymi i ogniwami wielokrotnego ładowania. Mogą gromadzić do 100 razy więcej energii na jednostkę masy od kondensatorów elektrolitycznych, a dodatkowo mogą być znacznie częściej ładowane od wszelkich akumulatorów. Zalety te utorowały im drogę do licznych aplikacji w rozmaitych układach i urządzeniach.

Rozwój technologii

Historia rozwoju superkondensatorów sięga lat 50-tych XX wieku. Wtedy to General Electric rozpoczął badania nad zastosowaniami porowatego węgla do konstrukcji kondensatorów elektrolitycznych. Pierwsze rozwiązania tych aparatów obejmowały układ dwóch folii aluminiowych pokrytych aktywowanym węglem, rozdzielonych cienkim porowatym izolatorem i zanurzonych w elektrolicie. Produkcję superkondensatorów rozpoczęto w USA z początkiem lat 70-tych, a ich pierwszym przeznaczeniem było podtrzymywanie zasilania pamięci komputerów. Z końcem lat 80-tych ulepszone materiały elektrod umożliwiły podnoszenie dostępnych pojemności, a elektrolity o większej przewodności obniżyły rezystancję szeregową tych kondensatorów. W latach 90-tych dalszy rozwój był ukierunkowany głównie na gromadzenie coraz większych zasobów energii. Kluczem do osiągnięcia tego celu było podnoszenie napięcia roboczego (energia zgromadzona w polu elektrycznym jest proporcjonalna do kwadratu napięcia między elektrodami, a współczynnikiem proporcjonalności jest pojemność elektryczna). 

Więcej...

07/2017 Komentarze (0)

Stany Zjednoczone gazowym eksporterem netto

04-07-2017

W listopadzie 2016 roku USA wyeksportowałypo raz pierwszy od 60 lat więcej gazu ziemnego niż importowały, stając się wreszcie eksporterem netto - podał "Wall Street Journal", powołując się na spółkę S&P Global Platts, która zbiera dane na temat handlu na rynkach energii.

W listopadzie 2016 r. USA eksportowały średnio 210 milionów metrów sześciennych gazu dziennie, podczas gdy import sięgnął 198 milionów metrów sześciennych dziennie, informuje gazeta. Eksport przekroczył import także podczas kilku dni września. Zdaniem gazety, jest to odzwierciedlenie boomu gazowego (głównie „rewolucji" łupkowej) w Stanach Zjednoczonych, który zapewnił USA rosnące wpływy na rynku światowym.

Od 2010 roku eksport gazu z USA wzrósł o 50 procent. Departament Energetyki USA uważa, że Stany Zjednoczone w 2020 roku zajmą 3 miejsce na świecie w zakresie ilości eksportu skroplonego gazu ziemnego. Eksport może wynieść nawet 84 mld metrów sześciennych skroplonego gazu rocznie.

Największym odbiorcą amerykańskiego gazu ziemnego, zgodnie z S & P Global Platts, jest obecnie Meksyk, a na drugim miejscu - Kanada. Analitycy obawiają się, że intencje prezydenta-elekta Donalda Trumpa dokonania radykalnej zmiany w stosunkach handlowych z tymi dwoma krajami, mogą mieć negatywny wpływ na dostawy gazu na tamtejsze rynki. Niepewne okazują się obecnie m.in. perspektywy zawarcia umowy o wolnym handlu z Meksykiem.

Więcej...

07/2017 Komentarze (0)

Cel środowiskowy w polityce energetycznej UE

03-07-2017

Analizując kwestię - miejsce, jakie w polityce energetycznej Unii Europejskiej zajmuje w istocie rzeczy cel środowiskowy, nie sposób nie rozpocząć rozważań od klauzuli przekrojowej z art. 11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Klauzula ta nakazuje branie pod uwagę względów ochrony środowiska we wszystkich sferach aktywności Unii Europejskiej.

Oznacza to zatem, że nawet gdyby w traktatowych regulacjach polityki energetycznej Unii Europejskiej brakowało bezpośredniego odniesienia do konieczności przestrzegania wymogów ochrony środowiska w działaniach podejmowanych na gruncie tej dziedziny, to i tak konieczność taka wynikałaby z zasady integracji, opartej na materialnej podstawie w postaci koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Podobnie zresztą, w przypadku zbiegu potencjalnych podstaw prawnych danego aktu prawa unijnego, można przyjąć podstawę z zakresu polityki energetycznej, a dopuszczalne byłoby pominięcie podstawy z zakresu polityki w dziedzinie środowiska.

Zasada integracji i zasada zrównoważonego rozwoju, uwzględniane łącznie, implikują postrzeganie względów ochrony środowiska naturalnego, jako czynnika niejako wyciągniętego przed nawias celów i zadań statuowanych przez Unię w rozmaitych sferach działań. Zasada integracji jest formułą współgrającą z zasadą zrównoważonego rozwoju; o ile zasada integracji ma charakter formalny i ogniskuje się na konieczności uwzględniania rozmaitych interesów z wymogami ochrony środowiska, o tyle zasada zrównoważonego rozwoju, będąca jej materialnym dopełnieniem, nakazuje wyważanie i jednoczesną realizację tych stojących nieraz w sprzeczności dążeń. Tradycyjnie wyróżnia się następujące komponenty zrównoważonego rozwoju ...

Więcej...

07/2017 Komentarze (0)

Japonia stawia na hydraty

28-06-2017

Około 50 japońskich firm łączy siły w celu wspierania komercyjnego wydobycia hydratu metanu, paliwa przewidywanego w Japonii, jako źródło energii nowej generacji.

Japonia ma nadzieję doprowadzić do szerokiego wykorzystywaniu nowej energii, która mogłaby zastąpić energię jądrową lub skroplony gaz ziemny.

Hydrat metanu (klatrat metanu, metanowy lód, wodzian metanu - MHS), to krystaliczne związki utworzone z wody i gazu na dużej głębokości pod wysokim ciśnieniem, a także w warunkach wiecznej zmarzliny. Są one jednym z głównych rodzajów niekonwencjonalnych źródeł gazu. Cieszą się one także dużym zainteresowaniem, ponieważ ich pokłady, według ekspertów, są „praktycznie niewyczerpalne".

Koszty wyodrębnienia i transportowania tego paliwa spod dna oceanu pozostają na razie wielką przeszkodą na drodze ku komercyjnemu wydobyciu.  Stąd też w kwietniu 2017 roku kilkadziesiąt japońskich firm utworzy konsorcjum, które zajmie się przyspieszeniem rozwoju nowych technologii, m.in. takich, jak wiercenia głębinowe. Ma ona na celu zachęcenie do zespołowego współdziałania przedsiębiorstw uczestniczących w procesie pozyskiwania hydratów, między innymi będą dzielić się informacjami na temat wierceń i transportu paliwa, a także sposobów utrzymania koszty wydobycia na niskim poziomie. Organizacja ma nadzieję rozpocząć - z pomocą rządu japońskiego - komercyjne wydobycie hydratu w lub tuż po 2023 roku.

Więcej...

06/2017 Komentarze (0)

Amsterdam coraz bardziej zielony

23-06-2017

Amsterdamski port zajmuje czwarte miejsce w Europie pod względem wielkości przeładunków. Działa w nim ponad 2000 firm osiągających dochód 6 mld EUR rocznie. Zatrudniają one 55 000 ludzi. Podobnie jak każdy wielki port, również amsterdamski posiada liczne możliwości zmniejszenia swej uciążliwości dla środowiska naturalnego i przyległego miasta. Do wyzwań tych należy w szczególności redukcja emisji gazów cieplarnianych. Starania te są realizacją tzw. Światowej Inicjatywy Klimatycznej Portów, do której przystąpiło w 2008 r. 55 zespołów portowych.

Zgodnie z deklaracją Vision 2030 amsterdamski port ma stać się innowacyjnym węzłem przetwarzania energii oraz tzw. cyrkulacyjnej i opartej na biotechnologiach gospodarki. Model ten zapewni tworzenie nowych miejsc pracy, nowatorskich produktów i dalszy wzrost ekonomiczny. Bioekonomia wykorzystuje odnawialne surowce biologiczne czerpane z mórz, rolnictwa i leśnictwa. Obrót biomasą to sprawdzone już w licznych portach świata źródło niemałych przychodów. W Amsterdamie funkcjonują terminale obsługujące te surowce; docelowo planuje się tu zastąpić przeładunki paliw węglowodorowych różnego rodzaju biopaliwami.  

Cyrkulacyjna ekonomika oznacza nowy etap sposobu zagospodarowania odpadów. Jej wyróżnikiem jest dążenie do wyeliminowania pozostałości swoich procesów czyli odpadów. Obecne systemy gospodarcze korzystają z recyklingu odpadów, który staje się integralnym ogniwem produkcji. Nagromadzenie wielkich ilości biosurowców stanowi dla amsterdamskiego portu dogodny punkt wyjścia do realizacji bezodpadowej gospodarki.

Więcej...

06/2017 Komentarze (0)

10/2016
09/2016
08/2016

Artykuły

Współpracujemy z: