Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Czysta energia

Europejski rynek energii elektrycznej obecnie boryka się ze strukturalnymi problemami z bezpieczeństwem zasilania wynikającymi z niedoborów mocy i ograniczeń w finansowaniu. Nowe inwestycje są niewystarczające do wypełnienia tej luki. 

Czysta energia Czysta energia

Fotowoltaika na świecie

Fotowoltaika znajduje się obecnie w fazie dynamicznego rozwoju. Na Starym Kontynencie najbardziej wyróżnia się Turcja, w której trwa fotowoltaiczna rewolucja. Na świecie prym niezmiennie wiodą Chiny - wynika z raportu SolarPower Europe. 

Fotowoltaika na świecie Fotowoltaika na świecie

NORD STREAM 2

Idea budowy gazociągu łączącego Rosję oraz Niemcy i przebiegającego po dnie Morza Bałtyckiego sięga lat 90. XX stulecia. Nord Stream 1 stanowił bardzo ważną inwestycję w tej części Europy. Gazociąg Nord Stream 2 ma przebiegać równolegle do gazociągu Nord Stream 1 i składać się podobnie jak on z 2 nitek.

NORD STREAM 2 NORD STREAM 2

Rosyjskie koncerny gazowe liczą na Brexit

17-08-2017

Gazprom w ciągu pierwszych 10 miesięcy 2016 roku zwiększył eksport gazu do Wielkiej Brytanii o 54,6%. I na tym nie koniec.

Wielka Brytania zamierza zwiększyć zakupy od Gazpromu. To jedyny kraj, który nie tylko mówi o ochronie środowiska, ale także podejmuje działania w tym zakresie, m.in. zamyka elektrownie węglowe. Prowadzi to do wzrostu zakupu gazu ziemnego z Rosji.  Brytyjskie firmy wykazują duże zainteresowanie nowymi umowami z Gazpromem. W naszym zasięgu ręki jest eksport na Wyspy do 12 mld m3 gazu rocznie. Jest to bardzo ważne dla " North Stream-2. Ten gazociąg będzie zapewniał dopływ gazu nie tylko Europie Środkowej, ale także dla Wielkiej Brytanii", powiedział 2 listopada 2016 roku wiceprezes koncernu Aleksandr Miedwiediew w wywiadzie dla kanału telewizyjnego "Rosja 24".

Zdaniem kierownictwa Gazpromu, skroplony gaz ziemny nie jest konkurentem dla rosyjskiego gazu naturalnego na rynku brytyjskim. "Dużo o tym mówi się, ale LNG woli „iść" do innych regionów, np. azjatyckich. Nie obserwujemy też działań niepożądanych w związku z Brexitem, a wręcz przeciwnie "- powiedział wcześniej szef spółki Aleksiej Miller, wskazując, że eksport do Wielkiej Brytanii może się w nieodległym czasie nawet podwoić się. "Jeśli mówimy o Wielkiej Brytanii poza Unią Europejską, to z Wielką Brytanią zbudujemy bezpośredni, otwarty, wzajemnie korzystny dialog bez pośredników, myślę, że będzie to korzystne zarówno eksporterem, jak i importerom gazu." - dodaje Miller.

Postawa Wielkiej Brytanii wobec Rosji w związku z Ukrainą nie zmieniła się po referendum na rzecz Brexit, ale Londyn ma zamiar współpracować z Rosją w kwestii bezpieczeństwa na kontynencie, a także w zakresie handlu", oświadczył Ambasador Zjednoczonego Królestwa w Rosji Laurie Bristow.

Więcej...

08/2017 Komentarze (0)

Prognoza Departamentu Energii USA: wzrost cen ropy i zużycia energii na świecie do 2040 roku

08-08-2017

Zużycie energii na świecie wzrośnie w ciągu najbliższych 25 lat o 48%, głównie ze względu na rozwój gospodarki azjatyckiej - wynika z raportu Departamentu Informacji w Departamencie Energii USA, ogłoszonym 11 maja 2016 roku.

Roczne tempo wzrostu zużycia energii na świecie, aż do 2040 roku, wyniesie po  1,4%. Ponad 50% wzrostu zapewnią kraje azjatyckie spoza Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Przodować będą Indie i Chiny. Kraje te pozostaną też największymi na świecie konsumentami ropy. Udział krajów rozwiniętych ( OECD) w 2040 r. będzie stanowić tylko 35% całkowitego zużycia energii na świecie.

Głównym „pożeraczem" energii będzie nadal przemysł, który skonsumuje 50 proc. wyprodukowanej energii na świecie. Inni główni konsumenci, to transport (26%) oraz budynki (21%).

Departament Energii USA przewiduje, że głównym źródłem energii na świecie do 2040 roku pozostanie ropa, ale jej udział w globalnym zużyciu paliw zostanie zmniejszona z 33% w 2012r. do 30% w 2040 roku. Gaz, z 26 procentowym udziałem, będzie drugim źródłem energii. Udział węgla w strukturze zużycia energii spadnie w 2040 roku z obecnych 28% do 22%. Już w 2016 roku w USA węgiel przestanie być dominującym źródłem energii. Jego miejsce zajmie gaz ziemny.

Udział odnawialnych źródeł energii ( OZE) wzrośnie na świecie z 12% w 2012 roku do 16-17% w 2040 roku. 

Więcej...

08/2017 Komentarze (0)

Coraz więcej energii z OZE na świecie

02-08-2017

Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) ogłosiła pod koniec października 2016 roku raport, z którego wynika, że w 2015 roku, po raz pierwszy w historii globu, na świecie zainwestowano więcej w energię elektryczną ze źródeł odnawialnych niż kopalnych.

Według agencji, ponad połowa nowych mocy energetycznych, wprowadzonych na rynek w 2015 roku, pochodzi ze źródeł odnawianych. Łącznie te źródła - w szczególności energia słoneczna i wiatrowa - wzbogaciły się o 153 GWh, to jest o 15% więcej niż w 2014 roku. Jednocześnie, jak zauważyło IEA, wiatr, energia słoneczna, energia wodna obecnie dają około dwóch trzecich łącznej ilości energii ze źródeł odnawialnych.

Około 500 tysięcy paneli słonecznych instalowano każdego dnia na świecie w 2015 roku, co doprowadziło do rekordowego wzrostu "zielonych" źródeł energii. „Obserwujemy transformację na globalnym rynku energii elektrycznej, gdzie głównymi nowymi źródłami są odnawialne." - mówi Fatih Birol, dyrektor generalny IEA.

Część tego wzrostu jest wynikiem spadku ceny paneli słonecznych i turbin wiatrowych na lądzie, co -według Birola - było "nie do pomyślenia" zaledwie pięć lat temu. Według raportu IEA, średni koszt nowych turbin wiatrowych lądowych zmniejszył się o 30% w latach 2010 - 2015, zaś koszt nowych paneli słonecznych spadł jeszcze bardziej: o prawie dwie trzecie.

Zdaniem ekspertówagencji, koszty spadną w ciągu najbliższych pięciu lat średnio o 15% dla elektrowni wiatrowych i o jedną czwartą dla paneli słonecznych.

Więcej...

08/2017 Komentarze (0)

Jakich cen ropy potrzebuje OPEC i Rosja

25-07-2017

Bloomberg, powołując się na się na dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i szacunków banków inwestycyjnych, ocenił pod koniec listopada 2016 roku, po jakiej cenie ropy będą mogły zrównoważyć swoje budżety kraje OPEC i Rosja.

Kuwejt poradzi sobie z deficytem budżetowym przy średniej cenie 47,8 USD za baryłkę. A więc nie musi dążyć do zmniejszenia wydobycia, bo w czasie ogłaszania ( 28.11.2016r.) przez

Bloomberg szacunków, baryłka ropy Brent kosztowała 48,05 USD.

Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA), aby zrównoważyć potrzeby budżetu, potrzebują ceny 58,6 USD, Katar - 62,1USD, Arabia Saudyjska - 79,7 USD. W 2015 roku, w kontekście niskich cen ropy, deficyt budżetowy osiągnął w Arabii Saudyjskiej 97 mld USD, tj. 15 proc. PKB i był najwyższy od 1991 roku.

Iranowi, aby zrównoważyć swój budżet, niezbędna jest cena 55,3 USD za baryłkę. Iran jest bardzo zainteresowany zwiększaniem jego udziału w światowym rynku ropy naftowej w celu skrócenia czasu na odrobienie start, spowodowanych długotrwałymi sankcjami USA i UE, i dlatego stara się o umożliwienie mu dalszego zwiększenia produkcji.

O wyjątek od systemu ograniczeń poprosiły OPEC także władze irackie, argumentując, że dochody z produkcji ropy naftowej służą krajowi do prowadzenia wojny z ekstremistami z "Państwa islamskiego".

Więcej...

07/2017 Komentarze (0)

Litwa. Ciągły spadek wydobycia ropy

20-07-2017

Działające na Litwie spółki w 2016 roku wydobyły 77, 37 tys. m3 ropy naftowej, tj. o 15% mniej niż w roku 2015 roku. Miniony rok nie był pierwszym, gdy spadało wydobycie. Ten trend notuje się już od kilku lat. W 2014 roku na Litwie wydobyto, co prawda, 81,93 tys. ton ropy naftowej, ale było to o 5 proc. mniej niż w 2013r.

Wpływ na to miały m.in. wyczerpujące się zasoby ropy w eksploatowanych złożach. „Jest to uzasadnione zjawisko, gdyż wyczerpują się zasoby eksploatowanych obecnie złóż. Być może można byłoby jeszcze czynić przesłankę, że na wydobycie wpływ miały niskie ceny ropy, dlatego mniejsze odwierty zostały zakonserwowane. Bez inwestycji w złoża na lądzie i Morzu Bałtyckim, niemożliwe jest zwiększenie krajowego wydobycia" - stwierdził Jonas Satkūnas, dyrektor litewskiej służby geologicznej, w rozmowie z czasopismem „Verslo zinios"(Wiadomości Biznesowe).

Wg informacji litewskiego Ministerstwa Środowiska, w 2016 r. na Litwie nie wykonano żadnego nowego odwiertu. W 2016 roku ropa była wydobywana z 60 odwiertów na 15 złożach ropy. Na trzech, wcześniej eksploatowanych złożach, wydobycie zostało wstrzymane.

Zdaniem Satkūnasa, w bieżącym roku wzrost wydobycia mogłyby pobudzić inwestycje spółek wydobywczych oraz rosnąca cena ropy naftowej. Na razie wiadomo, że w 2017 r. planuje się wykonać jedno odgałęzienie odwiertu oraz 5 odwiertów badawczych na złożach.

Więcej...

07/2017 Komentarze (0)

OPEC prognozuje wzrost popytu na ropę

17-07-2017

Popyt na ropę na świecie wzrośnie o 17,6% w okresie 2015-2040 i wyniesie 109,4 mln baryłek dziennie, przy czym większość wzrostu zrekompensują swoim wydobyciem kraje OPEC -wynika z prognozy Organizacji Państw Eksporterów Ropy Naftowej (OPEC) - World Oil Outlook (WOO) 2016, opublikowanej w listopadzie 2016 roku.

Popyt na ropę na świecie w 2021 roku wyniesie 99,2 mln baryłek dziennie (w porównaniu do 93 mln baryłek dziennie w 2015 roku), tj. o 1 mln baryłek dziennie więcej niż wynikało z poprzedniej prognozy z 2015 roku. Poprawa wskaźników związana jest z niższymi prognozami cen ropy w średnim okresie oraz oczekiwaniami światowego wzrostu gospodarczego.

W dłuższej jednak perspektywie, dodatkowe środki w zakresie efektywności energetycznej i prognozowany wzrost potencjału rozwoju nowych technologii, takich jak pojazdy na paliwa alternatywne, doprowadzi do tego, że popyt na ropę w 2040 roku wyniesie 109,4 mln baryłek dziennie, czyli o 0,4 mln baryłek dzień mniej niż przewidywano w 2015 roku.

Podaż płynnych węglowodorów na świecie do roku 2021 wzrośnie do 99,4 mln baryłek dziennie, wobec do 95,1 mln baryłek dziennie w 2015 roku. Analitycy oczekują stopniowego wzrostu produkcji w krajach OPEC do roku 2021, kiedy to wyniesie ona 58,6 mln baryłek dziennie, wobec 56,9 mln baryłek dziennie w 2015 roku.

W 2027 produkcji w krajach, które są członkami organizacji, powinna wynieść 61,4 mln baryłek dziennie, a następnie pójdzie w dół, by w 2040 roku wynieść tylko do 58,9 mln baryłek dziennie.

Więcej...

07/2017 Komentarze (0)

Szef Gazpromu straci stanowisko?

11-07-2017

W połowie września 2016 roku w rosyjskich mediach pojawiły się informacje o możliwej dymisji Aleksieja Millera ze stanowiska prezesa Gazpromu. Miller ma 54 lata. Prezesem zarządu Gazpromu został w 2001 roku, a wcześniej pełnił funkcję szefa Ministerstwa Energetyki Federacji Rosyjskiej. W lutym 2016 roku rada nadzorcza Gazpromu postanowiła, że będzie on kierował koncernem przez kolejną, pięcioletnią kadencjęNa razie jest menedżerem, który najdłużej kieruje państwowym rosyjskim koncernowi w całej historii nie tylko Federacji Rosyjskiej, ale i ZSRR. Koncern zatrudnia ponad 400 tys. osób i posiada jedno z największych na świecie rezerw gazu.

Miller może przejść na emeryturę ze względu na fakt, że Gazprom ma duże opóźnienia w realizacji dużych projektów inwestycyjnych. I chodzi tu nie tylko o te o znaczeniu międzynarodowym, ale i krajowym - pisze branżowy rosyjski portal neftegaz.ru. Wśród kluczowych krajowych inwestycji wymienia się Zakład Przetwórstwa Gazu Amur (GPP), który firma buduje na Dalekim Wschodzie.

W Gazpromie pogłosek o ewentualnej dymisji A. Millera mnie komentują. Nieco wcześniej jednak Gazprom wydał 4 oświadczenia prasowe w sprawie nowych umów z firmami zagranicznymi. Dwie obejmować mają "potencjalną współpracę": Jedną z firm ma być Linde AG - międzynarodowa firma zajmująca się gazami technicznymi, w tym LNG, z siedzibą w Pullach koło Monachium, która ma pomóc w Amurze. Drugą jest Samsung Electronics z Korei Południowej. Trzecia umowa dotyczy współpracy z japońską Mitsui w sprawie zakładów LNG na dalekim Wschodzie, natomiast czwarta dotyczyła spotkania z kierownictwem CEO Korei na temat " perspektyw zwiększenia rosyjskich dostaw LNG do Korei" po uruchomieniu planowanego, trzeciego już, zakładu LNG w Sachalinie.

Więcej...

07/2017 Komentarze (0)

Superkondensatory coraz bardziej… niezastąpione

07-07-2017

Jednym z bardziej spektakularnych osiągnięć elektrotechniki ostatnich dekad są superkondensatory. Jest to skrócona nazwa elektrochemicznych kondensatorów o wielkiej pojemności. Elementy te, przeznaczone m.in. do gromadzenia ładunku elektrycznego, wypełniają lukę między kondensatorami elektrolitycznymi i ogniwami wielokrotnego ładowania. Mogą gromadzić do 100 razy więcej energii na jednostkę masy od kondensatorów elektrolitycznych, a dodatkowo mogą być znacznie częściej ładowane od wszelkich akumulatorów. Zalety te utorowały im drogę do licznych aplikacji w rozmaitych układach i urządzeniach.

Rozwój technologii

Historia rozwoju superkondensatorów sięga lat 50-tych XX wieku. Wtedy to General Electric rozpoczął badania nad zastosowaniami porowatego węgla do konstrukcji kondensatorów elektrolitycznych. Pierwsze rozwiązania tych aparatów obejmowały układ dwóch folii aluminiowych pokrytych aktywowanym węglem, rozdzielonych cienkim porowatym izolatorem i zanurzonych w elektrolicie. Produkcję superkondensatorów rozpoczęto w USA z początkiem lat 70-tych, a ich pierwszym przeznaczeniem było podtrzymywanie zasilania pamięci komputerów. Z końcem lat 80-tych ulepszone materiały elektrod umożliwiły podnoszenie dostępnych pojemności, a elektrolity o większej przewodności obniżyły rezystancję szeregową tych kondensatorów. W latach 90-tych dalszy rozwój był ukierunkowany głównie na gromadzenie coraz większych zasobów energii. Kluczem do osiągnięcia tego celu było podnoszenie napięcia roboczego (energia zgromadzona w polu elektrycznym jest proporcjonalna do kwadratu napięcia między elektrodami, a współczynnikiem proporcjonalności jest pojemność elektryczna). 

Więcej...

07/2017 Komentarze (0)

04/2018
10/2016
09/2016

Artykuły

Reklama

Współpracujemy z: