Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Grudzień 2023

Czy Porozumienie paryskie doprowadzi do dekarbonizacji globalnej gospodarki?

29-12-2023

Podczas gdy instytucje unijne przygotowują się do cyklu legislacyjnego, który ma zakończyć się przyjęciem celu redukcyjnego na poziomie UE na 2040 rok, ambicje pozostałych państw-stron Porozumienia są znacznie skromniejsze.

W związku z opublikowanym pod koniec marca br. sprawozdaniem podsumowującym szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) warto odnieść się do kwestii ambicji w kontekście globalnym. Zgodnie ze wspomnianym raportem (IPCC AR6) wpływ zmian klimatu na ludzi i ekosystemy jest większy, niż dotąd się spodziewano, a przyszłe zagrożenia gwałtownie rosną z każdym wzrostem globalnej temperatury, nawet o ułamek stopnia.

Według najnowszych obliczeń IPCC, aby uniknąć najgorszych skutków zmian klimatu, globalne emisje gazów cieplarnianych muszą zmniejszyć się do 2030 r. o 43% w porównaniu z poziomem z 2019 r. Tymczasem, zgodnie z dotyczącym krajowych wkładów do Porozumienia raportem WRI opublikowanym w 2022 r., wdrożenie wszystkich ustalonych na poziomie krajowym wkładów (Nationally Determined Contributions, NDCs), jakie dotychczas zostały ogłoszone przez strony Porozumienia paryskiego, doprowadziłoby do redukcji emisji do 2030 r. tylko o 7% w porównaniu z poziomem emisji z 2019 r.

Różnica między pożądanym, w kontekście osiągnięcia długoterminowego celu porozumienia, poziomem emisji a redukcjami planowanymi przez strony porozumienia jest więc znacząca. Również raport podsumowujący NDC Stron porozumienia opublikowany przez Sekretariat UNFCCC w dniu 22 października 2022 r., jako dokument poprzedzający COP27 ujawnił, że połączone globalne ambicje stron Porozumienia paryskiego przedstawione w zaktualizowanych wkładach stron do porozumienia nie są skorelowane ze scenariuszami najniższych kosztów (least-cost scenarios) utrzymania globalnego wzrostu temperatury do końca stulecia na poziomie poniżej 2°C, nie wspominając o poziomie 1,5°C.

W najlepszym razie NDC ocenione w raporcie, o ile zostałyby wdrożone zgodnie z planami, doprowadziłyby do ograniczenia wzrostu globalnej temperatury do 2,5°C do końca tego stulecia powyżej średniej z okresu przed rozwojem przemysłu bazującego na paliwach kopalnych. Według IPCC to nie wystarczy, aby zapobiec wielu znaczącym zagrożeniom związanym z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi i powolnymi zmianami klimatu (slow onset events).

Według najnowszych badań każde 0,5°C globalnego wzrostu temperatury spowoduje wzrost częstotliwości i intensywności regionalnych susz, intensywnych opadów deszczu i ekstremalnych splotów ciepła. 

Więcej...

12/2023 Komentarze (0)

Dobiega końca budowa nowego źródła w Elektrociepłowni w Kielcach

12-12-2023

W Elektrociepłowni w Kielcach, należącej do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, trwa budowa gazowego bloku kogeneracyjnego. W ostatnim czasie zakończyły się prace związane z dostarczeniem oraz posadowieniem na fundamencie turbozespołu gazowego, a także wodnego kotła odzysknicowego.  

To kolejny etap inwestycji, dotyczący posadowienia i montażu turbozespołu gazowego o nominalnej mocy elektrycznej ok. 7 MWe oraz wodnego kotła odzysknicowego o osiągalnej mocy cieplnej w wodzie sieciowej ok. 12 MWt.

- Dzięki tej inwestycji w Elektrociepłowni w Kielcach powstanie wysokosprawna i dostosowana do wymagań rynku ciepła, kogeneracyjna jednostka wytwórcza, która zapewni jednoczesną produkcję energii elektrycznej i cieplnej. Budowa bloku gazowego to również długoterminowa gwarancja czystej produkcji oraz stabilnych dostaw ciepła do odbiorców z terenu Kielc, a także energii elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Inwestycja ta przyniesie ponadto wymierne efekty ekologiczne w postaci czystszego powietrza, a tym samym podniesie komfort życia mieszkańców Kielc powiedział Zbigniew Duda, dyrektor PGE Energia Ciepła Elektrociepłownia w Kielcach.

Sercem nowego układu kogeneracyjnego kieleckiej elektrociepłowni jest turbina gazowa, zainstalowana w obudowie kontenerowej wyprodukowanej w Polsce. Kolejnym, dostarczonym i zamontowanym, istotnym elementem powstającego bloku gazowego jest ważący 64 tony kocioł odzysknicowy.  

Aktualnie na placu budowy trwają prace związane z montażem komina oraz finalizowaniem prac fundamentowych. W najbliższych tygodniach generalny wykonawca, spółka Elemont S.A. rozpocznie prace związane z budową ciągów komunikacyjnych, montaży technologicznych oraz stacją przygotowania gazu. Prace na budowie przebiegają zgodnie z harmonogramem przewidującym zakończenia inwestycji w IV kwartale 2023 roku.

Budowa bloku gazowego w Kielcach to kolejna inwestycja  realizowana w ramach trwającej transformacji aktywów ciepłowniczych PGE Energia Ciepła, mającej na celu stopniowe zastępowanie dotychczasowych źródeł wytwórczych nowymi jednostkami nisko- i zeroemisyjnymi. Wiosną tego roku do eksploatacji przekazano kotłownię gazową o mocy 160 MWt, która już podczas najbliższego sezonu grzewczego dostarczy ciepło do Miejskiego Systemu Ciepłowniczego i ogrzeje ponad 100 tysięcy mieszkańców Kielc. Dzięki zastąpieniu węgla kamiennego niskoemisyjnym gazem ziemnym odnotowany zostanie spadek emisji CO2 o ok. 40%, SO2 o ok. 90%, NOx - ok. 20%, a pyłu o ok 85%.

Więcej...

12/2023 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: