Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Gazowy Korytarz Południowy. Sukces, czy „ projekt osierocony”?

W listopadzie 2020 roku Europa zaczęła odbierać gaz gazociągiem transadriatyckim. Konsorcjum Trans Adriatic Pipeline (TAP) zakończyło budowę Trans Adriatic Pipeline.

Gazowy korytarz południowy Gazowy korytarz południowy

Efekty realizacji projektów w sektorze energetyka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Zmniejszenie emisyjności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to główne obszary wsparcia w ramach sektora energetyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Efekty realizacji projektów w sektorze energetyka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Zmniejszenie emisyjności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to główne obszary wsparcia w ramach sektora energetyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

PGE sfinalizowała zakup trzech lądowych farm wiatrowych

01-07-2022

PGE zakończyła transakcję zakupu trzech lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy 84,2 MW. Dzięki akwizycji moc zainstalowana Grupy PGE w technologii onshore wzrosła o 12 proc. do ponad 770 MW, co zapewni Grupie PGE utrzymanie pozycji największego krajowego wytwórcy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Portfel lądowych farm wiatrowych Grupy PGE stanowi 11 proc. udziału zainstalowanych mocy w farmach wiatrowych w Polsce.

Zgodnie z zapowiedzią do końca II kwartału 2022 r. zamknęliśmy transakcję przejęcia trzech lądowych farm wiatrowych. Inwestycja o łącznej mocy 84,2 MW wpisuje się w realizację naszej strategii biznesowej, zgodnie z którą do 2030 roku będziemy posiadać 1,7 GW mocy zainstalowanej w lądowych farmach wiatrowych. Już teraz z mocą zainstalowaną ponad 770 MW w wietrze jesteśmy liderem energetyki odnawialnej w Polsce - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Akwizycja oznacza dla Grupy PGE wzrost mocy zainstalowanej z 688 MW do 772 MW w technologii onshore oraz wzrost udziału w rynku z 9,6 proc do 10,8 proc. (wg danych Agencji Rynku Energii moc zainstalowana farm wiatrowych na koniec 2021 r. wyniosła blisko 7.117 MW).

Farmy, które nabyła Grupa PGE, znajdują się w trzech różnych województwach: województwie kujawsko-pomorskim (FW Radzyń o mocy 36,9 MW), województwie łódzkim (FW Ścieki o mocy 22 MW) i wielkopolskim (FW Jóźwin o mocy 25,3 MW). W sumie to łącznie 32 turbiny o łącznej mocy 84,2 MW i średniej produkcji rocznej na poziomie 240 tys. MWh, co pozawala zabezpieczyć zapotrzebowanie 120 tys. gospodarstw domowych, czyli miasta wielkości Lublina. Farmy posiadają długoterminowe umowy na zakup zielonej energii elektrycznej przez klientów zewnętrznych, które częściowo zabezpieczają wyprodukowane wolumeny nawet do 2030 r. Do ok. 2030 r. będą one korzystać z systemu wsparcia w formie zielonych certyfikatów.

Więcej...

07/2022 Komentarze (0)

Energetyka wiatrowa w Europie: bilans 2021 roku

30-06-2022

Wydarzenia geopolityczne, a zwłaszcza światowy kryzys pandemiczny nie osłabiły w minionym roku rozwoju energetyki wiatrowej. W 2021 r. w europejskich farmach wiatrowych zainstalowano 17 GW nowych mocy (18% więcej niż w 2020 r.), z tego 11 GW w krajach członkowskich Unii Europejskiej.  81% całkowitego przyrostu potencjału wytwórczego nastąpiło na lądzie. Szwecja, Niemcy i Turcja stały się liderami uruchamiania nowych mocy na lądzie, lecz Wlk. Brytania przewodzi dzięki budowie farm na swoich wodach przybrzeżnych. W zakresie farm morskich za nią plasują się Dania, Niderlandy i Norwegia. Ogółem sumaryczna moc źródeł wiatrowych w Europie osiągnęła z początkiem br. poziom 236 GW. Blisko 2/3 tej wielkości (dokładnie 64%) przypada na 5 państw: Niemcy (64 GW), Hiszpanię (28 GW), Wlk. Brytanię (27 GW), Francję (19 GW) i Szwecję (12 GW). Kolejne miejsca zajmują Włochy i Turcja (po 11 GW) oraz Niderlandy (8 GW).

Europejskie elektrownie wiatrowe dostarczyły w 2021 r. 437 mld kWh energii elektrycznej, co pokryło 15% popytu w krajach Unii wraz z Wlk. Brytanią. Było to o 1,4% poniżej generacji odnotowanej w 2020 r. Największy spadek produkcji wystąpił w pierwszym kwartale 2021 r., jednak z końcem tego roku generacja ponownie wzrastała. Udział wiatrowni przekroczył 20% w zaspokajaniu popytu na energię elektryczną w następujących krajach Europy: Dania (44%), Irlandia (31%), Portugalia (26%), Hiszpania (24%), Niemcy (23%) i Wlk. Brytania (22%). W 15 państwach członkowskich UE wskaźnik ten przekracza 10%.

Średnia znamionowa moc nowych turbogeneratorów wiatrowych na lądzie osiągnęła już 4 МW, a na wodach morskich aż 8,5 МW. W tym drugim przypadku liderem jest znów energetyka brytyjska ze średnią mocą morskich turbin 9.3 MW.  Skoro mowa o wzroście mocy jednostkowej maszyn wytwórczych, to aktualnie światowy rekord dzierży turbina typu Haliade-X firmy GE, która osiągnęła  moc 14 MW i najwyższą dotychczas sprawność do 64 % . Wymiary tego kolosa (248 m wysokości) są również rekordowe: średnica wirnika 220 m przy długości łopaty śmigła 107 m.

Więcej...

06/2022 Komentarze (0)

Elektrownia Wodna Gubin do modernizacji

16-06-2022

Elektrownia Wodna Gubin, należąca do PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE zostanie zmodernizowana. W obiekcie zostaną wymienione m.in. dwa hydrozespoły, a trzeci przejdzie kapitalny remont. Inwestycję dofinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczając na ten cel ponad 6 mln złotych.

W pierwszej kolejności wymienione zostaną hydrozespoły Hz 3 i Hz 2 wraz całym zapleczem technologicznym. Następnie odnowiony będzie hydrozespół Hz 1 w tym: aparat kierowniczy, wirnik, łożysko nośne i główne oraz generator transformatora. Spółka planuje zakończenie modernizacji całej elektrowni w pierwszym kwartale 2024 r. - Dzięki tej inwestycji Elektrownia Wodna Gubin będzie mogła bezawaryjnie pracować przez kolejne 40 lat, zwiększając swoje możliwości produkcyjne o 10 proc. z obecnych 4405 MWh do 4845 MWh. Pozwoli to zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną ok. 2000 gospodarstw domowych - mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

Modernizacja Elektrowni Wodnej Gubin to kolejna tego typu inwestycja w ostatnim czasie realizowana przez PGE Energia Odnawialna. W 2021 roku gruntownie wyremontowano Małą Elektrownię Wodną Myczkowce. Obecnie prowadzone są prace przy Elektrowni Wodnej Dębe oraz prowadzone jest   postępowanie przetargowe na modernizacje Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar. 

Tym, co wyróżnia inwestycję w Gubinie jest udział w projekcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki. - Rozwój hydroenergetyki to jeden z filarów transformacji polskiego sektora energetycznego. Z tym większą satysfakcją przekazujemy dotację tak doświadczonemu w zakresie rozwoju OZE beneficjentowi jak PGE Energia Odnawialna. 

Więcej...

06/2022 Komentarze (0)

Smart factory w obliczu Umati

03-06-2022

Firmy działające na rynku i wdrażające innowacyjne systemy, takie jak Industry 4.0 oraz Smart Factory na drodze automatyzacji produkcji i prób skomunikowania maszyn między sobą, doszły do wniosku, iż należy stworzyć uniwersalny interfejs technologii maszynowej. Spowodowane jest to tym, że komunikacja między maszynami powinna być szybka do skonfigurowania i jednolita dla wszystkich. Jest to konieczne do dalszego procesu autonomicznych systemów produkcyjnych.

Smart Factory jest pojęciem powiązanym z Industry 4.0. Zakłady wprowadzające technologie związane z Industry 4.0 bazują na systemach cyberfizycznych, ich integracji z wykorzystaniem przemysłowego Internetu Rzeczy oraz nowych metod organizacji produkcji. Ma to umożliwiać wysoki poziom personalizacji produktów oraz prowadzenie procesów wytwarzania przy niewielkim udziale pracowników. Przykładem praktycznym jest zastąpienie tradycyjnego, taśmowego montażu elementów urządzeń na linii produkcyjnej systemem składającym się z autonomicznych wózków transportowych, które przewożą montowane podzespoły do odpowiednich gniazd produkcyjnych. Innym przykładem jest zastosowanie technologii przemysłowego Internetu Rzeczy i wdrożenie w zakładzie sieci czujników bezprzewodowych służących do monitorowania produkcji oraz zużycia energii przez maszyny i instalacje technologiczne. Pozyskując z nich dane i korzystając z odpowiedniego oprogramowania analitycznego, można optymalizować produkcję - zarówno w obrębie zakładu, jak też poprzez tworzenie benchmarków wydajnościowych dotyczących wszystkich jednostek produkcyjnych firmy na świecie.

Fabryki przyszłości będą przynosić realne korzyści w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa, nie tylko związanych z samą produkcją. Choć w tym zakresie uzyskane korzyści będą z pewnością najbardziej widoczne. Inteligentna fabryka pozwoli na lepsze wykorzystanie aktywów, chociażby poprzez skrócenie przestojów, co przełoży się na zwiększenie produktywności. 

Więcej...

06/2022 Komentarze (0)

Turbogeneratory wiatrowe – inne niż wszystkie

30-05-2022

Od dawna przyzwyczailiśmy się, że energetyka wiatrowa dostarcza elektryczności z turbogeneratorów posadowionych na wysokich słupach, na których majestatycznie obracają się wielkie łopatyNa podstawie artykułu. Jednak sposobów pozyskiwania energii z wiatru jest znacznie więcej, podobnie jak i konstrukcji samych elektrowni. Wspólną ich cechą jest tylko siła napędowa: ruch mas powietrza. Niektóre z oryginalnych rozwiązań testowanych na poligonach badawczych przybliżono poniżej.

Wiatrowe drzewo - generator prądu

Wiatrowe, sztuczne drzewo jest idealnym źródłem "zielonej" energii elektrycznej, które można łatwo wkomponować w pejzaż miejskiej zabudowy. Użytkownik może wybrać kształt drzewa, kolor liści i pnia. Wytwórca wynalazku o nazwie Aeroleaf®, francuska firma New World Wind, oferuje drzewa o mocy osiągalnej 10.8 kW w cenie od 49 680 €. Lekkie urządzenie jest poruszane wiatrem z dowolnego kierunku i wykorzystuje rozproszoną, bezużyteczną wydawałoby się energię najsłabszych nawet powiewów. Praca źródła nie wywołuje żadnego hałasu czy szumu, gdyż nie stosuje transmisji ruchu ani przekładni. Generator, którym są sztuczne liście drzewa, może przetwarzać energię wiatru o bardzo szerokim zakresie prędkości. Aeroleaf posiada bardzo niski próg rozruchowy prędkości wiatru, mianowicie 2,5 m/s, co zapewnia pracę źródła co najmniej 300 dni w roku. Jest to technologia, która "zbiera" waty, aby dostarczać kilowaty.

Dzięki równoległej pracy pojedynczych drzew o niskim napięciu użytkownik może dołączać lub odstawiać poszczególne generatory bez wstrzymywania produkcji. Idea wynalazku nasunęła się francuskiemu konstruktorowi J.M. Lariviere podczas obserwacji szelestu liści przy prawie bezwietrznej pogodzie. Urządzenie wykorzystuje niewielkie skręcone płytki (łopatki) przetwarzające energię mechaniczną wiatru w elektryczną i to niezależnie od kierunku podmuchu. 

Więcej...

05/2022 Komentarze (0)

Rekordy chińskiej hydroenergetyki

20-05-2022

Energetyka wodna stanowi najstarsze i nadal największe źródło „czystej" energii elektrycznej. Spośród krajów inwestujących w pełniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów energii wód zdecydowanym liderem są Chiny. Sumaryczna moc zainstalowana w hydroelektrowniach całego świata (wraz z elektrowniami pompowo-szczytowymi) osiągnęła w 2020 r. 1333 GW (wzrostowy trend w ostatniej dekadzie ilustruje wykres). Aż  27.8 % tej wielkości czyli 370 GW posiada Kraj Środka.

Chińska hydroenergetyka dostarcza już blisko 1/5 krajowej produkcji energii elektrycznej. Wykorzystanie ogromnego potencjału wytwórczego tego segmentu rozpoczęło się  tam w 1912 r. Po II wojnie światowej chińska energetyka wodna rozpoczęła odbudowę i dalszy rozwój od poziomu 580 MW. Dynamikę wzrostu spowalniała jednak dostępność tańszego paliwa czyli węgla. W fazę transformacji gospodarczej lat 80-tych XX wieku segment ten wkroczył z potencjałem wytwórczym 20 GW. W ostatnich trzech dekadach chińska hydroenergetyka odnotowała wielki postęp pod względem nie tylko ilościowym, lecz także jakościowym. Liczne dokonania w tym kraju ilustrują wybrane przykłady bezprecedensowych osiągnięć.

Elektrownia trzech przełomów

Zbudowana w latach 1994-2006 elektrownia wodna trzech przełomów (ang. Three Gorges Dam) wraz z tamą na rzece Jangcy w prowincji Hubei jest największym obiektem tego rodzaju na świecie. Pełną moc wytwórczą 22.5 GW osiągnęła w 2012 r.  Śluzy w zaporze umożliwiają żeglugę morskich statków o wyporności 10 000 t na długości 2250 km w głąb lądu.  Jej wzniesienie wymagało wysiedlenia ponad 1.3 mln mieszkańców terenów w trzech wąwozach  Qutang, Wu i Xiling przewidzianych do zalania. Stracono także liczne bezcenne zabytki architektury i archeologii. Wywołane zmiany geologiczne i budowlane obwinia się o częstsze obsunięcia gruntu i trzęsienia ziemi w tym regionie. 

Więcej...

05/2022 Komentarze (0)

6 słonecznych megawatów w Dębniku

10-05-2022

Enefit Green, spółka zależna Grupy Eesti Energia wytwarzająca energię z odnawialnych źródeł energii, wybuduje farmę fotowoltaiczną w miejscowości Dębnik w Polsce. Dębnik Solar Park będzie miał moc 6 MW, a wartość inwestycji przekroczy 4 mln EUR.

Oprócz elektrowni fotowoltaicznej w Dębniku spółka wybuduje również farmę wiatrową w Estonii w Purtse, Ida-Virumaa. Wartość obu inwestycji to łącznie ponad 32 mln euro. Projekty te są częścią długofalowej strategii rozwoju firmy, która zakłada podwojenie produkcji energii z odnawialnych źródeł do 2025 roku.

Moc wytwórcza Dębnik Solar Park wyniesie 6 MW, a przewidywana roczna produkcja energii parku będzie oscylować na poziomie 6,3 GWh. Enefit Green posiada obecnie w Polsce 19 elektrowni słonecznych o łącznej mocy nieco ponad 18 MW i generujących rocznie ok. 19 GWh energii elektrycznej. Aktualnie, w budowie znajduje się kolejna inwestycja - elektrownia fotowoltaiczna o mocy 8,8 MW, a spółka planuje także realizację kolejnego projektu o mocy 40 MW, który znacząco zwiększy moce wytwórcze energii z odnawialnych źródeł w Polsce.

Firma nieustannie obserwuje oraz optymalizuje plany inwestycji w OZE na wszystkich rynkach, na których funkcjonuje. W Polsce spółka stawia głównie na rozwój w kontekście energetyki słonecznej. Zdaniem Aavo Kärmasa, prezesa zarządu Enefit Green, rozwojowi energetyki fotowoltaicznej w Polsce sprzyja szersza możliwość zawierania długoterminowych umów na zakup energii i udziału w aukcjach. - Jako wszechstronny producent energii odnawialnej dostrzegamy w Polsce ogromny potencjał. Popyt na tanią i zieloną energię elektryczną jest tutaj niezwykle wysoki. W kraju znajduje się znacząca liczba dużych odbiorców, którym długoterminowe umowy na zakup energii dają silniejszą pozycję na konkurencyjnym rynku - wyjaśnia.

Więcej...

05/2022 Komentarze (0)

Drugie życie terenów poprzemysłowych

04-05-2022

W trosce o zachowanie równowagi naturalnej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, wykorzystuje wiele rozwiązań, które pozwalają jej ograniczyć wpływ na przyrodę, zapewniając zrównoważony rozwój społeczeństwa i gospodarki. Jednym z wielu rozwiązań są działania Kopalni Bełchatów i Turów związane z rekultywacją terenów pogórniczych. Do tej pory oddziały zrekultywowały ponad 6 tysięcy ha terenów poprzemysłowych, na których łącznie posadziły blisko 47 milionów drzew.  

PGE GiEK realizuje rekultywację terenów poeksploatacyjnych niemalże od początku swojej działalności. Dlatego posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych i efektywnych rozwiązań technologicznych, które są przyjazne naturze i pozwalają w znacznym stopniu ograniczyć środowiskowe skutki wydobywania węgla.

Przykładem troski o środowisko są zrekultywowane wzgórza przy odkrywkach węgla brunatnego  Bełchatów i Turów. Dzisiaj na tych terenach poprzemysłowych występuje bogata fauna i flora z rzadkimi gatunkami. 

Prowadzenie eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową powoduje tymczasowe, wielkoobszarowe przekształcenia powierzchni terenu, a w efekcie zmiany w środowisku naturalnym. By je minimalizować, kopalnie PGE GiEK rekultywują obszary pogórnicze z największą starannością, a efektem tych działań jest drugie życie terenów poprzemysłowych - podkreśla Andrzej Legeżyński, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Tereny pogórnicze stwarzają szczególne możliwości ich zagospodarowania. Duże obszary pozwalają na utworzenie nowego krajobrazu o znaczeniu regionalnym, a nawet krajowym.

Przykładem najbardziej spektakularnych działań rekultywacyjnych bełchatowskiej kopalni jest Góra Kamieńsk, powstała na zwałowisku zewnętrznym pola Bełchatów.

Więcej...

05/2022 Komentarze (0)

Stron 2 z 162 Ostatnie »
05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: