Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Czysta energia

Europejski rynek energii elektrycznej obecnie boryka się ze strukturalnymi problemami z bezpieczeństwem zasilania wynikającymi z niedoborów mocy i ograniczeń w finansowaniu. Nowe inwestycje są niewystarczające do wypełnienia tej luki. 

Czysta energia Czysta energia

Fotowoltaika na świecie

Fotowoltaika znajduje się obecnie w fazie dynamicznego rozwoju. Na Starym Kontynencie najbardziej wyróżnia się Turcja, w której trwa fotowoltaiczna rewolucja. Na świecie prym niezmiennie wiodą Chiny - wynika z raportu SolarPower Europe. 

Fotowoltaika na świecie Fotowoltaika na świecie

NORD STREAM 2

Idea budowy gazociągu łączącego Rosję oraz Niemcy i przebiegającego po dnie Morza Bałtyckiego sięga lat 90. XX stulecia. Nord Stream 1 stanowił bardzo ważną inwestycję w tej części Europy. Gazociąg Nord Stream 2 ma przebiegać równolegle do gazociągu Nord Stream 1 i składać się podobnie jak on z 2 nitek.

NORD STREAM 2 NORD STREAM 2

Gaz, olej i prąd z łupków

11-09-2018

Jednym z surowców energetycznych o znikomym udziale w światowej produkcji energii elektrycznej i cieplnej są łupki bitumiczne. Tymczasem, chociaż ich spalanie sprawia duże trudności techniczne, w Europie znajduje się region, w którym są one od dawna podstawowym paliwem dla energetyki. W Estonii mianowicie pracują już pół wieku największe elektrownie na świecie opalane roponośnymi łupkami. Surowiec ten należy do skał osadowych zawierających węglowodory o nazwie bituminy. W skałach tych występują substancje organiczne w postaci żółtych ziarenek tkwiących w ciemnej, łupkowatej masie.

Pod wpływem wyższej temperatury substancje te przechodzą w ciekłe węglowodory o składzie i własnościach podobnych do ropy naftowej. Największe dostępne złoża tych minerałów na świecie występują u estońskich wybrzeży Bałtyku, mniejsze zaś w Szkocji. W naszym kraju spotyka się je w niektórych okolicach Karpat i Sudetów. W Estonii występują dwa rodzaje łupków powstałe w okresie ordowiku. Częściej spotykany argillit graptolityczny zawiera stosunkowo niewiele części organicznych i dlatego nie znalazł gospodarczego zastosowania. Natomiast bardziej przydatny do celów energetycznych kukersit występuje w opłacalnej do wydobycia ilości 650 mln ton. Zasoby te wynoszą 1.1 %  światowych złóż łupków roponośnych i ustępują jedynie australijskim. Estoński kukersit zawiera średnio 40 % części organicznych, a jego wartość kaloryczna sięga 3,600 kcal/kg.

Głównym skladnikiem organicznym kukersitu jest telalginit powstały z zielonych alg. Złoża te zalegają na głębokości 7 do 170 m na obszarze ok. 2000 km2 . Wydobycie łupków wciąż stanowi aż 70% jego światowej produkcji oraz dwie trzecie wszystkich kopalin pozyskiwanych w tym kraju. Estonia, co zasługuje na szczególne podkreślenie, jest jedynym krajem świata stosującym ten surowiec do bezpośredniego przetwarzania na energię elektryczną. W ostatnich latach łupki roponośne dawały krajowi aż 70 % całkowitej energii pierwotnej oraz ponad 90 % energii elektrycznej. 

Więcej...

09/2018 Komentarze (0)

Rusza jesienny cykl Konferencji Technicznych

07-09-2018

Ponad 50 konferencji poświęconych innowacjom w przemyśle i prawie 5.000 przeszkolonych specjalistów. Dotychczasowy bilans Konferencji Technicznych wkrótce znów się powiększy, bo we wrześniu rusza kolejny cykl wydarzeń, a w nim: 7 miast, 4 obszary tematyczne i kilkadziesiąt prelekcji. Na uczestników czekają także praktyczne warsztaty i stoiska wystawiennicze. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

Konferencje Techniczne zaplanowano w dobrze sprawdzającym się układzie: wiedza zdobyta podczas prelekcji specjalistów + praktyczne warsztaty, na których uczestnicy mogą przestudiować case study i stoiska wystawców, gdzie można uzyskać wskazówki oraz porady konsultantów.

Tematyka jesiennego cyklu, obejmuje cztery najważniejsze obszary nowoczesnej produkcji: Utrzymanie Ruchu, automatyzacja i napędy, intralogistyka oraz energia i media techniczne.

Podczas wydarzeń specjaliści podzielą się wiedzą za zakresu rozwiązań usprawniających proces produkcyjny, podpowiedzą, jak eliminować awarie, redukować koszty, optymalnie wykorzystywać i zarządzać energią elektryczną, dobierać dostępne technologie i zapewnić bezpieczne funkcjonowanie urządzeń, a nawet całych instalacji.

Wydarzenia odbywają się pod Patronatem Honorowym Krajowej Izby Gospodarczej.

W ramach spotkań istnieje możliwość wzięcia udziału w warsztacie praktycznym (ze względu na ograniczoną ilość miejsc - wymagana rejestracja). Dla wszystkich uczestników Konferencji Technicznych przewidziano imienne certyfikaty uczestnictwa, pakiet materiałów konferencyjnych, przerwy kawowe i ciepły lunch oraz dostęp do specjalistycznej prasy branżowej. Dodatkowo każdej konferencji towarzyszy strefa ze stoiskami konsultacyjnymi wystawców. Program poszczególnych i rejestracja na stronie: www.KonferencjeTechniczne.pl

Więcej...

09/2018 Komentarze (0)

Strażnik serwerowni

05-09-2018

Moduł IM12-CCM to urządzenie monitorujące warunki klimatyczne w szafach - niezależnie od tego czy mówimy o typowych aplikacjach przemysłowych czy też np. o infrastrukturze IT.

W ostatnim czasie w wielu krajach następują zmiany prawne mające na celu znaczne podniesienie bezpieczeństwa systemów IT. I nie chodzi tu tylko ściśle o sam sektor IT, ale także o infrastrukturę i strategiczne instalacje, których awarie lub narażenie na niepożądane działania osób trzecich mogą mieć daleko idące w skutkach konsekwencje dla ekonomii, państwa czy społeczeństwa: energetyka, telekomunikacja, ujęcia wody pitnej, ochrona zdrowia, przemysł spożywczy czy wreszcie bankowość. Wszystkie z wymienionych tutaj sektorów zostały zobligowane (lub w najbliższym czasie zostaną) do opracowania koncepcji bezpieczeństwa ich systemów IT. Istotnym elementem tej koncepcji jest ochrona przed bezpośrednim dostępem osób nieupoważnionych do szaf elektrycznych będących częściami systemów sterowania bądź przechowywania i wymiany danych cyfrowych.

Ochrona przed działaniami osób nieupoważnionych - to właśnie tu moduły serii CCM pokazują swoje zalety. Każda szafka elektryczna zawierająca jakąkolwiek aparaturę będącą częścią krytycznej infrastruktury jest w jakimś stopniu narażona na niepożądane manipulacje osób do tego nieuprawnionych, które uzyskując dostęp do poziomu sterowania mogą coś zmienić w algorytmie działania lub na przykład wyłączyć system bezpieczeństwa. Moduły CCM niezawodnie monitorują stan zamknięcia drzwi szafy informując o nieautoryzowanym jej otwarciu.

Oprócz modułu IMX12-CCM wprowadzonego do oferty ponad rok temu a przeznaczonego do zabudowy w szafkach obiektowych w strefach zagrożenia wybuchem, od niedawna dostępny jest też wariant IM12-CCM do instalacji w strefach bezpiecznych.

Więcej...

09/2018 Komentarze (0)

Energia w produkcji: Konferencja Techniczna w Łodzi

03-09-2018

Jak optymalnie wykorzystać energię w produkcji? Chcesz wiedzieć, jak robią to najlepsze zakłady produkcyjne w Polsce?

Liczy się dla Ciebie nie tylko wiedza, ale też praktyka i wymiana doświadczeń z innymi managerami produkcji?

Jeśli tak - warto zajrzeć na bezpłatną Konferencję Techniczną „Energia i media techniczne w zakładach produkcyjnych".

Termin: 27 września, g. 9:00-17:00
Miejsce: Łódź, sala konferencyjna mHotel, ul. św. Teresy 111
Zasady udziału: dla profesjonalistów wydarzenie jest bezpłatne, obowiązuje rejestracja

Konferencję zaplanowano w dobrze sprawdzającym się schemacie: merytoryczna wiedza zdobyta podczas prelekcji specjalistów + praktyczne warsztaty, na których uczestnicy mogą przestudiować case study + konsultacje ekspertów na stoiskach.

Podczas wydarzenia „Energia i media techniczne w zakładach produkcyjnych" specjaliści pokażą, jak zdiagnozować problem oraz jak go rozwiązać, zdefiniują kluczowe procesy zarządzania energią na przykładzie konkretnych zakładów, podpowiedzą rozwiązania mogące zapobiec wyłączeniom maszyn i przestojom produkcyjnym.

Wydarzenie odbywa się pod Patronatem Honorowym: Marszałka Województwa Łódzkiego, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Krajowej Izby Gospodarczej, Izby Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej i Naukowej w Łodzi oraz parku naukowo-technologicznego BionanoPark.

Więcej...

09/2018 Komentarze (0)

Zbliżają się Targi POL-ECO SYSTEM

30-08-2018

Już 23.10.2018 r. rozpoczynają się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM. Hasło przewodnie tegorocznej edycji „CZYSTE POWIETRZE – w trosce o zdrowie, klimat i środowisko” wpisuje się w kompleksowe działania rządu w zakresie zmniejszenia niskiej emisji oraz  zdecydowaną poprawę jakości powietrza w Polsce. – Podjęcie tego problemu na tak szeroką skalę podczas jednego z najważniejszych wydarzeń poświęconych ochronie środowiska w Polsce 

z pewnością przyczyni się do wypracowania wspólnych dobrych rozwiązań, które zaprocentują w przyszłości – zaznacza minister środowiska Henryk Kowalczyk.  

Bogaty program konferencyjny

Integralną częścią Targów POL-ECO SYSTEM będzie zorganizowana po raz drugi przez Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przestrzeń wystawienniczo-konferencyjna „Ekosfera”, w ramach której odbędzie się szereg konferencji, paneli dyskusyjnych i szkoleń. Omówiona zostanie aktualna polityka państwa w zakresie ochrony środowiska. Zakres tematyczny tego panelu obejmować będzie m. in. ekologiczne paliwa węglowe, gospodarkę niskoemisyjną i użycie odnawialnych źródeł energii w gospodarce. Zagadnienia kolejnych dyskusji dotyczyć będą również transportu niskoemisyjnego, rozwoju elektromobilności, przystosowania miast do zmian klimatu, a także działalności Bussiness Inteligence w ochronie środowiska. 

Więcej...

08/2018 Komentarze (0)

Terminale LNG w polityce energetycznej Szwecji

07-05-2018

Szwecja nie posiada własnych zasobów ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla kamiennego, dlatego w przeszłości podstawą funkcjonowania energetyki był import surowców energetycznych. Obecnie Szwecja posiada wysoko rozwinięty mix energetyczny. Kraj jest w niewielkim stopniu zależny od zagranicznych dostaw ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla kamiennego do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, ponieważ dysponuje odpowiednio dużymi źródłami energii atomowej i odnawialnej.

Gaz ziemny pokrywa tylko 3,5 % zapotrzebowania kraju na energię, jednak jest ważnym źródłem energii w południowo-zachodniej Szwecji. Obecnie jego znacznie sukcesywnie rośnie. Dotąd Szwecja importowała gaz z Danii. Jednak zasoby duńskiego gazu na Morzu Północnym się wyczerpują, dlatego surowiec ten sprowadzany do Dani i zarazem do Szwecji gazociągiem z Niemiec częściowo będzie pochodził ze złóż rosyjskich. Jego udział jeszcze bardziej wzrósł po podpisaniu przez duńską firmę DONG Energy 20-letniej umowy z Gazpromem na dostawy gazu z Rosji.

Szwecja jest połączona z systemem gazowym Europy jedynie przez Danię. Plan dywersyfikacji dostaw gazu do Szwecji za pośrednictwem gazociągu Skanled nie został wykonany, ponieważ w 2007 r. z powodu kryzysu wstrzymano jego realizację. W tej sytuacji Szwecji grozi niebezpieczeństwo uzależnienia się od dostaw gazu ziemnego z Rosji.

Najważniejszym celem polityki energetycznej Szwecji jest energooszczędność i zwiększenie efektywności procesów produkcji energii odgrywających duże znaczenie dla zmniejszenia kosztów funkcjonowania całej gospodarki. Duży wpływ na szwedzką politykę energetyczną ma przynależność do UE i konieczność wypełnienia Dyrektyw Klimatycznych i Odpadowych.

Więcej...

05/2018 Komentarze (0)

Jak odzyskać dotychczas tracone ciepło?

26-04-2018

Światowy sektor przemysłowy odpowiada za ok. 1/3 całkowitego zużycia energii w społeczeństwie. Z uwagi na nieefektywność prowadzonych procesów przemysłowych, 20-50% zużywanej energii staje się ciepłem odpadowym, które można wykorzystać ponownie do produkcji czystej energii w układach odzysku ciepła. Zobowiązania sektora przemysłowego związane z ograniczaniem zużycia energii, redukcją kosztów operacyjnych i minimalizacją emisji COsprawiają, że zapotrzebowanie na odzysk ciepła odpadowego nieustannie rośnie. Ograniczanie energochłonności różnych procesów w gospodarce (m.in. poprzez implementację układów odzysku ciepła) jest najszybszym i najtańszym sposobem zmniejszania kosztów związanych z energią. Zarówno finansowych jak i środowiskowych.

Aby ocenić opłacalność zastosowania układów odzysku ciepła, niezbędne jest przeprowadzenie charakterystyki źródła ciepła odpadowego i medium, do którego będzie ono przekazywane. Najważniejsze parametry podlegające ocenie to ilość dostępnego ciepła, temperatura czynników biorących udział w procesie wymiany ciepła, skład chemiczny poszczególnych mediów, minimalna dopuszczalna temperatura, koszty inwestycyjne i eksploatacyjne oraz możliwości transportu poszczególnych czynników.

Kelvion od wielu lat dostarcza rozwiązania dla klientów przemysłowych na całym świecie, m.in. w zakresie układów odzysku ciepła.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania (wizja lokalna, projektowanie, produkcja i dostawa, serwis i obsługa posprzedażowa) związane z wymiennikami ciepła, zarówno dla zastosowań najbardziej standardowych i popularnych, jak i tych, wymagających innowacyjnego podejścia do poszczególnych etapów realizacji zamówienia. 

Więcej...

04/2018 Komentarze (0)

Dwie dekady polskiego ciepłownictwa

09-04-2018

Veolia, największy prywatny dostawca ciepła w Polsce, podsumowała 20 lat obecności na polskim rynku. Spółka opublikowała raport wpływu przygotowany przez firmę doradcza Deloitte.

Veolia to międzynarodowa grupa spółek świadcząca innowacyjne usługi w zakresie gospodarowania energią, zasobami wodnymi oraz odpadami, która zatrudnia obecnie 4300 pracowników w Polsce i jest obecna, aż w 75 miastach. W 41 z nich zarządza siecią ciepłowniczą, a w 4 ma elektrociepłownie, w tym 3 duże w Łodzi i Poznaniu. W 2016 r. sprzedaż energii elektrycznej i ciepła w Polsce wyniosła 3539 GWh - taka ilość pozwala zaspokoić potrzeby energetyczne aż 14 na 100 Polaków. Bezpośrednio od firmy energię elektryczną lub ciepło otrzymuje 48 tys. klientów - zarówno gospodarstw domowych oraz spółdzielni, jak i samorządów oraz przedsiębiorstw. W latach 2002-2016 firma zainstalowała w kraju 288 km sieci kanalizacyjnej, 333 km sieci wodnej, a także 507 km nowej sieci ciepłowniczej.

Innowacyjność rozwiązań
Veolia nie tylko zapewnia klientom dostęp do zasobów, lecz także chroni je i odnawia, m.in. na świecie odzyskując wodę z mleka w proszku, prowadząc recykling zużytej elektroniki i produkując zieloną energię z niepotrzebnych oliwkowych pestek.

Innowacyjny charakter działań Veolii pozytywnie wpływa także na rozwój polskiego sektora energetycznego. Ostatnie 20 lat to dla polskiego sektora energetycznego czas przełomowy, pełen wyzwań, ale też pozytywnych doświadczeń. To czas, w którym Polska dokonała wielu istotnych zmian w kierunku modernizacji unowocześniania sektora energetycznego. Z dumą możemy stwierdzić, że Veolia wniosła w ten proces swój znaczący wkład - podkreśla Gérard Bourland, prezes zarządu, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce.

Więcej...

04/2018 Komentarze (0)

07-08/2018
04/2018
10/2016

Polecamy

Artykuły

Współpracujemy z: