Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Gazowy Korytarz Południowy. Sukces, czy „ projekt osierocony”?

W listopadzie 2020 roku Europa zaczęła odbierać gaz gazociągiem transadriatyckim. Konsorcjum Trans Adriatic Pipeline (TAP) zakończyło budowę Trans Adriatic Pipeline.

Gazowy korytarz południowy Gazowy korytarz południowy

Efekty realizacji projektów w sektorze energetyka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Zmniejszenie emisyjności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to główne obszary wsparcia w ramach sektora energetyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Efekty realizacji projektów w sektorze energetyka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Zmniejszenie emisyjności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to główne obszary wsparcia w ramach sektora energetyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

70 lat Elektrowni Szczytowo-Pompowej Dychów

22-03-2023

Elektrownia Szczytowo-Pompowej Dychów, należąca do spółki PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE, obchodzi w tym roku jubileusz 70-lecia.

Elektrownia w Dychowie to najstarsza w Polsce elektrownia szczytowo-pompowa. Odgrywa ona kluczową rolę w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, realizując bardzo ważne zadania regulacyjno-interwencyjne. Jest swoistym magazynem energii wykorzystywanym w sytuacjach  kryzysowych - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.  Ponadto, przy szybkim wzroście udziału w krajowym miksie energetycznym źródeł odnawialnych, elektrownie szczytowo-pompowe takie jak ta w Dychowie są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania polskiego systemu elektroenergetycznego - dodaje Wojciech Dąbrowski.

Inwestycję rozpoczęto w listopadzie 1933 r., gdy Dychów znajdował się poza granicami Polski. W ramach projektu powstał jaz na Krzywańcu, zbiornik magazynujący oraz osiem mostów drogowych, jeden kolejowy i siedem przepustów syfonowych. 

Elektrownia pracowała bezproblemowo i bezawaryjnie niemal do końca wojny. Zmieniło się to w lutym 1945 r., gdy do Dychowa wkroczyli żołnierze Armii Czerwonej. Zdemontowali oni wszystkie najważniejsze urządzenia, wywożąc je na wschód. Kiedy elektrownię przejęły polskie władze administracyjne, zapadła decyzja o jej odbudowie. Po kilku latach udało się sprowadzić z powrotem pompy akumulacyjne, wykonano też turbiny na wzór tych zrabowanych wcześniej. Ostatecznie pierwsza energia elektryczna z elektrowni popłynęła we wrześniu 1952 r. Elektrownia w Dychowie przez lata była największym tego typu obiektem w kraju. Dopiero w 1968 r. przegoniła ją elektrownia w Solinie.

Dzisiejsza elektrownia w Dychowie to obiekt zmodernizowany, bardzo nowoczesny, realizujący ważne zadania związane z bilansowaniem mocy w systemie elektroenergetycznym. - mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna. W zeszłym roku w elektrowni zakończył się kapitalny remont. Zakres prac był bardzo szeroki. W każdym hydrozespole odnowiony został m.in. wirnik i stojan generatora, cały układ przepływowy turbiny, aparat kierowniczy z układem kinetycznym, zespół regulacji hydrozespołu, wirnik turbiny oraz instalacje wodne i olejowe, a także układy elektryczne.

Więcej...

03/2023 Komentarze (0)

Kazachstan - Nowe podatki pod płaszczykiem ochrony cen energii

14-03-2023

Kolejne państwa widzą w kryptowalutach pomysł na to, jak zwiększać swoje przychody budżetowe. Po tradycyjne pieniądze z wirtualnych walut schyla się rząd Kazachstanu i wprowadza nowe zasady korzystania z zasobów energetycznych potrzebnych do „wydobycia" kryptowalut. Kazachstan to drugi co do wielkości „producent" bitcoina na świecie. 

Na początku grudnia niższa izba parlamentu w Kazachstanie przyjęła ustawę „o aktywach cyfrowych" i odpowiednie rozporządzenia regulujące wydobycie kryptowalut. Nowe prawo musi jeszcze przejść senacką ścieżkę, ale niewiele wskazuje na to, żeby poszczególne zapisy miały drastycznie się zmienić.

- W świecie kryptowalut Kazachstan jest bardzo ważnym miejscem. Więcej bitcoinów wydobywa się tylko w USA. Kazachstan od 2021 roku stał się zagłębiem kryptowaluty po tym, gdy rząd chiński zablokował możliwość „kopania" aktywów cyfrowych. Nowymi regulacjami Kazachstan zobowiązuje „górników" do stworzenia podmiotów prawnych.

Tym samym stają się oni pełnoprawnymi płatnikami podatkowymi - zaznacza Marcin Wituś, prezes zarządu Geco Capital OU, firmy zarządzającej funduszami alternatywnymi, w tym aktywami cyfrowymi, która legalnie działa na podstawie estońskiej licencji.  

Rząd tłumaczy, że nie chce blackoutów...

Kazachski rząd zmiany prawne tłumaczy inaczej. Jak przekonują tamtejsze władze, chodzi o to, żeby w obliczu kryzysu energetycznego nie powodować dalszych wzrostów cen prądu. Mimo że ta dawna radziecka republika nie ma problemów z surowcami, bo jest jednym z eksporterów ropy naftowej, to na przełomie roku doszło tam do zamieszek na tle wzrastających kosztów energii. Największe od 30 lat demonstracje w Kazachstanie rozgorzały po tym, jak w części kraju znacznie podwyższono ceny paliw, zwłaszcza gazu, którym w Kazachstanie zasilanych jest 80 proc. samochodów. 

Zniszczono wiele publicznych budynków, a władze wysłały przeciw demonstrującym wojsko. Wyłączono internet oraz pojawiły się przerwy w dostawie prądu. To zmroziło „górników" kryptowalut, bo cena prądu była na tyle atrakcyjna, że to właśnie dlatego to do Kazachstanu przenieśli swoją produkcję wirtualnych walut. 

Więcej...

03/2023 Komentarze (0)

Elektrownia Rybnik: Jeśli staną – to ruszą

27-02-2023

Elektrownia Rybnik, należąca do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, podpisała umowę na budowę kotłowni rozruchowej. Inwestycja umożliwi zwiększenie elastyczności pracy zakładu poprzez szybkie uruchamianie bloków energetycznych w sytuacji ich całkowitego wyłączenia. 

Głównymi elementami kotłowni rozruchowej będą dwie wytwornice pary.

Ich instalacja obniży tzw. minimum techniczne konieczne do rozpoczęcia pracy zakładu w momencie, gdy bloki energetyczne są wyłączone. Zapewni to zwiększenie elastyczności elektrowni i umożliwi szybkie wznowienie produkcji w przypadku wzrostu zapotrzebowania na energię oraz ewentualnego blackoutu. 

Wytwornice opalane będą olejem lekkim, a w późniejszym czasie gazem ziemnym. Wyposażone będą w układ automatycznej regulacji oraz automatycznego uruchomienia i wyłączenia, co umożliwi ich 24-godzinną pracę bez konieczności nadzoru. 

Bezpieczeństwo energetyczne kraju i zapewnienie ciągłości dostaw energii to dla nas priorytet - mówi Andrzej Legeżyński, prezes zarządu PGE GiEK - Jest to jeszcze istotniejsze w obecnej sytuacji gospodarczej. Dlatego inwestycja
w rybnickiej elektrowni jest niezmiernie ważna z punktu widzenia zapotrzebowania rynku. Zapewni ona nie tylko ciągłość produkcji energii elektrycznej, ale także elastyczność całego procesu i możliwość szybkiego dostosowania się do aktualnej sytuacji. 

Generalnym realizatorem inwestycji jest Zakład Automatyki Przemysłowej INTEC Sp. z o. o. Głównym podwykonawcą robót budowlanych jest firma UNIBEP S.A., a dostawcą dwóch kotłów (wytwornic pary) Viessmann Sp. z o. o.

Na obecnym etapie prac zamawiający, czyli Elektrownia Rybnik, uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, kontynuowana jest inwentaryzacja i prace projektowe, a także uzgadniane są szczegółowe rozwiązania techniczne z wykonawcą. Opracowywany jest również projekt budowalny w celu uzyskania pozwolenia na budowę. 

Koszt inwestycji to ponad 35 milionów złotych, a termin jej realizacji to druga połowa października 2023 r.

Więcej...

02/2023 Komentarze (0)

Komentarz PTEZ do art. 61 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

21-02-2023

19 września, w Dzienniku Ustaw, została opublikowana ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967). Poza rozwiązaniami dotyczącymi systemu rekompensat w odniesieniu do ciepła sieciowego, wprowadza również, poprzez art. 61 tej ustawy, mechanizm mający na celu przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa dostaw ciepła. Przepis ten umożliwia wydanie przez organ administracji, decyzji pozwalającej na eksploatację instalacji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła, na warunkach odmiennych niż określone w pozwoleniu zintegrowanym lub innym wymaganym pozwoleniu.

- Największym wyzwaniem nadchodzącego sezonu grzewczego jest zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej i ciepła w obliczu ograniczenia podaży surowców energetycznych oraz substancji chemicznych niezbędnych do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, a także problemów z dostawami materiałów budowlanych i urządzeń niezbędnych do realizacji inwestycji. Odnosi się to przede wszystkim do zastępowanych źródeł objętych derogacjami wynikającymi z Dyrektywy o emisjach przemysłowych - komentuje Dorota Jeziorowska, dyrektor PTEZ.

- Zmniejszenie dostępności paliw i substancji potrzebnych do utrzymania urządzeń ochronnych, ograniczających emisję, może przełożyć się bezpośrednio na możliwość dotrzymania warunków wynikających z pozwoleń eksploatacyjnych ¬ dodaje Jeziorowska.

- Ustawodawca zaprojektował całą ścieżkę formalności poprzedzających wydanie decyzji pozwalającej na eksploatację instalacji w tych ekstraordynaryjnych warunkach ze wskazaniem przesłanek, które muszą zaistnieć, aby ją uzyskać - wskazuje Katarzyna Dziurska, ekspert PTEZ ds. ochrony środowiska, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w PGE Energia Ciepła S.A. - W trakcie procedury składania wniosku niezbędne będzie m.in.: udokumentowanie przez wytwórców ciepła przeszkód, które uniemożliwiły pracę jednostki wytwórczej na podstawie obowiązującego pozwolenia, natomiast sama decyzja zawierać będzie m.in. parametry źródeł spalania paliw, które są istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom oraz wielkości dopuszczalnej emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza.

Niezbędne będzie również potwierdzenie konieczności utrzymania wolumenu ciepła wytwarzanego przez daną jednostkę wytwórczą na potrzeby sieci ciepłowniczej.

Więcej...

02/2023 Komentarze (0)

Spór Turcji z Grecją i Cyprem o złoża węglowodorów na Morzu Śródziemnym

14-02-2023

Rosnące aspiracje Turcji na arenie międzynarodowej znajdują swój wyraz m.in. w sferze energetyki, zwłaszcza zaś w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, a ściślej - surowcowego. Turcja, której długoletnim premierem, a aktualnym prezydentem jest Recep Tayyip Erdoğan, stara się wzmocnić pozycję swojego państwa na obszarach należących niegdyś do Imperium Osmańskiego, zarówno tych położonych w Afryce i Azji, jak i w Europie. Spór, jaki Turcja toczy z Grecją i Cyprem jest właśnie jednym z przejawów dążeń do zaznaczenia mocarstwowych wpływów i dowodem na coraz bardziej stanowcze sięganie po radykalniejsze środki w sporach z państwami sąsiedzkimi.

W 2020 roku w wyniku incydentu, jaki miał miejsce we wschodniej części Morza Śródziemnego, w miejscu gdzie przeprowadzane są odwierty w poszukiwaniu gazu ziemnego, stosunki pomiędzy Grecją oraz Turcją uległy gwałtownemu pogorszeniu. Turcja dokonuje także wierceń na Cyprze, co budzi sprzeciw władz Republiki Cypryjskiej. Spór o dostęp do złóż, toczony od lat pomiędzy nastawionymi antagonistycznie do siebie państwami zaostrzył się, gdy zaangażowane zostały siły morskie nie tylko bezpośrednich stron, ale także Francji. Rywalizacja o kontrolę nad złożami surowca, abstrahując od ich ekonomicznego znaczenia, staje się kolejną okazją do „próby sił" w tej części świata.

W kontekście analizy toczącego się sporu należy postawić pytanie o sposób jego rozwiązania, a także o możliwy dalszy przebieg rywalizacji pomiędzy tytułowymi państwami. W tym celu niezbędne okaże się nie tylko przedstawienie genezy sporu i jego przebiegu, ale także roli innych graczy w jego przebiegu, zwłaszcza zaś Unii Europejskiej i najważniejszych państw wpływających na relacje w tej części Europy. W opracowaniu zastosowano metodę prognostyczną, metodę czynnikową, analizę zawartości dokumentu oraz elementy metody decyzyjnej.

Istota sporu 

Spór, który zaostrzył relacje Turcji z jej sąsiadami w 2020 roku związany był z odkryciem bardzo dużych zasobów węglowodorów we wschodniej części Morza Śródziemnego. Stanowisko Turcji, uwidaczniające się w czasie trwania sporu, należy jednak postrzegać w szerszym kontekście, związanym z kształtem polityki zagranicznej, przyjętym przez elity polityczne państwa. Koncepcje i działania władz Turcji w sferze dyplomacji można zakwalifikować do tradycji, którą nazywa się „neoosmańską". 

Więcej...

02/2023 Komentarze (0)

Polskie firmy nie są gotowe na blackout

08-02-2023

Nawet chwilowa przerwa w dostawie prądu może skutkować biznesową katastrofą. Powód? Wiele firm nie posiada odpowiednich zabezpieczeń - wynika z badania IDG. Nic dziwnego, że przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z usług zewnętrznych centrów danych oraz inwestują w hybrydowe modele zarządzania infrastrukturą IT.

Gdyby firmy polegały wyłącznie na własnych zasobach IT, miałyby problem z zapewnieniem ciągłości działania. Duża część ich serwerowni nie posiada bowiem wystarczających, a często też i podstawowych, zabezpieczeń technicznych pozwalających na nieprzerwany dostęp do systemów w przypadku awarii czy braku dostępu do energii elektrycznej. Nic dziwnego, że aż dwóch na trzech (67 proc.) badanych za największe wyzwanie uznaje konieczność zwiększenia bezpieczeństwa. To jeden z powodów, dla których coraz częściej firmy w Polsce sięgają po usługi zewnętrzne i korzystają z hybrydowego modelu zarządzania infrastrukturą IT.

Te dane budzą niepokój

Wyniki badań mówią jasno: dużej części analizowanych przedsiębiorstw zagraża przestój firmowej serwerowni. Tylko 35 proc. spośród 100 decydentów IT przebadanych w październiku 2022 roku przez IDG w polskich przedsiębiorstwach przyznało, że ich firmy dysponują systemem awaryjnego zasilania w energię w postaci generatorów prądu i dotyczy to większych, świadomych organizacji. Do braku generatorów przyznaje się 61 proc. dużych przedsiębiorstw i 71 proc. średniej wielkości organizacji. Lwia część, bo 85 proc. podmiotów korzysta z bardzo prostych UPS-ów, które są w stanie zapewnić stabilne zasilanie awaryjne od kilkunastu minut do kilku godzin.

- To stanowczo za słabe zabezpieczenia, szczególnie w sytuacji, w której firmy muszą być przygotowane nie tylko na awarie sieci energetycznej, ale też sytuacje kryzysu energetycznego z blackoutem włącznie. Punktem odniesienia do zabezpieczenia ciągłości działania firmy powinny być standardy wyznaczane przez wyspecjalizowane centra danych, które są w stanie pracować na zasilaniu zapasowym tygodniami - zwraca uwagę Wojciech Stramski, Prezes Beyond.pl, operatora centrum przetwarzania danych.

Dobrą praktyką jest doprowadzenie do centrum danych dwóch lub większej liczby torów zasilania podstawowego. Na taką architekturę rozwiązania mogła pozwolić sobie jednak tylko co czwarta, działająca na polskim rynku duża firma lub korporacja.

Więcej...

02/2023 Komentarze (0)

Oszczędzanie energii – już nie wybór, a konieczność

03-02-2023

Z początkiem sezonu grzewczego gospodarstwa domowe, przedsiębiorcy oraz instytucje publiczne stanęły przed niełatwym wyzwaniem związanym z rosnącymi wciąż kosztami energii oraz ogrzewania. Z perspektywy długoterminowej w niektórych przypadkach opłacalne mogą okazać się modernizacje i remonty infrastruktury, ale czy jest to jedyne rozwiązanie?

Koszty idą w górę, to obawy rosną

W drugim kwartale 2022 roku średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wynosiła 471, 96 zł/MWh1. Dla porównania, w analogicznym okresie 2021 roku suma ta wynosiła 255,99 zł/MWh. Różnica jest znaczna i odczuwalna nie tylko dla gospodarstw domowych i przedsiębiorców, ale także dla instytucji publicznych, takich jak placówki medyczne, szkoły, uniwersytety czy więzienia. Rząd stara się ochronić odbiorców energii tworząc tarcze solidarnościowe. Dla gospodarstw domowych ceny prądu w 2023 roku mają być zamrożone na tegorocznym poziomie, jednak taka stawka będzie obowiązywała w przypadku zużycia maksymalnie dwóch megawatogodzin. Również dla niektórych przedsiębiorców Rząd planuje programy pomocowe.

Zgodnie z projektem ustawy na wsparcie będą mogły liczyć podmioty, których działalność jest zagrożona ze względu na rosnące koszty energii i gazu. Resort Aktywów Państwowych przygotował rozwiązanie, które zakłada wprowadzenie ceny maksymalnej energii także dla tzw. odbiorców wrażliwych, czyli m.in. instytucji oświaty, szpitali czy organizacji pozarządowych.  Oszczędności to jednak niejeden powód, dla którego warto pochylić się bardziej nad ograniczeniem zużycia energii oraz ciepła. 

W Polsce zdecydowana większość energii elektrycznej wytwarzana jest w elektrowniach konwencjonalnych, czyli zasilanych węglem kamiennym lub brunatnym. Według Polskich Sieci Energetycznych, w sierpniu bieżącego roku, jedynie 14,32% wytworzonej energii pochodziło z odnawialnych źródeł. 

Rynek coraz częściej wymusza na firmach obliczanie tzw. śladu węglowego, czyli emisji gazów cieplarnianych wytworzonych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Ślad węglowy coraz częściej postrzegany przez pryzmat odpowiedzialności biznesu, bowiem odpowiedzialna społecznie firma powinna także robić wszystko, aby ograniczyć negatywne skutki środowiskowe wynikające z prowadzonej działalności. 

Więcej...

02/2023 Komentarze (0)

Czy sytuacja energetyczna w Polsce i na świecie powinna wpłynąć na odroczenie realizacji celów ekologicznych?

31-01-2023

Postępujące w ostatnich latach zmiany klimatu obligują decydentów do podejmowania licznych inicjatyw i działań na arenie międzynarodowej. Takie przedsięwzięcia jak Porozumienie paryskie, Agenda 2030 czy Europejski Zielony Ład nadały szybszego tempa oraz podniosły priorytet kwestii związanych z klimatem i działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ostatnia z ww. inicjatyw, tj.  Europejski Zielony Ład jest szczególnie ambitna i kompleksowa, ponieważ obejmuje łącznie aż 48 działań w różnych dziedzinach - od sektora energii, poprzez rolnictwo i transport kończąc na udziale społeczeństwa w walce ze zmianami klimatu.

Obecnie głównym celem UE jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w perspektywie do 2050 r. Natomiast do 2030 r. UE narzuciła sobie zobowiązanie zredukowania emisji o co najmniej 55% redukcji emisji netto w porównaniu z 1990 r. Zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej, aby osiągnąć cele Zielonego Ładu, w obecnym dziesięcioleciu (2021-2030), UE będzie musiała zwiększyć roczne inwestycje o około 520 mld EUR w porównaniu z poprzednim dziesięcioleciem (390 mld EUR rocznie przypada na dekarbonizację gospodarki oraz 130 mld  na pozostałe cele środowiskowe zielonej transformacji). Taka skala wydatków wykracza poza możliwości sektora publicznego i wiąże się z koniecznością przekierowania kapitałów prywatnych na inwestycje bardziej sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi, a to z kolei będzie wymagało dogłębnej zmiany sposobu funkcjonowania systemu finansowego.

Jednocześnie cała Europa mierzy się dziś z bardzo trudną sytuacją gospodarczą i geopolityczną. Ożywienie pocovidowe, przerwanie łańcuchów dostaw oraz agresja Rosji na Ukrainę wywołało drastyczny wzrost cen surowców, nośników energii i samej energii elektrycznej, co przyczyniło się do największego wzrostu inflacji na świecie od lat 70-tych XX w. Aby przeciwdziałać rosnącym cenom, większość rządów w Europie zdecydowała się na podnoszenie stóp procentowych, co negatywnie odbija się na sytuacji zarówno producentów, jak i konsumentów, ponieważ oznacza wyższe koszty m.in. kredytów.

Więcej...

01/2023 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: