Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Efekty realizacji projektów w sektorze energetyka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Zmniejszenie emisyjności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to główne obszary wsparcia w ramach sektora energetyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Efekty realizacji projektów w sektorze energetyka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Zmniejszenie emisyjności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to główne obszary wsparcia w ramach sektora energetyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Rola branży biogazowej w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego

16-06-2020

Bezpieczeństwo energetyczne to stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska. Troska o zapewnienie takiego stanu w obliczu wyczerpywania się zasobów kopalnych oraz coraz bardziej restrykcyjnych wymagań związanych z ochroną środowiska jest jak najbardziej uzasadniona.

Znalezienie równowagi pomiędzy zagwarantowaniem dostaw paliw i energii, ekonomią i ekologią to coraz trudniejsza kwestia wyboru priorytetów, wymagająca obrania racjonalnej strategii realizowanej na poziomie krajowym. Niemniej jednak na decyzje podejmowane w kraju silnie oddziałuje polityka Unii Europejskiej (UE).

Specyfika technologii biogazowej sprawia, że może ona odegrać znaczną rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego zarówno w wymiarze lokalnym, jak i ogólnokrajowym. Na tle pozostałych ekologicznych źródeł energii o stochastycznym charakterze pracy, biogazownie wyróżniają się elastycznością i dyspozycyjnością. Liczne możliwości zastosowania biogazu, perspektywy jego rozwoju zdają się być odpowiedzią na współczesne problemy wielu gałęzi gospodarki: energetyki, rolnictwa czy ochrony środowiska. Wielokrotnie problemy te niekorzystnie wpływają na bezpieczeństwo energetyczne. Artykuł ma na celu ukazanie możliwości oddziaływania technologii biogazowych na poprawę bezpieczeństwa energetycznego w jego wybranych aspektach.

 

Więcej...

06/2020 Komentarze (0)

Fotowoltaiczne laboratorium

12-06-2020

W należącym do PGE Energia Odnawialna laboratorium fotowoltaicznym w Siedlcach rozpoczęły się dwuletnie badania, których celem jest pozyskanie szczegółowych danych na temat pracy różnego typu paneli słonecznych. Pozwoli to na wybór optymalnego rozwiązania podczas realizacji programu fotowoltaicznego Grupy Kapitałowej PGE - mówi Paweł Mazurkiewicz, p.o. prezesa PGE Energia Odnawialna. Za przeprowadzenie badań odpowiada spółka Elhouse, specjalizująca się w tego typu projektach.

PGE Energia Odnawialna uruchomiła laboratorium fotowoltaiczne w Siedlcach o mocy 100 kW pod koniec czerwca 2019 r. W kolejnych miesiącach spółka doposażyła je o kolejne urządzenia umożliwiające przeprowadzenie nawet najbardziej skomplikowanych badań.  W laboratorium znajdują się 24 „stoły" z modułami PV o łącznych mocach 3-5 kW. Zostały one podzielone na 8 grup o różnych właściwościach technologicznych. Dzięki zamontowanym w laboratorium inklinometrom do zdalnego odczytu kąta nachylenia paneli względem słońca, 14 czujnikom temperatury oraz pyranometrowi służącemu do pomiaru promieniowania słonecznego, jest możliwe przeprowadzenie pomiarów z najwyższą dokładnością. Opierając się o zainstalowany w Siedlcach system wizualizacji, gromadzenia danych, raportowania będzie można m.in. porównywać zestawy bateryjne, panele polikrystaliczne, monokrystaliczne i cienkowarstwowe, mikroinwertery oraz optymizery.

Zgodnie z umową, spółka Elhouse, w ramach dwuletnich badań przygotuje 24 raporty miesięczne, raport roczny praz sprawozdanie podsumowujące całe przedsięwzięcie.

Więcej...

06/2020 Komentarze (0)

Rozbudowywany za unijne pieniądze terminal LNG w Świnoujściu zarezerwowany w 100%

04-06-2020

29 maja br. spółka Polskie LNG (Grupa GAZ-SYSTEM) podpisała z PGNiG S.A. umowę na usługi regazyfikacji, które dostępne będą po zakończeniu rozbudowy terminalu.

Podpisanie umowy to ostatni etap tegorocznej procedury Udostępnienia Terminalu LNG 2020 (tzw. Open Season), która miała umożliwić uczestnikom rynku paliw gazowych złożenie ofert na usługę regazyfikacji oraz usługi dodatkowe.

Terminal LNG w Świnoujściu to miejsce o strategicznym znaczeniu na energetycznej i surowcowej mapie Polski. Jego funkcjonowanie w znacznym stopniu wpływa na uniezależnienie się Polski i krajów sąsiednich od dostaw gazu z kierunku wschodniego. Dzisiejsze podpisanie umowy, która gwarantuje zarezerwowanie w 100% mocy regazyfikacyjnych Terminala, to doskonała wiadomość dla polskiej gospodarki, bowiem oznacza to wykonanie kolejnego kroku ku niezależności energetycznej państwa. To również zapewnienie stałych i niezakłóconych dostaw błękitnego paliwa dla polskich obywateli, którzy coraz chętniej z niego korzystają" - podkreśla Jacek Sasin, Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych.

Niezwykle cieszy mnie fakt podpisania umowy na regazyfikację LNG. Dzięki niej mamy potwierdzenie, że za pośrednictwem rozbudowanego Terminalu w Świnoujściu, do naszej części Europy będzie trafiać zdecydowanie więcej niskoemisyjnego paliwa, w oparciu o konkurencyjne zasady. Pomoże to w kontynuacji działań na rzecz transformacji energetycznej naszej gospodarki" - mówi  Michał Kurtyka, Minister Klimatu.

Więcej...

06/2020 Komentarze (0)

Polski problem z OZE. Słabe wiatry dla zielonej energii.

25-05-2020

Zmiany klimatyczne i debata o przyszłości energetyki zdominowały spotkania szefów państw, m.in. podczas Światowego Forum Ekonomicznego. Tymczasem Polska wciąż w zbyt małym stopniu rozwija zieloną energię. Władze mówią o „nietypowym miksie energetycznym" i składają sprzeczne deklaracje. 

Zmiany klimatyczne to temat, który zdominował ostatnio dyskusję o kierunku rozwoju gospodarki. Przykładem jest chociażby trwające właśnie Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, przy okazji którego organizatorzy opublikowali coroczny raport „Global Risks Report" poświęcony najistotniejszym zagrożeniom na najbliższe lata. Wśród nich znalazły się, m.in.: porażka w przeciwdziałaniu anomaliom atmosferycznym, utrata bioróżnorodności, ekstremalne zjawiska pogodowe oraz kryzys związany z brakiem dostępu do wody.

O tym, że jesteśmy na skraju przepaści, alarmowała kilka dni wcześniej na łamach dziennika „The Guardian" młoda aktywistka Greta Thunberg. - Wzywamy światowych liderów do zaprzestania inwestycji w gospodarkę związaną z paliwami kopalnymi, które stanowią sedno kryzysu planetarnego. Zamiast tego należy przeznaczać te środki na rozwój zrównoważonych technologii, badania oraz ochronę przyrody. (...) Dzisiejszy biznes popełnia zbrodnię przeciwko ludzkości. Żądamy od przywódców zatrzymania tego szaleństwa. Stawką jest nasza przyszłość i niech ona będzie postrzegana jako najlepsza inwestycja - apelowała działaczka.

Więcej...

05/2020 Komentarze (0)

„Inteligentne” okna: szyby fotochromowe, termochromowe, elektrochromowe…

15-05-2020

Każdego roku w Stanach Zjednoczonych okna są odpowiedzialne za utratę około 30 % energii zużywanej do ogrzewania i chłodzenia budynków równoważnej 100 mln ton ropy naftowej. Na wielkość tę składają się przepływy strumieni ciepła przez okna i straty na wentylację. Latem promieniowanie słoneczne nagrzewa nadmiernie pomieszczenia, zwiększając pobór mocy przez klimatyzację. Zimą okna umożliwiają utratę ciepła na zewnątrz. Tymczasem okna stanowią unikalne elementy budowlane. W odróżnieniu od typowych układów ogrzewania, chłodzenia i oświetlenia, od których wymaga się możliwie niskiego zużycia energii, okna są w stanie nie tylko zredukować straty, lecz nawet zapewnić pozyskiwanie ciepła dla domu. Badania pokazały, że wprowadzenie potrójnych szyb w USA mogłoby zmniejszyć zużycie energii na ogrzewanie budynków wręcz do zera, a pobór energii na chłodzenie obniżyć o 80 %. Przed kryzysem naftowym 1973 roku w USA większość okien posiadała tylko jedną szybę. Potem upowszechniły się konstrukcje z dwoma szybami, lecz i one nie zapewniały pożądanej redukcji strat ciepła. Wyraźną poprawę przyniosły nowe technologie: powłoki szyb obniżające przenikanie promieniowania podczerwonego i ultrafioletowego bez  pogarszania oświetlenia pomieszczeń oraz wypełnianie przestrzeni między szybami argonem zamiast powietrzem.

Z czasem w Europie północnej popularność zdobyły okna z trzema szybami, jednak w USA innowacja ta nie przyjęła się, gdyż wymagałaby kosztownych zmian konstrukcyjnych okien. Nie mniej jednak i na tym rynku pojawiło się nowatorskie rozwiązanie polegające na wstawieniu między istniejące dwie szyby trzeciej znacznie cieńszej. Szyby te wyposażono w powłoki zatrzymujące niepożądane promieniowanie podczerwone (IR) i ultrafioletowe (UV), a przestrzeń między nimi wypełniono kryptonem. 

Więcej...

05/2020 Komentarze (0)

Cyberprzestępczość i cyberterroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego

06-05-2020

Dynamiczny rozwój technologii dystrybucji informacji za pomocą sieci Internet trwa już od początku lat 90. XX wieku. Wpływ globalnej sieci, jako narzędzia komunikacji, na praktycznie każdy z aspektów funkcjonowania współczesnych państw, społeczeństw czy gospodarek jest ogromny. Niemniej jednak wpływ ten nie zawsze jest pozytywny. Upowszechnienie technologii informatycznych znacząco wpływa na zdolność do skutecznego zabezpieczenia światowego systemu energetycznego oraz jego infrastruktury krytycznej. I choć wprowadzenie nowych systemów kontrolujących wydobycie i dystrybucję ropy i gazu zaowocowało oczywiście znacznym wzrostem efektywności sektora energetycznego, ale jednocześnie znacznie zwiększyło poziom zagrożenia cyberprzestępczością i cyberterroryzmem tej gałęzi gospodarki.

Czym jest cyberprzestępstwo

Na wstępie do niniejszych rozważań warto zauważyć, iż w polskim systemie prawnym nie ma jak dotąd jasno i jednoznacznie sformułowanej definicji cyberprzestępczości. Z konieczności zatem przy określaniu i definiowaniu przestępstw tego typu używa się terminów wypracowanych w dokumentach programowych stworzonych przez Interpol, UE, Radę Europy czy ONZ. Niemniej jednak wszystkie definicje różnią się od siebie tylko akcydentalnie. Przykładowo Rada Europy za cyberprzestępstwo uznaje fałszerstwo komputerowe, oszustwo komputerowe, naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych oraz przestępstwa związane z treściami dotyczącymi pedofilii, natomiast wypracowana przez Komisję Europejską definicja, ujęta w komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komitetu Regionów z 2007 roku pt. „W kierunku ogólnej strategii zwalczania cyberprzestępczości", za cyberprzestępstwo uznaje takie działanie, które wymierzone jest przeciwko poufności, integralności danych, sabotaż komputerowy, szpiegostwo komputeroweale także nielegalny podsłuch.

Więcej...

05/2020 Komentarze (0)

Nowe dyrektywy UE utrudnią import LNG z USA?

24-04-2020

Odchodzimy od długoterminowych kontraktów na dostawy gazu, ponieważ w obecnych warunkach uniemożliwiają Europie osiągnięcie celu redukcji emisji CO2 do zera do 2050 r. - powiedział 30.01.2020 roku podczas konferencji prasowej Klaus-Dieter Borchardt, zastępca Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej (DG ENERGY).

Tymczasem większość transakcji na dostawy amerykańskiego LNG do Europy zawierana jest na zasadzie długoterminowej. Tylko w 2019 roku Stany Zjednoczone podpisały pięć kontraktów (cztery z Polską) na dostawę 22,3 miliona ton LNG w ciągu piętnastu do dwudziestu lat.

Jak ostrzegał Klaus-Dieter Borchardt, wszyscy dostawcy gazu na rynek europejski zostaną sprawdzeni pod kątem intensywności emisji dwutlenku węgla „w całym łańcuchu dostaw, w tym wycieków metanu i spalania gazu w krajach wydobywających". A to nie wróży dobrze amerykańskim firmom.

Faktem jest, że w 2019 roku amerykańskie firmy zajmujące się eksploatacją pól łupkowych były pod gradem zarzutów o nieprzestrzeganie limitów spalania gazu podczas wydobycia. Według szacunków norweskiej firmy konsultingowej Rystad Energy, ilość spalania i zrzutu gazu tylko w amerykańskim permskim basenie łupkowym podwoiła się w ciągu roku i osiągnęła rekordowy poziom 18,7 miliona metrów sześciennych dziennie. 

Więcej...

04/2020 Komentarze (0)

Bezpieczeństwo ekonomiczne i energetyczne w obliczu zmian klimatycznych

16-04-2020

Pojęcie bezpieczeństwa leży w zakresie zainteresowań wielu dyscyplin naukowych, podkreślając wagę tego zagadnienia oraz zakres oddziaływania na poszczególne sfery działalności człowieka. Wynika to przede wszystkim z fundamentalnej potrzeby dążenia do zapewnienia sobie oraz bliskim nam osobom przestrzeni wolnej od zagrożeń. Nie inaczej jest w przypadku postrzegania bezpieczeństwa na poziomie politycznym, obejmującym zarówno podmioty państwowe oddziałujące na siebie wzajemnie na płaszczyźnie międzynarodowej, jak i organizacje regionalne. Każdy bowiem podmiot państwowy wpływa na poziom bezpieczeństwa zewnętrznego, wykraczając jednocześnie poza wąski obszar objęty politycznymi granicami państwa. Jest to widoczne zwłaszcza w obecnych czasach charakteryzujących się znaczącym rozwojem technologicznym, który wpływa nie tylko na przepływ informacji, ale także rozwój transportu, dzięki któremu znacznemu ułatwieniu uległ proces przepływu towarów, usług, a także ludzi.

Globalizację należy rozumieć szerzej niż tylko jako zjawisko czysto ekonomiczne, dostrzegając powiązania wynikające z rozwoju technologii i zmian w sferze społecznej, a więc także w sposobie myślenia i identyfikacji siebie w strukturze społecznej. Chodzi tutaj nie tylko o prostą wymianę handlową i przepływ kapitału. Spoglądając całościowo na świat w epoce nowoczesności, jak określają nasze współczesne czasy socjologowie, widzimy, że nasze zachowania zostały w dużej mierze zglobalizowane. Mamy do czynienia z rozwojem turystyki globalnej czy włączeniem naszej myśli w sieć społeczną, która ukazuje nasze zachowania i poglądy w mediach społecznościowych poprzez prezentowanie naszych wpisów, wspomnień zdjęć oraz filmów.

Więcej...

04/2020 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: