Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Gazowy Korytarz Południowy. Sukces, czy „ projekt osierocony”?

W listopadzie 2020 roku Europa zaczęła odbierać gaz gazociągiem transadriatyckim. Konsorcjum Trans Adriatic Pipeline (TAP) zakończyło budowę Trans Adriatic Pipeline.

Gazowy korytarz południowy Gazowy korytarz południowy

Efekty realizacji projektów w sektorze energetyka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Zmniejszenie emisyjności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to główne obszary wsparcia w ramach sektora energetyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Efekty realizacji projektów w sektorze energetyka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Zmniejszenie emisyjności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to główne obszary wsparcia w ramach sektora energetyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Stare – nowe sposoby gromadzenia energii

17-01-2022

Na podstawie artykułów "Peak performance: could mountains create long-term energy storage? "oraz "The Ups and Downs of Gravity Energy Storage." , Power Technology 27 Jan 2020  opracował Piotr Olszowiec

W miarę odchodzenia od paliw organicznych coraz większego znaczenia nabiera efektywniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Na tej drodze poważną - jak na razie - przeszkodą jest niejednostajna generacja w tych źródłach (słonecznych i wiatrowych), całkowicie zależna od warunków pogodowych. Dla zapewnienia stabilnych dostaw energii z OZE do systemu elektroenergetycznego niezbędne okazuje się jej gromadzenie w okresach nadmiaru podaży. Do akumulacji energii elektrycznej przez długie okresy czasu mało przydatne są zasobniki oparte na bateriach akumulatorów. Podstawowa obecnie technologia gromadzenia energii, mianowicie w układach elektrowni pompowo-szczytowych, jest kosztowna i zasadna jedynie w dużych systemach elektroenergetycznych.

Do mniejszych sieci elektrownie takie są za drogie, ponadto ich budowa wymaga odpowiedniego ukształtowania terenu. Z tych względów opracowano szereg innych sposobów magazynowania energii; niektóre z nich były znane już wcześniej, lecz pozostawały niewykorzystane. Jednym z perspektywicznych sposobów gromadzenia dużych ilości energii ma być wykorzystanie zmian energii potencjalnej ciał o znacznej masie, przemieszczanych w polu grawitacyjnym Ziemi. Trzeba zaznaczyć, że prawie wszystkie obecnie użytkowane magazyny energii na świecie (czyli elektrownie pompowo-szczytowe o łącznej mocy 174 GW) również stosują tę właśnie zasadę. Prezentowane niżej rozwiązania czynią to jednak inaczej. 

Naukowcy z austriackiego instytutu analizy stosowanych systemów  (Institute for Applied Systems Analysis) opracowali koncepcję nazwaną Mountain Gravity Energy Storage (MGES) oznaczającą  gromadzenie energii w polu grawitacji góry. Dany wynalazek jest przeznaczony dla niewielkich sieci elektroenergetycznych np. mikrosieci z nadwyżką lub brakiem mocy do 20 MW.

Więcej...

01/2022 Komentarze (0)

Panele fotwoltaiczne na dachu elektrowni

04-01-2022

Na dachu należącej do PGE Energia Odnawialna elektrowni szczytowo-pompowej Dychów zamontowano panele fotowoltaiczne. Blisko 50 kW mikroinstalacja pozwoli w 25 proc. zaspokoić potrzeby energetyczne obiektu związane z bieżąca działalnością pozaprodukcyjną. Będzie mogła też częściowo zapewnić zasilanie systemom technologicznym bez konieczności poboru energii z sieci.

Na dachu budynku elektrowni położono blisko 150 paneli monokrystalicznych o mocy 350 W każdy. To obecnie najbardziej wydajna i efektywna technologia, dominująca na rynku. Sprawność tego typu ogniw szacuje się na poziomie 18-20 proc odzysku energii słonecznej. Mogą one produkować energię elektryczną niezależnie od pogody, nawet przy niskim poziomie naświetlenia, w warunkach typowych dla strefy klimatycznej występującej w Polsce. Żywotność zastosowanych paneli szacuje się na co najmniej 25 lat.

Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej, która w ciągu roku może wyprodukować ok. 50 MWh energii elektrycznej, nie wpłynie na wolumen produkowanej energii przez elektrownię. Moc mikroinstalacji jest zbyt mała, by mogła oddziaływać na pracę hydrozespołów.

Elektrownia Wodna Dychów to najstarsza w Polsce elektrownia szczytowo-pompowa. Zbudowana jeszcze przed II wojną światową pracuje w systemie hydrowęzła dychowskiego. Jest zasilana przez kanał derywacyjny o długości 20,4 km doprowadzający spiętrzone – na jazie w Krzywańcu – wody rzeki Bóbr do górnego zbiornika elektrowni.

Więcej...

01/2022 Komentarze (0)

Horrendalne ceny gazu. UE sama sobie winna?

29-12-2021

Tysiąc dolarów za tysiąc metrów sześciennych- taką prognozę cen gazu podał w 2008 roku szef Gazpromu Aleksiej Miller, opierając się na bezprecedensowym wzroście cen ropy: osiągnęły wówczas historyczne maksimum 140 dolarów za baryłkę. Trzynaście lat później ta prognoza faktycznie się sprawdziła - ceny gazu w Europie przekroczyły nawet prognozę szefa Gazpromu.

Na początku sierpnia 2021 r. szacowana wartość kontraktów terminowych na gaz na holenderskim indeksie TTF wynosiła około 515 dolarów za tysiąc metrów sześciennych, a do końca września podwoiła się, by 06 października osiągnąć nienotowany dotąd rekord - 1937 USD.

Według S&P Global Platts europejskie ceny gazu skoczyły do 62-65 euro za megawatogodzinę w przeliczeniu na energię elektryczną, podczas gdy na początku 2021 r. wynosiły tylko 15,17 euro za megawatogodzinę. 

Polscy i litewscy politycy od razu obarczyli za ten stan Rosję.  Ponoć miała wstrzymywać dostawy gazu. Nieco inaczej podchodzili politycy z zachodniej Europy. Prezydent Francji Emmanuel Macron oceniając wpływ Rosji na ceny gazu oświadczył, w wywiadzie dla Financial Times (FT), że według niego nie ma dowodów na to, że Moskwa manipuluje cenami energii. Zaznaczył, że nie obwinia nikogo za obecną sytuację. „Mówimy o stosunkach handlowych. Nie powinny być wykorzystywane do celów geopolitycznych - podkreślił.

Identycznego zdania była kanclerz Niemiec Angela Merkel.

Więcej...

12/2021 Komentarze (0)

Jesień sprzyja zmianom

16-12-2021

• Przedsiębiorcy coraz chętniej zmieniają sprzedawcę energii - w I półroczu zdecydowało się na to o 5% więcej odbiorców biznesowych niż w tym samym czasie w 2020 r.
• Według kalkulacji Axpo Polska to jesienią nastąpi jednak największy ruch na rynku - w IV kwartale umowy z nowymi klientami stanowią zwykle 1/3 wszystkich kontraktów spółki.
• Zmiana sprzedawcy to dla firm szansa na oszczędności w rachunkach za prąd, a także możliwość skorzystania z dodatkowych benefitów, np. zielonej energii.
• Uwaga jednak na pojawiające się w kontraktach zapisy umożliwiające m.in. zmianę cen prądu w trakcie obowiązywania umowy - ostrzegają eksperci.

Od początku roku przedsiębiorcy muszą mierzyć się z coraz wyższymi kosztami zużycia prądu w firmach. Za podwyżki odpowiada m.in. opłata mocowa, ale i wzrost cen energii na giełdzie spowodowany przede wszystkim coraz większymi kosztami uprawnień do emisji CO2. Właściciele firm, szykując się na początek energochłonnego sezonu zimowego, szukają więc rozwiązań pozwalających na uzyskanie oszczędności w tej kwestii. Jedną z opcji jest zmiana sprzedawcy energii i wynegocjowanie korzystniejszych warunków umowy.

Przedsiębiorcy mają wybór i z niego korzystają

Od początku 2021 r. zmiany sprzedawcy energii dokonało 22 tys. odbiorców, w tym prawie 5 tys. klientów biznesowych - dane Urzędu Regulacji Energetyki. Dla porównania, w poprzednim półroczu zdecydowało się na to jedynie 1889 przedsiębiorców. Rok do roku odnotowano natomiast wzrost na poziomie 5%.

Więcej...

12/2021 Komentarze (0)

Czesi i Polacy nie chcą sporu o Turów

19-11-2021

Relacje przygraniczne stanowią ważny element rozwoju dla całego regionu trójstyku granic, zarówno po czeskiej, jak i polskiej stronie. Z badań przeprowadzonych przez pracownię iAnswer.pl. na zlecenie PGE wynika, że Polaków z Czechami łączą bliskie relacje, a sąsiadom zależy na podtrzymaniu dobrych relacji przygranicznych. Mieszkańcy regionu liczą na szybkie i kompromisowe dla obu stron rozwiązanie sporu o Kopalnię Turów.

Zdecydowana większość mieszkańców Bogatyni, bo aż 92 proc., nie wierzy, że kopalnia mogłaby zostać zamknięta już w tym roku. Jednocześnie 96 proc. badanych mieszkańców gminy Bogatynia ma świadomość, że to nastąpi. Ponad połowa z nich wskazuje horyzont czasowy za 10-20 lat. Zdaniem respondentów ten czas pozwoliłby na przygotowanie się i przeprowadzenie zrównoważonej transformacji - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Na uwagę zasługuje fakt, że ponad 60 proc. Czechów z obszarów przygranicznych deklaruje relacje z Polską. Związki te są zarówno pragmatyczne, jak praca lub wymiana handlowa, ale również opierają się na relacjach osobistych, na co wskazuje blisko 40 proc. respondentów. Aż 82 proc. mieszkańców czeskiego pogranicza wskazało, że zależy im na podtrzymaniu dobrych relacji przygranicznych i liczą na to, że spór o kopalnię uda się rozwiązać szybko i kompromisowo dla obu stron - mówi Wojciech Dąbrowski.

Od lipca do sierpnia br. na zlecenie PGE zostało przeprowadzone badanie opinii wśród mieszkańców gminy Bogatynia oraz mieszkańców czeskiego regionu Hradek nad Nisou oraz niemieckiego regionu Olbersdorf. Mieszkańcom regionu trójstyku granic zostały zadane pytania na temat transformacji energetycznej i sytuacji związanej z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz o dalsze losy Kopalni Turów.

Więcej...

11/2021 Komentarze (0)

Zarządzanie inwestycjami sieciowymi

05-11-2021

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej wiąże się z koniecznością  realizacji wielu działań inwestycyjnych i modernizacyjnych w ściśle określonym horyzoncie czasowym. Jest to bardzo złożony proces realizowany przez operatora systemu przesyłowego i operatorów systemów dystrybucyjnych, zależny od wielu różnorodnych zdeterminowanych i niezdeterminowanych czynników natury: technicznej, ekonomicznej, prawnej, politycznej i społecznej. Przy czym proces realizacji inwestycji sieciowych bardzo silnie zależy od krajowych uwarunkowań prawnych w tym obszarze, które znacznie wydłużają cykl inwestycyjny dla tych obiektów lub mogą zablokować całkowicie ich realizację.

Realizacja inwestycji sieciowych wymaga przygotowania złożonej dokumentacji na potrzeby procesu decyzyjnego obejmującej zagadnienia techniczno-ekonomiczne oraz formalno-prawne. W obszarze formalno-prawnym są to różnorodne uzgodnienia, pozwolenia, opinie i decyzje, co powoduje, że etap ten jest obecnie najważniejszym i najdłuższym etapem przygotowania realizacji inwestycji.

Uregulowania prawne dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji w obszarze infrastruktury sieciowej są rozproszone w bardzo wielu  ustawach i aktach wykonawczych do nich, są ukierunkowane na obiekty kubaturowe i nie uwzględniają specyfiki obiektów liniowych. Są nieprecyzyjne, niespójne i często się zmieniają na skutek wielokrotnych nowelizacji, a utrudnienia z nich wynikające powodują powstanie barier prawnych i administracyjnych skutecznie ograniczających szybkość i efektywność procesu inwestycyjnego. Ponadto stanowią znaczne obciążenie finansowe dla operatorów systemów i stwarzają zagrożenie dla wykorzystania środków unijnych przy finansowaniu inwestycji sieciowych.

Więcej...

11/2021 Komentarze (0)

Turecko - rosyjska przyjaźń atomowa

02-11-2021

Rosja, państwo antynatowskie, buduje w Turcji, państwie natowskim, dużą elektrownię atomową. W Polsce byłoby to nie do pomyślenia.

Dziesiątego marca 2021 roku prezydent Władimir Putin wraz z prezydentem Turcji Recepem Erdoganem, w formie wideokonferencji, zainaugurował budowę trzeciego bloku energetycznego EJ Akkuyu w tureckiej prowincji Mersin. Prezydent Rosji zaznaczył, że zgadza się z prezydentem Turcji na dalsze udzielanie projektowi Akkuyu niezbędnej pomocy i wsparcia.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział, że elektrownia wprowadzi Turcję do „ligi krajów energetyki jądrowej" i nazwał ją „symbolem współpracy turecko-rosyjskiej".

- Mieliśmy okazję zobaczyć rezultaty dialogu turecko-rosyjskiego na wielu polach, w tym w Libii, w Górskim Karabachu, w Syrii, choć kraje opowiadają się czasami po przeciwnych stronach w tych konfliktach - zauważył Erdogan.

Erdogan poinformował podczas uroczystości, że pierwszy reaktor zacznie działać w 2023 r., zbiegając się z setną rocznicą powstania nowoczesnego państwa tureckiego. W sumie planowane są cztery reaktory.

Turcja - której produkcja energii elektrycznej oparta jest na elektrowniach gazowych i hydroelektrowniach - jest w dużej mierze uzależniona od importu energii, kupując gaz ziemny m.in. z Azerbejdżanu, Iranu, Rosji.: - Energia jądrowa to „strategiczny krok" ku bezpieczeństwu energetycznemu - powiedział Erdogan.

Projekty Turcji dotyczące energii jądrowej w regionie podatnym na trzęsienia ziemi wywołały zaniepokojenie sąsiednich państw - Grecji i Cypru, gdzie grupy ekologiczne wyraziły silny sprzeciw wobec tej inwestycji.

Więcej...

11/2021 Komentarze (0)

Transport kolejowy i planowanie przestrzenne w strategii zrównoważonego rozwoju UE

27-10-2021

W dobie zauważalnej tendencji do rozwoju aglomeracji oraz idących za nią negatywnych skutków środowiskowych wynikających z daleko idącej intensyfikacji zabudowań o dużej kubaturze konieczne jest wypracowanie mechanizmów mających na celu projektowanie urbanistyczne miast w sposób spójny z zasadą zrównoważonego rozwoju wpisującą się w jedną z podstawowych strategii Unii Europejskiej. W Polsce w ostatnich latach coraz bardziej zauważalnym problemem pozostaje zanieczyszczenie powietrza wynikające z jednej strony ze spalania paliw stałych bądź odpadów w sektorze komunalno-bytowym, z drugiej zaś ze złego planowania przestrzennego i chaosu urbanistycznego nieuwzględniającego m.in. tak zwanych korytarzy powietrznych umożliwiających przepływ powietrza w obszarach silnie zurbanizowanych, szczególnie narażonych na wysokie stężenia pyłowe.

Regulacje unijne mają od kilku lat niezmiennie pozytywny wpływ na zmniejszenie problemu smogu w sektorze komunalno-bytowym, promując rozwój energetyki rozproszonej czy budownictwa efektywnego energetycznie. Nie istnieje jednak spójny i prosty do „rozliczenia" standard projektowania urbanistycznego zapewniający zachowanie klinów powietrznych umożliwiających stabilną gospodarkę powietrzem zanieczyszczonym i napływem powietrza czystego ze stref słabiej zurbanizowanych. Problem ten jest zauważalny szczególnie w Polsce, w której odnotowuje się jedno z najwyższych stężeń pyłowych w Europie. W dobie coraz dalej idących regulacji prawnych zaostrzających normy emisji i dekarbonizujących energetykę wyzwaniu przejścia na zielone zasilanie próbuje się podporządkować również kolej. Działanie to jest w dużej mierze dyktowane prowadzoną legislacją dotyczącą tak energetyki, jak i samego sektora transportu. 

Więcej...

10/2021 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: