Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Maj 2023

Bieżąca sytuacja i prognozy na przyszłość polskiego rynku produkcji pojazdów elektrycznych

25-05-2023

Pojazdy elektryczne z roku na rok stanowią  rosnący odsetek w globalnej flocie pojazdów. Korzyści dla środowiska naturalnego, jak również istotne walory ekonomiczne dla kierowców wydają się być najważniejszymi czynnikami wpływającymi na upowszechnianie e motoryzacji. Nie należy przy tym zapominać o roli państwa w polityce elektromobilnosci oraz istotnej roli podmiotów produkujących i oferujących pojazdy elektryczne.

Celem  naukowym publikacji jest ukazanie bieżącego stanu rozwoju i prognozy na przyszłość krajowego rynku pojazdów elektrycznych. W pracy omówiono zarówno globalną  jak i krajową sytuację elektromobilności. Szczególna uwagę poświęcono rozwojowi stanowi obecnemu i perspektywom rozwoju polskich pojazdów elektrycznych.

 Tezą jaką postawiono w publikacji jest założenie, że  polski rynek produkcji pojazdów elektrycznych nie stanowi jedności, co decyduje o zróżnicowanych szansach na jego rozwój w przyszłości.

Metodą badawczą zastosowaną w publikacji była krytyka piśmiennicza i analiza danych zastanych. Publikacja powstała na podstawie ogólnodostępnych danych statystycznych, a także literatury zwartej  i źródeł internetowych.

Elektromobilność i  jej rozwój w czasach pandemii Covid-19 

 Pojęcie elektromobilności bywa rozmaicie definiowane w literaturze. Najczęściej pod pojęciem elektromobilności  możemy rozumieć  całokształt zagadnień związanych ze stosowaniem pojazdów z napędem elektrycznym (ang. EV). Elektromobilność to technologia przyszłości i próba odpowiedzi na największe kłopoty komunikacyjne współczesnych społeczeństw: redukcja hałasu, łatwość przemieszczania się, rozwiązanie problemu zatłoczonych aglomeracji, smogu i rosnącej ilości gazów cieplarnianych w atmosferze. Elektromobilność dotyczy samochodów osobowych,  ciężarowych, autobusów, ale także innych pojazdów (np. hulajnóg czy rowerów).

Pojęcie elektromobilność jest zagadnieniem szerokim. Odnosi się nie tylko  do aspektów  technicznych,  eksploatacyjnych, technologii oraz infrastruktury ładowania, ale  również do kwestii społeczno-gospodarczo-prawnych związanych z projektowaniem, produkcją, nabywaniem i używaniem pojazdów elektrycznych.

Więcej...

05/2023 Komentarze (0)

Cele środowiskowe i finansowanie inicjatyw proekologicznych w firmach

08-05-2023

W ciągu najbliższych kilku lat coraz więcej firm będzie uwzględniać w swoich strategiach aspekty środowiskowe. Takiego podejścia oczekują coraz bardziej świadomi ekologicznie klienci i niesie ono również wiele korzyści dla przedsiębiorców. O pozaekonomicznych wartościach działalności biznesowej oraz sposobach finansowania prośrodowiskowych inicjatyw rozmawiają goście podcastu E.ON Talks: Bartosz Silczak, menedżer zespołu analiz ryzyka ESG w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Artur Stawiarski, dyrektor do spraw strategii i rozwoju przedsiębiorstwa w E.ON Polska.

Proekologiczne oczekiwania wymuszają zmiany w przedsiębiorstwach

Firmy, które w swoich strategiach rozwoju uwzględniają cele środowiskowe, czerpią liczne korzyści. Można do nich zaliczyć wzrost przychodów, redukcję kosztów operacyjnych, większą innowacyjność, zmniejszenie problemów związanych z niedostosowaniem się do wymogów legislacyjnych. Warto zauważyć również benefity w postaci większego zainteresowania obecnych i przyszłych inwestorów, potencjalnych partnerów biznesowych, klientów i oczywiście pracowników. W Polsce ten trend powoli zaczyna się rozwijać, a jego inicjatorami są przede wszystkim duże przedsiębiorstwa.

Rynek już dostrzega tę zmianę - podkreśla Artur Stawiarski, Dyrektor do spraw strategii i rozwoju przedsiębiorstwa w E.ON Polska. Ukierunkowanie biznesu, działania i oczekiwania klientów są prośrodowiskowe. Widać to w zasadach zarządzania ESG, gdzie E odpowiada za środowisko (environmental), S to są cele społeczne (social) i G - ład korporacyjny (governance). Cele środowiskowe są pierwszymi, chyba najważniejszymi, z tych celów.

Obserwujemy, że na rynku zmienia się pokolenie inwestorów. Wchodzą na niego osoby w wieku od 18 do 34 lat. Około 68% z nich przykłada wagę do kwestii ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych - uzupełnia Bartosz Silczak, menedżer zespołu Analiz Ryzyka ESG w Banku Gospodarstwa Krajowego. I to jest zmiana, która w tym momencie następuje. Więc konstruując naszą strategię, nasze podejście do aspektów środowiskowych, musimy patrzeć na tę generację, która teraz wchodzi na rynek i inwestuje.

ESG nie jest tylko uzupełnieniem strategii przedsiębiorstw czy próbą sprostania oczekiwaniom klientów, ale wynika z przyjętej przez Parlament Europejski w listopadzie tego roku dyrektywy CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive).

Więcej...

05/2023 Komentarze (0)

Nowe przepisy dla polskich firm. Będą musiały stawić czoła hakerom

04-05-2023

16 stycznia rozpoczął się nowy rozdział w historii europejskiej polityki bezpieczeństwa. W życie weszła dyrektywa NIS 2, przebudowująca ramy europejskiego porządku infrastruktury krytycznej i cyfrowej. Fabryki, elektrownie, wodociągi, a także banki czy szpitale czekają spore zmiany.

Rok 2022 ukazał nam szereg zagrożeń dla bezpieczeństwa zbiorowego. Hakerzy sparaliżowali czasowo duńskie koleje, przejęli kontrolę nad brytyjskimi wodociągami i zagrozili życiu pacjentów szpitala w Wersalu. Ich działania są coraz częściej porównywane do aktów terroru. - Stoimy w obliczu nowego sposobu prowadzenia wojny.  Powtarzające się ataki o podobnym charakterze na wrażliwe cele infrastruktury krytycznej stały się częścią naszej rzeczywistości. Stawka jest wysoka. Od tego, czy będziemy w stanie odpowiedzieć cyberprzestępcom, zależeć będzie w jakiej Europie przyjdzie nam żyć: niestabilnej, targanej kryzysami, czy potrafiącej ochronić swoją infrastrukturę i obywateli  - mówi Krzysztof Wójtowicz z ICsec, licencjonowanego dostawcy usług z zakresu cyberbezpieczeństwa dla przemysłu. 

Po co nowe prawo? 

Obowiązujące dotychczas reguły prawne okazały się nieskuteczne wobec nowych niebezpieczeństw. Dyrektywa ma zabezpieczyć czułe punkty wspólnoty na wypadek zagrożeń porządku publicznego takich jak: ataki terrorystyczne, sabotaże czy cyberataki. Państwa UE mają ściślej współpracować w ramach zwalczania cyberprzestępczości. Powołana zostanie Europejska Sieć Organizacji Łącznikowych ds. Cyberkryzysów (EU-CyCLONE), która ma odpowiadać za wsparcie koordynacji zarządzania incydentami i dużymi kryzysami cybernetycznymi. Państwa mają być zobowiązane do przeznaczania większych środków na wzmocnienie swoich zabezpieczeń. 

Co zmienia dyrektywa? 

Dyrektywa ma ułatwić zarządzanie ryzykiem, dlatego wprowadza dwie jasne kategorie podmiotów: kluczowe i ważne. Zostaną one objęte szczególnymi środkami nadzoru i egzekwowania przepisów, skonstruowanymi w oparciu o cztery założenia: skuteczność, proporcjonalność, odstraszenie i dostosowanie do indywidualnego przypadku. Różnica pomiędzy podmiotami ważnymi i kluczowymi wyraża się w stosowaniu środków nadzoru.

Więcej...

05/2023 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: