Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Styczeń 2024

Gazociąg Gustorzyn – Wronów gotowy

29-01-2024

Gazociąg Gustorzyn – Wronów o długości 308 km łączy tłocznię gazu w Gustorzynie (woj. kujawsko-pomorskie) z tłocznią we Wronowie (woj. lubelskie). Jest to najdłuższa inwestycja liniowa zrealizowana w tym roku przez spółkę. Jej trasa przebiega przez cztery województwa: kujawsko-pomorskie, mazowieckie, łódzkie i lubelskie. Gazociąg zasili w gaz centralną Polskę, zwiększy elastyczność systemu przesyłowego, a także umożliwi przyłączenie kolejnych podmiotów do sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM.

Gazociąg relacji Gustorzyn – Wronów umożliwi elastyczne sterowanie przesyłem gazu do centrum i na południe Polski. W przyszłości będzie także przesyłał gaz z Terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej. Inwestycja zapewni ciągłość oraz bezpieczeństwo dostaw gazu dla

mieszkańców aglomeracji warszawskiej, łódzkiej i radomskiej. Realizacja tego przedsięwzięcia umożliwi nowe przyłączenia Polskiej Spółki Gazownictwa do krajowego systemu przesyłowego. GAZ-SYSTEM podpisał już dwie umowy przyłączeniowe w województwie mazowieckim: Radom – Stary Gózd oraz Pszczonów. Gazociąg Gustorzyn – Wronów umożliwi też dostarczenie gazu do elektrowni w Kozienicach.

– Rozwinięta infrastruktura transportowa zapewniająca swobodny dostęp do źródeł energii jest podstawą bezpieczeństwa i sprawnego funkcjonowania państwa. Gazociąg Gustorzyn – Wronów to strategiczne 308 km infrastruktury przesyłowej w centralnej części kraju. W ten sposób obecny rząd kontynuuje budowę znaczącej pozycji Polski w regionie. Dzięki inwestycjom GAZ-SYSTEM takim jak funkcjonujące już interkonektory gazowe z Danią, Litwą i Słowacją, rozwój mocy regazyfikacyjnych Terminalu LNG w Świnoujściu oraz powstający Terminal LNG typu FSRU w Gdańsku stajemy się hubem gazowym dla państw Europy Środkowo-Wschodniej. Konsekwencja w działaniu obecnych władz Rzeczpospolitej jest gwarancją wzrostu gospodarczego kraju i zapewnienia dobrostanu naszych obywateli – podkreśliła Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska.

– Strategia rządu i wynikające z niej działania Spółek Skarbu Państwa, takich jak GAZ- SYSTEM, mają na celu stworzenie warunków umożliwiających Polsce rozwijanie modelu gospodarki przyszłości opartej na zrównoważonym rozwoju i pełnej niezależności energetycznej. 

Chcemy, aby krajowy system energetyczny cechował się elastycznością, opierał się na kilku źródłach energii i dzięki temu był odporny na działanie czynników zewnętrznych. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie energii niezbędnej dla rozwoju gospodarki i zwiększanie konkurencyjności rynku poprzez zabezpieczenie surowców energetycznych na długie lata – powiedziała Anna Łukaszewska – Trzeciakowska, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Więcej...

01/2024 Komentarze (0)

TAURON skontrolował fotowoltaikę

16-01-2024

Zmiany ustawienia trybu pracy falownika i montaż dodatkowych paneli to według danych zgromadzonych przez energetycznego lidera najczęstsze nieprawidłowości w przydomowych zielonych elektrowniach. W skrajnych przypadkach liczba paneli jest czterokrotnie większa niż ta zgłoszona we wniosku, a ponadto zdarzają się instalacje pracujące bez zgłoszenia. Kontrole, które prowadzi TAURON mają na celu poprawę współpracy mikroinstalacji z siecią elektroenergetyczną. W tym roku działania prowadzone były na terenie sześciu oddziałów spółki, a po 1 stycznia 2024 r. obejmą cały obszar dystrybucyjny Grupy TAURON.

- Spółka monitoruje na bieżąco parametry jakościowe energii elektrycznej oraz stopień obciążenia poszczególnych elementów sieci. Na tej podstawie można wskazać prawdopodobne występowanie mikroinstalacji o zawyżonych parametrach lub generujące energię niezgodnie z umową. To istotny problem, ponieważ instalacje te mogą powodować wyłączenia falowników u pozostałych prosumentów, a ponadto mogą być niebezpieczne - mówi Ewa Groń, rzecznik prasowy spółki TAURON Dystrybucja.

Kontrole sprawdzały przekroczenia mocy zainstalowanej, przekroczenia napięcia oraz przypadki nieuprawnionej generacji. Ich celem było wyeliminowanie niepoprawnych przyłączeń i nieprawidłowej pracy mikroinstalacji.

- W pierwszym etapie, w oparciu o posiadane dane pomiarowe do właścicieli ponad 5 tysięcy mikroinstalacji wysłaliśmy pisma z informacją o prawdopodobnych nieprawidłowościach oraz sposobie ich wyeliminowania. W przypadkach, gdy zamontowana mikroinstalacja była niezgodna z przepisami prawa oraz zawartą umową, klient mógł zwrócić się do firmy o formalne uregulowanie tej sytuacji - dodaje Ewa Groń.

Z tej możliwości skorzystało prawie 60 proc. klientów, do których takie pisma zostały wysłane. Największy odzew na otrzymaną korespondencję był wśród klientów z terenu oddziału w Tarnowie (63 proc.), najmniejszy na terenie oddziału w Krakowie (53 proc.). W przypadku klientów, którzy zareagowali na otrzymane pisma najczęściej następowała aktualizacja danych zgłoszeniowych.

Bezpieczne mikroinstalacje w terenie

W drugim etapie firma przeprowadziła blisko 880 kontroli mikroinstalacji bezpośrednio u klientów. W ich trakcie, od sierpnia do listopada br., energetycy wykryli 466 przypadków przekroczenia mocy przez klientów. W 50 przypadkach stwierdzili również przekroczenie napięcia. Inne nieprawidłowości to nielegalne zmiany na układach pomiarowo-rozliczeniowych, a więc zmiany zabezpieczenia przedlicznikowego oraz rozplombowanie układu pomiarowego.

Więcej...

01/2024 Komentarze (0)

Czescy i niemieccy ekolodzy oraz Żytawa skarżą: Kopalnia Turów konsekwentnie…

04-01-2024

Kopalnia Turów konsekwentnie realizuje wszystkie zapisy decyzji środowiskowej wydanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wśród których znajdują się liczne inwestycje proekologiczne ograniczające wpływ kopalni na środowisko naturalne i gwarantujące prowadzenie działalności z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wszystkie warunki, zapisane w decyzji zostały wypracowane i zaakceptowane przez Republikę Czeską i Republikę Federalną Niemiec m.in. w trakcie konsultacji transgranicznych przeprowadzonych w ramach oceny oddziaływania na środowisko. Na realizację działań w ramach decyzji środowiskowej Kopalnia Turów przeznaczyła tylko do tej pory 42 mln zł.

Grupa PGE jest odpowiedzialnym podmiotem, który prowadzi swoją działalność z poszanowaniem środowiska i lokalnych społeczności. Dlatego realizacja przez Kopalnię Turów zapisów decyzji środowiskowej jest dla PGE priorytetem. Tylko do tej pory na konkretne działania, minimalizujące wpływ działalności Kopalni Turów na środowisko, przeznaczyliśmy już ponad 42 mln zł. Jedną ze zrealizowanych już inwestycji jest podziemny ekran przeciwfiltracyjny, a przeprowadzone ponad roczne testy wykazały wzrosty poziomu zwierciadeł wód podziemnych w otworach monitoringowych nawet o ponad 4 metry, co bez wątpienia potwierdza jego skuteczność. Wszystkie te działania są potwierdzeniem, że działalność Kopalni Turów, która wydobywa węgiel brunatny niezbędny do produkcji blisko 8 proc. krajowej energii, jest i będzie kontunuowania do 2044 r. w sposób zrównoważony i z poszanowaniem środowiska naturalnego w każdym aspekcie swojej działalności - podkreśla Zbigniew Kasztelewicz, p.o prezesa zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Inwestycje prośrodowiskowe z decyzji środowiskowej dla Kopalni Turów realizowane są w kilku obszarach: 1. Ochrona wód 2. Ochrona przed hałasem 3. Ochrona powietrza, 4. Rekultywacja.

Na bieżąco w Kopalni Turów wdrażane są również nowoczesne technologie dla ochrony środowiska z zakresu monitoringu osiadania terenu, wód, hałasu i powietrza.

Decyzja środowiskowa jest decyzją administracyjną, której zadanie polegana takim ukształtowaniu danej działalności, aby w możliwie jak najmniejszym stopniu wpłynęła na stan środowiska naturalnego. Zgodnie z prawem europejskim, w przypadku działalności mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przed wydaniem decyzji środowiskowej przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko, w ramach której inwestor zobligowany jest do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przeprowadzane są też konsultacje społeczne. 

 

 

Więcej...

01/2024 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: