Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Listopad 2023

Roboty w przemyśle zamiast … inspektorów jakości

03-11-2023

Na podstawie artykułu „Advanced Robotic Inspections Strengthen Critical Infrastructure Across European Market" T&D World October 2022 opracował Piotr Olszowiec

Współczesny świat staje się coraz bardziej uzależniony od wydajnej i niezawodnej pracy urządzeń w sektorach o tzw. krytycznym znaczeniu, do których zalicza się m.in. przemysł paliwowo-energetyczny, armię i lotnictwo. Kontrola stanu materiałów konstrukcyjnych należy do najważniejszych zadań eksploatacji urządzeń w tych gałęziach. Dzięki pozyskiwanym danym można lepiej ocenić stan układów, określić ich zawodność w przyszłości oraz zaplanować remonty bądź wymianę. W realizacji tych odpowiedzialnych i pracochłonnych czynności, wykonywanych z reguły w uciążliwych lub niebezpiecznych warunkach,  z pomocą inspektorom jakości coraz częściej przychodzą automatyczne, dedykowane roboty. Badania wykonywane przez te inteligentne, zaprogramowane maszyny przyczyniają się do wzmocnienia infrastruktury krytycznej obiektów przemysłowych przez dostarczanie pełniejszych i bardziej wiarygodnych informacji o ich stanie technicznym. Do światowych liderów w zakresie robotyzacji i automatyzacji prac pomiarowo-kontrolnych obiektów przemysłowych należy amerykańska firma Gecko Robotics ściśle współpracująca z Siemens Energy. Roboty tego wytwórcy są zdalnie sterowane i wyposażone w czujniki ultrasoniczne, sensory lokalizacji, lasery i kamery HD. Roboty przemieszczają się w pionie i poziomie, przylegając magnetycznie do powierzchni konstrukcji w celu badania zmian w zakresie grubości, pęknięć, korozji, pęcherzy i innych objawów degradacji. Roboty wyposażono w możliwości dokładnej lokalizacji ewentualnych defektów. Dane uzyskiwane z robotów Gecko i ich platformy programowej służą do sporządzenia raportu w ciągu 24 godzin, co pozwala inspektorom na szybką ocenę i podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu. Poniżej zaprezentowano niektóre nowatorskie rozwiązania tego producenta, które znalazły zastosowanie w obiektach przemysłowych całego świata. 

Roboty TOKA Flex  i  TOKA (wersje 3, 4, 4GZ)

Robot TOKA Flex wspina się na wysokość 23 m po ścianach lub rurociągach o średnicy powyżej 0.61 m. W ciągu minuty pokonuje dystans 9 m. Wytrzymuje temperaturę 135 °C.  Standardowo posiada 12 jednokanałowych sond ultradźwiękowych z możliwością zwiększenia tej liczby do 18. Na powierzchni jednego metra kwadratowego dokonuje ok. 300 odczytów. Roboty TOKA Flex wykonują nieniszczące badania konstrukcji zbiorników, kotłów, skruberów, rurociągów itp. W szczególności dokonują pomiaru grubości ścianek, rozpoznania wżerów, pęknięć, rozwarstwienia i wielu innych form degradacji. Roboty te zbierają 1000 razy więcej informacji od tradycyjnych metod manualnych z szybkością 10 razy większą, a przy tym zapewniają najwyższą osiągalną obecnie dokładność i zakres pomiarów.  

Więcej...

11/2023 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: