Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Luty 2023

Elektrownia Rybnik: Jeśli staną – to ruszą

27-02-2023

Elektrownia Rybnik, należąca do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, podpisała umowę na budowę kotłowni rozruchowej. Inwestycja umożliwi zwiększenie elastyczności pracy zakładu poprzez szybkie uruchamianie bloków energetycznych w sytuacji ich całkowitego wyłączenia. 

Głównymi elementami kotłowni rozruchowej będą dwie wytwornice pary.

Ich instalacja obniży tzw. minimum techniczne konieczne do rozpoczęcia pracy zakładu w momencie, gdy bloki energetyczne są wyłączone. Zapewni to zwiększenie elastyczności elektrowni i umożliwi szybkie wznowienie produkcji w przypadku wzrostu zapotrzebowania na energię oraz ewentualnego blackoutu. 

Wytwornice opalane będą olejem lekkim, a w późniejszym czasie gazem ziemnym. Wyposażone będą w układ automatycznej regulacji oraz automatycznego uruchomienia i wyłączenia, co umożliwi ich 24-godzinną pracę bez konieczności nadzoru. 

Bezpieczeństwo energetyczne kraju i zapewnienie ciągłości dostaw energii to dla nas priorytet - mówi Andrzej Legeżyński, prezes zarządu PGE GiEK - Jest to jeszcze istotniejsze w obecnej sytuacji gospodarczej. Dlatego inwestycja
w rybnickiej elektrowni jest niezmiernie ważna z punktu widzenia zapotrzebowania rynku. Zapewni ona nie tylko ciągłość produkcji energii elektrycznej, ale także elastyczność całego procesu i możliwość szybkiego dostosowania się do aktualnej sytuacji. 

Generalnym realizatorem inwestycji jest Zakład Automatyki Przemysłowej INTEC Sp. z o. o. Głównym podwykonawcą robót budowlanych jest firma UNIBEP S.A., a dostawcą dwóch kotłów (wytwornic pary) Viessmann Sp. z o. o.

Na obecnym etapie prac zamawiający, czyli Elektrownia Rybnik, uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, kontynuowana jest inwentaryzacja i prace projektowe, a także uzgadniane są szczegółowe rozwiązania techniczne z wykonawcą. Opracowywany jest również projekt budowalny w celu uzyskania pozwolenia na budowę. 

Koszt inwestycji to ponad 35 milionów złotych, a termin jej realizacji to druga połowa października 2023 r.

Więcej...

02/2023 Komentarze (0)

Komentarz PTEZ do art. 61 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

21-02-2023

19 września, w Dzienniku Ustaw, została opublikowana ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967). Poza rozwiązaniami dotyczącymi systemu rekompensat w odniesieniu do ciepła sieciowego, wprowadza również, poprzez art. 61 tej ustawy, mechanizm mający na celu przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa dostaw ciepła. Przepis ten umożliwia wydanie przez organ administracji, decyzji pozwalającej na eksploatację instalacji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła, na warunkach odmiennych niż określone w pozwoleniu zintegrowanym lub innym wymaganym pozwoleniu.

- Największym wyzwaniem nadchodzącego sezonu grzewczego jest zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej i ciepła w obliczu ograniczenia podaży surowców energetycznych oraz substancji chemicznych niezbędnych do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, a także problemów z dostawami materiałów budowlanych i urządzeń niezbędnych do realizacji inwestycji. Odnosi się to przede wszystkim do zastępowanych źródeł objętych derogacjami wynikającymi z Dyrektywy o emisjach przemysłowych - komentuje Dorota Jeziorowska, dyrektor PTEZ.

- Zmniejszenie dostępności paliw i substancji potrzebnych do utrzymania urządzeń ochronnych, ograniczających emisję, może przełożyć się bezpośrednio na możliwość dotrzymania warunków wynikających z pozwoleń eksploatacyjnych ¬ dodaje Jeziorowska.

- Ustawodawca zaprojektował całą ścieżkę formalności poprzedzających wydanie decyzji pozwalającej na eksploatację instalacji w tych ekstraordynaryjnych warunkach ze wskazaniem przesłanek, które muszą zaistnieć, aby ją uzyskać - wskazuje Katarzyna Dziurska, ekspert PTEZ ds. ochrony środowiska, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w PGE Energia Ciepła S.A. - W trakcie procedury składania wniosku niezbędne będzie m.in.: udokumentowanie przez wytwórców ciepła przeszkód, które uniemożliwiły pracę jednostki wytwórczej na podstawie obowiązującego pozwolenia, natomiast sama decyzja zawierać będzie m.in. parametry źródeł spalania paliw, które są istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom oraz wielkości dopuszczalnej emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza.

Niezbędne będzie również potwierdzenie konieczności utrzymania wolumenu ciepła wytwarzanego przez daną jednostkę wytwórczą na potrzeby sieci ciepłowniczej.

Więcej...

02/2023 Komentarze (0)

Spór Turcji z Grecją i Cyprem o złoża węglowodorów na Morzu Śródziemnym

14-02-2023

Rosnące aspiracje Turcji na arenie międzynarodowej znajdują swój wyraz m.in. w sferze energetyki, zwłaszcza zaś w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, a ściślej - surowcowego. Turcja, której długoletnim premierem, a aktualnym prezydentem jest Recep Tayyip Erdoğan, stara się wzmocnić pozycję swojego państwa na obszarach należących niegdyś do Imperium Osmańskiego, zarówno tych położonych w Afryce i Azji, jak i w Europie. Spór, jaki Turcja toczy z Grecją i Cyprem jest właśnie jednym z przejawów dążeń do zaznaczenia mocarstwowych wpływów i dowodem na coraz bardziej stanowcze sięganie po radykalniejsze środki w sporach z państwami sąsiedzkimi.

W 2020 roku w wyniku incydentu, jaki miał miejsce we wschodniej części Morza Śródziemnego, w miejscu gdzie przeprowadzane są odwierty w poszukiwaniu gazu ziemnego, stosunki pomiędzy Grecją oraz Turcją uległy gwałtownemu pogorszeniu. Turcja dokonuje także wierceń na Cyprze, co budzi sprzeciw władz Republiki Cypryjskiej. Spór o dostęp do złóż, toczony od lat pomiędzy nastawionymi antagonistycznie do siebie państwami zaostrzył się, gdy zaangażowane zostały siły morskie nie tylko bezpośrednich stron, ale także Francji. Rywalizacja o kontrolę nad złożami surowca, abstrahując od ich ekonomicznego znaczenia, staje się kolejną okazją do „próby sił" w tej części świata.

W kontekście analizy toczącego się sporu należy postawić pytanie o sposób jego rozwiązania, a także o możliwy dalszy przebieg rywalizacji pomiędzy tytułowymi państwami. W tym celu niezbędne okaże się nie tylko przedstawienie genezy sporu i jego przebiegu, ale także roli innych graczy w jego przebiegu, zwłaszcza zaś Unii Europejskiej i najważniejszych państw wpływających na relacje w tej części Europy. W opracowaniu zastosowano metodę prognostyczną, metodę czynnikową, analizę zawartości dokumentu oraz elementy metody decyzyjnej.

Istota sporu 

Spór, który zaostrzył relacje Turcji z jej sąsiadami w 2020 roku związany był z odkryciem bardzo dużych zasobów węglowodorów we wschodniej części Morza Śródziemnego. Stanowisko Turcji, uwidaczniające się w czasie trwania sporu, należy jednak postrzegać w szerszym kontekście, związanym z kształtem polityki zagranicznej, przyjętym przez elity polityczne państwa. Koncepcje i działania władz Turcji w sferze dyplomacji można zakwalifikować do tradycji, którą nazywa się „neoosmańską". 

Więcej...

02/2023 Komentarze (0)

Polskie firmy nie są gotowe na blackout

08-02-2023

Nawet chwilowa przerwa w dostawie prądu może skutkować biznesową katastrofą. Powód? Wiele firm nie posiada odpowiednich zabezpieczeń - wynika z badania IDG. Nic dziwnego, że przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z usług zewnętrznych centrów danych oraz inwestują w hybrydowe modele zarządzania infrastrukturą IT.

Gdyby firmy polegały wyłącznie na własnych zasobach IT, miałyby problem z zapewnieniem ciągłości działania. Duża część ich serwerowni nie posiada bowiem wystarczających, a często też i podstawowych, zabezpieczeń technicznych pozwalających na nieprzerwany dostęp do systemów w przypadku awarii czy braku dostępu do energii elektrycznej. Nic dziwnego, że aż dwóch na trzech (67 proc.) badanych za największe wyzwanie uznaje konieczność zwiększenia bezpieczeństwa. To jeden z powodów, dla których coraz częściej firmy w Polsce sięgają po usługi zewnętrzne i korzystają z hybrydowego modelu zarządzania infrastrukturą IT.

Te dane budzą niepokój

Wyniki badań mówią jasno: dużej części analizowanych przedsiębiorstw zagraża przestój firmowej serwerowni. Tylko 35 proc. spośród 100 decydentów IT przebadanych w październiku 2022 roku przez IDG w polskich przedsiębiorstwach przyznało, że ich firmy dysponują systemem awaryjnego zasilania w energię w postaci generatorów prądu i dotyczy to większych, świadomych organizacji. Do braku generatorów przyznaje się 61 proc. dużych przedsiębiorstw i 71 proc. średniej wielkości organizacji. Lwia część, bo 85 proc. podmiotów korzysta z bardzo prostych UPS-ów, które są w stanie zapewnić stabilne zasilanie awaryjne od kilkunastu minut do kilku godzin.

- To stanowczo za słabe zabezpieczenia, szczególnie w sytuacji, w której firmy muszą być przygotowane nie tylko na awarie sieci energetycznej, ale też sytuacje kryzysu energetycznego z blackoutem włącznie. Punktem odniesienia do zabezpieczenia ciągłości działania firmy powinny być standardy wyznaczane przez wyspecjalizowane centra danych, które są w stanie pracować na zasilaniu zapasowym tygodniami - zwraca uwagę Wojciech Stramski, Prezes Beyond.pl, operatora centrum przetwarzania danych.

Dobrą praktyką jest doprowadzenie do centrum danych dwóch lub większej liczby torów zasilania podstawowego. Na taką architekturę rozwiązania mogła pozwolić sobie jednak tylko co czwarta, działająca na polskim rynku duża firma lub korporacja.

Więcej...

02/2023 Komentarze (0)

Stron 1 z 2
05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: