Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Marzec 2024

Transformacja ciepłownictwa

19-03-2024

Grupa PGE konsekwentnie od 2018 roku prowadzi proces modernizacji elektrociepłowni w największych miastach Polski. Efektem tego jest oddanie przez PGE do użytku nowoczesnych niskoemisyjnych źródeł kogeneracyjnych w Kielcach, Bydgoszczy i Zgierzu. Do końca 2023 roku zakończą się inwestycje w źródła gazowe w Gorzowie Wielkopolskim, Rzeszowie i Wrocławiu, a na początku 2024 r. w Lublinie i Siechnicach. Wszystkie te projekty w istotny sposób zwiększą komfort i bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców oraz znacząco wpłyną na zmniejszenie emisji z elektrociepłowni. 

PGE Energia Ciepła, jako największy dostawca ciepła sieciowego w Polsce, realizuje cele transformacji sektora ciepłowniczego zastępując stare, nieefektywne i wysokoemisyjne źródła wytwarzania nowoczesnymi rozwiązaniami nisko i zeroemisyjnymi. Już w latach trzydziestych węgiel, który wciąż będzie pozostawał jednym z najważniejszych źródeł energii elektrycznej, właściwie przestanie stanowić źródło ciepła wytwarzanego przez Grupę PGE.

- Dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie dostosowane do potrzeb lokalnych rynków ciepła, zwiększamy bezpieczeństwo dostaw dla mieszkańców, poprawiamy elastyczność źródeł wytwarzania, a także znacząco ograniczamy wpływ na środowisko naturalne - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. - Zastąpienie dotychczasowych źródeł ciepła technologią opartą na gazie ziemnym spowoduje spadek emisji: tlenków siarki o 90 procent, dwutlenku węgla o 40 procent, tlenków azotu o 20 procent i pyłów o 85 procent. Modernizacja elektrociepłowni to także korzyści biznesowe dla Grupy PGE. Po kryzysie wywołanym agresją Rosji na Ukrainę ceny gazu obecnie ustabilizowały się, a pewność dostaw zapewnia Polsce Baltic Pipe i Terminal LNG w Świnoujściu  - dodaje Wojciech Dąbrowski.

Proces dekarbonizacji ciepłownictwa w PGE zapoczątkowany został w Zielonej Górze i Toruniu, gdzie do produkcji ciepła już od kilku lat wykorzystywany jest gaz. W 2022 roku w Gdańsku uruchomione zostały natomiast innowacyjne, pierwsze w Polsce kotły elektrodowe o mocy 130 MW.

W 2023 roku PGE Energia Ciepła oddała do eksploatacji trzy kolejne inwestycje. W maju uruchomiono kotłownię gazową w Kielcach, o mocy 160 MWt. W lipcu w Bydgoszczy do eksploatacji weszła nowoczesna, niskoemisyjna kotłownia gazowa o łącznej mocy ok. 40 MW, która pozwoliła na całkowite wyłączenie kotłów węglowych w Elektrociepłowni Bydgoszcz I. Łączny koszt inwestycji w Bydgoszczy zarówno EC I, jak i EC II, to ponad 487 mln zł. Ponadto w październiku 2023 roku ukończono inwestycję w elektrociepłowni w Zgierzu, o mocy 13,5 MWe i 15 MWt, która będzie produkować energię elektryczną i ciepło w kogeneracji gazowej, uzupełnionej kolektorami słonecznymi. Koszt tej inwestycji to 96 mln zł.

Więcej...

03/2024 Komentarze (0)

Kto dostarczy pływające terminale do Gdańska?

13-03-2024

Spółka GAZ-SYSTEM zawarła porozumienia tzw. Term Sheet z dwoma armatorami, określające ramowe warunki dostarczenia i użytkowania pierwszej jednostki FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), która ma pełnić funkcję terminalu regazyfikacyjnego w Zatoce Gdańskiej. Nadal trwa postępowanie przetargowe, które w drugim etapie ma wyłonić jednego dostawcę spośród dwóch wstępnie wybranych, z którym podpisana zostanie umowa czarterowa (Time Charter Party). Rozpoczęcie świadczenia usług regazyfikacji planowane jest na początek 2028 roku.

Porozumienia Term Sheet zostały podpisane z dwoma podmiotami: Mitsui O.S.K. Lines oraz BW LNG, wyłonionymi w trakcie pierwszej części postępowania przetargowego. Porozumienia regulują najważniejsze warunki przyszłej umowy czarterowej, takie jak termin dostawy statku, obowiązki stron, konsekwencje opóźnienia dostawy, okres czarteru. Postanowienia zawarte w Term Sheet nie mają charakteru wiążących zobowiązań stron, jednak określają „mapę drogową" dalszych negocjacji umowy czarterowej i w zasadniczym kształcie będą odzwierciedlone w docelowej umowie czarterowej (Time Charter Party), którą GAZ-SYSTEM planuje zawrzeć na okres 15 lat z jednym z tych podmiotów.

Obydwie firmy są światowymi liderami w branży FSRU. BW LNG jest spółką w całości należącą do BW Group, wiodącej firmy sektora morskiego, posiadającej flotę ponad 490 statków przewożących ropę i gaz, z czego 33 to zbiornikowce LNG i FSRU. Japoński Mitsui O.S.K. Lines posiada 111 statków na LNG, w tym największą na świecie jednostkę FSRU o nazwie Bauhinia Spirit.

- Jesteśmy już o krok od podpisania umowy na czarter jednostki FSRU czyli pływającego terminalu w Zatoce Gdańskiej. Polska bardzo wiele zyskała dzięki konsekwencji w rozwijaniu infrastruktury energetycznej. Realizacja projektu FSRU jest dopełnieniem długoterminowej strategii dywersyfikacji kierunków dostaw błękitnego paliwa i budowy bezpieczeństwa gazowego Polski i regionu. Stanowi przeciwwagę dla rosyjskich dostaw w regionie i daje nowe możliwości rozwoju gospodarczego naszego kraju - powiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

- Zakończyliśmy kluczowy etap procedury wyboru dostawcy statku FSRU. Zostały podpisane  odrębne warunkowe umowy przedwstępne, zwane Term Sheet z dwoma podmiotami. Wybraliśmy do dalszych negocjacji doświadczone firmy, które dysponują know-how i odpowiednim zapleczem produkcyjno-finansowym. Budowa pływającego Terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej jest obecnie najważniejszą inwestycją naszej spółki - powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

- BW LNG jest zaszczycone, że znalazło się wśród wybranych przez GAZ-SYSTEM kandydatów do budowy i obsługi pierwszej jednostki FSRU w Polsce. BW LNG dołoży wszelkich starań we współpracy z GAZ-SYSTEM, zmierzającej do dywersyfikacji źródeł dostaw gazu i wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski, ale także regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Więcej...

03/2024 Komentarze (0)

Polskie inwestycje w Niemczech

05-03-2024

Fundusz Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN („Fundusz"), zarządzany przez PFR TFI, zawarł umowę inwestycyjną z Enprom - jednym z największych polskich przedsiębiorstw z sektora budownictwa elektroenergetycznego. W jej ramach Fundusz udzieli finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro spółce zależnej Enprom w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim. To jedna z pierwszych inwestycji uruchomionego w 2023 r. Funduszu, który kontynuuje misję Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZ AN.

Enprom dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie projektowania, budowy i modernizacji sieci elektroenergetycznych, stacji rozdzielczych oraz transformatorowych średnich, wysokich i najwyższych napięć. Enprom przygotowuje także i prowadzi inwestycje elektroenergetyczne, w tym te związane z odnawialnymi źródłami energii, oraz świadczy usługi inspekcyjne i geoprzestrzenne z wykorzystaniem dronów. Firma realizuje kontrakty w Polsce i za granicą. Od 2017 r. działa w Niemczech, gdzie pozyskała znaczące kontrakty od operatorów sieci przesyłowych. Finansowanie z Funduszu umożliwi firmie przyspieszenie realizacji już zakontraktowanych prac oraz pozyskanie nowych zleceń, a w efekcie utrzymanie dwucyfrowego tempa wzrostu na niemieckim rynku.

- Rynek niemiecki jest bardzo atrakcyjny dla firm takich jak nasza, czyli generalnych wykonawców projektów elektroenergetycznych. Co prawda niełatwo jest na niego wejść ze względu na konieczność certyfikacji i zdobycia lokalnych referencji, ale ten etap w większości mamy już za sobą. Kluczowym atutem tego rynku, oprócz samej jego wielkości, są korzystne warunki realizacji kontraktów. Wiele ryzyk związanych ze wzrostem cen materiałów, rozliczaniem płatności czy pokrywaniem kosztów przestoju w przypadku braku możliwości wyłączenia sieci pozostaje po stronie zamawiającego. To daje firmom wykonawczym duży komfort i przewidywalność. Chcemy wykorzystać biznesowe szanse i przyspieszyć nasz rozwój za Odrą, jednocześnie dywersyfikując ryzyko związane z koncentracją na rynku polskim. Do tego potrzebowaliśmy odpowiedniego finansowania i Fundusz Ekspansji Zagranicznej zaoferował nam odpowiednie rozwiązania podkreśla Mariusz Targowski, prezes zarządu Enpromu.

Jak wskazują analizy, w najbliższych latach sektor budownictwa elektroenergetycznego w Niemczech będzie się dynamicznie rozwijał. W związku z odejściem od energetyki jądrowej i konwencjonalnej oraz zieloną transformacją przez najbliższą dekadę sieci przesyłowe w tym kraju będą wymagały ogromnych nakładów na rozbudowę i modernizację, co stanowi dużą szansę na rozwój działających tam spółek, takich jak Enprom. Firma działa w Niemczech od kilku lat, zrealizowała istotne kontrakty, posiada referencje, certyfikaty i relacje z największymi firmami z branży przesyłu energii. 

 

Więcej...

03/2024 Komentarze (0)

W Krakowie… Postój Mokrego Odsiarczania Spalin

01-03-2024

W krakowskiej elektrociepłowni, należącej do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, 5 czerwca br. rozpoczyna się planowany postój technologiczno-remontowy Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS). Oznacza to, że przez 25 dni z komin nie będzie pracować i przez ten czas nie będzie widoczna unosząca się nad nim para wodna. Postój nie będzie miał wpływu na produkcję ciepła.

Odstawienie z ruchu IMOS to planowe działanie, które ma na celu zapewnienie jego prawidłowej eksploatacji. W tym czasie wykonane zostaną niezbędne przeglądy, naprawy i remonty poszczególnych elementów instalacji.

- Latem spada zapotrzebowanie na ciepło i okres ten to naturalny czas intensywnych działań w zakresie modernizacji i remontów całej infrastruktury w naszych elektrociepłowniach - mówi Radosław Ilczuk, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia nr 1 w Krakowie. - Wszystkie modernizacje i remonty w elektrociepłowniach mają jeden cel - być przygotowanym do zimy i niezawodnie, ekologicznie oraz efektywnie ogrzać wszystkich mieszkańców Krakowa, korzystających z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Warto podkreślić, że w czasie postoju IMOS spalany jest wyłącznie węgiel o bardzo niskiej zawartości siarki, dzięki czemu postój będzie miał minimalny wpływ na jakość powietrza w Krakowie. Spaliny odprowadzane będą za pośrednictwem drugiego komina, a pozostałe urządzenia ochrony powietrza, tj. elektrofiltr i instalacja odazotowania spalin pozostają nadal w eksploatacji. Postój nie będzie miał wpływu na produkcję ciepła, która realizowana jest w sposób ciągły, zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców.

- Aktualnie trwają już prace modernizacyjne i remonty wielu kluczowych urządzeń, a kolejnym krokiem jest przegląd IMOS. Cały proces wpisany jest w standardową procedurę działania krakowskiej elektrociepłowni w celu zapewnienia skuteczniejszej i bardziej ekologicznej pracy urządzeń - mówi Antoni Korus, dyrektor techniczny Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie. 

Technologia mokrego odsiarczania polega na wiązaniu tlenków siarki zawartych w spalinach za pomocą mieszaniny mączki kamienia wapiennego z wodą, tak zwanego sorbentu.

W związku z tym, że sorbent ma bezpośredni kontakt z gorącymi spalinami, znaczna część wody znajdująca się w tej instalacji odparowuje i w postaci pary wodnej unosi się z komina do atmosfery. Stąd też widoczny stale nad kominem obłok pary wodnej.

 

 

Więcej...

03/2024 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: