Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Luty 2024

Dzielą się ciepłem...

27-02-2024

Już od wielu lat PGE Energia Ciepła realizuje program „Dzielimy się ciepłem", dzięki któremu wspiera najbardziej potrzebujących odbiorców ciepła sieciowego. Program "Dzielimy się ciepłem" ma na celu pomoc osobom i instytucjom poprzez dopłaty do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Skierowany jest do najbardziej potrzebujących  w tym organizacji pożytku publicznego, korzystających z ciepła sieciowego w miastach, w których PGE Energia Ciepła ma swoje elektrociepłownie, czyli w Toruniu, Gdańsku, Wrocławiu, Siechnicach, Zielonej Górze, Krakowie, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Kielcach, Szczecinie, Zgierzu i Rzeszowie.

Dzięki programowi we wszystkich swoich lokalizacjach PGE Energia Ciepła przekazała na opłaty rachunków za ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową  w sumie 2 mln zł w ciągu 5 lat istnienia spółki, w roku 2023 udzielone wsparcie wyniesie  niemal pół miliona zł. Z tych dopłat korzystają m.in. szkoły, szpitale, domy pomocy społecznej, hospicja a także zakłady opiekuńczo - lecznice oraz  schroniska dla zwierząt a wszystko po to, aby mogły one jeszcze lepiej spełniać swoje misje.

Mając na względzie ideę odpowiedzialności społecznej oraz kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, pomagamy najbardziej potrzebującym odbiorcom ciepła w ramach programu „Dzielimy się ciepłem. Dzięki niemu we wszystkich naszych lokalizacjach możemy wesprzeć odbiorców w trudnej sytuacji życiowej. Jesteśmy częścią lokalnych społeczności i współpraca z instytucjami wrażliwymi społecznie jest dla nas bardzo ważna - powiedział Maciej Jankiewicz, Prezes zarządu PGE Energia Ciepła.   

W tym roku jednym z beneficjentów akcji we Wrocławiu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach.

Każdego roku akcja promocyjna cieszy się dużym zainteresowaniem gdyż stanowi wsparcie finansowe gospodarstw domowych w okresie grzewczym. Dofinansowanie do ciepła sieciowego pozwala zapobiec pogarszaniu się sytuacji materialnej odbiorców wrażliwych społecznie i przeciwdziała powstawaniu zaległości w należnościach za ciepło. Dzięki wsparciu KOGENERACJI wzrasta poczucie bezpieczeństwa bytowego korzystających z niego odbiorców ciepła sieciowego, a instytucje realizujące program postrzegane są jako podmioty przyjazne dla społeczności lokalnej - powiedziała Joanna Bryłkowska - Hehn, kierownik GOPS.

Od początku trwania programu Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należących do PGE Energia Ciepła, przekazała na wsparcie osób wrażliwych społecznie już blisko 770 tysięcy złotych.

Największy producent ciepła w Krakowie, PGE Energia Ciepła Oddział Nr 1 w Krakowie, po raz kolejny udzieli wsparcia potrzebującym, przekazując łącznie 75 tysięcy złotych organizacjom pożytku publicznego w stolicy Małopolski.

Więcej...

02/2024 Komentarze (0)

Elektrociepłownia dźwiga kulturę

19-02-2024

Krakowska elektrociepłownia należąca do PGE Energia Ciepła znalazła się wśród 46 laureatów Dźwigaczy Kultury. Są to nagrody specjalne przyznawane przez Krakowskie Biuro Festiwalowe partnerom, którzy z otwartością podchodzą do współpracy, są źródłem inspiracji i aktywnie wspierają krakowską kulturę.

PGE Energia Ciepła została doceniona za aktywne zaangażowanie na rzecz krakowskiej kultury i sztuki, a także owocną współpracę z Krakowskim Biurem Festiwalowym (KBF). Wśród wspólnych projektów znalazła się m.in. współorganizacja festiwalu Sacrum Profanum 2022 czy cykl minikoncertów „Muzyka dla Ziemi" 2021. Wyróżnienie z rąk Caroliny Pietyry, dyrektorki KBF, odebrała Beata Czerniak, dyrektor Departamentu Procesów Wsparcia w PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia Kraków.

- PGE Energia Ciepła jako partner miast i regionów, chętnie angażuje się w życie lokalnych społeczności, a nasza wieloletnia współpraca z lokalnymi instytucjami kultury, wśród których są m.in. Krakowskie Biuro Festiwalowe, Krakowska Fundacja Filmowa czy Muzeum Krakowa, owocuje wieloma ambitnymi projektami z zakresu kultury i sztuki. Nagroda Dźwigacza Kultury jest dla nas dużym wyróżnieniem - mówił Radosław Ilczuk, dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.

Zwycięzcom gratulacje składał również Rober Piaskowski, pełnomocnik Prezydenta miasta Krakowa ds. Kultury oraz Carolina Pietyra, dyrektorka KBF.

- W ostatnich dwóch latach nie brakowało przeciwności i wyzwań zarówno w świecie kultury jak i biznesu. Ta zbieżność nie dziwi, bo pokazuje, że te wyzwania i ten świat są przez nas po prostu współdzielone. Wspólna praca pozwala nam nie tylko odzyskać równowagę, ale także rozpocząć nowe projekty. Relacje między kulturą i biznesem są coraz bliższe i coraz więcej w tej współpracy gościnności. Kultura śmiało wchodzi do galerii handlowych, a Pałac Potockich oraz Apteka Designu pozwalają naszym partnerom się rozgościć. Za te wszystkie wspaniałe relacje i za bliskie partnerstwo bardzo Państwu dziękujemy - mówiła Carolina Pietyra, dziękując partnerom za wsparcie.

Wspólnie dźwigając kulturę

Dźwigacz Kultury jest wyróżnieniem przyznawanym przez Krakowskie Biuro Festiwalowe, nawiązującym do pierwszego kręgu kręgosłupa - dźwigającego czaszkę i umożliwiającego ruchy głowy, a także do mitycznego Atlasa. Ta nagroda to jednak przede wszystkim symboliczne podkreślenie tego, jak ważne dla rozwoju kultury jest wsparcie biznesu
i harmoniczna współpraca środowisk kultury i sztuki, biznesu oraz mediów.

Więcej...

02/2024 Komentarze (0)

Miejska neutralność klimatyczna

13-02-2024

Pięć polskich miast, które przystąpiły do Misji UE neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030 roku i realizują ambitne cele transformacji w kierunku neutralności klimatycznej, przedstawiły swoje postulaty podczas spotkania na Krajowym Forum Miejskim, które odbyło się 6 grudnia 2023 roku w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Jest to wydarzenie niezwykle ważne na płaszczyźnie społecznej, urbanistycznej, a także gospodarczej. Jak wykazały analizy przeprowadzone przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, z powodu zjawisk ekstremalnych Polska traci rocznie średnio 6 mld zł, natomiast w ciągu niespełna dwóch dekad w sumie ekstremalne zjawiska pogodowe spowodowały około 115 mld zł strat bezpośrednich.

Łódź, Kraków, Warszawa, Wrocław, Rzeszów - pięć ośrodków miejskich biorących udział w projekcie CapaCITIES - podzieliło się swoimi doświadczeniami, napotkanymi barierami oraz najlepszymi praktykami, podczas sesji dyskusyjnej poświęconej realizacji misji w Polsce w ramach Krajowego Forum Miejskiego, które odbyło się 6 grudnia 2023 roku. W ramach podsumowania wystąpień, polskie miasta Misji EU przedstawiły postulaty, nawołujące do skutecznego wsparcia w realizacji celów Porozumienia Paryskiego oraz Agendy Zrównoważonego Rozwoju. Uczestnikami panelu byli:

- Grzegorz Grzybczyk, kierownik projektu „Misja 100 miast neutralnych dla klimatu i inteligentnych", Urząd Miasta Krakowa
- dr Anna Wierzbicka, Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska, Urząd Miasta Łodzi
- Dorota Zawadzka-Stępniak, Dyrektor Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
- Agata Szpiech, Kierownik oddziału Klimatu i Środowiska, koordynatorka Zespołu ds. neutralności klimatycznej i smart city, Wydział Klimatu i Środowiska, Urząd Miasta Rzeszowa
- Grzegorz Synowiec, Zastępca Dyrektora Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia, Urząd Miasta Wrocławia.

Dyskusję w sali plenarnej Krajowego Forum Miejskiego, poprzedziło przemówienie Pana Patricka Child'a, Zastępcy Dyrektora Generalnego DG ENVI w Komisji Europejskiej (Managera Misji).

Po zakończeniu panelu dyskusyjnego, odbyło się spotkanie dla przedstawicieli pięciu miast, Urzędów Marszałkowskich, przedstawicieli kluczowych resortów oraz pozostałych interesariuszy zaangażowanych w realizację misji w Polsce. Spotkanie otworzyła przewodnicząca Zarządu Misji Miast, Pani Hanna Gronkiewicz Waltz, a obrady moderował dr hab. inż. Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego.

Aktualnie trwają prace legislacyjne, aby miasta, które mają 20 tys. mieszkańców lub więcej, były zobowiązane do opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu, zwanych MPA. 

Więcej...

02/2024 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: