Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Czerwiec 2014

Gazociąg Świnoujście-Szczecin z pozwoleniem

30-06-2014

Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia relacji Świnoujście-Szczecin.

Gazociąg Świnoujście-Szczecin stanowi jeden z ważniejszych elementów krajowego systemu przesyłowego gazu. Ukończona inwestycja jest bezpośrednio związana z powstającym terminalem regazyfikacyjnym gazu skroplonego (LNG) w Świnoujściu. Gazociąg połączy terminal LNG z polską siecią przesyłową gazu w rejonie Goleniowa.

Gazociąg o długości około 80 kilometrów, średnicy 800 mm i ciśnieniu roboczym 8,4 MPa, przebiega przez teren województwa zachodniopomorskiego - miasta Świnoujście oraz gmin: Międzyzdroje, Wolin, Stepnica oraz Goleniów.

Inwestycja GAZ-SYSTEM S.A. realizowana była w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Ukończony gazociąg stanowi również element rozwoju transgranicznej infrastruktury przesyłowej w rejonie Morza Bałtyckiego (Baltic Interconnection).

Wartość wydatków związanych z budową gazociągu wyniosła około 245 mln złotych, z czego przewidywane dofinansowanie to maksymalnie 50% wydatków kwalifikowalnych, pochodzące z unijnego programu „European Energy Programme for Recovery" (EEPR). W ramach programu realizowane są projekty podnoszące bezpieczeństwo energetyczne krajów członkowskich UE poprzez realizację transgranicznych inwestycji.

Więcej...

06/2014 Komentarze (0)

Innowacje energetyczne w sektorze transportu drogowego

24-06-2014

Przemiana światowego rynku energii z nieodnawialnej na odnawialną kojarzy się przede wszystkim tak z budownictwem mieszkaniowym, jak i transportem. W okresie przejściowym obejmuje ona jednak głównie zmiany w dostawie surowców energetycznych,  gaz ziemny zastąpi w dalszej przyszłości ropę, będącą dotychczas wiodącym nośnikiem energii w gospodarce światowej. Przykładowo koncern Shell będzie od bieżącego roku wydobywał więcej gazu ziemnego (łącznie z łupkowym), niż ropy.

Tymczasem nieoczekiwanie odkryto ostatnio, że ogólnoświatowe rezerwy ropy wzrosły po 2000 roku aż o 77 miliardów ton i dziś są tak wielkie, jak nigdy przedtem. Przy obecnym  wydobyciu zasoby jej wystarczą na około 100 lat. W tej sytuacji mamy dostatecznie dużo czasu na procesowo-ekonomicznie opanowanie efektywnych technologii produkcji odnawialnych, drugiej generacji paliw oraz silników dla napędu pojazdów w sektorze transportu.

Unia Europejska stawia w transporcie na zastąpienie ropy innymi nośnikami energii - w tym przede wszystkim energią elektryczną, wodorem oraz gazem ziemnym wraz z biometanem. Ten ostatni wydziela się przede wszystkim z biogazu, będącego mieszaniną około 65 procent CH4 oraz 35 procent CO2. Biogaz bywa wytwarzany z odpadów komunalnych i przemysłu rolno-spożywczego tak w biogazowniach jak i na wysypiskach powyższych.

W krajach Unii Europejskiej buduje się coraz więcej biogazowni z których w relatywnie prosty sposób wydziela się czysty metan po wypłukaniu ditlenku węgla  etanoloaminą lub innym rozpuszczalnikiem.

Więcej...

06/2014 Komentarze (0)

Infrastruktura drogowa dla alternatywnych paliw

18-06-2014

W Polsce generalnie nie ma problemu z zatankowaniem LPG, w Niemczech czy Austrii nie ma problemu z zatankowaniem CNG. W Polsce nie spotkamy raczej przy głównych drogach ogólnodostępnych punktów tankowania CNG, tak jak w Austrii czy Niemczech LPG. Ani w Austrii, ani w Niemczech, ani tym bardziej w Polsce nie zatankujemy jeszcze LNG. We włoskiej Florencji już 7 lat temu pojazdy z napędem ekologicznym miały specjalnie wydzielone, bezpłatne miejsca postojowe, a najatrakcyjniejszych punktach miasta, niedostępne dla właścicieli pojazdów z napędem „Klasycznym". Każdy kraj rozwija sieć dystrybucji paliw alternatywnych swoim tempem i na swoją rękę. W związku z tym przemieszczanie się z kraju do kraju nawet w Unii Europejskiej pojazdem wyposażonym w silnik zasilany paliwem alternatywnym jest mocno ryzykowne. Podobnie jest w przypadku silników elektrycznych, choć standard prądu elektrycznego jest we wszystkich unijnych państwach jednakowy to może być problem z... wtyczką. Jednak w ciągu 10 najbliższych lat ma się to zmienić. Na ostatniej sesji VII kadencji, 15 kwietnia 2014 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję ustawodawczą zmierzającą do uchwalenia dyrektywy dotyczącej rozmieszczenia infrastruktury dla paliw alternatywnych. Jej sprawozdawcą i moderatorem był włoski eurodeputowany, były radny Mediolanu Carlo Fidanza.

Na podstawie konsultacji z zainteresowanymi stronami i ekspertami krajowymi oraz w oparciu o wiedzę fachową stwierdziliśmy - tłumaczy na konferencji prasowej - że głównymi paliwami alternatywnymi wykazującymi możliwość zastąpienia w długoterminowym horyzoncie czasowym ropy naftowej są, na obecnym etapie rozwoju: energia elektryczna, wodór, biopaliwa, gaz ziemny oraz skroplony gaz ropopochodny (LPG), również w świetle ich możliwego jednoczesnego oraz łączonego wykorzystania, na przykład za pomocą systemów technologii dwupaliwowej.

Więcej...

06/2014 Komentarze (0)

Podstawowy aparat automatyki liczy już 180 lat

12-06-2014

Opracowano na podstawie A. Greczko „Electromagnetic relays. Per aspera ad astra", Elektrotechnika i Elektromechanika

Początki techniki przekazywania informacji na duże odległości sięgają końca XVIII wieku. W 1789 r. Francuz C. Chappe zaproponował rozmieszczenie na terytorium swego kraju wież wyposażonych w znaki widoczne z daleka. Był to zatem optyczny system przesyłu sygnałów za pomocą semaforów. Po zmroku na semaforach zapalano lampy. „Telegrafista" po ujrzeniu danego znaku świetlnego na poprzedniej wieży powtarzał go na swoim semaforze dla obsługi następnej wieży. Każdy znak odpowiadał określonej w szyfrze literze lub cyfrze. Pierwszą linię telegrafu optycznego zbudowano w roku 1794 między Paryżem i Lille. Niebawem podobne łącze uruchomiono między Petersburgiem i Warszawą - przekaz depesz na odległość 1031 km zajmował przy dobrej pogodzie zaledwie 45 minut. Wkrótce technikę tę usprawniono wykorzystując najnowsze prace w dziedzinie elektromagnetyzmu.

Natychmiast po odkryciu oddziaływania prądu elektrycznego na igłę kompasu przez Oersteda (1820 r.) niemiecki uczony C. Schweigger skonstruował cewkę o wielu zwojach, która stała się podstawą pierwszego przyrządu do wykrywania najmniejszych nawet prądów czyli galwanometru. Dla nowego aparatu od razu znaleziono zastosowanie praktyczne. Francuski fizyk A. Ampere opracował telegraf nowej generacji, w którym zamiast znaków optycznych przekazywano sygnały prądu elektrycznego (oczywiście stałego) obserwowane na końcowej stacji za pomocą wspomnianych galwanometrów. Przepływ prądu (czyli logiczna „1" ) powodował wychylenie wskazówki miernika, przy braku sygnału (logiczne „0") prąd nie płynął i wskazówka pozostawała w spoczynku.

Więcej...

06/2014 Komentarze (0)

Stron 1 z 3 Ostatnie »
05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: