Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Czerwiec 2014

Bezpieczeństwo energetyczne nie tylko w makroskali

02-06-2014

Współczesne społeczeństwa funkcjonalnie w pełni uzależniły się od dostaw energii elektrycznej. Wszelkie branże gospodarki, zarówno przemysł, cała sfera usług, jednostki naukowe i administracyjne, jak również działalność prywatna człowieka, związane są z powszechnym wykorzystaniem elementów, urządzeń i systemów elektrycznych, elektronicznych oraz informatycznych, dlatego pewność dostaw energii elektrycznej jest priorytetowym zagadnieniem niezależnie od obszaru działalności człowieka.

Bezpieczeństwo energetyczne w makroskali (odpowiednio kraju bądź regionu) związane jest nierozerwalnie z rynkami i gospodarką surowców energetycznych oraz z wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej. W mikroskali (a zatem z punktu widzenia przedsiębiorstwa lub ogólnie użytkowników) bezpieczeństwo energetyczne powiązane jest silnie z pewnością zasilania elektrycznego oraz z jakością dostarczanej energii elektrycznej.

W wyniku masowego pojawienia się w użytkowaniu odbiorników o znacznych nieliniowościach, jak również zawierających elementy zachowawcze (indukcyjności, pojemności) w rezultacie wzajemnego oddziaływania elektromagnetycznego urządzeń (zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej) na odbiorniki energii mogą oddziaływać zaburzenia, które z kolei mogą wywołać zakłócenia prawidłowości pracy urządzeń bądź doprowadzać do ich awarii. Szczególnej wagi nabiera zatem problematyka zapewnienia prawidłowej, niezakłóconej pracy użytkowanych odbiorników energii.

Więcej...

06/2014 Komentarze (0)

Stron 3 z 3 « Pierwsze
05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: