Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Styczeń 2011

Elektrociepłownia jak łan zboża

31-01-2011

Przez całe dziesięciolecia nikt nie przejmował się, by elektrownia czy elektrociepłownia była ładna - wpisywała się w pejzaż, albo była atrakcją turystyczną czy nawet ikoną miejsca. W kraju gdzie rolnicza przeszłość była kompleksem, wysokie dymiące kominy były symbolem industrializacji zwiastującej postęp i gwarantującej dobrobyt mieszkańców. Dymiące kominy były także na banknotach o najwyższym nominale, które z naturalnych powodów chcieli posiadać wszyscy i to w jak największej ilości. Tak było nie tylko u nas, ale w całej Europie.

Więcej...

01/2011 Komentarze (0)

Kraj

31-01-2011

Główny Instytut Górnictwa, który w ubiegłym roku z sukcesem przeprowadził próbę podziemnego zgazowania węgla w złożu, szykuje dwa kolejne takie eksperymenty: w kopalni doświadczalnej oraz w czynnym zakładzie górniczym. Kolejna próba zgazowania węgla w złożu również zostanie podjęta w "Barbarze", podobnie jak poprzednia. Dojdzie co niej w przyszłym roku. Projekt badawczy, w którym oprócz GIG uczestniczą także instytucje z Francji, Czech i Wielkiej Brytanii, będzie kosztował ok. 1,6 mln euro, wobec 3,1 mln euro kosztów poprzedniego przedsięwzięcia.

Więcej...

01/2011 Komentarze (0)

Zagranica

31-01-2011

Rosja została uznana przez Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie za winną "nielegalnej ekspropriacji" majątku koncernu naftowego Jukos. Dowodami zainteresowania rządu rosyjskiego ekspropriacją majątku Jukosu są, według sądu, wybiórczość ścigania, a także tryb kontroli podatkowej w kompanii i sposób sprzedaży jej aktywów. Skargę do sztokholmskiego międzynarodowego sądu arbitrażowego złożyła brytyjska firma RosinvestCO UK Ltd - mniejszościowy udziałowiec Jukosu. RosinvestCo domagała się odszkodowania za utratę inwestycji w Jukosie powołując się na umowę o wzajemnej ochronie inwestycji z roku 1989 zawartą między ZSRR a Wielką Brytanią.

Więcej...

01/2011 Komentarze (0)

Pomyślne wiatry dla energetyki … wiatrowej

28-01-2011

na podstawie artykułu E.deVries „Wind technology trends: why small steps matter", Renewable Energy World Magazine

  W 2008r. na świecie zainstalowano łącznie ponad 31 000 MW nowych mocy w elektrowniach wiatrowych, co zwiększyło całkowity potencjał wytwórczy tego segmentu elektroenergetyki do 122 GW. W następnym roku dodano kolejne 37 500 MW. Aż trzecia część tego przyrostu przypadła na ...

Więcej...

01/2011 Komentarze (0)

Stron 1 z 4 Ostatnie »
05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: