Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Wrzesień 2011

SPEC wprowadza ciepło z IQ

30-09-2011

Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej chce wprowadzić w Warszawie system automatycznego odczytu ciepłomierzy (SAOC). To element unikalnego w skali świata projektu Inteligenta Sieć Ciepłownicza. Wzrośnie efektywność SPEC.

SPEC jest na etapie poszukiwania firmy, która zajmie się wdrożeniem SAOC i jego utrzymaniem. System zacznie funkcjonować w ciągu 2,5 roku od zawarcia umowy. Wartość zamówienia jest szacowana na ok. 387 tys. EUR. Równolegle z SAOC, spółka planuje wdrożyć repozytorium, w którym będą archiwizowane dane odczytywane z ciepłomierzy oraz aktualnie mierzone parametry technologiczne wody sieciowej na różnych etapach dostawy ciepła.

SPEC, podobnie jak inni sprzedawcy energii cieplnej, elektrycznej czy gazu, korzysta z urządzeń przesyłających drogą radiową stan licznika na krótkie odległości, co oznacza spiętrzenie zadań pracowników spółki pod koniec miesiąca. SAOC nadal będzie współpracować z modułami radiowymi, ale pozwoli na odciążenie pracowników.

Nowy system skróci czas odczytu, praktycznie online dostarczy bieżącą informację o temperaturze, ciśnieniu, przepływie i zużyciu ciepła.

Więcej...

09/2011 Komentarze (0)

EUROPOLES: Kolejny projekt energetyczny

29-09-2011

Koniec wakacji okazał się dla Europoles czasem wytężonej pracy. Projekt o nazwie Kietrz-Głubczyce, znalazł się w punkcie kulminacyjnym inwestycji - rozpoczęła się budowa prawie 20 km linii energetycznej. Wspólnie z firmą Elfeko z Gdyni Europoles realizuje przebudowę linii napowietrznej 110kV relacji Kietrz-Głubczyce dla EnergiaPro S.A. Oddział w Opolu. Obliczenia dotyczące wymiarowania słupów i poprzeczników zostały przeprowadzone na podstawie schematów obciążeń opracowanych przez „Energoprojekt" Kraków.

 Projekt był wielokrotnie zmieniany i udoskonalany, ostateczna wersja zgodnie, z którą wykonywane są obecnie roboty budowlane zawiera 106 strunobetonowych słupów o wysokości od 21,7 m do 29,0 m. Jest to pierwsza linia energetyczna w całości składająca się ze strunobetonowych masztów realizowana przez Europoles na terenie Polski.

Europoles to jedyny dostawca na rynku, który w swej ofercie posiada produkty stalowe oraz betonowe. Europoles produkuje słupy ze strunobetonu wirowanego jakości C80/95. Podczas procesu produkcji słupy są wirowane poziomo wokół osi wzdłużnej.

Więcej...

09/2011 Komentarze (0)

Biologiczny, lekki... Olej opałowy

27-09-2011

Na rynek europejski wprowadza się obecnie nowy rodzaj grzewczego paliwa płynnego pod nazwą „biologiczny lekki olej opałowy", który w żargonie jego użytkowników znany jest również pod określeniem „zielony, lekki olej opałowy".

Skoro stosowane tu biokomponenty stanowią estry metylowe kwasów tłuszczowych, wytwarzanych - jak powszechnie dotąd - na drodze katalitycznej reestryfikacji metanolem dowolnych olejów roślinnych, to nowy gatunek oleju opałowego oddziałuje korzystnie na krajowe bezpieczeństwo energetyczne oraz w odczuwalnym wymiarze mniej szkodzi środowisku, niż standardowy lekki olej opałowy, wytwarzany wyłącznie z ropy (W. Ottlik; Brennstoffspiegel, 12, 10, 2008 r.).

Na terenie Niemiec jego jakość określa wstępna norma DIN V 51605. Chociaż wszystkie testy użytkowe, jak i badania badawczo-wdrożeniowe obejmowały mieszaniny 20% obj. biokomponentów z 80% standardowego oleju opałowego z przerobu ropy, to do użytku powszechnego na najbliższy okres dopuszczono kompozycje z 5% obj. estrów metylowych kwasów tłuszczowych i 95% obj. węglowodorów z ropy.

Więcej...

09/2011 Komentarze (0)

Biomasa nie jest w stanie zastąpić węgla, lecz może być paliwem dywersyfikującym

26-09-2011

Z Eugeniuszem Grzeszczakiem Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rozmawia Jacek Balcewicz

- Niezależnie od tego, że pełni Pan funkcję Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jest Pan też posłem do Sejmu z okręgu konińskiego. Konin to węgiel brunatny i zespół elektrowni PAK, pokrywający tanią energią elektryczną blisko 8,5 proc krajowego zapotrzebowania. Jak pogodzić interesy odkrywkowego górnictwa węgla brunatnego z interesami rolnictwa i regułami ochrony środowiska. Czy to w ogóle możliwe?

- Tematyka odkrywkowego wydobycia zasobów naturalnych w aspekcie ochrony środowiska i rolnictwa, jest bardzo ważna ze względu na wpływ, jaki tego typu inwestycje mają na lokalne i globalne społeczeństwo, środowisko oraz gospodarkę. Inwestycja, jaką jest budowa kopalni, jest decyzją, na której podjęcie ma wpływ przede wszystkim rachunek ekonomiczny. Oznacza to, że inwestor komercyjny, podejmując działania mające na celu budowę kopalni i późniejszą jej eksploatację, bierze pod uwagę koszty inwestycji, które przy wysokim stopniu zurbanizowania terenu oraz walorach środowiskowych znacznie wzrastają. Wykup ziem pod inwestycje odbywa się na zasadzie negocjacji z właścicielami nieruchomości, a rekompensaty są zazwyczaj w wysokości pozwalającej na odtworzenie majątku. Rozpoczynając prace eksploatacyjne, inwestor przeprowadza wnikliwą ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko, w której m.in. opisane zostają sposoby kompensacji środowiska oraz metody minimalizacji wpływu inwestycji na środowisko.

Więcej...

09/2011 Komentarze (0)

Stron 1 z 4 Ostatnie »
05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: