Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Kwiecień 2012

Są fundusze i technologie, brakuje prawa

30-04-2012

  • 1,6 GW: tyle mocy wytworzyły dotąd elektrownie wiatrowe w Polsce
  • Ponad 500: tyle elektrowni wiatrowych działa w Polsce
  • Ok. 5 mln zł: tyle wynosi średnia wartość elektrowni wiatrowej w Polsce

W ciągu dwóch ostatnich lat liczba elektrowni wiatrowych wzrosła dwukrotnie i obecnie w naszym kraju działa ich ponad 500. Największą liczbą instalacji wiatrowych może pochwalić się województwo kujawsko-pomorskie. Z obserwacji przedstawicieli Spółek Leasingowych BZ WBK wynika, że nasz rynek, po latach inwestycji w używane turbiny wiatrowe, rozwija się w kierunku nowych turbin, a dostęp do finansowania tego typu technologii nie jest już barierą nie do pokonania.

 
Kiedyś używane i tanie, teraz nowoczesne i drogie

Wiatr, przed wodą i biomasą, zajmuje pierwsze miejsce wśród odnawialnych źródeł energii w Polsce, pod względem łącznej mocy oddanej do użytku (ok. 1600 MW). Kolejne lata również upłyną pod znakiem intensywnego rozwoju tej części polskiej gospodarki, która jest oparta o odnawialne źródła energii, przede wszystkim wiatr. O ile jednak dotychczas, instalowano wiatraki używane i sprowadzane z zagranicy, o tyle obecnie inwestorzy decydują się najczęściej na nowoczesne turbiny wiatrowe o coraz większej mocy. Taka zmiana wynika z dwóch czynników: po pierwsze, lokalizacje o dobrych warunkach wietrznych i infrastrukturalnych stanowią coraz trudniej dostępne dobro

Więcej...

04/2012 Komentarze (0)

Ogrzewanie promieniowaniem słonecznym...

29-04-2012

Nieustanny wzrost cen wszelkiego rodzaju nośników energii sprzyja rozwojowi technik ogrzewania domów promieniowaniem słonecznym. Wielu posiadaczy domków jednorodzinnych zaczyna od instalowania na dachu kolektorów słonecznych o powierzchni około 6 m2 oraz w piwnicy zbiornika buforowego ciepłej wody użytkowej o pojemności w granicach 300 - 500 litrów.

Już po kilku latach bezproblemowego, ekonomicznie opłacalnego funkcjonowania tego typu instalacji ogrzewania wody użytkowej, większość jej użytkowników decyduje się na rozbudowę kolektorów solarnych do około 15 m2 z celem wspomagania instalacji ogrzewania całego budynku.

Posiadacze domów jednorodzinnych wiedzą na podstawie danych statystycznych, że w bilansie domowych potrzeb energetycznych 12% stanowi ogrzewanie wody na potrzeby sanitarne, 75% na ogrzewanie pomieszczeń, a 13% obejmuje zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Dziś powszechnie wiadomo, że kolektory słoneczne o powierzchni około 15 m2 i ze zbiornikiem buforowym ciepłej wody o pojemności 1000 litrów pokrywają potrzeby cieplne budynku jednorodzinnego w granicach 15-60%.

Więcej...

04/2012 Komentarze (0)

Czy węgiel uratował japońską gospodarkę przed zawałem?

24-04-2012

Co łączy Polskę i Japonię? Miłość do muzyki Chopina. Postać świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który na egzotycznym dla katolicyzmu gruncie prowadził przez cztery lata działalność misyjną i właśnie w Japonii zgłębił tajniki małej radiofonii, którą skutecznie przeniósł na Polski grunt i gdzie tkwi ona do dzisiaj z dobrym skutkiem. Czy wreszcie japońska kolekcja Feliksa Mangghi Jasieńskiego ulokowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Okazuje się, że dla współczesnych relacji polsko-japońskich najważniejszy jest... węgiel. Polska ma największe w Unii Europejskiej zasoby węgla kamiennego, zaś Japonia jedną trzecią energii elektrycznej produkuje z węgla kamiennego - skomentował to krótko prof. Morihiro Kurushima z Tokyo University.

Jeśli więc dodamy, że Japonia jest trzecim pod względem wolumenu producentem energii elektrycznej na świecie (po USA i Chinach, a przed Rosją, Indiami i Kanadą) z roczną produkcją na poziomie 1145 TWh to oznacza, że mniej więcej 380 TWh generowane jest w oparciu o węgiel kamienny. To oznacza także, że Japonia produkuje z węgla kamiennego dwa i pół raza więcej energii elektrycznej niż Polska. O ile dla polskiej gospodarki produkcja energii elektrycznej z węgla jest naturalną koniecznością i historyczną zaszłością, o tyle dla japońskiej gospodarki to swobodny, racjonalny wybór jednej z największych potęg gospodarczych świata, która po II wojnie światowej odcisnęła wyraźne piętno na rozwoju globalnej cywilizacji i to w dodatku bez dostępu do rodzimych surowców.

Więcej...

04/2012 Komentarze (0)

Pakiet klimatyczny

17-04-2012

Czy pakiet energetyczno-klimatyczny mający na celu redukcję emisji CO2 może paradoksalnie doprowadzić do jej wzrostu? Jak założenia pakietu wpłyną na konkurencyjność dużych wytwórców ciepła?

Adam Stanyer, członek zarządu GPEC przekonuje, że należy wspierać rozwój ciepłownictwa sieciowego i racjonalnie szacować możliwości rynku.

 Pakiet energetyczno-klimatyczny zakłada między innymi ograniczenie emisji CO2 o 20% do 2020 r. W przypadku ciepłownictwa obostrzenie to odnosi się jedynie do dużych wytwórców ciepła. Małe instalacje o mocy poniżej 20 MW pozostają bez ścisłej kontroli emisji, co sprawia, że nie muszą inwestować
w rozwiązania zapewniające ograniczenie zanieczyszczenia środowiska.

Ciepłownie i elektrociepłownie, które podlegają wymogom pakietu, będą musiały ponieść znaczne koszty związane z proekologicznymi inwestycjami oraz zakupem uprawnień do emisji. To oznaczać będzie wzrost kosztów działalności, a co za tym idzie - spadek konkurencyjności - tłumaczy Adam Stanyer, członek zarządu GPEC. - Jeśli duzi wytwórcy będą zmuszeni podnieść ceny swoich usług, doprowadzi to do odpływu klientów na rzecz źródeł małych, niekontrolowanych. To paradoksalnie przyczyni się do wzrostu zanieczyszczenia środowiska.

Eksperci GPEC przekonują, że państwo powinno wspierać rozwój ciepłownictwa sieciowego oraz kogeneracji, czyli jednoczesnej produkcji ciepła oraz energii elektrycznej.

Więcej...

04/2012 Komentarze (0)

Stron 1 z 2
05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: