Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Maj 2012

Zwiększą wydajność

29-05-2012

GE dostarczy Camis Elektrik Uretim A. S., tureckiej spółce energetycznej z siedzibą w Mersin, długoterminowe usługi serwisowe oraz przeprowadzi modernizację sprzętu ukierunkowaną na zwiększenie wydajności i dostępności należącej do niej elektrociepłowni. Ulepszone parametry pomogą w pokryciu zwiększonego zapotrzebowania na energię wynikającego ze wzrostu gospodarczego regionu.

GE podpisało kontrakty na łączną sumę prawie 20 milionów dolarów obejmujące konserwację i kompleksową obsługę serwisową nowej turbiny gazowej GE Frame 9E przez okres 10 lat, a także modernizację już użytkowanej turbiny gazowej GE Frame 9E, co przełoży się na wzrost wydajności elektrociepłowni o 2,3 procent.

Nowy sprzęt oraz planowana modernizacja zwiększą wydajność i dostępność bloków, co umożliwi redukcję kosztów utrzymania i zużycia paliwa. Pozwoli to również na zminimalizowanie ryzyka niedoborów energii, szczególnie w okresach szczytowego zapotrzebowania. Szczególnie modernizacja starszej jednostki, która polegać będzie na instalacji systemu przedłużającego żywotność urządzeń spalających, wydłuży okresy między przeglądami z 12000 do 24000 godzin. Przewidziane jest także zastosowanie nowoczesnych warstw ścieralnych, uszczelek szczotkowych oraz umożliwienie modyfikacji krzywej sterującej.

Dzięki rozwiązaniom GE, Camis stanie się bardziej konkurencyjny na rynku zwiększając wydajność i możliwości produkcyjne przy jednoczesnej redukcji kosztów operacyjnych.

Więcej...

05/2012 Komentarze (0)

Trzeba je będzie wydobywać z powodów… ekologicznych

23-05-2012

Święta Barbara jest nie tylko patronką górników, ale także marynarzy i rybaków, uznawaną zarówno przez kościół katolicki, jak i przez cerkiew prawosławną. Tak więc zejście w poszukiwaniu mineralnych i energetycznych surowców poniżej powierzchni morza na większą niż do tej pory skalę nie wywoła żadnej rewolucji w tym zakresie. Widać Stwórca przewidział i założył taką kolej rzeczy.

Z około pięciuset rozpoznanych obecnie i perspektywicznych basenów ropo- i gazonośnych co najmniej 120 przedłuża swój bieg w morze, na głębokość poniżej izobaty 500 m. Według dzisiejszej wiedzy szacuje się, że wydobywalne zasoby złóż podmorskich i podoceanicznych sięgają 36 mld t ropy i 63 bln m sześc. gazu. 70 proc zasobów ropy, tj. 25 mld t i około 60 proc. gazu, tj. 38 bln m sześc. gazu występuje w basenach Oceanu Atlantyckiego. Pozostałe oceany są skromniejsze pod tym względem. Na Ocean Spokojny przypada 16 proc. zasobów złóż ropy i 18 proc. zasobów gazu, zaś na Ocean Indyjski 14 proc. zasobów ropy i 22 proc. zasobów gazu. Poszukiwania złóż ropy i gazu na szelfie i stoku kontynentalnym prowadzi co najmniej 100 państw, z czego 47 pochwalić się może własnym wydobyciem z odkrytych złóż. 9 państw prowadzi wydobycie bituminów wyłącznie ze złóż podmorskich.

Wielkość światowego podmorskiego wydobycia węglowodorów systematycznie rośnie i stanowi obecnie blisko 1/3 wydobycia globalnego.

Więcej...

05/2012 Komentarze (0)

EDF nie odejdzie od energetyki jądrowej

18-05-2012

Francuski potentat energetyczny idzie wyraźnie pod prąd modzie, którą usiłuje w Europie lansować Komisja Europejska i część niemieckich eurodeputowanych wspierana przez rozhisteryzowane i głęboko egzaltowane ugrupowania „zielonych". I ma w rękach argument nie do zbicia. We Francji wyprodukowanie 1 kWh energii elektrycznej „kosztuje" tylko 40 gramów emisji dwutlenku węgla. Takiego wskaźnika nie ma nikt inny. I mieć - póki co - na razie nie może.

 - EDF w żadnej mierze nie zamierza zrezygnować z energetyki jądrowej - oświadczył w Krakowie Laurent Catenos - wysoki rangą przedstawiciel dyrekcji Europy kontynentalnej. I miało to miejsce dokładnie w dniu inauguracji w Polsce programu edukacyjnego wspierającego budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. W sytuacji kiedy Vattenfall po buńczucznych deklaracjach, praktycznie zwinął już swoje żagle w Polsce, a RWE marzy po cichu, by znalazł się dobry kupiec na STOEN - EDF oświadcza, iż z Polski zamierza uczynić centrum zarządzające przedsięwzięciami całej Grupy rozlokowanymi w Europie Centralnej i Wschodniej. Jakby tego było mało Bernard Sahla, dyrektor centrum badawczego EDF i jednocześnie wiceprezes koncernu ogłosił otwarcie w Krakowie piątego po Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Chinach firmowego ośrodka badawczego. Polskie centrum badań i rozwoju będzie nosiło oficjalna nazwę POLe R and D. Polacy w barwach EDF będą specjalizować się badaniach nad spalaniem paliw kopalnych i biomasy, a także współspalaniem obu rodzajów paliw.

Więcej...

05/2012 Komentarze (0)

Jak uzyskać aprobatę społeczną? Pomówmy o plusach, pomilczmy o minusach?

16-05-2012

Zależy nam na tym, aby pierwsza polska elektrownia jądrowa powstała przy aprobacie społeczeństwa. Społeczności lokalne są dla nas ważnym partnerem w procesie decyzyjnym dotyczącym rozwoju tego rodzaju energetyki powiedziała Pełnomocnik rządu ds. polskiej energetyki jądrowej Hanna Trojanowska. 

18 kwietnia 2012 r. w Centrum Dialog odbyło się spotkanie z reprezentantami władz samorządowych, na terenie których wytypowano potencjalne lokalizacje budowy elektrowni jądrowej. Konsultacje poświęcone rządowym planom zostały zorganizowane w ramach kampanii informacyjnej Poznaj Atom. Porozmawiajmy o Polsce z Energią.

W ramach pierwszego z cyklu spotkań, do Warszawy zostali zaproszeni przedstawiciele władz województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego, jak również władze powiatów: koszalińskiego, puckiego i wejherowskiego oraz gmin Choczewo, Gniewino, Krokowa i Mielno.

- Chcemy prowadzić dialog ze społeczeństwem. Pragniemy poznać obawy Polaków i rozwiewać mity na temat energetyki jądrowej - zapewniła wiceminister Trojanowska. Wyraziła nadzieję, że spotkanie stanie się pierwszym krokiem do stworzenia platformy porozumienia pomiędzy rządem, inwestorem, a społecznościami lokalnymi, najbardziej zainteresowanymi lub przeciwnymi budowie elektrowni jądrowej.

Wiceminister Trojanowska przedstawiła plany rządu w obszarze rozwoju energetyki jądrowej, cele kampanii informacyjnej, potrzeby energetyczne Polski oraz zobowiązania środowiskowe, jakie na nasz sektor energetyczny nakłada unijny pakiet klimatyczny.

Więcej...

05/2012 Komentarze (0)

Stron 1 z 4 Ostatnie »
05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: