Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Czerwiec 2012

Rekompensaty KDT za 2008 rok - Jest wyrok

04-06-2012

 

Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, którym oddalił apelację Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (z dnia 26 maja 2010 r.) w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych należnych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów za 2008 rok. Sprawa dotyczy przedterminowego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensat KDT). Wyrok jest prawomocny. Wartość przedmiotu sporu wynosiła 164,5 mln zł.

Łączna wartość przedmiotu sporu spraw toczących się w sprawie rekompensat KDT za 2008 rok dla wytwórców z Grupy Kapitałowej PGE, stanowiąca różnicę pomiędzy wartością korekty rocznej wyliczoną przez spółki z Grupy Kapitałowej PGE a wartością korekty wyznaczoną w decyzjach przez Prezesa URE, wynosi 434,7 mln zł.

Prezes URE w dniu 31 lipca 2009 roku wydał sześć decyzji w stosunku do niektórych wytwórców z Grupy Kapitałowej PGE, tj. PGE Elektrowni Opole S.A., PGE Elektrowni Turów S.A., PGE Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A., PGE Elektrociepłowni Rzeszów S.A., PGE Elektrociepłowni Lublin - Wrotków Sp. z o.o., PGE Elektrociepłowni Gorzów S.A., w zakresie ustalenia korekty rocznej kosztów osieroconych należnych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 130, poz. 905, ze zm.). Zgodnie z przedmiotowymi decyzjami ww. spółki zostały zobowiązane do zwrotu Zarządcy Rozliczeń S.A. wskazanych w decyzjach kwot lub otrzymały rekompensaty kosztów osieroconych w niższej niż oczekiwana wysokości. 

Więcej...

06/2012 Komentarze (0)

Mielizny rybińskiego „morza”

04-06-2012

Na podstawie artykułu „Юбилей беспрецедентного технического решения" (Jubileusz bezprecedensowego rozwiązania technicznego), Energetika i Promyszlennost Rossii 23-24/2011

Okrągła rocznica uruchomienia pierwszego ogniwa kaskady wołżańskich hydroelektrowni stała się okazją dla przypomnienia tego interesującego rozdziału historii energetyki Kraju Rad. Realizacja gigantycznego planu „socjalistycznej rekonstrukcji" rzeki Wołga miała być kolejnym etapem budowy drogi ku „świetlanej" przyszłości. Choć burzliwe dzieje tego przedsięwzięcia są pełne wielkich dokonań, nasuwają niestety również i gorzkie refleksje.

Historyczne dokonania. Elektrownie.
Rybiński węzeł hydroenergetyczny zaplanowano dla kompleksowego wykorzystania transportowych możliwości i energetycznych zasobów górnego biegu Wołgi. W 1935 r. zatwierdzono projekt utworzenia wielkiego zbiornika wodnego na nizinie Mołogo-Szeksninskiej przylegającej od północnego zachodu do zakola Wołgi w Rybińsku. Trzy lata później ruszyła budowa drugiego co do obszaru, jak się później okazało, hydrokompleksu ZSRR. Pod Rybińskiem rozpoczęto przegradzanie Wołgi tamą o długości 524 m, zaś na pobliskiej rzece Szeksnie wznoszono samą elektrownię wodną. Realizujące inwestycję przedsiębiorstwo Wołgostroj opierało się na zgrupowaniu obozów pracy Wołgołag; całością robót kierował bezpośrednio zastępca przewodniczącego GUŁAG-u J. Rapoport. W 1940 r. przegrodzono ostatecznie Wołgę, a następnie Szeksnę.

Więcej...

06/2012 Komentarze (0)

Kraj

01-06-2012

29 maja br. radio Znad Willi przeprowadziło wywiad z Arvydasem Sekmokasem, ministrem energetyki na Litwie. Członek litewskiego rządu zaznaczył w swym wystąpieniu, że ponowne uczestnictwo Polski w realizacji elektrowni Visaginas będzie miało niezwykle duże znaczenie dla naszego północno-wschodniego sąsiada. Ponadto, stanie się istotnym elementem współpracy między stronami. 

Wskutek decyzji Polskiej Grupy Energetycznej, Polska wycofała się z inwestycji. Jednakże najnowsze doniesienia pozwalają spekulować, że już niedługo PGE ponownie przystąpi do realizacji projektu. Państwa powrócą do negocjacji tuż po podjęciu odpowiednich decyzji politycznych przez stronę litewską oraz udzieleniu właściwej koncesji. Jak na razie, polski rząd uzależniony jest od decyzji parlamentu na Litwie.

 

W I kwartale roku na rynku polskim sprzedano 1 mln ton węgla mniej niż przed rokiem. Jednak polskim producentom udało się sprzedać prawie całość wydobytego w ich kopalniach węgla, co oznacza, że spada zapotrzebowanie na węgiel sprowadzany z zagranicy. 

W 2011 roku do Polski trafiło blisko 15 mln ton węgla, głównie z Rosji, Czech i Ukrainy. 

 

 

 

Więcej...

06/2012 Komentarze (0)

Zagranica

01-06-2012

 

Wicepremier Rosji - Arkady Dworkowicz poinformował, że Rosja i Chiny nie porozumiały się w sprawie cen dostaw rosyjskiego gazu dla Państwa Środka. Strony nie mogą dojść do porozumienia w kwestii ceny surowca w umowie gazowej, która ma obowiązywać przez 30 lat. Rosjanie proponują 400 dolarów za tysiąc metrów sześciennych, z kolei Chińczycy chcą płacić 250 dolarów. Zamierzają kupować do 68 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie (to więcej niż planowana roczna przepustowość gazociągu South Stream - ma ona wynieść 63 mld metrów sześciennych)..

 

Moskwa i Pekin podpisały w 2010 roku porozumienie o stworzeniu dwóch korytarzy eksportu gazu z Rosji do Chin. Pierwszy miałby dostarczać gaz z Zachodniej Syberii a drugi z Syberii Wschodniej, rosyjskiego Dalekiego Wschodu i Sachalinu.

 

Po niedawnym spotkaniu z premierem Rosji - Dmitrijem Miedwiediewem premier - Mykoła Azarow zalecił ukraińskiemu Ministerstwu Energetyki i Przemysłu Węglowego przygotowania do porozumienia z Rosjanami o budowie trzeciego i czwartego reaktora w Chmielnickiej Elektrowni Atomowej. Azarow poinformował, że Rosja zamierza sfinansować inwestycję.

Więcej...

06/2012 Komentarze (0)

Stron 2 z 3
05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: