Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Październik 2012

Zagranica

30-10-2012

• Rząd Węgier uznał za "strategiczny" projekt budowy kontrolowanego przez Gazprom gazociągu South Stream. Jednocześnie spadły udziały Węgrów w projekcie konkurencyjnego gazociągu Nabucco. - To przyspieszy i uprości przygotowanie projektu - wyjaśniło znaczenie tej decyzji ministerstwo rozwoju Węgier. Budapeszt uznał też nowy gazociąg z Rosji za "ważny instrument dywersyfikacji".

 

• Serbska firma NIS, kontrolowana przez Gazprom Nieft kupiła swój pierwszy magazyn produktów naftowych w Bułgarii. Jest on położony w mieście Kostinbrod, ok. 20 kilometrów na zachód od Sofii, stolicy Bułgarii. Rezerwuary magazynu mogą pomieścić m.in. ok. 25,5 tys. metrów sześc. diesla, benzyny, biodiesla i etanolu. Planuje się, że do końca października br. skład, będzie działał w pełni mocy.

 

• Turcja pozytywnie odnosi się do pomysłu zaangażowania austriackiego OMV w projekt gazociągu Trans Anatolian (TANAP), ostateczną decyzję musi jednak podjąć Azerbejdżan, powiedział turecki minister energii i zasobów naturalnych Taner Yildiz. Turecki BOTAS posiada obecnie 20 procent akcji TANAP, z kolei azerski SOCAR ma aż 80 procent udziałów. Projekt TANAP zakłada budowę gazociągu od wschodniej do zachodniej granicy Turcji w celu dalszego przesyłu surowca do Europy. Za dostawy gazu odpowiadać ma strona azerska, gwarantująca surowiec ze złóż pola Shah Deniz.

Więcej...

10/2012 Komentarze (0)

Kraj

29-10-2012

• Inwestycje rzędu 50 mld zł w gaz łupkowy są niezbędne długoterminowo - poinformował minister skarbu Mikołaj Budzanowski. Dodał, że w najbliższych dwu latach inwestycje w gaz łupkowy wyniosą rzędu 5 mld zł. Budzanowski wyjaśniał, że ok. roku 2020 Polska powinna dwukrotnie zwiększyć poziom krajowego wydobycia gazu, które dziś wynosi ok. 4 mld m sześc. rocznie. Podkreślał, że chodzi o wydobycie gazu ze złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. "Biorąc pod uwagę upływający w 2022 r. kontrakt jamalski, trzy lata wcześniej musimy być bardzo konkretnie przygotowani na znaczące zwiększanie krajowego wydobycia gazu. Ale z tym związane są wydatki inwestycyjne, ponoszone zarówno przez spółki Skarbu Państwa, które posiadają najwięcej koncesji, jak i przez prywatnych inwestorów" - mówił minister.

 

• Największą na Śląsku elektrownię fotowoltaiczną zamontowano na dachu zbiornika wody należącego do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów (GPW). Elektrownia zajmuje powierzchnię prawie 20 tys. m kw., czyli ok. półtora boiska piłkarskiego. Instalacja dostarczy rocznie ok. 300 megawatogodzin energii. To ilość wystarczająca do zasilania w prąd przez cały rok około stu gospodarstw domowych - wyjaśnił Aleksander Maicher z GPW.

 

Więcej...

10/2012 Komentarze (0)

Wielkie zgazowanie w małej elektrociepłowni

22-10-2012

Miejskie przedsiębiorstwo z  Ulm w FRN wybudowało ostatnio na terenie przedmieścia Senden lokalną elektrociepłownię z instalacją zgazowania zrębków drewna o mocy 4,5 MW energii elektrycznej oraz 6,5 MW ciepła użytkowego, kosztem 33 milionów euro.

Jest to największa - nie tylko w Niemczech - tego typu elektrociepłownia. Na terenie Republiki Federalnej Niemiec eksploatuje się obecnie 80 małych, lokalnych elektrociepłowni na bazie zgazowania drewna o globalnej mocy 6,7 MW energii elektrycznej.

Technologia zgazowania drewna nie należy do nowych. Działania badawczo-wdrożeniowe nad nią ukończył Georg Christian Peter w Lotaryngii w roku 1920. Już w roku 1930 przystosowano ją do napędu silników z zapłonem iskrowym. Podczas II wojny światowej miliony samochodów osobowych oraz ciężarowych - a nawet pojazdy szynowe - były napędzane gazem drzewnym. Stosowano prostej konstrukcji cylindryczne, współprądowe zgazowarki, zasilane zrębkami drewna i powietrzem, uzyskując gaz drzewny o przeciętnym składzie: 15-22% obj. CO, 16-21% H2, 4-6% CH4, 11-17% CO2, a resztę stanowił azot.

Obecnie zgazowanie drewna i innych paliw realizuje się w skali przemysłowej nie tylko z uwzględnieniem powyższej technologii, opartej w swej istocie na półspalaniu surowca, ale również przy użyciu mieszaniny tlenu z parą wodną, a nawet jej samej, bez udziału innego składnika utleniającego.

Decydując się na budowę elektrociepłowni na bazie drewna w Senden z 22 000 mieszkańców, zdecydowano się na technologię zgazowania zrębków drewna samą parą wodną.

Więcej...

10/2012 Komentarze (0)

Energetyczna Mapa Drogowa 2050

18-10-2012

Energetyczna Mapa Drogowa 2050 to plan wyznaczający ściśle określone normy w zakresie efektywności energetycznej, jakie osiągnąć powinny kraje członkowskie Unii Europejskiej do 2050 roku. Kluczowe miejsce zajmuje w nim zagadnienie dekarbonizacji rynku energii, którego skutkiem ma być redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku o 80-95%. Powyższy scenariusz oznacza całkowite zredefiniowanie modelu funkcjonowania rynku energii w tych krajach Unii, w których produkcja energii oparta jest dzisiaj przede wszystkim na węglu. Plan ten związany jest także z koniecznością poniesienia wysokich kosztów dostosowania infrastruktury do nowych rozwiązań.

Celem podejmowania tego rodzaju inicjatywy przez Unię Europejską jest chęć budowy swej przewagi konkurencyjnej wśród innych światowych gospodarek oraz zdobycie pozycji lidera w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

 

Zdaniem Polski...

Założenia Energetycznej Mapy Drogowej 2050 napotkały na duży opór ze strony Polski, ze względu na fakt, iż energetyka naszego kraju opiera się w głównej mierze na spalaniu węgla.

Dzisiejsze założenia polityki energetycznej Polski zbudowane zostały w oparciu o cele, wyznaczone przede wszystkim przez Pakiet Energetyczno-Klimatyczny z 2007 roku, ze szczególnym uwzględnieniem zasady 3 x 20%, dotyczącej 20% oszczędności w zużyciu energii, 20% wzrostu poziomu wykorzystania energii odnawialnej oraz 20% redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotnym dokumentem określającym dzisiejszą politykę energetyczną Polski jest także przyjęta przez Radę Ministrów „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku". 

Więcej...

10/2012 Komentarze (0)

Stron 1 z 2
05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: