Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Listopad 2012

Solary nie wymagają pozwoleń

29-11-2012

Własny dom to marzenie wielu z nas. Celem jest jego budowa, sensem urządzanie i dopracowywanie wszystkiego w szczegółach, od rodzaju instalacji grzewczej, przez kolor ścian, wybór podłogi, wielkość lodówki aż do wazonu, jaki będzie stał na stole w jadalni. Jedna z nich być może zostanie nam narzucona.

W Sejmie toczą się właśnie prace nad przepisami, które nakładałyby obowiązek użycia alternatywnych źródeł energii dla osób, budujących nowe domy lub przeprowadzających generalny remont nieruchomości. Przepisy takie najprawdopodobniej zostaną wdrożone wraz z przyjęciem i pełną akceptacją ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Datą zapoczątkowującą rewolucję w budownictwie będzie rok 2015.

Zapotrzebowanie na energię, także w budynkach jednorodzinnych, rośnie. Remedium na ten problem jest budowa domów energooszczędnych. Domy takie mogą wykorzystywać systemy fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe czy kolektory słoneczne.   

Prezes Instytutu Energii Odnawialnej – Grzegorz Wiśniewski, widzi w tej dyrektywie szansę głównie dla rozwoju rynku kolektorów słonecznych. Dlaczego? Ponieważ są one najtańsze wśród dostępnych rozwiązań wykorzystujących alternatywne źródła energii. Najtańsze i najwygodniejsze.

Więcej...

11/2012 Komentarze (0)

Zmiana przepisów

26-11-2012

 

Przyzwyczailiśmy się do funkcjonowania w okresie rewolucyjnych zmian w polskim systemie prawnym. Zmieniające się realia ekonomiczne, technologiczne i organizacyjne wymuszają na ustawodawcy coraz bardziej precyzyjne rozwiązania legislacyjne wprowadzane często kosztem rezygnacji z klasycznej systematyki prawa z podziałem na prawo administracyjne i prawo cywilne. Przykładem takich zmian jest projekt ustawy o korytarzach przesyłowych. Dotychczas kwestia urządzeń przesyłowych w tym energetycznych uregulowana była przepisami prawa cywilnego, tj. art. 49 k.c. w związku z art. 501k.c. oraz przepisami dotyczącymi służebności przesyłu (art. 3051-5 K.c.).

Relacja pomiędzy przedsiębiorcą przesyłowym działającym, jako właściciel lub operator urządzeń przesyłowych a właścicielami nieruchomości, przez które te urządzenia przechodziły uregulowana była wyłącznie na płaszczyźnie prawa prywatnego, a relacje pomiędzy stronami odpowiadały unormowaniom pomiędzy równymi w prawach podmiotami prawa. Dotychczasowe przepisy kodeksu w zamiarze ustawodawcy zostaną zastąpiona przepisami nowej ustawy, wyczerpującej kwestie ustanawiania i otrzymania infrastruktury przesyłowej w tym energetycznych urządzeń przesyłowych. Co ciekawe dotychczasowe regulacje zgodnie z projektem nie zostaną uchylone ...

Autor: Tomasz Srokosz, partner w kancelarii KSP Legal&Tax Advice, specjalista ds.PPP, zamówień publicznych, ochrony środowiska, prawa energetycznego.

Więcej...

11/2012 Komentarze (0)

Elektrownie jądrowe w Niemczech: Czym je zastąpić?

23-11-2012

W czerwcu 2011 roku rząd Angeli Merkel podjął decyzję o wycofaniu się Niemiec z użytkowania energii jądrowej do 2022 roku. Rząd federalny musi w tym czasie zapełnić lukę powstałą w bilansie energetycznym, zarówno pod względem potencjału produkcji, jak i dystrybucji energii z innych źródeł. Musi także utrzymać poziom cen energii, korzystając przy tym z czystych, ale droższych ze względu na cele redukcji emisji, źródeł.

Decyzja Niemiec z 2011 r. oznaczała natychmiastowe wyłączenie ośmiu najstarszych bloków jądrowych i skrócenie czasu eksploatacji pozostałych dziewięciu. U naszego zachodniego sąsiada pracuje obecnie 9 reaktorów o mocy ponad 12 GWe. Moc wszystkich 17 pracujących tam do 2011 r. elektrowni wynosiła 20,4 GWe. Nominalnie stanowiło to 15-procentowy udział w rocznej produkcji energii elektrycznej w Niemczech, ale w ostatnim czasie elektrownie jądrowe zapewniały nawet jedną czwartą dostaw energii elektrycznej (wg IEA, 133 TWh w 2010 r. i 135 TWh w 2009, co stanowiło 23% wyprodukowanej energii). Była to zarazem najtańsza produkowana w Niemczech energia. Według szacunków OECD z 2010 r., koszt 1 kWh z elektrowni jądrowych wynosił 5 centów. Dla porównania, 1 kWh wyprodukowana w elektrowni węglowej kosztowała od 7 do 7,9 centów, od 6,8 do 8,5 w elektrowni węglowej z technologią wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS), 8,5 w elektrowni gazowo-parowej opalanej gazem ziemnym (CCGT) i 10,6 w elektrowni wiatrowej na lądzie.

Więcej...

11/2012 Komentarze (0)

Gaz naftowy: darmowe paliwo do wykorzystania

20-11-2012

na podstawie artykułu „ПНГ - топливо надежное", Energetika i Promyszlennost' Rossii nr11/2012

  Problem wykorzystania gazu towarzyszącego wydobyciu ropy naftowej skupia w ostatnich latach wiele uwagi w rosyjskim sektorze paliwowo-energetycznym. Gaz ten - jak wskazuje sama nazwa w tym języku (poputnyj nieftianoj gaz) - stanowi uboczny produkt wydobycia ropy. Pokaźne straty tego nośnika energii, zwanego też w skrócie gazem naftowym, są wywołane niedostatkiem odpowiedniej infrastruktury do jego gromadzenia, przetwarzania i transportu. W efekcie gaz towarzyszący ropie jest często po prostu spalany na miejscu pozyskiwania. Na szczęście skala marnotrawstwa tego cennego surowca w rosyjskim górnictwie naftowym systematycznie maleje. W zależności od warunków geologicznych rozróżnia się dwa rodzaje gazu naftowego, a mianowicie gazy zgromadzone w poduszkach gazowych nad złożem ropy oraz gazy rozpuszczone w ropie. W praktyce gaz naftowy stanowi mieszaninę gazów i innych składników węglowodorowych oraz niewęglowodorowych wydzielających się z pokładów ropy. Zależnie od rejonu wydobycia z jednej tony ropy naftowej uzyskuje się od 25 do 800 m3 wspomnianego gazu.

Więcej...

11/2012 Komentarze (0)

Stron 1 z 3 Ostatnie »
05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: