Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Grudzień 2012

Zapomniany „wynalazca” prądu trójfazowego

31-12-2012

Pieczętował się starym polskim szlacheckim herbem Doliwa, urodził się w Rosji, zaś większość zawodowego życia i największe sukcesy zawodowe osiągnął w Niemczech. Przyznają się do niego Polscy, Rosjanie i Niemcy, zaś on - by nie urazić żadnej z nacji - przyjął obywatelstwo neutralnej Szwajcarii, a na dodatek ożenił się z Greczynką. Z powodzeniem mógłby być patronem zjednoczonej i multikulturowej Unii Europejskiej, a na pewno UCTE - Unii dla Koordynacji Przesyłu Energii Elektrycznej. To jemu zawdzięczamy obowiązujący nieprzerwanie od 1890 roku standard prądu trójfazowego i to, że dzięki niemu, Europa wygrała konkurencję w dziedzinie elektrotechniki z Ameryką. Szczerze nie lubił go Edison, który był strażnikiem kapitałów zainwestowanych w prąd stały. O ile nazwiska ojców elektrotechniki takich jak Volt, Ohm, Amper, Tesla są powszechnie znane to jego nazwisko dziwnym zrządzeniem losu „nie chodzi". Wprawdzie na forum Komitetu ds. Jednostek Elektrycznych i Wzorów w 1921 roku został zgłoszony przez profesora Streckera wniosek o nadanie jednostce mocy biernej prądu przemiennego nazwy „dol" - analogicznie do „wat" czy „amper", zaś prof. Krukowski zabiegał by jednostki mocy biernej sygnowane były skrótem „dob" od nazwiska. Jednak przedłożone wnioski nie zostały zrealizowane. Michał Doliwo-Dobrowolski znany jest tylko w dość hermetycznym środowisku fachowców od przesyłu energii elektrycznej jako, że jest także a może przede wszystkim niepodważalnym ojcem tej dziedziny. Dlatego też Stowarzyszenie Elektryków Polskich ogłosiło rok 2012 rokiem Michała Doliwo-Dobrowolskiego.

Urodził się w Gatczynie k. Petersburga, a pochodził z mazowieckiej rodziny szlacheckiej herbu Doliwa.

Więcej...

12/2012 Komentarze (0)

Memorandum budapeszteńskie „29+1"

27-12-2012

Polska ma duże zasoby pierwotnych źródeł energii. Mamy złoża węgla kamiennego i brunatnego. Wkrótce okaże się, jaki jest potencjał wydobywczy gazu łupkowego. To prawdziwa gwarancja stabilnego rozwoju i bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.

"Europejska Polityka Przemysłowa" powinna zwiększyć działania inwestycyjne w UE. To z kolei oznacza, że ambitne plany związane z ograniczaniem poziomu emisji CO2 i dekarbonizacji Europy, powinny uwzględniać rachunek ekonomiczny i koszty społeczne. Unijne plany powinny również zakładać maksymalne wykorzystanie energii z rodzimych źródeł. Pierwszy w historii szczytu sektora energii Europy Centralnej „29+1", który obradował w Budapeszcie, został poświęcona tematowi: "Europa Centralna i Energy Roadmap 2050".

Efektem Szczytu Energetycznego jest przyjęte przez jego uczestników Memorandum Budapeszteńskie - dokument podsumowujący wszystkie stanowiska w kwestiach energii, wyrażające obawy i nadzieje przedstawicieli i mieszkańców Europy Centralnej, a które stanowić będą podstawę do przyszłego dialogu z komisarzem UE ds. Energii.

- Konferencja była najlepszym dowodem, że Europa Centralna nie tylko jest w stanie mówić jednym głosem, ale że powinna i może działać wspólnie. Spotkanie było naprawdę niezwykłym wydarzeniem i przerosło nasze najśmielsze oczekiwania - podkreśla Janusz Luks, dyrektor zarządzający CEEP.

Więcej...

12/2012 Komentarze (0)

Co by tu jeszcze wymyślić...? Komisja Europejska ogranicza biopaliwa

23-12-2012

 

17 października Komisja Europejska, opublikowała oficjalny projekt nowej dyrektywy w sprawie biopaliw. Ma on na celu ograniczenie w skali globalnej przekształceń gruntów na cele produkcji biopaliw oraz zwiększenie korzyści dla klimatu płynących ze stosowania biopaliw w UE.

Wkład biopaliw produkowanych z upraw żywnościowych w realizację celu zakładającego osiągnięcie 10 proc. udziału energii odnawialnej, który został wyznaczony w dyrektywie z 2009 roku w sprawie energii ze źródeł odnawialnych, zostanie ograniczony do 5 proc. Ograniczenie to ma stymulować rozwój alternatywnych biopaliw tzw. drugiej generacji, produkowanych z surowców niespożywczych, takich jak odpady czy słoma, które są źródłem znacznie mniejszych emisji gazów cieplarnianych niż paliwa kopalne i które nie mają bezpośredniego wpływu na światową produkcję żywności. Podczas oceny biopaliw pod kątem parametrów emisji gazów cieplarnianych, po raz pierwszy będą rozważane szacowane globalne skutki przekształceń gruntów, określane jako „pośrednia zmiana sposobu użytkowania gruntu". W nocie opublikowanej wraz z projektem dyrektywy, Komisja stwierdziła, że około 2 procent użytków rolnych w UE jest wykorzystywanych do produkcji biopaliw.

Komisja proponuje w związku z tym zmianę obecnych przepisów w sprawie biopaliw ustanowionych w dyrektywie w sprawie energii ze źródeł odnawialnych i dyrektywy w sprawie jakości paliw, w szczególności poprzez ...

 

Więcej...

12/2012 Komentarze (0)

Kraj

22-12-2012

Firma 3Legs Resources dowierciła się do złóż gazu łupkowego w Łebieniu i Strzeszewie na Pomorzu. Wyniki testów w obu odwiertach są - według niej - bardzo obiecujące. Na złożu Łebieniu gromadzone będą obecnie informacje dotyczące jego wydajności w celu podjęcia dalszych działań w pierwszym kwartale przyszłego roku. Zakończono również poziome wiercenia na koncesji w Strzeszewie. Tam również wyniki poszukiwań będą teraz analizowane. Spółka opracowuje teraz plan wierceń na przyszły rok. 3Legs Resources posiada udziały w sześciu koncesjach w Polsce.

 

 Sejm znowelizował ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. Zmiany mają usprawnić finansowanie zielonych inwestycji w Polsce ze sprzedaży jednostek emisji gazów cieplarnianych. Nowelizacja ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych ma m.in. usprawnić finansowanie zielonych inwestycji w Polsce ze sprzedaży jednostek emisji gazów cieplarnianych. Ma też przedłużyć funkcjonowanie obecnie obowiązującej ustawy, która traci ważność z końcem 2012 r.

Więcej...

12/2012 Komentarze (0)

Stron 1 z 4 Ostatnie »
05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: