Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Styczeń 2013

Zagranica

04-01-2013

Rosyjskie Gazprom i Sintez mogą być jedynymi firmami zainteresowanymi zakupem DEPA - greckiego operatora sieci gazowej (GTS). Proponują sumę 1,5 miliarda dolarów, których w dobie załamania gospodarczego Ateny bardzo potrzebują. Grecja prywatyzuje DEPA i jej spółkę-córkę DESFA w ramach wielkiej wyprzedaży spółek państwowych, mającej uratować budżet państwa.

 

Serbia chce nadać odcinkowi South Stream przebiegającemu przez jej terytorium status projektu narodowego - poinformował minister finansów Mladan Dinkic po spotkaniu ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Antonem Siluanowem.

 

Premier Litwy zapowiedział, że decyzja w sprawie budowy elektrowni jądrowej Visaginas zostanie podjęta do maja tego roku. Chciał w ten sposób uspokoić partnerów projektu z Łotwy. „Decyzja już została podjęta w parlamencie. Musimy przyjąć dodatkowo kilka ustaw do maja. Frustracja jest niewskazana" - powiedział premier Algirdas Butkevicius. Dodał, że tego typu decyzje powinny być oparte na „logice ekonomicznej".

Więcej...

01/2013 Komentarze (0)

Odkrywki węgla brunatnego

03-01-2013

 

Nawet 10 mld złotych rocznie będą wynosić straty społeczne i środowiskowe związane z produkcją energii, jeśli uruchomione zostaną nowe kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego. Na tyle dr hab. inż. Mariusz Kudełko, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej, szacuje koszty zewnętrzne spalania węgla brunatnego z planowanych odkrywek na złożach Gubin i Legnica. Koszty, o których mowa, wiążą się z utratą zdrowia ludzi, stratami w uprawach, zniszczeniami budynków i stratami bioróżnorodności. Ekolodzy z Greenpeace zwracają uwagę, że tak ogromne koszty stanowią przesłankę, by zrezygnować z planów budowy kopalni odkrywkowych na rzecz rozwoju sektora energetyki odnawialnej i namawiają rząd do aktualizacji dokumentu strategicznego „Polityka Energetyczna Polski do 2030r.", tak by uwzględniał on koszty zewnętrzne produkcji energii.

Ekspertyza prof. Kudełko to wyjątkowe polskie opracowanie naukowe, które w sposób kompleksowy analizuje koszty zewnętrzne produkcji energii z węgla brunatnego. Metodyka ich wyliczenia oparta jest o model makroekonomiczny, pozwalający w obiektywny sposób oszacować koszty powodowane przez emisję zanieczyszczeń gazowych sektora energii w takich kategoriach jak: utrata życia lub zdrowia, zniszczenie materiałów, straty w uprawach rolnych oraz bioróżnorodności a także zmiana charakteru użytkowania ziemi.

„Niedostrzeganie realnych kosztów energetyki węglowej jest w Polsce problemem" - zwraca uwagę dr Maciej Bukowski, prezes Instytutu Badań Strukturalnych: W Polsce świadomość tych kosztów jest niestety niska.

 

Więcej...

01/2013 Komentarze (0)

Pompy ciepła w sieciach miejskich?

03-01-2013

Pompy ciepła zaczęto stosować głównie w domach jedno- i wielorodzinnych pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Zainteresowanie nimi zwiększało się głównie równolegle ze wzrostem cen nośników energii i osiągnęło na terenie Niemiec szczyt w 2008 roku (rys. 1). W dwóch następnych latach był w tym kraju niewielki spadek w liczebności ich montażu, ale w kolejnym trzecim roku ich sprzedaż wzrosła do 57 000 (W. Wilming, Sonne Wind & Wärme, 38,12,2012).

Tak znaczny przyrost z roku na rok stosowania pomp ciepła wynika z faktu, że są one dość tanie w porównaniu z kotłowniami domowymi, relatywnie proste w eksploatacji, niezależne od rozmaitych paliw i w dodatku sprzyjają ochronie środowiska.

Boom w ich zakupach bywa szczególnie widoczny w okresach kryzysów związanych z utrudnieniami w pozyskiwaniu ropy. Instytuty ciepłownicze w Niemczech prognozują roczną sprzedaż tych agregatów ciepłowniczych w ilościach około 300 000 począwszy od lat 2030 - 2035.

Wśród stosowanych pomp ciepła rozróżnia się dwa typy: jeden tym znamienny, że pobiera ciepło z otaczającego nas powietrza, a drugi - którym użytkownicy okazują mniejsze zainteresowanie - pobiera ciepło z ziemi łącznie z jej wodnymi zasobami, a nawet z miejsko-gminnych kanalizacji.

Więcej...

01/2013 Komentarze (0)

Chcemy namówić klientów, aby zamawiali kotły w typowych wielkościach ... A nie szyte na miarę

02-01-2013

Z Jerzym Mieczysławem Łaskawcem, prezesem Zarządu, Dyrektorem Generalnym Fabryki Kotłów SEFAKO SA w Sędziszowie rozmawia Jacek Balcewicz

 
- Przez wiele lat związany Pan był z Elektrownią w Turowie przechodząc tam przez wszystkie kluczowe stanowiska. Na ile doświadczenia użytkownika kotłów są przydatne dzisiaj, gdy jest Pan ich producentem?

- 40 lat temu - w 1973 roku - obroniłem na Wydziale Mechaniczno–Energetycznym Politechniki Wrocławskiej pracę dyplomową związaną z „przewidywaniem naprężeń w grubościennych elementach walczaka kotła OP- 650b w jego różnych stanach rozruchowych”. To doświadczenie i jeszcze inne związane z obliczaniem cieplnym kotłów, których wiele wykonywaliśmy na pracach przejściowych właściwie (oprócz wykorzystywanych narzędzi: dawniej suwak logarytmiczny - teraz jeden z programów informatycznych), co do swej istoty nie różnią się zbytnio z tym, co projektanci robią teraz. Oczywiście lata doświadczeń przyniosły wzrost precyzji w doborze wielkości powierzchni wymiany ciepła. Odkryto nowe materiały, baza zastosowanych rozwiązań jest tak wielka, że wykorzystując narzędzia informatyczne można teraz popełniać znacznie mniej błędów. Choć i takie się zdarzają, jak choćby ze słynną już stalą T-24. Jaki stąd wniosek: rzetelność - i przedtem i teraz – jest w cenie u inżyniera. 

Więcej...

01/2013 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: