Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Kwiecień 2013

Najpierw było światło …

30-04-2013

Opracowano na podstawie О. Н. Веселовский, Я. А. Шнейберг „Очерки по истории электротехники". Учебное издание. М.: Издательство МЭИ, 1993.

Dopóki nie było silnych źródeł energii elektrycznej i jej masowych odbiorców, aparaty i urządzenia elektrotechniczne nie opuszczały laboratoriów i pracowni doświadczalnych. Źródła takie powstały wreszcie z początkiem 1870 r. W ślad za tym osiągnięciem nastąpił okres dwóch dekad szybkiego rozwoju podstawowych urządzeń elektrotechnicznych dla powszechnego wykorzystania w przemyśle oraz przez odbiorców komunalno-bytowych. Pierwszym masowym obszarem użytkowania energii nowego rodzaju okazały się układy oświetlenia. Godny podkreślenia jest fakt, że mimo oszałamiającego wręcz postępu technicznego ostatniego stulecia najzwyklejsza żarówka pozostaje wciąż najczęściej stosowanym aparatem elektrycznym. Do końca lat 60. XIX wieku niepodzielnie panowało oświetlenie gazowe odznaczające się takimi zaletami jak centralne zasilanie relatywnie tanim i dostępnym paliwem (gazem świetlnym), prostą konstrukcją palników i łatwą eksploatacją. Jednak w miarę rozbudowy miast ujawniły się też istotne ograniczenia tej technologii tj. niedostateczny strumień świetlny, uciążliwość dla ludzi, a przede wszystkim zagrożenia pożarowe. Niebawem więc efektowne, lecz kłopotliwe lampy gazowe zaczęły ustępować pierwszym urządzeniom oświetlenia elektrycznego. To nowe zastosowanie prądu elektrycznego rozwijało się z początku równolegle w dwóch kierunkach tj. ku wykorzystaniu wyładowania łukowego oraz nagrzewania prądem włókien oporowych.

Więcej...

04/2013 Komentarze (0)

Energia elektryczna

25-04-2013

Intensywny rozwój procesów pozyskiwania energii elektrycznej z promienio-wania słonecznego oraz energii wiatru wymusza rozbudowę zasobników jej magazynowania i to na niespotykaną dotąd skalę. Skoro bowiem te źródła pozyskiwania energii elektrycznej w znacznym stopniu zależą od pogody, to nie ma innego sposobu na zapewnienie jej równomiernej dostawy rozlicznym odbiorcom.

Tymczasem dotychczasowy system magazynowania energii elektrycznej w górskich przepompowniach wody jest nie tylko relatywnie kosztowny, ale w dodatku w wielu krajach - przykładowo na terenie Niemiec, czy Polski - z powodu niedoboru odpowiednich lokalizacji znacznie ograniczony.

W tej sytuacji wiele jednostek badawczych pracuje nad nowymi technologiami magazynowania energii elektrycznej i dziś są już w budowie rozmaite instalacje prototypowe. Jedna z nich to elektroliza wody dla pozyskiwania wodoru, który w relatywnie łatwy sposób można katalitycznie z odpadowym CO2 przetworzyć w biometan, dający się bez problemów wtłaczać do istniejących, krajowych sieci gazu ziemnego. Elektrownie na bazie tego surowca pracują niemal w każdym kraju.

Innym, doskonałym sposobem magazynowania energii elektrycznej okazują się drugiej generacji przepompownie wody. Są one przyjazne przyrodzie, pracując na niezbędnym roślinom i zwierzętom nośniku energii.

Więcej...

04/2013 Komentarze (0)

Giganty Mocy

22-04-2013

Kopalnię i Elektrownię Bełchatów można zwiedzać nie od dziś. Jednak obejrzeć te dwa są dziadujące ze sobą giganty w jednym miejscu wydawać by się mogło nie możliwe - a jednak. PGE Giganty Mocy to nowoczesna, interaktywna ekspozycja, która zostanie zlokalizowana na trzech kondygnacjach nowo wznoszonego budynku Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie, na powierzchni blisko pół tysiąca metrów kwadratowych. Ścieżki zwiedzania, zostaną tak ułożone, aby przekazywane w niej informacje były łatwo przyswajalne zarówno przez dzieci, młodzież szkolną, studentów oraz dorosłych. Ma służyć przede wszystkim edukacji, ale kto wie - czy z czasem nie stanie się atrakcją turystyczną, nie gorszą od niezwykle modnych jurajskich parków rozrywki czy niemieckich Panometrów, wypełniających intelektualną treścią dawne zbiorniki gazu.

Bełchatowska inicjatywa jest jednak od nich znacznie bardziej wartościowa intelektualnie gdyż uzmysłowia zwiedzającym, w jakim czasie powstaje węgiel, a w jakim jest konsumowany przez człowieka, pozwala zapoznać się z technologiami wydobycia węgla brunatnego i jego przetwarzania w energię elektryczną, ale też uzmysławia potrzebę oszczędzania kopalnych źródeł energii - również dla przyszłych pokoleń. Ponadto - wbrew obecnym, fałszywym trendom informacyjnym - pokazuje, że teraźniejszość i przyszłość energetyczna Polski może i powinna bazować przede wszystkim na paliwach, które w kraju posiadamy i których - przy zachowaniu odpowiednich i już stosowanych w Grupie PGE technologii spalania - nie powinniśmy się obawiać.

Więcej...

04/2013 Komentarze (0)

Kiedy energia jest odnawialna?

18-04-2013

1 marca 2013 roku Komisja Europejska wydała decyzję ustanawiającą wytyczne dla państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej przekazywanej przez pompy ciepła oraz szacowania wartości współczynnika SPF (ang. Seasonal Performance Factor). Dokument ma ogromne znaczenie dla branży i z pewnością będzie stanowić bardzo silny impuls dla polskiego rynku pomp ciepła. Co ważne, dokument znacząco upraszcza sposób szacowania energii z OZE dla pomp ciepła, co ma duże znaczenie dla pracy instytucji statystycznych (GUS).

Z decyzji Komisji wynika, że przy sprawności produkcji energii ustalonej na poziomie 45,5% minimalna wartość SPF dla pomp ciepła zasilanych energią elektryczną musi wynosić 2,5 aby energia została uznana za energię odnawialną zgodnie z Dyrektywą 2009/28/WE. Oznacza to, że prawie wszystkie pompy ciepła dostępne obecnie na polskim rynku traktowane będą jako odnawialne źródła energii łącznie z pompami ciepła wykorzystującymi powietrze jako dolne źródło ciepła. Dla pomp ciepła zasilanych energią cieplną minimalna wartość SPF musi wynosić 1,15.

Określone przez Komisję wartości domyślne godzin pracy urządzenia w ciągu roku i współczynników SPF różnią się w zależności od warunków klimatycznych. Według sugerowanych w dokumencie obszarów warunków klimatycznych, Polska znajduje się w obszarze warunków klimatu chłodnego odpowiadającego warunkom temperaturowym właściwym dla Helsinek.

Więcej...

04/2013 Komentarze (0)

Stron 1 z 3 Ostatnie »
05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: