Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * * * Jaka jest suma 3 i 1?

Wydanie | Maj 2013

Energia pierwszego kwartału

17-05-2013

  • Łączny obrót energią elektryczną ze wszystkich transakcji w pierwszym kwartale 2013r. wyniósł 35,519 TWh - wzrost o 165 proc r/r, co stanowi szacunkowo 85,42 proc. jej łącznego zużycia.
  • Z kolei w marcu br. całkowity wolumen obrotu na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej osiągnął wartość 12,496 TWh - wzrost o 96,16 proc. r/r. i stanowi szacunkowo 89,30 proc. jej łącznego zużycia w tym okresie.

Wolumen obrotu na Rynku Praw Majątkowych w pierwszym kwartale br. wyniósł 23,699 TWh - wzrost o 31 proc r/r.Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na RPM w marcu 2013 r. wyniósł 5,055 TWh, był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 66,91 proc. (15,278 TWh w lutym 2013). W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku wolumen obrotu na RPM spadł o ok. 3 proc. (5,214 TWh w marcu 2012).

 

W marcu 2013 roku średnie dziennie zapotrzebowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wyniosło 475 309 MWh. Średni dzienny wolumen zakontraktowanej energii na TGE z dostawą przypadającą w marcu 2013 wynióśł 277 162 MWh i był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 4,56 proc. (290 400 MWh w lutym 2013) przy minimum 222 238 MWh i maksimum 315 143 MWh.

Więcej...

05/2013 Komentarze (0)

Polscy europosłowie z SLD i Europa Plus poparli sprzeczne z polskim interesem zapisy dotyczące polityki energetycznej UE

16-05-2013

"Dzięki głosom pięciu polskich posłów z SLD i Europa Plus , Parlament Europejski poparł w raporcie dotyczącym Energetycznej Mapy Drogowej 2050 tzw. "backloading", czyli propozycję Komisji Europejskiej, która prowadzi do administracyjnego podwyższenia cen zezwoleń emisji CO2. W wyniku tego głosowania, tuż po nim, cena emisji skoczyła o 20%.Poprawka nr 91 jest sprzeczna z ważnymi polskimi interesami gospodarczymi" powiedział Jacek Saryusz-Wolski, opiniodawca Energetycznej Mapy Drogowej 2050 w PE, europoseł PO i stały sprawozdawca ds. bezpieczeństwa energetycznego w PE.

"Polska od początku zwalcza plan Komisji Europejskiej w sprawie pozwoleń na emisję CO2, argumentując, że to administracyjna ingerencja w rynek, podważająca konkurencyjność naszej gospodarki i obciążająca ją wysokimi kosztami, w tym także energii elektrycznej dla obywateli. Według przedstawionej niedawno przez ministerstwo środowiska analizy, nasz kraj może stracić przez proponowane zawieszenie aukcji na 900 mln pozwoleń na emisję CO2 około 1 mld euro przychodów budżetowych w latach 2013-2020. Zapis kontrowersyjnego paragrafu stanowiska Parlamentu Europejskiego, przyjętego przewagą zaledwie trzech głosów wczoraj podczas sesji plenarnej w Strasburgu, zawiera również niebezpieczne postulaty wprowadzenia minimalnej ceny pozwoleń oraz przyspieszenia harmonogramu redukcji emisji. Gdyby owych pięciu polskich europosłów zagłosowało przeciw, poprawka by upadła, a tak Komisja Europejska uzyskała wsparcie dla swoich, dla Polski niekorzystnych, planów", powiedział Saryusz-Wolski.

Więcej...

05/2013 Komentarze (0)

Gazowa „notatka ku pamięci", czy biznesowe wyrażenie woli współpracy?

10-05-2013

Polskie tłumaczenie oświadczenia Gazpromu, które obiegło polskie media newsowe i wywołało prawdziwą burzę brzmiało: „Prezes zarządu spółki Gazprom Aleksiej Miller oraz dyrektor generalny spółki EuRoPol GAZ Mirosław Dobrut podpisali w Petersburgu memorandum o porozumieniu. Dokument przewiduje realizację projektu "Jamał-Europa-2" przez terytorium Polski w kierunku Słowacji i Węgier, o wydajności nie mniejszej niż 15 mld m sześciennych gazu rocznie. Techniczno-gospodarcze uzasadnienie projektu powinno zostać przygotowane w ciągu sześciu miesięcy. Gazociąg pozwoli zwiększyć moce tranzytowe dostaw gazu do Polski, Słowacji i Węgier, a także zmniejszyć opóźnienia podczas transportu. Ponadto, projekt pozwoli w dłuższej perspektywie zwiększyć objętości eksportu rosyjskiego gazu do państw Europy Centralnej".

W Polsce obecnie coraz mniej osób czyta, pisze i rozumie po rosyjsku więc być może przez to całe zamieszanie i nieporozumienie, bowiem panowie Miller i Dobrut nie mogli podpisać memorandum, gdyż memorandum z zasady się nie podpisuje! Według definicji zawartych w ogólnie dostępnych leksykonach, memorandum to dokument niepodpisany i nieopieczętowany. To nieformalne pismo dyplomatyczne, będące konspektem, streszczeniem, krótkim wyłuszczeniem konkretnej sprawy lub zestawieniem faktów albo też zagadnień. Lapidarnie i po staroświecku bywa też nazywane „notatką dla pamięci". 

Więcej...

05/2013 Komentarze (0)

Górnictwo bezpieczne jak handel i rolnictwo

08-05-2013

Górnictwo od zarania swoich dziejów kojarzy się z niebezpieczeństwem. Może więc dlatego w górnictwie do bezpieczeństwa pracy przywiązuje się tyle uwagi i troski. Górnictwo to kopalnie podziemne, odkrywkowe i otworowe. W Polsce mamy 40 podziemnych zakładów górniczych. 32 to kopalnie węgla kamiennego, 3 kopalnie miedzi, 2 kopalnie rud cynku i ołowiu (w tym jedna w stanie likwidacji), 1 kopalnię soli, 1 podziemny zakład górniczy wydobywający gliny ceramiczne i 1 zakład wydobywający anhydryt. Największa ilość urobku przypada na węgiel kamienny – blisko 80 mln ton i prawie 140 tys. osób zatrudnionych. Znacznie mniej ilościowo, ale więcej wartościowo dają rudy miedzi – prawie 32 mln ton i tylko 18,5 tys. zatrudnionych. Natomiast górnictwo odkrywkowe jest znacznie bardziej rozproszone i zróżnicowane. To prawie 7 tys. zakładów zatrudniających łącznie 38,5 tys. osób. Prym wiodą kopalnie węgla brunatnego, których jest 12. To one wydobywają prawie 65 mln ton najtańszego w tej chwili paliwa i zatrudniają prawie 15 tys. osób. Reszta to 3 kopalnie gipsu i 1 znajdująca się w stanie likwidacji odkrywkowa kopalnia siarki. Masę stanowią tu kamieniołomy, żwirownie i piaskownie często o lokalnym tylko znaczeniu. 

Woda jako kopalina
Górnictwo otworowe to 77 zakładów zatrudniających prawie 9 tys. osób. Największą wartościowo produkcje dają zakłady wydobywające ropę naftową i gaz ziemny – jest ich łącznie 7, grupujących 74 kopalnie. Otworowo można wydobywać także sól i siarkę. 

Więcej...

05/2013 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Polecamy

Artykuły

Reklama

Współpracujemy z: