Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * * * Prosimy dodać 1 i 7.

Wydanie | Maj 2013

"Dogrzewanie" sieci ciepłowniczych

02-05-2013

W Europie wykorzystuje się już od trzydziestu lat ciepło z baterii słonecznych do wspomagania nim miejskich sieci ciepłowniczych. Wiąże się to często z instalowaniem ogromnych zbiorników buforowych, najczęściej o pojemnościach w granicach 4.000-6.000 metrów sześciennych. Tą drogą ogranicza się zużycie nieodnawialnych nośników energii w lokalnych ciepłowniach, co owocuje nie tylko efektami w ochronie środowiska, ale również znacznym obniżeniem kosztów ogrzewania domów.

W tym obszarze energetycznym na terenie Europy największe osiągnięcia miały kraje skandynawskie oraz Holandia. Jednak obecnie - dzięki silnie rosnącym cenom gazu ziemnego i ropy - czołową pozycję w rozbudowie sieci ciepłowniczych, wspomaganych bateriami słonecznymi zajmuje Dania, co ilustruje rys.  1 (O. Klempert; Sonne Wind & Wärme). Do roku 2009 zainstalowano w tym kraju 80.000 metrów kwadratowych baterii słonecznych, kooperujących z sieciami ciepłowniczymi, montując je tak na dachach budynków, jak i na ziemi, (patrz rys. 2).

W 2010 roku zainstalowano w tym kraju w miejscowościach Ringkøbing oraz Jægerspirs 25.000 metrów kwadratowych baterii słonecznych, sprzężonych z sieciami ciepłowniczymi, dzięki którym zmniejszono znacznie przepał nieodnawialnych nośników energii w lokalnych ciepłowniach lub elektrociepłowniach.

Koszty ogrzewania domów przez sieci grzewcze wspomagane bateriami słonecznymi kształtują się w Danii na poziomie 3,5 eurocenta za kilowatogodzinę (kWh) i są znacznie niższe od zasilanych wyłącznie przez kotłownie opalane gazem ziemnym lub olejem opałowym. 

Więcej...

05/2013 Komentarze (0)

Zagranica

02-05-2013

Inter RAO Lietuva chce wypłacić 27 mln LTL (ok. 32 mln zł) dywidendy z zysku za 2012 rok. Zysk netto spółki w 2012 roku wyniósł 56,92 mln LTL, a zysk do podziału 37,92 mln LTL. Na kapitał zapasowy trafić może 1,9 mln LTL.

SOCAR i Statoil pogłębiają współpracę. Umowa między firmami została ratyfikowana w Baku, przez Rovnaga Abdullayeva - prezesa oraz dyrektora generalnego azerskiej spółki oraz Helge Lunda, stojącego na czele norweskiego konsorcjum. Strony zawiązanego porozumienia będą szukać węglowodorów w rejonie Zafar-Mashal pod dnem Morza Kaspijskiego. Zgodnie z warunkami określonymi w memorandum, jego sygnatariusze zobowiązują się na przestrzeni nadchodzących 12 miesięcy uzgodnić warunki współpracy. Stanowi to początek dla nowego etapu we współpracy między firmami. Statoil wchodzi w skład konsorcjum Szach Deniz zarządzającego wielkimi złożami azerskiego gazu, które w przyszłości mogą być transportowane do Europy za pomocą Korytarza Południowego.

Nerijus Udrénas, doradca prezydent Litwy Dalii Grybauskaite, zwrócił uwagę na brak klarowności sektora gazowego w jego kraju oraz w innych państwach z rejonu Morza Bałtyckiego. Przez to ciężko ustalić czy Wilno rzeczywiście musi płacić za rosyjski gaz zdaniem Litwinów najwięcej w Europie. Udrenas zaznaczył, że w zachodniej Europie stawki są jawne, w przeciwieństwie do tajnych taryf dla krajów bałtyckich. Udrénas jest przekonany, że stawki w regionie bałtyckim są tajne ponieważ znacząco różnią się w zależności od kraju. Wyraził rozczarowanie faktem, że Litwa płaci obecnie o 10-15 procent więcej niż pozostałe państwa. Posłużył się przykładem Łotwy, która otrzymuje gaz bezpośrednio z magazynu gazu zlokalizowanego w Inchukalns. Tymczasem Litwa płaci więcej, bo na cenę odbieranego przez nią surowca składa się także koszt tranzytu przez Białoruś. Na sprawę zwracał wcześniej uwagę litewski premier Algirdas Butkevičius. Z danych ze stycznia bieżącego roku wynika, że Wilno płaci 362 euro za 1000 metrów sześciennych surowca czyli mniej niż Polska.

Więcej...

05/2013 Komentarze (0)

Kraj

02-05-2013

Energa została większościowym udziałowcem spółki Ciepło Kaliskie. Ciepło Kaliskie to spółka, która zarządza systemem ciepłowniczym w ponad stutysięcznym mieście. Posiada źródło wytwarzania ciepła, sieci i węzły cieplne służące rozprowadzaniu energii cieplnej oraz lokalne kotłownie gazowe. Oferta spółki Energa Kogeneracja okazała się dla miasta korzystniejsza niż dwie pozostałe. Segment CHP w Grupie Energa skupia pięć spółek, które zajmują się wytwarzaniem w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepła na lokalnych rynkach w Elblągu i Kaliszu oraz przesyłem, dystrybucją i obrotem energią cieplną na terenie Ostrołęki, Kalisza i Żychlina. Jako segment dysponuje łączną mocą ponad 530 MWt i 57 MWe. Całkowita długość sieci to ponad 182 km.

W pierwszym kwartale br. Kompania Węglowa zmniejszyła wydobycie węgla o 11 proc. wobec tego samego okresu 2012 r. Sprzedaż także spadła, ale różnica między ilością węgla wydobytego i sprzedanego zmniejszyła się prawie trzykrotnie. Zwały węgla rosły wolniej. Spadek sprzedaży o 200 tys. ton nastąpił mimo dokuczliwej zimy. Więcej węgla niż przed rokiem trafiło na eksport. Na zwały trafiło ok. 0,5 mln ton węgla, wobec 1,4 mln ton rok wcześniej. W tym roku Kompania zakłada zmniejszenie rocznego wydobycia o niespełna 3 mln ton (z 39,3 do ok. 36,5 mln ton) oraz zwiększenie eksportu węgla o połowę (z 6 do 9 mln ton w ciągu roku). Zmniejszy się też zatrudnienie (o ok. 3,5 tys. osób), ponieważ ilość odejść na emerytury będzie wyższa od ilości nowych pracowników.-

Więcej...

05/2013 Komentarze (0)

Stron 5 z 5 « Pierwsze
05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Polecamy

Artykuły

Reklama

Współpracujemy z: