Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Czerwiec 2013

Udział OZE w Polsce: 9,5%

14-06-2013

Według najnowszego sprawozdania Komisji Europejskiej, w wyniku weryfikacji zobowiązań nałożonych na państwa członkowskie Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/W, średniookresowy cel udziału OZE w bilansie produkcji energii elektrycznej za 2010 r. osiągnął 12,7%. Przekroczono zatem o 2% zakładany pułap minimalny. Dane dotyczące Polski są równie zadowalające. Jak wynika z raportu w roku 2010 udział OZE wyniósł 9,5% (podczas gdy założeniem średnioterminowym było osiągnięcie 8,8%).  Raport opublikowany przez KE prowadzi do dwóch stwierdzeń. Po pierwsze - to jak dotychczas konsekwentnie dążyliśmy do dywersyfikacji produkcji energii elektrycznej, otwierając się na generację rozproszoną. Po drugie, sprawozdanie KE wskazywałoby na to, że scenariusz rozwoju OZE w Polsce będzie miał pomyślne zakończenie i osiągniemy cel końcowy zwiększenia udziału wytwarzanej energii zielonej do poziomu 15% w 2020 r.

 

Czy grozi nam blackout?
Zgodnie z prawem energetycznym przedsiębiorstwa energetyczne mają ustawowy obowiązek przyłączenia podmiotu do sieci, o ile istnieją ekonomiczne i techniczne warunki przyłączenia. Pomimo braku definicji warunków technicznych, to wskazuje się, że należy przez to rozumieć techniczną przeszkodę o charakterze trwałym, której nie da się usunąć. Ustawa wskazuje, że przyłączane urządzenia muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne, pozwalając na zachowanie bezpieczeństwa funkcjonowania KSE.

Więcej...

06/2013 Komentarze (0)

Zapowiadają się udane targi

12-06-2013

Do największych krajowych targów ochrony środowiska coraz bliżej. Targi POLEKO, bo to o nich mowa, w tym roku odbędą się w Poznaniu w październiku, a nie jak było to do tej pory - w listopadzie. Będzie to już 25. edycja tego wydarzenia, która ze względu na rosnące zainteresowanie branży, zapowiadają się udanie.

Tegoroczna edycja POLEKO odbędzie się wcześniej niż w latach poprzednich, bo w dniach 7-10 października. Duże zainteresowanie targami wykazuje zwłaszcza branża energii odnawialnej, która na POLEKO prezentuje szerokie spektrum oferty: od fotowoltaiki, poprzez biogaz i biomasę, po gaz z łupków, energię wiatru i wody. W tym roku w pawilonach 4, 5, 5A, 6, 6A firmy z Polski i z zagranicy zaprezentują swoją ofertę z zakresu: energii i energii odnawialnej, odpadów i recyklingu, wody i ścieków, powietrza, hałasu i wibracji, rekultywacji i rewitalizacji, budownictwa energetycznego, aparatury kontrolno-pomiarowej, wykrywania zagrożeń, ochrony przeciwpowodziowej i doradztwa.

Najszersze ekspozycja OZE
Salon Czystej Energii to część ekspozycji targów POLEKO, w ramach której można zobaczyć ofertę producentów i dystrybutorów kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, systemów montażu kolektorów, instalacji i akcesoriów do przesyłu, falowników, małych turbin wiatrowych, instalacji dla małych elektrowni wodnych, małych kotłów na biomasę, kotłów kogeneracyjnych i pomp ciepła, systemów zarządzania, sterowników do instalacji, biogazowni, biopaliw, w tym biomasy  i biogazu, ekologicznych środków transportu i instalacji do uzyskiwania paliwa z odpadów komunalnych.

Więcej...

06/2013 Komentarze (0)

55 domów przyszłości

05-06-2013

Po raz pierwszy w Polsce osoby zainteresowane budową domów jednorodzinnych mogą wybrać projekt zapewniający maksymalny poziom komfortu. Zestawienie opracowane przez Grupę Saint-Gobain we współpracy z uznanymi biurami architektonicznymi zawiera 55 projektów domów w standardzie Multi-Comfort. Jak wynika z analiz może on zapewnić mieszkańcom prawie czterdziestoprocentowe oszczędności związane z kosztami budowy 

i eksploatacji w porównaniu do standardowych konstrukcji.

Głównym celem budownictwa w standardzie Multi-Comfort jest zapewnienie właścicielom domów niskoenergetycznych wygody przy jednoczesnym zachowaniu korzystnego bilansu ekonomicznego. Jest to możliwe dzięki połączeniu wszystkich elementów funkcjonujących w budynkach, od oświetlenia i wentylacji po konstrukcję ścian, dachu czy instalacji. Oszczędnościom sprzyja także wysoka trwałość oferowanych rozwiązań oraz szybki i bezpieczny montaż. Standard Multi-Comfort opiera się na 7 zasadach komfortu, czyli zapewnienia użytkownikom domów komfortu termicznego, akustycznego, świeżego powietrza, estetyki, bezpieczeństwa oraz komfortu ekologicznego i ekonomicznego związanego ze zmniejszonymi kosztami ogrzewania.

Dzięki współpracy Saint-Gobain z biurami architektonicznymi „Archipelag", „Dobre Domy Flak & Abramowicz" oraz „MTM Styl" w zaprezentowanych domach udało się także znacznie ograniczyć zużycie energii

Więcej...

06/2013 Komentarze (0)

Polska liderem rynku energetyki wiatrowej w Europie Wschodniej?

04-06-2013

Polska jest największym rynkiem energetyki wiatrowej wśród nowych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz posiada znaczący potencjał szacowany na 3 682 TWh do 2030 roku - to główne wnioski z najnowszego raportu Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (EWEA) „Wiatr ze wschodu. Wschodzące europejskie rynki energetyki wiatrowej". Dlaczego mimo tych optymistycznych prognoz energetyka wiatrowa w Polsce jest poważnie zagrożona?

Raport analizuje rozwój energetyki wiatrowej nie tylko w nowych państwach członkowskich UE, ale także w krajach, które nie należą do wspólnoty - w tym w Chorwacji, Turcji i Rosji. Pięć z dwunastu przyjętych państw (Bułgaria, Polska, Republika Czeska, Rumunia oraz Węgry) posiada 88% łącznej mocy zainstalowanej w energetyce wiatro­wej we wszystkich nowych państwach członkowskich.  Polska jest wśród nich zdecydowanym liderem - w energetyce wiatrowej mamy zainstalowane ponad 2,3 GW mocy!

- Boom w przyłączeniach do sieci, który miał miejsce na początku 2012 r. ma niestety głębsze dno -tłumaczy Ewa Kurdyła, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Inwestorzy z branży energetyki wiatrowej podjęli wysiłki, aby ukończyć projekty w 2012 r. w celu skorzystania z aktualnych ram prawnych i odroczyli przyszłe inwestycje. 

Więcej...

06/2013 Komentarze (0)

Stron 2 z 2
05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: