Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Lipiec 2013

Biomasa z drewna pod lupą URE

30-07-2013

Od 20 maja 2013 r. każda sprowadzana dostawa biomasy do celów energetycznych jest skrupulatnie kontrolowana pod kątem wymagań jakościowych. Pismo Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, które precyzuje tę kwestię, jest konsekwencją wcześniejszych rozporządzeń Ministra Gospodarki, a także wymogów UE dotyczących energii odnawialnej. Co to oznacza dla przedsiębiorstw?

Przedsiębiorstwa energetyczne wykorzystujące do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła biomasę z drewna będą zmuszone wprowadzić tzw. System Należytej Staranności. Opublikowana 20 maja 2013 r. regulacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) jest analogiczna do systemu przewidzianego przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 995/2010.

Energia z drewna pełnowartościowego nie jest ekologiczna

Od 31 grudnia 2012 r. wszystkich wytwórców energii z odnawialnych źródeł obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r., które dotyczy m.in. szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej pozyskanej z OZE. 

Więcej...

07/2013 Komentarze (0)

Niemcy twierdzą, że stawiają na energetykę odnawialną i... Zużycie węgla rośnie

27-07-2013

Mimo, że Niemcy zajmują w Europie czołową pozycję w rozwoju odnawialnych nośników energii, to węgiel kamienny bywa w tym kraju znaczącym nośnikiem energii elektrycznej, jak i w systemach grzewczych. W następstwie ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego oraz finansowego, globalne zużycie węgla kamiennego w RFN w 2009 roku spadło do poziomu 50,3 mln ton, ale już w roku 2010 wzrosło nieoczekiwanie aż do 57,8 mln. Na przestrzeni 12 miesięcy węgiel kamienny osiągnął najwyższy przyrost mocy przerobowej wśród wszystkich nośników energii w tym kraju.

Od wielu już lat w niemieckiej gospodarce energetycznej dominuje zużycie węgla kamiennego. I tak 39,7 mln ton rocznie tego nośnika przypada na wytwórczość energii elektrycznej, a 16,6 mln ton/rok zużywa krajowy przemysł hutniczy. Roczny przyrost zużycia węgla kamiennego w stosunku do roku 2009 wyniósł 7 procent w wytwórczości energii elektrycznej i aż 37 procent w przemyśle hutniczym. Natomiast w handlu paliwami stałymi dla sektora grzewczego główną pozycję w RFN zajmuje antracyt. Tu zużycie węgla kamiennego wzrosło o prawie 37 procent w 2010 roku w stosunku do minionych 12 miesięcy. Głównymi odbiorcami węgla są tu przede wszystkim ogrodnicy, którzy kierują się oczywiście relatywnie niskimi kosztami ogrzewania szklarni.

Więcej...

07/2013 Komentarze (0)

Energetyka prosumencka to jedno z wyzwań któremu musimy sprostać

26-07-2013

Z Piotrem Kołodziejem, prezesem TAURON Dystrybucja rozmawia Jacek Balcewicz

- Czy proces integracji systemu dystrybucyjnego dawnego GZE z systemem TAURON Dystrybucja w pełni został już zakończony?

- Vattenfall Distribution Poland z dniem 1 października 2012 r. stał się integralną częścią TAURON Dystrybucja. Dawne GZE stało się tym samym jednym z 11 oddziałów TAURON Dystrybucja. Jednocześnie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał jednolitą koncesję na dystrybucję energii elektrycznej uwzględniając w niej cały połączony obszar działalności TAURON Dystrybucja, czyli wszystkie 11 oddziałów. W związku z tym można uznać, że proces integracji został zakończony.

- Co stanowiło największy problem?
- Głównym wyzwaniem w tym procesie integracji jest połączenie wszystkich 11 oddziałów w jeden organizm o tej samej kulturze i wartościach. Chodziło nam o to, by przenieść najlepsze rozwiązania stosowane przez poszczególne oddziały spółki na resztę obszaru działalności firmy. Dotyczyło to na przykład systemów dyspozytorskich, standardów utrzymania sieci i wielu innych aspektów.

Więcej...

07/2013 Komentarze (0)

Paliwo z odpadów

23-07-2013

Zasoby paliw konwencjonalnych, jak ropa naftowa czy węgiel kamienny, sukcesywnie się wyczerpują. Jednocześnie w szybkim tempie rośnie ilość składowanych odpadów, które można wykorzystać do pozyskiwania zawartej w nich energii. Produkowane z odpadów paliwo alternatywne jest nawet do dziesięciu razy tańsze w stosunku do paliw konwencjonalnych przy równocześnie zbliżonej wartości opałowej.

Kaloryczność paliw alternatywnych wynosi 16-18 MJ/kg, podczas gdy w przypadku np. węgla kamiennego jest to 18-23MJ/kg. Różnica w wartości opałowej jest więc niewielka a korzyści dla środowiska nieporównywalne. W tzw. starej Unii, której rynek szacowany jest na ok. 40 mln ton paliw alternatywnych, ich zalety docenia się już od dawna. Dla przykładu w Niemczech stopień substytucji paliw kopalnych paliwami alternatywnymi wynosi ponad 60%. W Polsce, gdzie są one stosowane w przemyśle cementowym, szacunki mówią o pokrywaniu maksymalnie 40% zapotrzebowania opałowego paliwami alternatywnymi.

Wszystko wskazuje na to, że wskaźnik substytucji paliw kopalnych będzie rósł. Dziś regulacje zarówno w ustawodawstwie polskim, jak i ogólnoeuropejskim wymuszają unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Według prawodawstwa polskiego a także dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy - 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. (Dz. Urz. WE L 114 z 27.04.2006) składowanie jest ostatnim i najmniej pożądanym sposobem postępowania z odpadami.

Więcej...

07/2013 Komentarze (0)

Stron 1 z 2
05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: