Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Wrzesień 2013

Emisja CO2 z upraw biopaliw

30-09-2013

Kraje Unii Europejskiej podjęły w 2009 roku zobowiązanie o zwiększeniu do 10% udziału biokomponentów w benzynach oraz oleju napędowym z przerobu ropy w okresie do 2020 roku. Obecnie w realizacji tej dyrektywy wiodącą pozycję zajmują Niemcy, dodając 6,25% biopaliw do nieodnawialnych paliw silnikowych.

Główną przyczyną powolnej realizacji tego postanowienia jest fakt, że w wytwórczości biopaliw wciąż jeszcze dominują relatywnie kosztowne technologie pierwszej generacji. Etanol wytwarza się w Europie głównie z kukurydzy, zbóż oraz ziemniaków, a biodiesel przede wszystkim z rzepaku.

Dodatek biopaliw do benzyn oraz oleju napędowego z ropy winien zmniejszyć emisję CO2 do atmosfery przez pojazdy drogowe oraz lotnictwo, aczkolwiek spora część naukowców powątpiewa w realność tych oczekiwań. Ich bowiem zdaniem, uprawa niektórych gatunków roślin z których wytwarza się biopaliwa, powoduje pośrednio większą emisję dwutlenku węgla, niż paliwa nieodnawialne.

Te wątpliwości odnoszą się szczególnie do przypadku zamiany terenów agrarnych z upraw roślin dla przemysłu spożywczego na te związane z produkcją biopaliw, przy czym uprawa tych pierwszych bywa często lokalizowana na terenach pozyskiwanych z zagospodarowywania nieużytków rolnych - przykładowo bagien. 

Więcej...

09/2013 Komentarze (0)

Partycypacja po wiedeńsku

27-09-2013

To obywatele partycypują swoimi prywatnymi kapitałami w budowie elektrowni słonecznych, a nie wyciągają rękę po dobro wspólne

W Polsce zapanowała moda na budżety partycypacyjne. Polega to na tym, iż rady różnych szczebli (głównie dzielnic czy miast) w swoich dotychczasowych budżetach wydzielają mniejszą lub większa pulę pieniędzy przeznaczona na zadania, które w mniej lub bardziej obiektywnych plebiscytach wskażą obywatele. Nie daje to jednak automatycznie gwarancji, że pieniądze są dzielone lepiej i wydatkowane efektywniej. Pewne jest natomiast to, że od tak pomyślanej obywatelskiej partycypacji nie przybywa pieniędzy w budżecie. Tak jak herbata nie staje się słodsza, tylko od tego, że jest intensywniej i dłużej mieszana.

W Wiedniu obywatelska partycypacja polega na czymś zupełnie odwrotnym. To obywatele sięgają do własnych portfeli, by partycypować finansowo w przedsięwzięciach służących wspólnemu dobru. Tym dobrem są obywatelskie elektrownie słoneczne. Pierwsza obywatelska elektrownia słoneczna została uruchomiona przed rokiem i zlokalizowano ją na terenie najnowocześniejszej austriackiej zawodowej elektrowni Donaustadt znajdującej się na obszarze 22 dzielnicy Wiednia, a należącej do zakładów miejskich Wien Energie. Pierwsza obywatelska elektrownia słoneczna składa się z 2100 fotowoltaicznych modułów o łącznej mocy 500 kWp, dostarczających energie elektryczna do wiedeńskiej sieci, która także jest własnością miasta. Panele fotowoltaiczne mają powierzchnię 3360 m kw. i zajmują powierzchnię 8 000 m kw. Ich sumaryczny roczny potencjał produkcyjny sięga 500 MWh, co odpowiada w warunkach wiedeńskich potrzebom ok. 200 gospodarstw domowych.

Więcej...

09/2013 Komentarze (0)

System podatkowy nie zachęca do inwestycji w wydobycie gazu łupkowego w Polsce

26-09-2013

Uniezależnienie energetyczne oraz eksploatacja złóż gazu łupkowego należą do najważniejszych priorytetów polskiego rządu. Jednak zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte tempo poszukiwań gazu jest wciąż niezadowalające, a sposób wprowadzania nowych podatków związanych z tą częścią przemysłu wydobywczego może zniechęcić inwestorów. Raport Deloitte „Oil and Gas Reality Check 2013" wskazuje także na zbyt słaby stan infrastruktury gazowej oraz usług związanych z przemysłem wydobywczym w Polsce.

W pierwszych dniach czerwca Urząd ds. Informacji o Energii (EIA) w Departamencie Energetyki USA podał nowe dane odnośnie wielkości złóż gazu łupkowego w Polsce. Są one o 20 proc. niższe w porównaniu z poprzednią oceną z 2011 r. i wynoszą około 4,2 biliona metrów sześciennych. „Ale tak na dobrą sprawę wciąż nikt nie ma precyzyjnych informacji co do wielkości tych złóż. Należyte ich zbadanie powinno być priorytetem dla rządu, ponieważ bez tego nie da się wykorzystać potencjału związanego z węglowodorami niekonwencjonalnymi" - ocenia Michał Wróblewski,

Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte. Żeby tak się stało należy jednak wykonać dużo większą liczbę odwiertów niż ta, którą udało się osiągnąć w ciągu trzech ostatnich lat. Jak dotąd przeprowadzono ich niespełna 50, podczas gdy można byłoby liczyć na liczbę nawet kilkukrotnie wyższą.

Więcej...

09/2013 Komentarze (0)

Polskie elektrownie węglowe zabijają 5400 osób rocznie

23-09-2013

Greenpeace opublikował raport analizujący wpływ zanieczyszczeń emitowanych przez polski sektor energetyczny na zdrowie ludzi. Wyniki analiz są alarmujące! Emisje z polskich elektrowni i elektrociepłowni spalających węgiel powodują niemal 5400 przedwczesnych zgonów rocznie. Ekolodzy postulują zmianę struktury rynku energetycznego, tak by zmniejszyć udział węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii i zwiększyć efektywność energetyczną.

Raport „Węgiel zabija. Analiza kosztów zdrowotnych emisji zanieczyszczeń z polskiego sektora energetycznego" [1] oparty jest na wynikach badań zespołu naukowców z Instytutu Ekonomii Energetyki i Racjonalnego Wykorzystania Energii na Uniwersytecie w Stuttgarcie. Zebrali oni najnowsze oficjalne dane odnośnie do emisji do atmosfery szkodliwych substancji, takich jak tlenki siarki i azotu (SO2 i NOx) oraz pyły (PM 10 i PM 2,5), przez instalacje węglowe w Polsce. Badacze przeanalizowali ich wpływ na stan zdrowia i długość życia ludzi przy użyciu metodologii stosowanej przez Komisję Europejską i Bank Światowy, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Agencji Środowiska i Światowej Organizacji Zdrowia.

 Wyniki Raportu są zatrważające: zanieczyszczenia wyemitowane w 2010 r. przez działające w Polsce elektrownie i elektrociepłownie węglowe doprowadziły do niemal 5400 przedwczesnych zgonów oraz utraty ponad 1,2 mln dni pracy z powodu zwolnień lekarskich.

Więcej...

09/2013 Komentarze (0)

Stron 1 z 3 Ostatnie »
05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: