Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Październik 2013

Trójfazowe prądnice, silniki, transformatory …

28-10-2013

na podstawie О. Н. Веселовский, Я. А. Шнейберг „Очерки по истории электротехники". Учебное издание. М.: Издательство МЭИ, 1993.

Lata 80-te XIX wieku przyniosły przełomowe wynalazki w elektrotechnice i zapoczątkowały rozwój systemów elektroenergetycznych do postaci, w której funkcjonują obecnie. Ograniczenia układów jednofazowego zasilania silników prądu przemiennego (brak momentu rozruchowego, niska moc itd.) otworzyły drogę do zastosowania systemów o większej liczbie faz (tj. oddzielnych obwodów elektrycznych w ramach danego układu). Opracowanie technologii dwu-, a potem trójfazowych maszyn elektrycznych stało się możliwe dzięki odkryciu i wykorzystaniu zjawiska wirującego pola magnetycznego. Polega ono na wirowym przemieszczaniu się wektora maksymalnej indukcji magnetycznej (wywołanego przez prądy w uzwojeniach stojana) w szczelinie między walcowymi powierzchniami wirnika i stojana maszyny. Wektor ten krąży po obwodzie wirnika na podobieństwo ruchu wskazówki zegara wokół tarczy i przypomina ruch obrotowy magnesu stałego. Pole to indukuje w stali wirnika prądy wirowe oraz prądy w jego uzwojeniach i działając na nie pociąga wirnik za sobą. Jest to uproszczona zasada działania silnika asynchronicznego - podstawowego urządzenia elektrycznego naszej cywilizacji. Historia wdrażania tego fundamentalnego zjawiska jest wyjątkowo zawiła i równie burzliwa. W latach 90-tych tamtego stulecia liczne firmy usiłowały w sądach wywalczyć prawa do wynalazków w tym zakresie; dla przykładu Westinghouse uczestniczył w ponad 25 procesach sądowych.

Układy dwufazowe
Najpełniejsze badania teoretyczno-praktyczne w dziedzinie układów wielofazowych wykonali niezależnie od siebie Włoch G.Ferraris i Serb N.Tesla. 

Więcej...

10/2013 Komentarze (0)

Pompa ciepła + bateria słoneczna

23-10-2013

Pompy ciepła bywają w Europie - szczególnie w Niemczech oraz w Austrii - stosowane na znaczną skalę od wielu lat, a teraz, gdy obserwuje się intensywny rozwój ogrzewania domów bateriami słonecznymi, to koncepcja ich sprzężonego współdziałania ma przede wszystkim ekonomiczną motywację.

Przy dwóch różnych źródłach ciepła wahania ich cen w różniących się rozmiarach nie są w takim przypadku tak silnie odczuwalne, jak w sytuacji, gdy ogrzewa się dom jednym nośnikiem energii. Dziś ich współdziałanie obejmuje dwa systemy. W jednym jest wspólne źródło poboru ciepła przy jednym wspólnym buforowym zasobniku ciepłej wody, a w drugim bywają dwa źródła poboru ciepła, ale również z jednym wspólnym zbiornikiem gorącej wody.

Omawiane w niniejszej rozprawie kombinacje współdziałania baterii słonecznych z pompami ciepła można stosować tak w starym, jak i nowym budownictwie mieszkaniowym. Rozstrzygającym kryterium stosowania baterii słonecznych wspólnie z pompą ciepła jest wielkość corocznego okresu jej eksploatacji w czasie ogrzewania domu, kiedy pracuje się z umiarkowanie niską temperaturą w odparowalniku czynnika roboczego. W starym budownictwie, w którym pomieszczenia ogrzewa się przede wszystkim kaloryferami, to obiegowa woda grzewcza jest relatywnie gorąca.

Jak już wspomniano wcześniej, pompy ciepła współdziałają z bateriami słonecznymi w systemach samodzielnych lub zintegrowanych. W układzie samodzielnym są dwie wytwornice ciepła z oddzielnymi poborami energii, a gorącą wodę kierują się na dwa różne poziomy w wspólnym zasobniku.

Więcej...

10/2013 Komentarze (0)

Jerzy Buzek: Potrzebujemy niezawodnych dostaw

22-10-2013

Potrzebujemy niezawodnych dostaw energii, możliwości pełnego wykorzystywania wszystkich lokalnych źródeł energii - w tym węgla czy gazu łupkowego - oraz przystępnych cen prądu i gazu dla naszych obywateli. To wszystko da nam wewnętrzny rynek energii UE. Cieszę się, że mój raport, wzywający kraje członkowskie do jego pilnego wdrożenia, otrzymał tak duże poparcie - powiedział Jerzy Buzek po głosowaniu w komisji przemysłu, badań i energii. Za raportem głosowało 47 posłów, dwóch głosowało przeciw. Ostateczne głosowanie nastąpi podczas wrześniowej sesji plenarnej w Strasburgu.

- Wspólny rynek energii, to kluczowy element strategii energetycznej UE. To najlepsza recepta na obecny kryzys, a jednocześnie - swoista polisa na dostatnią przyszłość. Bez niego trudno będzie o konkurencyjność unijnej gospodarki, a więc - wzrost i tworzenie nowych miejsc pracy. Trudno będzie też o realizację, w rozsądny ekonomicznie sposób, celów ochrony środowiska i polityki klimatycznej. Dlatego tak istotne jest, aby również Polska była częścią tego rynku. To zwiększy nasze bezpieczeństwo energetyczne, poprawi konkurencyjność polskiej gospodarki i pozytywnie wpłynie na rachunki, jakie co miesiąc płacimy za energię - ocenił były przewodniczący PE. - Trzeba jednocześnie zadbać o to, aby nasi obywatele mieli realny, przejrzysty wybór między dostawcami energii. Jak na każdym rynku towarów i usług - dodał Jerzy Buzek.

Przyjęty raport jest odpowiedzią Parlamentu Europejskiego na komunikat Komisji Europejskiej z listopada 2012 r. 

Więcej...

10/2013 Komentarze (0)

Ignorancja w kwestiach energetyki jest w Polsce ogromna

18-10-2013

Z Markiem Przychodzeniem z firmy EIDOS Niezależni doradcy energetyczni rozmawia Sylwester Wolak 

- Poznaliśmy się przy okazji poszukiwania dostawcy energii elektrycznej dla naszego wydawnictwa. Dostawca, którego Pan reprezentował, złożył jedną z najlepszych propozycji cenowych. Skorzystaliśmy z niej i od tego roku współpracujemy... Czy EIDOS to firma zajmująca się wyłącznie sprzedażą energii klientom korzystającym z prawa zmiany dostawcy energii elektrycznej? 

- Przede wszystkim bardzo się cieszę, że jest Pan naszym klientem, to dla nas wystarczająca rekomendacja. Przyznam, że profesjonalnie Pan negocjował. Nasza firma w początku jej działalności zajmowała się właśnie sprzedażą energii elektrycznej; zbieraliśmy doświadczenia przy sprzedaży produktów firm takich jak Vattenfall, Duon czy Energa. Po jakimś czasie nauczyliśmy się liczyć i doszliśmy do wniosku, że zarówno my, jak i nasi Klienci, najwięcej skorzystają, gdy przestaniemy reprezentować bogate spółki obrotu energią, a zaczniemy reprezentować naszych Klientów, zwyczajnych ludzi, z którymi na co dzień współpracujemy i nie chcemy, by przepłacali za energię.

Oprócz tego zauważyliśmy, że część firm koncentruje się na masowej sprzedaży energii nie troszcząc się o to, co potem dzieje się z ich klientami. To jakaś skaza na rynkowej gospodarce. Jak wiadomo, polski rynek energii elektrycznej jest młody i dlatego szczególnie trudny, szczególnie w kontekście spółek dystrybuujących energię, które z trudem przyzwyczajają się do nowych warunków rynku TPA (dostępu stron trzecich).

Często zdarza nam się spotkać z opłatami za tzw. moc bierną czy przekroczenia mocy, które są niejako karą stosowanego przez poprzedniego dostawcę energii by utrudnić cały proces zmiany sprzedawcy i zniechęcić innych od podejmowania podobnych działań.

Więcej...

10/2013 Komentarze (0)

Stron 1 z 4 Ostatnie »
05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: