Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Marzec 2014

Rosja utrzymuje pozycję

28-03-2014

„Wieści o mojej śmierci są nieco przesadzone" - zwykł był mawiać słynny pisarz Mark Twain. To samo można powiedzieć o kondycji rosyjskich monopoli gazowo - naftowych. Gdyby wierzyć bowiem części polityków i mediów, mają się coraz gorzej. Tymczasem, pomimo rosnącej konkurencji na światowym rynku, Rosja w 2013 roku zachowała swoją pozycję w sektorze energetycznym. W zakresie łącznego wydobycia surowców pozostaje liderem, wyprzedzając zarówno Arabię Saudyjską, jak i USA.

W 2013 roku rosyjska branża naftowo-gazowa pobiła kolejny rekord: w listopadzie poziom dobowego wydobycia „czarnego złota" wyniósł 10 milionów 610 tysięcy baryłek. To największe wydobycie od czasów rozpadu Związku Radzieckiego. Taka dynamika pozwala mieć nadzieję, że w 2014 roku także eksport ropy naftowej odnotuje wzrost - uważa główny strateg finansowej grupy BKS, Maksim Szejn: W 2013 roku rosyjski poziom wydobycia wzrósł do rekordowego poziomu w okresie postradzieckim i można oczekiwać, że przy dalszym zwiększaniu rozmiaru wydobycia, które może wynieść od 0,5% do 1%, dojdzie do odpowiedniego zwiększenia eksportu. Eksport może zwiększyć się o około 2%. Prawie połowa wydobywanej przez Rosję ropy naftowej kierowana jest na eksport.

Niemal wszystkie największe rosyjskie firmy naftowe zanotowały w 2013 roku wzrost wydobycia, głownie dzięki zwiększeniu skali wierceń. Dotyczy to również Lukoilu, drugiego producenta ropy w Rosji i największej firmy niekontrolowanej przez państwo, która w ostatnich trzech latach notowała spadki produkcji. Państwowa Rosnieft, jeden z czołowych producentów na świecie, może się pochwalić znaczącym skokiem wydobycia, do 3,1 mln baryłek dziennie, dzięki przejęciu konkurencyjnej firmy TNK-BP oraz zwiększeniu produkcji we Wschodniej Syberii.

Więcej...

03/2014 Komentarze (0)

Biopaliwa z drewna

25-03-2014

Naukowcom z Norweskiego Uniwersytetu Technologii udało się opracować technologię przyśpieszająca znacznie produkcję paliw w odpadów drzewnych. Zamiast, jak to ma miejsce obecnie, potrzebnych w tym celu kilku tygodni, wystarczy kilka godzin, aby można było uzyskać z odpadów drzewnych etanol.

Naukowcy odkryli przed kilkoma laty specjalny enzym, przyśpieszający proces. Prawa do jego produkcji kupiła firma Novozymes, która następnie złożyła zamówienie na dalsze badania jego właściwości. Udało się odkryć, że enzym jest zdolny do perforowania otworów w drewnie, przez które mogą wnikać inne enzymy. Planowane jest również skorzystanie z magnetycznego rezonansu jądrowego, który pomoże w przyszłości zwiększyć efektywność wykorzystania wynalazku.

Obecnie w Norwegii trzy największe instytuty badawcze są zaangażowane we wspólnych badaniach tej technologii. Projekt uznany został za mający znaczenie krajowe, co w praktyce oznacza wsparcie finansowe rządu. Zakłada się, że za pomocą jądrowego rezonansu magnetycznego, Norwegowie będą w stanie osiągnąć nowy poziom w dziedzinie bio -i nanotechnologii. Według naukowców, najprawdopodobniej to odkrycie spowoduje zmierzch produkcji biopaliw z roślin spożywczych. Na świecie, do produkcji biopaliw używana jest obecnie najczęściej trzcina cukrowa oraz kukurydza, co powoduje wzrost cen artykułów spożywczych.

Już w sierpniu 2012 roku FAO prognozowało szybki wzrost rynku biopaliw na świecie. Zdaniem autorów raportu w sprawie perspektyw dla światowych rynków rolnych w latach 2012-2021, światowa produkcja etanolu w 2021 roku podwoi się w stosunku do lat 2009-2011 osiągając poziom ok. 180 mld litrów, zaś produkcja biodiesla przekroczy 42 mld litrów

Więcej...

03/2014 Komentarze (0)

Spalarnie śmieci coraz bezpieczniejsze

21-03-2014

Spalanie odpadów jest znane od co najmniej dwóch tysięcy lat. Pierwsze pisemne przekazy o takich praktykach pochodzą z Palestyny, gdzie pozbywano się w ten sposób odpadów w dolinie Cedronu koło Jerozolimy. W czasach nowożytnych zaczęto na szerszą skalę spalać śmieci w Anglii (Paddington) w latach 70. XIX wieku, jednak z uwagi na niecałkowite spalanie i wydzielanie nadmiernego dymu próby te nie były udane. Pierwsze spalarnie odpadów komunalnych powstały w Nottingham i Manchesterze: śmieci spalano w temperaturze 700 do 900°C uzyskując jako pozostałości szklistą szlakę i lotne popioły.

Technologię tę szybko doskonalono i w końcu XX wieku w Anglii pracowało już ponad 200 tego typu zakładów. Jednocześnie zaczęto odzyskiwać z odpadów ich energię - od 1896 r. spalarnia śmieci w Oldham zasilała parą pobliską elektrownię. Rok później w Shoreditch koło Londynu uruchomiono pierwszą w historii elektrownię opartą na tym darmowym paliwie. Równocześnie rozpoczęto utylizację odpadów paleniskowych z tych instalacji do celów budowlanych. Mimo znaczących postępów rozwojowi tego nietypowego segmentu energetyki (określanego obecnie skrótem WTE - Waste TEnergy czyli odzysk energii z odpadów) towarzyszyła od początku niechęć i opór wywołany uciążliwością dla ludzi i otoczenia.

Po I wojnie światowej stale rosnące góry śmieci i ubywające tereny dla lokalizacji składowisk przywróciły zainteresowanie takimi metodami zagospodarowania odpadów komunalnych. Podczas gdy w Europie budowano coraz większe zakłady o zdolności przerobowej do 100 tysięcy t/rok, w USA i Japonii śmieci spalano w niewielkich osiedlowych lub wręcz przydomowych piecach. W 1963 r. w samym Nowym Jorku działało blisko 17 000 palenisk dla odpadów. 

Więcej...

03/2014 Komentarze (0)

Magazynowanie energii wyzwaniem przyszłości

17-03-2014

W związku z wyczerpywaniem się surowców energetycznych ze źródeł kopalnych oraz w celu ograniczenia wpływu gazów cieplarnianych na środowisko, światowym wyzwaniem stało się zintegrowanie na szeroką skalę energii ze źródeł odnawialnych z siecią elektroenergetyczną, zwłaszcza w zakresie niskich napięć. Tymczasem energia ta jest z założenia uzyskiwana w sposób nieciągły: bez wiatru i nasłonecznienia energia nie może być wytwarzana! Potrzebne są więc inteligentne systemy zdolne do magazynowania energii wytwarzanej w sposób nieciągły i zdecentralizowany, a także do regulowania jej dystrybucji, w zależności od podlegającego silnym fluktuacjom zapotrzebowania użytkowników. I właśnie tym jest Smart Grid, czyli inteligentna sieć elektroenergetyczna.

Dwukierunkowe inwertery do konwersji i magazynowania energii

Grupa Socomec rozszerzyła swoją ofertę urządzeń do rozdziału energii elektrycznej (rozdzielnice nn typu TIPI, mierniki parametrów sieci DIRIS A, urządzenia pomocnicze, rozłączniki izolacyjne SIRCO, itp.) o nową gamę urządzeń do magazynowania energii o nazwie SUNSYS PCS2. Urządzenia SUNSYS PCS2, o mocy od 33 do 100 kW, są w pełni dostosowane do sieci elektrycznych niskiego napięcia. Pełnią one podwójną funkcję: przetwarzania i magazynowania energii. Zainstalowane przy fotowoltaicznym systemie wytwarzania energii, przetwarzają wytworzoną za dnia energię słoneczną, by następnie zmagazynować ją w akumulatorach. W razie zapotrzebowania, energia ta będzie mogła być ponownie poddana konwersji, a następnie wprowadzona do sieci energetycznej.

Więcej...

03/2014 Komentarze (0)

Stron 1 z 3 Ostatnie »
05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: