Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Sierpień 2014

Fracking w wydobyciu ropy i gazu

27-08-2014

Pojęcie frackingu wywodzi się z angielskiego fracture, co oznacza złamanie oraz pęknięcie. Te słowa lokalizują czytelnika od razu w technice oraz procesie związanym z pozyskiwaniem ropy i metanu z kanalików o niewielkich przekrojach, w twardych warstwach skalnych na znacznych głębokościach.

Ropa oraz gaz ziemny należą do najefektywniejszych nośników energii w gospodarce światowej i w najbliższych dziesięcioleciach ich wiodąca pozycja na naszej planecie nie jest zagrożona. Biogaz z przetwórstwa roślin oraz odpadów przemysłu rolno-spożywczego, jak i biopaliwa silnikowe pozyskiwane metodą Fischera-Tropscha poprzez tlenowo-parowe zgazowanie różnego rodzaju biomasy oraz z przetwórstwa olejów roślinnych, mają w światowym miksie energetycznym niewielki udział. Tymczasem zastosowanie na szeroką skalę procesu frackingu w wydobywaniu ropy oraz gazu ziemnego w USA uwolniło ten wielki kraj od wieloletniego importu nośników energii.

Proces frackingu w wydobywaniu ropy i gazu ziemnego (łupkowego) został na skalę przemysłową zastosowany pod koniec 40-lecia ubiegłego wieku i od tego czasu bywa nieustannie udoskonalany. Jego wysokie koszty stosowania stanowią integralną część cen wydobywanych nośników energii. Ta technika bywa wykorzystywana na głębokościach do 5000 metrów i to w horyzontalnych odwiertach, w twardych, nieprzepuszczających wody warstwach skalnych. W tych skałach znajdują się kanaliki o tak małej średnicy, że nie da się do nich wtłoczyć zwykłej wody z powodu jej relatywnie wysokiej lepkości. Kanaliki te bywają wypełnione ropą oraz gazem ziemnym.

Więcej...

08/2014 Komentarze (0)

Pierwsze porywy… wiatrowej energetyki

12-08-2014

na podstawie artykułu С. Перли „Современные ветроэлектрические установки", Электричество 2/1940

Koncepcja wykorzystania wiatru do napędu generatorów prądu stałego powstała już w końcu lat 80-tych XIX wieku, lecz przez kolejnych 40 lat nie znalazła ona szerszego zastosowania. Pionierem tej technologii był amerykański wynalazca Ch.Brush, który w 1888 r. uruchomił pierwszy w historii generator wiatrowy prądu stałego. Zasilał on 12 akumulatorów w jego domu w Cleveland przez następnych 20 lat. W większości aplikacji, głównie w regionach pozbawionych innych źródeł elektryczności, używano wolnobieżne turbiny małej mocy. Najczęściej były to wirniki o wielu łopatkach, których prędkość obwodowa nie przekraczała prędkości wiatru. Przez wspomniane cztery dekady rozwój wiatrowych agregatów prądu stałego hamowała wysoka cena wytwarzanej w nich energii elektrycznej oraz dodatkowo kosztowna amortyzacja ładowanych przez nie akumulatorów. Specyfiką ówczesnych instalacji było gromadzenie nadwyżki elektryczności w bateriach akumulatorów, które cechowały się niedostateczną żywotnością (rzędu 100 cykli ładowania i rozładowania). Dlatego w okresie tym utylizacja energetyczna wiatru ograniczała się jedynie do miejsc, w których inne źródła elektryczności były jeszcze droższe. Wtedy też ustalono, że instalacje wiatrowe stają się opłacalne (w porównaniu z innymi nośnikami), gdy zapotrzebowanie na moc nie przekracza 2.5 kW. Zatem przy dostępnych innych źródłach zasilania generatory wiatrowe prądu stałego były korzystniejszą opcją jedynie dla odbiorców o dobowym poborze do 40 kWh energii. Pionierami w segmencie elektroenergetyki wiatrowej były w Europie firmy niemieckie, które już od 1903 r. dostarczały agregaty prądu stałego „Herkules". W USA turbogeneratory wiatrowe mocy do 500 W oferowała firma Aerolectric Perkins. Przed I wojną światową w całym świecie produkowano rocznie nie więcej niż 1000 takich mikroelektrowni wiatrowych.  

Więcej...

08/2014 Komentarze (0)

Surowcowe nerwy kraju

04-08-2014

Polska gospodarka skonsumowała w 2012 roku 25,1 mln ton ropy naftowej, 16,3 mld m sześc. gazu ziemnego i 58,8 mln ton węgla przeliczonego na ekwiwalent ropy naftowej. W wymiarze fizycznym węgla było znacznie więcej, wszak tylko samego węgla kamiennego wydobyto w tym czasie 79,2 mln ton. O ile węgiel brunatny konsumowany jest w przeważającej większości na miejscu i przemieszczany jest transportem wewnętrznym, o tyle pozostałe surowce energetyczne stanowią istotną masę dla firm transportowych i przesyłowych. Tylko węgiel jest rodzimego pochodzenia. Praktycznie całą ilość przerabianej i konsumowanej ropy naftowej musimy sprowadzić z zagranicy, a także dwie trzecie konsumowanego gazu.

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń" powstało 65 lat temu w ślad za decyzją o budowie rurociągu „Przyjaźń" która zapadła 18 grudnia 1958 na 10. sesji Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w Pradze. Młodszym czytelnikom należy wyjaśnić, że RWPG była socjalistycznym odpowiednikiem kapitalistycznej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, zaś EWG stanowi fundament dzisiejszej Unii Europejskiej. O ile Unia Europejska dopiero teraz pod wpływem wypadków chwili zaczyna zastanawiać się nad formą wspólnych zakupów podstawowych surowców energetycznych, o tyle RWPG na zaraz na początku II połowy XX wieku wybudowała największy na świecie, działający do dzisiaj system naftociągów łączących złoża Syberii z europejskimi wtedy socjalistycznymi państwami Europy Środkowej. Rozpoczyna on swój bieg w Almietjewsku w Tatarstanie i biegnie poprzez Samarę i Briańsk do Mozyrza, gdzie rozdziela się na dwie nitki: północną, biegnącą przez Białoruś i Polskę do Płocka i dalej na zachód poprzez Schwedt nad Odrą, aż do Spergau koło Lipska oraz południową, biegnącą przez Ukrainę, Słowację dwoma odgałęzieniami do Czech i na Węgry. 

Więcej...

08/2014 Komentarze (0)

Fenomen Armenii

01-08-2014

W Armenii 90% transportu publicznego i 70% samochodów prywatnych jeździ na CNG. O połowę mniejsze od sąsiedniej Gruzji państwo, znacznie ustępujące jej pod względem liczby mieszkańców, ilości dróg etc. Zużywa jednak według publikowanych w świecie danych statystycznych wielokrotnie więcej produktów naftowych. Ustępują Armenii pod tym względem nawet Estonia, gdzie dochód wypracowany na przeciętnego obywatela jest kilkaset procent wyższy. 

1. Import produktów naftowych i gazu ziemnego - uwarunkowania polityczne

Współcześnie Republika Armenii identyfikowana jest z Kaukazem. Ugruntowane wielowiekową tradycją historyczną uwarunkowania kulturowo-społeczne pozwalają postrzegać to państwo, tak jak i sąsiadującą z nim Republikę Azerbejdżanu, jako część szeroko pojętego Bliskiego Wschodu. Wykładnia ta znajduje swoje zastosowanie w poszukiwaniach badawczych z zakresu bezpieczeństwa energetycznego. W niniejszym przypadku jest ono bowiem w przeważającej mierze determinowane czynnikami pozaekonomicznymi, których natura ma wymiar polityczny i ukształtowana została w procesie dziejowym. Powodem tego stanu rzeczy jest obecny kształt terytorialny państwa ormiańskiego, w którego granicach nie ma żadnych znaczących udokumentowanych złóż surowców energetycznych.

Brak takich zasobów naturalnych czyni z Republiki Armenii całkowicie zależnego od zewnętrznych źródeł zaopatrzenia ich odbiorcę. 

Więcej...

08/2014 Komentarze (0)

Stron 1 z 2
05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: