Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Styczeń 2015

Europa zużywa 4 razy więcej pelletu niż reszta świata łącznie

12-01-2015

Produkcja i zużycie energii pochodzącej z biomasy rośnie gwałtownie i ma ogromny potencjał dalszego rozwoju, komentują przedstawiciele Europejskiego Stowarzyszenia Biomasy (AEBIOM) w kontekście ostatnio wydanego raportu ,,European Bioenergy Outlook". Europejski rynek pelletu drzewnego w 2013 roku pochłonął 19 milionów ton tego ekologicznego surowca w sektorach grzewczym i energetycznym, przy czym oba sektory wykazują wyraźne tendencje wzrostowe. Jest to wyraźna przewaga Europy nad Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, gdzie produkcja pelletu choć wciąż wzrasta, to w 2013 roku wyniosła odpowiednio 4,5 i 3,2 milionów ton.

Sprawozdanie statystyczne Europejskiego Stowarzyszenia Biomasy pokazuje, że sektor jest gotowy do dalszego rozwoju mimo gwałtownego wzrostu w ostatnich latach. Kontynent europejski skonsumował w 2013 roku blisko 19 milionów ton pelletu, jak wynika z danych ze współpracującej z AEBIOM organizacji - European Pellets Council. Ilość ta jest 4 razy większa niż reszta świata razem wzięta.

Polska 7 producentem pelletu w Europie

Europa wyprodukowała 12,2 milion ton pelletu, sama Polska została sklasyfikowana jako 7 producent tego ekologicznego paliwa. Reszta została importowana głównie z Ameryki Północnej - Kanady i Stanów Zjednoczonych Istnieje jednak możliwość zmiany tej sytuacji, ponieważ mniej niż 2/3 biomasy leśnej UE jest dostępne dla dostawców każdego roku. 

Więcej...

01/2015 Komentarze (0)

Czy Polacy zaczną masowo instalować mikroelektrownie słoneczne?

09-01-2015

Niewielkie instalacje fotowoltaiczne mogą radykalnie obniżyć koszty energii elektrycznej dla tysięcy polskich rodzin - dzisiaj brakuje już tylko jednego elementu - odpowiednich zapisów prawnych dot. gwarantowanych i odpowiednio wysokich stawek odsprzedaży prądu wytworzonego w mikroinstalacjach OZE.

W toku prac sejmowych nad ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii została zgłoszona poprawka, która może znacząco przyczynić się do stworzenia w Polsce całkowicie nowego rynku niewielkich elektrowni słonecznych. Mowa tu o propozycji wprowadzenia gwarantowanych cen sprzedaży energii elektrycznej uzyskanej z mikroinstalacji OZE o mocy do 10 kW. Zgodnie z wyliczeniami Instytutu Energetyki Odnawialnej, dzięki proponowanym zapisom, do 2020 r. mogłoby powstać nawet 200 tys. małych instalacji prosumenckich. Najnowszymi poprawkami posłowie zajmą się prawdopodobnie dzisiaj, podczas posiedzenia sejmowej podkomisji pracującej nad rządowym projektem ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii.

Statystyczna polska rodzina, jak wynika z danych GUS, wydaje ponad jedną trzecią domowego budżetu na opłaty związane z życiem i energią. Niestety koszty te nie będą maleć. Dlatego w obliczu rosnących cen prądu warto postawić na jego własną produkcję. Zielone światło dla inwestowania w niewielkie, domowe elektrownie słoneczne (np. instalowane na dachu budynku) „zapalił" jeszcze w ubiegłym roku tzw. mały trójpak energetyczny. Mimo liberalizacji przepisów zainteresowanie przeciętnej rodziny inwestycjami we własne, przydomowe mikroelektrownie słoneczne jest minimalne. 

Więcej...

01/2015 Komentarze (0)

Czysta - nieczysta energetyka wiatrowa

04-01-2015

Energetyka wiatrowa miała nas uniezależnić od węgla, a także importowanych nośników energii i zapewnić czyste powietrze. Dzisiaj wzbudza coraz większe społeczne protesty. Okazuje się, że u nas, jak zwykle zresztą, wszystko jest nie tak jak powinno wyglądać. Nie ma norm bezpieczeństwa, nie ma norm hałasu, nie ma norm odległości od zabudowań. Bywa, że gospodarni przedsiębiorcy sprowadzają przechodzone – żeby było taniej - wiatrownie z Holandii, Danii czy Wielkiej Brytanii, które w polskich warunkach po prostu źle funkcjonują, bo… obliczone i skonstruowane zostały na inne prędkości i moce wiatru. Potwierdza to tylko starą prawdę, że mamy jakiś dziwny, niepojęty dar wywracania każdej, nawet najsłuszniejszej idei.

W powszechnej świadomości panuje stereotyp, nowej już generacji, w myśl którego w Unii Europejskiej wszystko jest znormalizowane i jednakowe. A tymczasem to nieprawda i mit. Rozwiązania dotyczące odległości w jakiej od zabudowań domowych mogą być lokalizowane elektrownie wiatrowe państwach Unii Europejskiej są zróżnicowane i nie określają jednej uniwersalnej odległości lokalizacji farm wiatrowych od siedlisk ludzkich. W jednych krajach ustawodawcy kierują się dopuszczalnym poziomem hałasu, z którego wynika odległość. Tak jest w Niemczech, Holandii, Portugalii. We Francji odległość farm wiatrowych od zabudowań została ograniczona różnicą natężenia hałasu w stosunku do poziomu tła, tak by zróżnicowanie poziomu dźwięku pochodzącego od farm wiatrowych nie przekraczało w ciągu dnia 5 dB, a w nocy wynosiło nie było wyższe niż 3 dB. A w innych samą odległością bez względu na poziom generowanego hałasu. W Danii lokalizacja elektrowni od zabudowań nie mogła być mniejsza niż czterokrotność całkowitej wysokości masztu, na którym zamontowana jest turbina) we włoskiej Kalabrii - odległość ta ustalana była jako 20-krotność wysokości masztu, co w praktyce skutkowało oddaleniem farmy wiatrowej od terenów zurbanizowanych o co najmniej o 2 km.

Więcej...

01/2015 Komentarze (0)

Coraz więcej silników samochodowych na... Metan i wodór

02-01-2015

W minionym dziesięcioleciu światowe koncerny samochodowe zintensyfikowały działania badawczo-wdrożeniowe nad uefektywnianiem napędu pojazdów drogowych. I tak Daimler wprowadził do seryjnej produkcji ogniwa paliwowe, w których wodór zmienia się w energię elektryczną i wodę.

W ogniwie paliwowym źródłem energii elektrycznej bywa elektrochemiczna reakcja spalania wodoru doprowadzanego do anody, a tlen (może być w postaci powietrza) dopływa do katody. Obie elektrody są oddzielone od siebie membraną, którą bywa porowaty materiał wysycony elektrolitem - w omawianym przykładzie jest nim najczęściej kwas fosforowy. Membranę pokrywa się z obu stron metalowymi siatkami, które mogą być z drutu niklowego, pokrytego platyną. W tym ogniwie stanowią one elektrody. Cząstki wodoru, przepływając wzdłuż anody ulegają jonizacji, dzięki której wyzwalane elektrony - najczęściej miedzianym przewodem dopływają do odbieralnika energii elektrycznej. Z niego dostają się na katodę, na której jonizują cząstki tlenu. Powstałe w międzyczasie protony przenikają z anody przez membranę wysyconą elektrolitem i dostają się na katodę. Na niej łączą się w egzotermicznym procesie z jonami tlenu do cząstek wody i w postaci pary odpływają na zewnątrz. Omawiane ogniwo paliwowe pracuje w temperaturze 220 stopni Celsjusza. Widać z powyższego, że ogniwa paliwowe są prostej konstrukcji elektrociepłowniami.

Bawarskie Zakłady Maszyn BMW w Monachium rozwinęły produkcję samochodów z napędem elektrycznym dla relatywnie oszczędnej oraz ekologicznej jazdy po miastach i ich okolicach, co przy systematycznie rosnących cenach paliw płynnych sprzyja wzrostowi zainteresowania nimi posiadaczy samochodów.

Więcej...

01/2015 Komentarze (0)

Stron 1 z 2
05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: