Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Czerwiec 2015

Andrzej Duda w Parlamencie Europejskim

30-06-2015

Powinniśmy prowadzić politykę rozsądną, poszanowania neutralności technologicznej i korzystania z tych źródeł energii, które mają dzisiaj państwa członkowskie.
W składzie Parlamentu Europejskim często można spotkać byłych prezydentów, premierów, ministrów. To jakby polityczna najwyższa półka. Dlatego sytuacja odwrotna, gdy eurodeputowany zostaje głową państwa zdarza się niezmiernie rzadko. Dokonał tego krakowski eurodeputowany Andrzej Duda, który został w wyniku wygranych wyborów 6 prezydentem RP. Co robił w PE? W jakich sprawach zabierał głos? Z energetycznego punktu widzenia najciekawsze było wystąpienie podczas marcowej sesji poświęcone kwestii unii energetycznej.
- Przysłuchuję się tej dyskusji i jeżeli chodzi o kwestię unii energetycznej. Jasno wynika z niej jedno. Proszę Państwa: jest sprawą oczywistą wobec danych, które usłyszeliśmy - 53 proc. energii i jej nośników importujemy, są one droższa o 40 proc. niż w Stanach Zjednoczonych. Postulat dekarbonizacji i polityka zmierzająca w kierunku wyłącznie w zasadzie odnawialnych źródeł energii, jest gaszeniem pożaru benzyną, bo doprowadzi do upadku gospodarki europejskiej. A jeżeli chodzi o ceny, które płacą dzisiaj obywatele Europy za energię elektryczną, to zapewniam Państwa, że one nie spadną, tylko znacząco wzrosną. Nie wspominając już o setkach tysięcy miejsc pracy, które utracimy w przemyśle europejskim. Dlatego powinniśmy prowadzić politykę rozsądną, a polityka rozsądna w tym przypadku to polityka poszanowania neutralności technologicznej, korzystania z tych źródeł energii, które mają dzisiaj państwa członkowskie. I w tym kierunku powinno iść wydatkowanie, także funduszy unijnych, aby zostawić państwom europejskim możliwość samostanowienia, możliwość suwerennego decydowania o tym, w jakim zakresie będą prowadziły swój rozwój.

Więcej...

06/2015 Komentarze (0)

Memorandum Warszawskie: Apel o Unię Energii

29-06-2015

Innowacje technologiczne i cyfryzacja przemysłu to niezbędne siły napędowe efektywnej Unii Energii. Kluczem jest tu infrastruktura Korytarza Północ-Południe, mająca połączyć morza Bałtyckie, Adriatyckie i Czarne. Realizacja tego celu wymaga stworzenia platformy, która skupi wszystkie zainteresowane podmioty w celu kształtowania właściwego otoczenia finansowego i regulacyjnego. To najważniejsze konkluzje z konferencji „29+1", zorganizowanej przez Central Europe Energy Partners (CEEP) w dniach 15-16 czerwca w Warszawie.

W konferencji uczestniczyły czołowe firmy z sektora energii i przemysłów energochłonnych z Europy Centralnej oraz Günther Oettinger, komisarz europejski ds. cyfrowej gospodarki i społeczeństwa. Członkowie CEEP podkreślali, że choć energia stanowi podstawę rozwoju europejskiej gospodarki, integracja tzw. nowych państw członkowskich z Europą Zachodnią nie jest w tym obszarze wystarczająco zaawansowana.

- Wraz z komisarzem Oettingerem zgodziliśmy się, że dalszy rozwój gospodarczy Europy zależy od dostępu do taniej energii i właściwej infrastruktury cyfrowej. Trwałe i efektywne kosztowo połączenie całej Unii Europejskiej w tym obszarze wymaga budowy Korytarza Północ-Południe, składającego się m.in. z sieci rurociągów, gazociągów, systemów przesyłu energii, autostrad, tras kolejowych i linii telekomunikacyjnych. Korytarz jest kluczowy dla umożliwienia pełnego udziału naszego regionu w globalnej gospodarce, zwiększenia potencjału w obszarze IT oraz skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom cyfrowym - powiedział Paweł Olechnowicz, Przewodniczący Rady Dyrektorów Central Europe Energy Partners (CEEP).

Więcej...

06/2015 Komentarze (0)

Generator dla Kozienic już w Polsce

26-06-2015

Generator budowanego nowego bloku o mocy 1075 MW przypłynął do portu w Gdyni.

To największa jednostka wytwarzająca energię elektryczną w Polsce i jedna z większych w Europie. Teraz zostanie przetransportowana drogą kolejową na plac budowy w Świerżach Górnych.

Generator przypłynął z fabryki w Japonii. Jego produkcja trwała ponad rok, a podróż z Japonii do Polski dwa miesiące. Potężna konstrukcja waży 490 ton, jest długa na 14 i pół metra, a średnica tego kolosa wynosi ponad 4 metry.

Montaż generatora na budowie zacznie się w połowie lipca.

Generator jest jednym z najważniejszych elementów wyposażenia nowego bloku. Jego zadaniem będzie wytwarzanie energii elektrycznej poprzez zamianę energii kinetycznej napędzającej go turbiny.

Producentem urządzenia jest firma Mitsubishi Hitachi Power System.

W Świerżach Górnych trwa realizacja kluczowej inwestycji Grupy Enea - budowy bloku 1075 MW.

Projekt realizowany jest zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zaawansowanie prac w ujęciu procentowym osiągnęło już 59%. Na początku maja chłodnia kominowa nowego bloku osiągnęła docelową wysokość 185 metrów. 

To jedna z największych tego typu budowli w Europie.

Więcej...

06/2015 Komentarze (0)

Zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej mogą zablokować dalszy rozwój zielonej energii w Polsce

23-06-2015

Operator Sieci Przesyłowej (PSE S.A.) zaproponował wprowadzenie do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej zapisów, które ograniczą możliwość przyłączania odnawialnych źródeł energii do sieci. Karta aktualizacji nr CK/4/2015 została przygotowana 7 maja 2015 r.  Część propozycji w niej zawartych jest szkodliwa i rażąco niezgodna z prawem.

W ramach aktualizacji PSE S.A. proponuje wprowadzenie nieznanego wcześniej w prawie kryterium „oceny wpływu przyłączenia jednostki wytwórczej na bezpieczeństwo pracy KSE, w tym możliwość wprowadzenia do KSE i odebrania przez ten system mocy generowanej przez tę jednostkę wytwórczą". Karta aktualizacji wprowadza ograniczenie w przyłączaniu do sieci elektroenergetycznej źródeł wytwórczych oraz wprowadza obowiązek sporządzania nieznanej w żadnej ustawie „ekspertyzy wpływu przyłączenia na bezpieczeństwo pracy KSE". Taka ekspertyza miałaby powstawać obok dotychczas sporządzanej „ekspertyzy wpływu przyłączenia na KSE". Oznacza to, że o ile dotychczas operatorzy OSD wydawali warunki przyłączenia, a PSE jedynie odmawiał uzgodnień ze względu na bezpieczeństwo pracy KSE, o tyle teraz taki obowiązek będzie od razu przerzucony na spółki OSD, które już w swojej ekspertyzie będą musiały uwzględnić założenia takiego „bezpieczeństwa systemu". Oznacza to, że już na etapie wydawania warunków, OSD będzie wydawało odmowy ze względu na „bezpieczeństwo pracy systemu". Co więcej taka zmiana odbierze prawo Prezesowi URE do odrzucenia odmowy przyłączenia wydawanej przez PSE, co zablokuje kompletnie wydawanie warunków przyłączenia dla nowych źródeł OZE w systemie.

Więcej...

06/2015 Komentarze (0)

Stron 1 z 3 Ostatnie »
05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: