Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Sierpień 2015

Światowe trendy w fotowoltaice

24-08-2015

Światowe zapotrzebowanie na moc generowaną z fotowoltaiki będzie rosło. Według badań marketingowych firmy IHS, rok 2015 przyniesie wzrost popytu o 16-25% i kolejne 53-57 zainstalowanych gigawatów (GW). Zdecydowany wpływ na ten trend mają spadające ceny systemów PV. Do takich wniosków doszli uczestnicy globalnych targów Intersolar Europe 2015 w Monachium. Wraz z uczestnikami z branży PV z całego świata spotkaliśmy się na targach Intersolar Europe 2015 w Monachium, aby dowiedzieć się o bieżących zmianach na rynku, nowych technologiach i potencjalnych zastosowaniach, trendach i planach rozwoju na kolejne lata. Tym samym zacieśniliśmy kontakty z największymi partnerami z Polski i Europy. Targi pozwoliły określić, jak będzie wzrastać moc paneli w stosunku do ich ceny. Przywieźliśmy również do Polski wszelkie nowinki techniczne, co ma kluczowe znaczenie przy projektowaniu instalacji - mówi Sławomir Reszke, Prezes Zarządu OPEUS Energia. Jakie są prognozy? 

Na rynku fotowoltaiki przodują takie kraje jak Chiny, Japonia i Stany Zjednoczone i w 2015 roku wciąż to one będą napędzać branżę do przodu. Jednak również na rynku europejskim notuje się stały wzrost budowy instalacji PV. Polska natomiast, dzięki wsparciu państwa oraz wymogom UE, które zobowiązują do 2020 roku uzyskiwać 20% energii z odnawialnych źródeł, ma ogromny potencjał rozwoju. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE), prezentujących stan na koniec I kwartału 2015 roku, tylko w ciągu ostatniego roku moc zainstalowana w elektrowniach słonecznych wzrosła o 23,1 MW, do 26,9 MW. - Rok 2014 był bardzo owocny dla rynku fotowoltaiki w Polsce. Wiele osób otrzymało dofinansowanie z programów opartych na środkach unijnych i z NFOŚiGW, dzięki czemu decydowało się na inwestycje. Były to często źródła o mocy od 1 do 1,9 MW, a także instalacje prosumenckie, których większa część realizowana była przez gminy na budynkach użyteczności publicznej.

Więcej...

08/2015 Komentarze (0)

Energetab 2015 - Największe w Polsce targi w branży energetycznej

19-08-2015

Z satysfakcją informujemy, że na tegoroczne Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2015 wpłynęły zgłoszenia od ponad 700 wystawców z 17 krajów Europy i Azji, którzy pragną zademonstrować swoje najnowsze produkty dla modernizującej się polskiej energetyki. 

Wśród wystawców spotkamy zarówno dobrze znane międzynarodowe korporacje dostarczające pełny wachlarz produktów na globalne rynki jak też większość liczących się, krajowych dostawców najbardziej zaawansowanych technologicznie maszyn, urządzeń i aparatów, służących niezawodnemu wytwarzaniu i dostarczaniu energii elektrycznej.

Jesteśmy przekonani, że prezentowane podczas targów produkty oraz towarzyszące targom konferencje zadowolą szeroką rzeszę zwiedzających, którzy od wielu lat bardzo licznie odwiedzają nasze targi. 

Ekspozycja targowa obejmuje następujące obszary tematyczne: przesył, dystrybucję i rozdział energii elektrycznej i cieplnej, wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, elektrotechnikę i elektronikę przemysłową.

Targi ENERGETAB to największe w kraju targi nowoczesnych urządzeń i technologii dla energetyki a zatem doskonałe miejsce promocji i budowy wizerunku firmy. Bielskie targi znane są z dużej frekwencji kompetentnych zwiedzających - w ubiegłym roku ich liczba znacznie przekroczyła 20 tysięcy osób.

Więcej...

08/2015 Komentarze (0)

Odpady nie na śmietnik

18-08-2015

Wprowadzane przez Unię Europejską regulacje dotyczące gospodarowania odpadami mają za zadanie optymalizować proces zarządzania nimi, dostosowując go do hierarchii sposobów postępowania z odpadami na którą składają się kolejno: zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne sposoby odzysku oraz - metoda najmniej pożądana - unieszkodliwianie. Taki porządek ma istotne uzasadnienie i wyznacza ramy polityki odpadowej UE.

Regulacje dot. gospodarowania odpadami wprowadzane przez UE zobowiązują państwa członkowskie, a co za tym idzie samorządy lokalne i przedsiębiorców, do realizacji określonych wytycznych, które mają na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju gospodarki. Hierarchia sposobów postępowania z odpadami stanowi ramy, w których realizowana jest polityka zarządzania odpadami UE. Dodatkowo jak wskazuje Europejska Agencja Środowiska zapobieganie powstawaniu odpadów oraz wykorzystywanie ich jako surowca staje się nie tylko coraz ważniejsze w polityce środowiskowej, ale również przemysłowej i surowcowej.

Pierwszym w hierarchii sposobem postępowania z odpadami jest zapobieganie ich powstawaniu. - Dobór materiałów już na etapie produkcji ma wpływ na wytwarzanie odpadów oraz możliwość ich przetworzenia i ponownego wykorzystania w przyszłości. Określone jako priorytet zapobieganie powstawaniu odpadów wymaga odpowiedniego planowania, projektowania i realizacji.Analizując produkt i proces produkcyjny z perspektywy recyklingowej, czasem wystarczy wprowadzić drobne zmiany np. w wyborze materiałów opakowaniowych i w ten sposób ograniczyć nakłady w procesie ich odzysku mówi Monika Mąkowska ze Stena Recycling. 

Więcej...

08/2015 Komentarze (0)

Kompensacja mocy biernej

11-08-2015

Przeglądając fakturę za prąd w firmie, często nie zastanawiamy się nad tym czym są poszczególne opłaty. Uwagę skupiamy jedynie na wysokości rachunku i myślimy co zrobić, by ograniczyć zużycie energii czynnej. Zapominamy, że mamy realny wpływ także na poziom innych wydatków, takich jak ponadumowny pobór energii biernej.

Moc bierna jest wielkością opisującą pulsowanie energii elektrycznej między elementami obwodu elektrycznego. Ta oscylująca energia nie jest zamieniana na użyteczną pracę lub ciepło, jednak jest ona konieczna do funkcjonowania urządzeń elektrycznych, np. transformatorów lub silników. Obecnie koszty przekroczeń mocy ponoszą nie tylko najwięksi klienci biznesowi, ale również klienci z sektora MŚP. Ma to związek między innymi z instalowaniem przez dystrybutorów elektronicznych liczników poboru energii, które uwzględniają większą ilość parametrów, również dla mniejszych odbiorców.

Niejednokrotnie możemy nawet nie zauważyć, że ponosimy opłatę z tytułu przekroczenia poboru energii biernej indukcyjnej lub pojemnościowej. A ta stanowić może nawet 30% całej wysokości faktury! Warto zatem dowiedzieć się nieco więcej o tym zagadnieniu. Skąd się bierze? Dlaczego musimy za nią płacić? I w końcu - co możemy zrobić, by ograniczyć jej koszty?

Kiedy płacimy za moc bierną?
Opłatę za ponadumowny pobór mocy biernej zalicza się do kosztów dystrybucyjnych. Wyróżnia się dwa typy: indukcyjną i pojemnościową.

Więcej...

08/2015 Komentarze (0)

Stron 1 z 2
05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: