Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Wrzesień 2015

Rosyjskie gazociągi i irański gaz w Pakistanie

30-09-2015

Choć Pakistan jest jednym z najwierniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych, to nie Amerykanie, ale Rosjanie zbudują tam ponadtysiąckilometrowy gazociąg, umożliwiający import irańskiego gazu. W dodatku może to oznaczać kres marzenia o zbudowaniu wspieranego przez USA transafgańskiego gazociągu TAPI, biegnącego z Turkmenistanu do Afganistanu, Pakistanu i Indii. 

„Pakistan spodziewa się rychło podpisać umowę z Rosją w sprawie budowy gazociągu z północy na południe kraju. Wszystkie procedury techniczne są już uzgodnione. Spodziewamy się ponadto w najbliższej przyszłości przyciągnąć rosyjskie firmy do udziału w innych różnych projektach inwestycyjnych. Firmy z Rosji wykazały już zainteresowanie takimi projektami, jak modernizacja przedsiębiorstwa cieplnego Muzafargarh & Naddani, czy udział w odnowie i rozwoju korporacji Pakistan Steel Mills"- oświadczył 10 lipca 2015 roku premier Pakistanu Nawaz Sharif, po spotkaniu z prezydentem Władimirem Putinem.

Rząd rosyjski zatwierdził natomiast w sierpniu 2015 roku projekt umowy z Pakistanem w sprawie współpracy przy budowie gazociągu "Północ - Południe" w Pakistanie. Stało się tak na wniosek strony pakistańskiej. Moskwa i Islamabad mają podpisać umowę na szczeblu ministerialnym wczesną jesienią 2015 roku. 

Wcześniej, specjalny doradca premiera Pakistanu w sprawie polityki zagranicznej, Tariq Fatemi, powiedział, że Rosja jest w stanie pomóc Pakistanowi w rozwoju sektora energetycznego. Według Fatemi, Rosja "ma odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie."

Więcej...

09/2015 Komentarze (0)

Energetyczne perspektywy

29-09-2015

Aktualny stan bezpieczeństwa energetycznego w poszczególnych sektorach polskiej energetyki jest mocno zróżnicowany. W elektroenergetyce oraz ciepłownictwie, które oparte są na własnych zasobach węgla kamiennego i brunatnego, Polska jest samowystarczalna. W sektorze gazu oraz paliw płynnych, w znacznej mierze uzależniona jest od importu. W oparciu o bilanse paliwowo-energetyczne, konieczne jest wypracowanie wieloletniej strategii energetycznej dla Polski, która uwzględni rosnące potrzeby odbiorców indywidualnych oraz przemysłowych, a jednocześnie zapewni bezpieczeństwo energetyczne. Dlatego od kilku lat podejmowane są próby określenia nowej strategii energetycznej, która z jednej strony uwzględniałaby potrzeby odbiorców, a z drugiej odpowiadałaby na wyzwania stawiane przez Unię Europejską z punktu widzenia ochrony środowiska. Z punktu widzenia Polski, taka strategia powinna w znacznym stopniu zapewniać dużą samowystarczalność.

Możliwa do zrealizowania strategia energetyczna powinna uwzględniać nasze zasoby naturalne, których głównym źródłem jest węgiel. Oczywiście, wykorzystanie tego paliwa powinno być oparte o czyste i wysokosprawne technologie. Możliwe jest także zwiększenie wydobycia gazu z zasobów krajowych, w tym być może z ciągle słabo rozpoznanych złóż gazu łupkowego. Ogromne znaczenie będzie miało także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza wiatrowych i opartych na przetwarzaniu biomasy, a prawdopodobnie mniejsze znaczenie będzie miała fotowoltaika. Jest to tym bardziej istotne, że zwiększony udział energii odnawialnych w bilansie energetycznym państw członkowskich popiera Unia Europejska. W wielu opracowaniach rozważa się także budowę elektrowni jądrowych.

Więcej...

09/2015 Komentarze (0)

Węgiel w fazie schyłkowej, atom trzyma się dobrze

21-09-2015

Wydawany od 64 lat Raport BP Statistical Review of World Energy jest najbardziej wyczekiwanym przez wszystkich analityków rynku energii dokumentem. Ukazuje się zawsze pod koniec I półrocza każdego roku. Choć firmowany przez jeden z trzech największych koncernów naftowych świata założonych równo na początku XX wieku uchodzi za dokument w pełni obiektywny, cechujący się wysokiej jakości danymi. Gdyby móc go czytać z wyprzedzeniem hamowanie chińskiej gospodarki „na piętach" nie byłoby zaskoczeniem. Podobnie jak korekta zużycia ropy naftowej i gazu ziemnego, czego następstwem są dzisiejsze niskie ceny - przynajmniej w odniesieniu do ropy. A gdyby ceny gazu były sharmonizowane bardziej z innymi nośnikami energii i podlegały międzynarodowym notowaniom spadek konsumpcji na głównych do tej pory kierunkach nie byłby, być może, tak dotkliwy. Widać też dobitnie, że węgiel mimo protestów śląskich górników to produkt schyłkowy, a produkcja energii jądrowej wykazuje najwyższe, ze wszystkich źródeł energii, wzrosty, które byłyby jeszcze większe gdyby nie totalne wygaszenie produkcji w Japonii. Gospodarka polska na tym tle charakteryzuje się umiarkowanymi, niespektakularnymi spadkami i dziesiątym miejscem na świecie (oraz drugim w UE po Niemcach) w konsumpcji węgla.

• konsumpcja energii pierwotnej - plus 0,9%
• generacja energii elektrycznej - plus 1,5%
• konsumpcja węgla - plus 0,3%
• produkcja energii jądrowej - plus 1,8%
• konsumpcja ropy naftowej - plus 0,8%
• konsumpcja - gazu plus 0,4%

Światowa konsumpcja energii pierwotnej w 2014 roku wzrosła o 0,9 procenta i zamknęła się wolumenem blisko 13 mld ton ekwiwalentu ropy naftowej. Wzrost jednak zawdzięczamy jedynie krajom nienależącym do grupy OECD. 

Więcej...

09/2015 Komentarze (0)

W Niepołomicach: Stacja tankowania CNG wprost na składowisku odpadów

15-09-2015

W Wiedniu ogłoszono niedawno uruchomienie instalacji do oczyszczania biogazu, która zapewnia postać czystego biometanu nadającego się do wtłoczenia wprost do miejskiej sieci gazowniczej i zmieszania z metanem pochodzenia kopalnego.

W podkrakowskich Niepołomicach sprawy poszły jeszcze dalej. Na zrekultywowanym gminnym składowisku odpadów uruchomiono prototypową, pierwsza w Polsce instalację do oczyszczania i sprężania biogazu, który nadaje się wprost do tankowania pojazdów z silnikami przystosowanymi do zasilania CNG/CBG. Miejscowe władze budują już w pobliżu pętlę autobusową i chcą, aby tu właśnie były tankowane autobusy MPK łączące Niepołomice z Krakowem. Darmowe paliwo powinno przyczynić się do obniżenia kosztów komunikacji i emisji zanieczyszczeń spalin do atmosfery.

Instalacja została zbudowana przez Instytut Transportu Samochodowego z Warszawy w ramach międzynarodowego projektu More Baltic Biogas Bus wspieranego ze środków Unii Europejskiej przy zastosowaniu nowatorskiej technologii opracowanej przez krakowską firmę NGV AUTOGAS (zgłoszenie patentowe P 401129). Cała instalacja mieści się w dwóch typowych 20 stopowych (długość 6 metrów) kontenerach. W pierwszym znajdują się urządzenia służące oczyszczania biogazu, polegającego głównie na jego odsiarczeniu wraz z separacją dwutlenku węgla, zaś w drugim nowatorski, bardzo kompaktowy układ osuszania, sprężarka oraz magazyn składający się z 15 stalowych butli o pojemności 150 litrów każda mieszczący 400 Nm3 gazu pod ciśnieniem 250 barów. Całość zaś zakończona jest klasycznym dystrybutorem CBG wyposażonym w złącze do szybkiego tankowania.

Więcej...

09/2015 Komentarze (0)

Stron 1 z 2
05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: