Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Grudzień 2015

Umowa na Turów

30-12-2015

PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Polimex Energetyka podpisały umowę na modernizację kotłów w blokach 1-3 w Elektrowni Turów. Wartość kontraktu wynosi ponad 417 mln zł.

Modernizacja kotłów CFB-670 jest elementem projektu modernizacji bloków 1-3 w Elektrowni Turów. Celem tego projektu jest optymalne wykorzystanie jednostek wytwórczych, a w szczególności wyeliminowanie postojów awaryjnych, które miały największy wpływ na dyspozycyjność bloków energetycznych 1-3, dostosowanie  jednostek wytwórczych do wymogów ochrony środowiska oraz zwiększenie ich żywotności o minimum 20 lat.

Modernizacja kotłów będzie obejmowała m.in.: część ciśnieniową, konstrukcje wsporcze i kanały spalin, układ wprowadzania paliwa, układ odprowadzania popiołów, inne systemy pomocnicze oraz modernizację systemów elektrycznych i AKPiA. Wartość umowy z Polimex Energetyka wynosi 417 635 000 zł brutto. Rozpoczęcie modernizacji planowane jest w drugim kwartale 2017 roku.

Konsekwentnie modernizujemy posiadane aktywa wytwórcze, tak by było one przystosowane 
do sukcesywnie zaostrzanych norm środowiskowych. Przeprowadzenie modernizacji bloków 1-3 umożliwi dalszą i bezpieczną pracę Elektrowni Turów. Doprowadzi także do pełnego wykorzystania zasobów węgla brunatnego z turoszowskiej kopalni, zapewniając tym samym stabilne miejsca pracy w całym kompleksie energetycznym
 - mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Więcej...

12/2015 Komentarze (0)

Spalarnia na finiszu

28-12-2015

Tempo prac na terenie budowy poznańskiej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych nie maleje. Stan zaawansowania prac przekroczył 92%. To już ostatnia prosta przed wiosennym rozruchem instalacji.

Przy ul. Gdyńskiej w Poznaniu trwa m.in. wyposażanie maszynowni. To jeden z najbardziej skomplikowanych etapów. Po montażu turbiny i generatora prace skupiły się na elementach odpowiedzialnych za przesyłanie energii powstającej w procesie spalania odpadów. - Poznańska instalacja funkcjonować będzie w trybie kogeneracji, produkując prąd i ciepło w ilości odpowiadającej potrzebom kilkudziesięciotysięcznego osiedla. Jednocześnie przychody ze sprzedaży energii pomniejszą koszty związane z zagospodarowaniem odpadów w instalacji - mówi Bożena Przewoźna z Urzędu Miasta Poznania.

Prace wyprzedzają o 6 tygodni pierwotny harmonogram. W pierwszej połowie kwietnia 2016 roku, planowany jest gorący rozruch spalarni - to tzw. okres próbny, podczas którego przekształcać będziemy w energię około 100 tys. ton odpadów komunalnych - mówi Szymon Cegielski z firmy SITA Zielona Energia, odpowiedzialnej za budowę i zarządzanie spalarnią. - Jednocześnie trwać będą kontrole i regulacje urządzeń, próby systemów zasilania i sterowania. W warunkach eksploatacyjnych sprawdzane będzie m.in. działanie kotłów, turbiny parowej czy systemu podgrzewania wody. Należy także dodać, że w chwili obecnej trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół instalacji w tym nasadzenie drzew i krzewów, budowa wewnętrznych dróg i chodników oraz montaż oświetlenia.

Więcej...

12/2015 Komentarze (0)

„Baltic Ring” między Litwą, Polską i Szwecją

21-12-2015

LitPol Link połączy Olitę na Litwie z Ełkiem, zaś NordBalt - szwedzkie Nybro z litewską Kłajpedą. Te dwa połączenia zwiększą o 1200 MW zdolności przesyłowe w regionie. Oznacza to, że po raz pierwszy rynki energetyczne w krajach bałtyckich będą połączone ze szwedzką i polską siecią elektroenergetyczną. Przed realizacją tych projektów region Morza Bałtyckiego był podłączony do unijnego rynku energii elektrycznej za pomocą zaledwie dwóch połączeń - Estlink 1 i 2, które przebiegają między Finlandią i Estonią.

- W prawdziwej unii energetycznej nie ma miejsca dla wysp energetycznych a energia elektryczna musi być w stanie swobodnie przepływać przez granice. Dziś stawiamy znaczący krok w kierunku większego bezpieczeństwa dostaw dla odbiorców energii elektrycznej w regionie oraz zwiększania konkurencji na rynku energii elektrycznej - powiedział Miguel Arias Cañete, komisarz ds. polityki klimatycznej i energetycznej.

W otwarciu wziął również udział polski minister rozwoju Mateusz Morawiecki.

Nowe połączenia znacznie zwiększą poziom połączeń wzajemnych w Polsce oraz trzech krajach bałtyckich - Estonii, Łotwie i Litwie, które są uznawane za jeden podmiot, jeśli chodzi o ich integrację na unijnym rynku energii elektrycznej. Przed powstaniem LitPol Link i NordBalt, zarówno Polska jak i kraje bałtyckie nie osiągały minimalnego celu UE 10 proc. połączeń wzajemnych.

- Te dwa nowe połączenia elektroenergetyczne stanowią ważny krok w integracji krajów bałtyckich i Polski z resztą europejskiego rynku energii elektrycznej. 

Więcej...

12/2015 Komentarze (0)

Koniec "złotego wieku” węgla?

17-12-2015

Analitycy Międzynarodowej Agencji Energii (International Energy Agency - IEA) obniżyli pod koniec 2015 roku prognozę światowego zapotrzebowania na węgiel do 2020 roku i ogłosili zakończenie "złotego wieku węgla" w związku z przewidywanym słabnącym popytem.

„Kombinacja takich czynników, jak niższy popyt ze strony Chin oraz wzrost mocy produkcyjnych w krajach takich, jak Australia, Indonezja i w wielu innych, może doprowadzić do tego, że ceny węgla pozostaną na poziome 50 USD, a nawet mogą spaść niżej. Takie prognozy oparte są na rekordowo niskich cenach w ciągu ostatnich 10 lat, co oznacza, że światowy przemysł węglowy stanie przed dość poważnymi problemami" - głosi raport.

Według wcześniejszej prognozy IEA, zakładano, że zużycie węgla na świecie do 2020 roku wzrośnie o 2,1%. Według zaktualizowanej prognozy, wzrost będzie skromniejszy: zużycie węgla w najbliższych latach wzrośnie jedynie o 0,8% i do roku 2020 wyniesie 5.814 mld ton. W Unii Europejskiej zużycie węgla wynosi obecnie aż 711 mln t rocznie (wydobywa się tu 401 mln t węgla brunatnego, 106 mln t węgla kamiennego, a importuje się aż 205 mln ton, głównie z Rosji i obu Ameryk).

"Ograniczyliśmy naszą prognozę dla globalnego zapotrzebowania na węgiel o ponad 500 milionów ton. Połowę tego wzrostu będzie stanowić popyt w Indiach. W regionie ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej) będzie wynosił ponad 25% ogólnego wzrostu popytu. Udział węgla w świecie w produkcji energii elektrycznej, po dwóch dekadach niemal nieprzerwanego wzrostu, obecnie spada. Według prognoz, w przyszłości udział węgla w globalnym sektorze energetycznym zostanie obniżony z obecnych 41% do 37%" - piszą analitycy IEA.

Więcej...

12/2015 Komentarze (0)

Stron 1 z 2
05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: