Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Styczeń 2016

Oszczędzanie energii w procesach hutniczych

29-01-2016

ABB zrealizuje na zamówienie ArcelorMittal Poland S.A. pierwszy w Polsce projekt oszczędności energii elektrycznej w procesach hutniczych. Zamówienie dotyczy dostaw układów regulacji prędkości i wydajności energetycznej pomp oraz wentylatorów. Trwają pierwsze uruchomienia urządzeń. Klient poza obniżeniem kosztów ponoszonych na energię elektryczną, zmniejszy również wpływ swojej działalności na środowisko naturalne ograniczając hałas i pośrednio emisję dwutlenku węgla.

W ramach kierowanej do dużych konsumentów energii elektrycznej usługi DriveSave, która gwarantuje pewne określone oszczędności energii już po czterech miesiącach od rozpoczęcia realizacji projektu, ABB dostarczy dla huty w Dąbrowie Górniczej m.in. przemienniki częstotliwości i silniki do wentylatorów,  pomp czy też ssawy konwertora. Wydajność tych urządzeń zostanie dostosowana do właściwych parametrów procesu produkcyjnego. Firma zastosuje również swoją innowacyjną technologię silnika reluktancyjnego, który - zgodnie
z badaniami ABB - cechuje się najwyższą sprawnością energetyczną. Ponadto ABB będzie odpowiedzialna za serwis oraz optymalizację i utrzymywanie urządzeń na maksymalnym poziomie sprawności przez okres 5 lat.

Wszystkie wykorzystane rozwiązania pozwolą na zminimalizowanie strat energii. Realizacja zamówienia potrwa około 7 miesięcy od momentu podpisania kontraktu.

Projekt zmniejszenia zużycia energii elektrycznej to kolejne zamówienie w długoletniej współpracy z firmą ArcelorMittal, która od wielu lat jest kluczowym klientem ABB. 

Więcej...

01/2016 Komentarze (0)

Półwysep Kolski: Fosfor i… najgłębszy odwiert świata

28-01-2016

Półwysep Kolski jest północno-zachodnim krańcem Rosji prawie w całości położonym za kręgiem polarnym. Powierzchnia półwyspu jest bardzo urozmaicona i obfituje w góry, płaskowyże, wąwozy i tarasy. Ta surowa ziemia kryje w swym wnętrzu liczne skarby, których obecności trudno byłoby oczekiwać po mokradłach i bagnach subarktycznej tundry. Pod względem różnorodności bogactw mineralnych Półwysep Kolski nie posiada analogii na całym świecie. Występuje tu około 1000 minerałów czyli prawie 1/3 wszystkich znanych na Ziemi. Aż 150 z nich nie spotyka się nigdzie indziej na naszym globie! Złoża rud apatytowo-nefelinowych, niektórych metali kolorowych i ziem rzadkich oraz wielu kamieni należą do najbogatszych w świecie. Z nich największe znaczenie gospodarcze posiadają apatyty.

Apatyt (wzór empiryczny Ca5(PO4)3(OH, F, Cl)) jest minerałem z grupy fosforanów o rozmaitych odcieniach: zielonawym, błękitnym, żółto-zielonym lub różowym. Nazwa jego (pochodząca z języka greckiego) wynika z różnych postaci, wskutek tego często mylono go z innymi minerałami np. berylem lub turmalinem. Zawiera głównie dwa tlenki: CaO (53-56%) i Р2O5 (41%) oraz domieszki rozmaitych metali. W skałach osadowych powszechnie występują fosforyty - minerały zawierające apatyty. Przemysłowe zasoby apatytu należą do rzadkości. Największe złoża świata skupione są na Półwyspie Kolskim, inne mniejsze zasoby stwierdzono nad Bajkałem, w Ameryce Płd., Meksyku, USA, RPA i Skandynawii. Apatyt stanowi surowiec do produkcji nawozów fosforowych, samego fosforu i jego kwasu. Znalazł zastosowanie w metalurgii żelaza i metali kolorowych, ceramice i szklarstwie. Z uwagi na niewysoką twardość rzadko wykorzystują go jubilerzy. Jego kryształy są natomiast cenione przez kolekcjonerów; największy z napotkanych okazów ważył 147 karatów. 

Więcej...

01/2016 Komentarze (0)

Apanet w USA

27-01-2016

Apanet Green System, wchodzący w skład wrocławskiej grupy kapitałowej Apanet, wzmacnia współpracę z amerykańskim partnerem biznesowym. Na podstawie podpisanego listu intencyjnego z SunView LED, spółka wdroży system sterowania oświetleniem w Stanach Zjednoczonych w nowym dla spółki segmencie rynku oświetlenia wewnętrznego. 

- Przedsięwzięcie jest elementem szerszej współpracy z SunView LED, która obejmuje m.in. opracowanie nowych rozwiązań optymalizujących zużycie energii wewnątrz budynków - tłumaczy Piotr Leszczyński, prezes Apanetu. - Dotychczas zrealizowane projekty dotyczyły oświetlenia zewnętrznego, natomiast list intencyjny zakłada modernizację systemu oświetlenia na terenie centrum dystrybucyjnego dużego producenta odzieży, w Henderson w Stanach Zjednoczonych. Projekt przewiduje przeniesienie naszych rozwiązań do opraw oświetleniowych produkowanych przez SunView LED oraz zaprojektowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem przy ich wykorzystaniu - dodaje Leszczyński.

Zarząd we wrześniu 2015 roku informował o współpracy zawartej z partnerem biznesowym. Warto przypomnieć, że w kilka miesięcy później spółki wraz z 2 amerykańskimi wspólnikami: Ledlighting LLC oraz Jongkong Sunview Lighting Limited powołały do życia spółkę celową - Smart Lighting Systems, której zadaniem jest m.in. wsparcie marketingowe oraz dystrybucja produktów Apanet na terenie USA.

Dotychczas flagowym kontraktem zrealizowanym przez wrocławską grupę kapitałową było zaprojektowanie i wdrożenie autorskiego inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym w Bydgoszczy.

Więcej...

01/2016 Komentarze (0)

Znajomość niewystarczająca… Środki na innowacje

26-01-2016

94 proc. firm, które wzięły udział w badaniu na potrzeby raportu EFL „Innowacje w MŚP. Pod lupą" angażuje w innowacje środki własne. Przedsiębiorcy sięgają po zewnętrzne źródła finansowania, jednak ich znajomość programów wsparcia innowacyjności pozostaje niewystarczająca.

Z badania „Innowacje w MŚP. Pod lupą", które objęło firmy mikro-, małe i średnie, wynika, że 94 proc. podmiotów inwestuje w innowacje własne środki. Przy czym firmy, które skorzystały z tej formy finansowania, w 64,3 proc. wskazują, że ponad 51 proc. wartości wydatków pokryły swoimi zasobami. 29,5 proc. zaangażowało swoje środki w 21 - 50 proc. wartości inwestycji, a 6,2 proc. badanych do 20 proc. wartości wydatków pokryło ze środków własnych.

MŚP nie unikają też sięgania po zewnętrzne źródła finansowania. Najbardziej popularne są dotacje unijne, z których skorzystała co czwarta badana firma. W przypadku tych środków 45,9 proc. podmiotów podaje, że pokryły one ponad 51 proc. wartości wszystkich wydatków na ten cel. Najczęściej sięgały po dotacje firmy średnie.

Istotnymi źródłami finansowania innowacji w firmie są także zarówno kredyt (14,5 proc.), jak i leasing (8,3 proc.). W obu tych źródłach ponad 65 proc. firm pokryło co najmniej 21 proc. wartości inwestycji o charakterze innowacyjnym.

Kiedyś rozwój działalności innowacyjnej finansowaliśmy wyłącznie ze środków własnych. Natomiast od paru lat korzystamy z projektów unijnych. Wnioski były napisane przez firmę zewnętrzną, z którą współpracujemy. Niektóre projekty były „bronione" w Warszawie. I dostaliśmy finansowanie - powiedział Jarosław Kępaprezes firmy CIMAT Sp. z o.o.

Więcej...

01/2016 Komentarze (0)

Stron 1 z 4 Ostatnie »
05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: