Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Luty 2016

Opole 30 proc. zaawansowania

26-02-2016

Poziom zaawansowania budowy dwóch nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole, flagowej inwestycji PGE Polskiej Grupy Energetycznej i największej inwestycji przemysłowej w Polsce po 1989 roku, przekroczył 30 proc. Prace trwają nieprzerwanie, czego efektem jest finalizowany etap wznoszenia imponujących rozmiarów chłodni kominowej, która osiągnęła już wysokość 183,5 m, z docelowych 185,1 m. 4 stycznia, czyli miesiąc przed planowanym terminem, zamontowany został również pierwszy słup głównej konstrukcji nośnej kotła bloku nr 6.

Prace związane z budową płaszcza chłodni kominowej dla bloku nr 5 rozpoczęły się 1 czerwca 2015 r. Powłokę chłodni tworzy 119 pierścieni, z których każdy ma 1,5 m wysokości, jeden pierścień uzupełniający o wysokości 0,45 m oraz pierścień końcowy z koroną usztywniającą o wysokości 1,6 m. Powłoka płaszcza chłodni posiada 100 zbrojonych żeber wiatrowych. Docelową wysokość 185,1 m - czyli mniej więcej tyle, ile mierzy Pałac Kultury i Nauki w Warszawie bez iglicy - chłodnia kominowa bloku nr 5 osiągnie na przełomie stycznia i lutego 2016 r.

Inwestycja w Opolu przyczyni się do podniesienia wartości Grupy Kapitałowej PGE, a już dziś wpływa pozytywnie na rozwój regionu. Obecnie przy budowie bloków zatrudnionych jest ponad 2 tys. osób, a niemal 80 proc. zamówień realizowanych jest przez polskie firmy. Kończymy właśnie kolejny kluczowy etap realizacji projektu, tym samym budowa bloków zrealizowana została już w niemalże jednej trzeciej. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a niektóre z nich wyprzedzają nawet ustalony harmonogramem termin - mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Więcej...

02/2016 Komentarze (0)

Modernizacja w Turowie

23-02-2016

Alstom Power zmodernizuje generatory bloków nr 1-3 Elektrowni Turów. Kontrakt o wartości nieco ponad 32 mln zł netto jest częścią kompleksowej modernizacji trzech bloków turoszowskiej elektrowni. 
Modernizacja generatorów obejmie m.in. wykonanie całości prac projektowo-dokumentacyjnych, wykonawstwo prac na obiekcie, próby funkcjonalne i rozruch urządzeń w ramach współudziału w rozruchu modernizowanych bloków. 

Umowa na modernizację generatorów jest kolejnym podpisanym kontraktem w ramach kompleksowej modernizacji trzech bloków Elektrowni Turów. Podpisane już zostały m.in. umowy na modernizację turbin i kotłów. Rozstrzygnięte zostały postępowania na modernizację systemów sterowania i nadzoru wraz z układami elektrycznymi i AKPiA oraz elektrofiltrów. Trwa postępowanie na modernizację chłodni kominowych. Podpisanie wszystkich kontraktów planowane jest do końca I kwartału 2016 roku.

Celem projektu kompleksowej modernizacji bloków 1-3 Elektrowni Turów jest optymalne wykorzystanie jednostek wytwórczych, dostosowanie ich do przyszłych wymogów ochrony środowiska oraz zwiększenie ich żywotności o minimum 20 lat. Dodatkowo w ramach zadania zwiększona zostanie moc jednostek z 235 do 250 MWe oraz podniesiona ich sprawność.
Prowadzony projekt modernizacji jednostek w Elektrowni Turów jest niezwykle istotny dla całego kompleksu energetycznego i społeczności lokalnej. Wydłużenie żywotności podstawowych urządzeń bloków o około 150 tys. godzin pozwoli na wykorzystanie zasobów węgla brunatnego z turoszowskiej kopalni i tym samym utrzymanie miejsc pracy - mówi Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Więcej...

02/2016 Komentarze (0)

Co czeka sektor gazu i ropy w 2016 roku?

16-02-2016

Analitycy nie są zgodni, co do rozwoju sytuacji na światowym rynku gazu i ropy w 2016 roku. Prognozy cen za baryłkę ropy oscylują od 20 do 100 USD.

Według amerykańskiej Energy Information Administration, światowa produkcja ropy naftowej i gazu ziemnego, w tym kondensatu, wzrosła o 15,7% w okresie dziewięciu lat do roku 2005. Natomiast w okresie dziewięciu lat od 2005 do 2014 roku produkcja wzrosła jedynie o 5,3%, pomimo rekordowo wysokich cen i dużych inwestycji. Teraz, w dobie kryzysu i wojny cenowej, trudno prognozować duży wzrost produkcji.
2015 rok przyniósł wiele nieoczekiwanych zdarzeń, z których większość, niestety, doprowadziła do destabilizacji sytuacji na świecie. Szczególnie dużo działo się w sektorze ropy i gazu.. Ceny ropy spadły o 34 procent w 2015 roku, co było wynikiem dłuższej globalnej nadpodaży, spowolnienia gospodarki energochłonnych Chin oraz rywalizacji głównych graczy światowych. Ceny spadały, jak nigdy wcześniej, ale potentaci nie zdecydowali się na zmniejszenie produkcji ropy i gazu.

40-60 USD za baryłkę
Większość ekspertów przewiduje ceny ropy w 2016 roku na poziomie - rzędu 40-60 USD za baryłkę. Na przykład, międzynarodowa agencja ratingowa Moody w połowie grudnia 2015 roku opublikowała prognozę na rok 2016, zgodnie z którą cena baryłki będzie na poziomie 43 USD. Jednakże jest ona 10 USD mniejsza niż w poprzednia prognoza agencji. Oczekiwania cena została obniżona ze względu na fakt, że poziom produkcji ropy jest znacznie wyższy niż zużycie (według różnych szacunków, podaż na rynku światowym przekracza popyt o 1,5-2 milionów baryłek dziennie - "Times ").

Więcej...

02/2016 Komentarze (0)

Biomasa w energetyce

12-02-2016

Biomasa, w tym głównie drewno była podstawowym paliwem w epoce preindustrialnej (przed 1850 r.) służącym do zaspokajania potrzeb związanych 

z ogrzewaniem pomieszczeń, podgrzewaniem wody czy przygotowywaniem potraw. Węgiel drzewny wykorzystywano w metalurgii i kuziennictwie. Zapotrzebowanie na energię było wówczas stosunkowo niewielkie i do jego zaspokojenia wystarczającym były zasoby dostępnej biomasy. Zastosowanie maszyny parowej, zastąpienie manufaktur produkcją przemysłową, a następnie wynalezienie silników spalinowych, spowodowało coraz większe zapotrzebowanie na paliwa. Odkrycie w tym czasie możliwości wykorzystania paliw kopalnych, które charakteryzowały się wyższą wartość opałową, łatwiejszym magazynowaniem 
i transportem, ograniczyło stosowanie drewna. Ciągle postępujący rozwój cywilizacji stał się przyczyną rosnącego zapotrzebowania na energię i surowce. 
Z roku na rok zwiększa się wydobycie kopalin w tym paliw kopalnych. Niestety zasoby tych paliw są ograniczone i pomimo odkrywania coraz to nowych złóż niewątpliwie kiedyś się wyczerpią. Według szacunków najszybciej nastąpi wyczerpanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, a w dalszej perspektywie węgla. Ponadto spalanie na niespotykaną w przeszłości skalę paliw kopalnych jest przyczyną emitowania do atmosfery dwutlenku węgla (CO2), który jest gazem cieplarnianym i przez część naukowców jest uważany za jedną z przyczyn zmian klimatycznych.

Wyczerpywanie złóż paliw kopalnych oraz konieczność sięgania po te trud

Więcej...

02/2016 Komentarze (0)

Stron 1 z 3 Ostatnie »
05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: