Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Marzec 2016

Kształtowanie przestrzeni krajobrazowej a rozwój odnawialnych źródeł energii

31-03-2016

Rok 2015 to niezwykle intensywny legislacyjnie okres dla polityki krajobrazowej oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii. W tym roku przyjęto bowiem istotne akty prawne dla obu wspomnianych zagadnień. Pierwszym z nich jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (dalej ustawa krajobrazowa), a drugim ustawa z dnia 20 lutego 2015 r o odnawialnych źródłach energii.

Bezpośrednim pretekstem do podjęcia prac nad ustawa krajobrazową było podpisanie przez Polskę Europejskiej Konwencji Krajobrazowej z dnia 20 października 2000 r. (dalej konwencja krajobrazowa). Polska jako strona konwencji zobowiązała się zgodnie z art. 5 i 6 tej umowy do podjęcia szeregu działań na rzecz ochrony krajobrazu. Tym niemniej, pomimo ratyfikowania konwencji krajobrazowej już 27 września 2004 roku, polskie działania odnoszące się bezpośrednio do ochrony krajobrazu opierały się głównie na tworzeniu dokumentów programowych. Natomiast, regulacja ochrony krajobrazu była na tyle szczątkowa, iż nie tworzyła spójnej całości. Dość powiedzieć, iż polski ustawodawca posługując się w szeregu aktów prawnych pojęciem krajobraz lub terminami z nim powiązanymi, nie zdefiniował tego pojęcia.

Właściwe prace nad całościowym podejściem do ochrony krajobrazu, rozpoczęły się dopiero wraz z przygotowywaniem prezydenckiego projektu ustawy krajobrazowej. Sam projekt stanowił przedmiot licznych analiz i kontrowersji. W jego pierwotnej wersji zakładano m.in. wprowadzenie nowego rodzaju aktu prawa miejscowego (tzw. urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu) oraz dominant krajobrazowych. Obie te instytucje stały się przedmiotem krytyki wyrażanej w szczególności w trakcie konsultacji społecznych. U podstaw ich negatywnej oceny legła m.in. obawa o to, iż mogą stanowić instrumenty blokujące rozwój odnawialnych źródeł energii, a w szczególności energetyki wiatrowej.

Ostateczna wersja ustawy krajobrazowej została okrojona i ograniczyła się de facto do wprowadzenia instytucji ograniczających rozmieszczanie reklam, a w zakresie mogącym mieć bezpośredni wpływ na rozwój odnawialnych źródeł energii na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie obowiązku uchwalania tzw. audytów krajobrazowych oraz zmiany związane z instytucją ocen oddziaływania na środowiska. 

Więcej...

03/2016 Komentarze (0)

Więcej przejrzystości!

28-03-2016

Czy granica „elastyczności” dostosowania się polskiego rynku OZE i polskich prosumentów do złego prawa została już osiągnięta?

Instytut Energetyki Odnawialnej apeluje do rządu w sprawie większej przejrzystości prac nad Ustawą OZE i szerszej perspektywy kształtowania regulacji w obszarze energetyki

 Minął ponad miesiąc od nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (Ustawy OZE). Nadal jednak nie wiadomo co dalej z energetyką odnawialną. Po wyjątkowo szybkim i przeprowadzonym bez szans na konsultacje procesie legislacyjnym, 31 grudnia 2015 roku weszła w życie pierwsza nowelizacja. Zasadniczą zmianą jaką wprowadza jest przesunięcie wejścia w życie rozdziału 4 Ustawy o pół roku (10 miesięczne vacatio legis dotyczące instrumentów wsparcia zostało przedłużone o kolejne 6 miesięcy). Rozdział ten jest kluczowy dla dalszego rozwoju sektora OZE w Polsce, obejmuje bowiem system wsparcia, w tym nowe mechanizmy (aukcje, system FiT dla mikroinstalacji). Obecny system wsparcia w formie świadectw pochodzenia energii z OZE obowiązuje od 2005 roku, skonstruowany został dla potrzeb wdrożenia poprzedniej dyrektywy o promocji OZE (2001/77/WE) i znajduje się od prawie 5 lat w głębokim kryzysie. 

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO), działając na rynku OZE od 2001 roku i monitorując jego funkcjonowanie, dostrzega wady Ustawy OZE uchwalonej w lutym ub. roku, min.

·   brak jasnego celu regulacji (nie wiadomo czy chodzi o rozwój OZE, czy zatrzymanie rozwoju)

·   brak przejrzystości (zbyt szeroki zakres możliwego wypaczenia systemu wspierania OZE na etapie rozporządzeń wykonawczych)

Więcej...

03/2016 Komentarze (0)

Sprawność bloków nadkrytycznych a ekspansja niestabilnych źródeł energii

23-03-2016

Mateusz Głogowski - Ekspert ds. Nowych Technologii Energetycznych w Departamencie Energetyki Ministerstwa Energii 

Konieczność ograniczenia emisji dwutlenku węgla w Polsce to nie tylko wyzwanie dla istniejących elektrowni węglowych, ale również kwestia podjęcia zdecydowanych decyzji inwestycyjnych w sprawie budowy nowych bloków wytwórczych, które opalane węglem kamiennym czy brunatnym, są dziś bezdyskusyjnie potrzebne w systemie – nie tylko ze względu na prognozowane wyłączenia starych bloków, ale również z uwagi na problematykę sektora górniczego. Wydawałoby się, że z pomocą mogą przyjść tzw. Czyste Technologie Węglowe (ang. Clean Coal Technologies), które notabene szczególnie mocno promowane są przez Komisję Europejską. 

Zachowanie sprawności bloków nadkrytycznych 

Pod parasolem pojęcia Czystych Technologii Węglowych (dalej: CTW) znajdują się takie technologie jak: technologia CCS/CCUS (wychwytu, transportu i składowania dwutlenku węgla, bądź wychwytu i jego utylizacji), technologie zgazowania, np. IGCC (Integrated Gasification Combine Cycle), czy inne technologie zmniejszające emisję CO2, np. poprzez wzrost sprawności procesu spalania – nadkrytyczne i ultranadkrytyczne siłownie parowe. Co do tych ostatnich, to mają one szczególne znaczenie dla polskiego biznesu energetycznego, ponieważ są to w pełni sprawdzone technologie, które z powodzeniem stosowane są w elektrowniach na całym świecie, a ich koszt jest znacząco niższy od niedojrzałych jeszcze technologii IGCC czy wyposażonych w CCS. Niemniej jednak, w kontekście prowadzonej dziś transformacji energetycznej, przy nieustannie wzrastającym udziale odnawialnych źródeł energii w systemie, możemy zaobserwować dwa zjawiska: po pierwsze, wraz ze wzrostem mocy OZE, dochodzi do redukcji czasu pracy konwencjonalnych bloków węglowych, które nie posiadając – tak jak OZE – przywileju priorytetowego odbioru energii z sieci, zmuszane są często do nagłego regulowania generacji energii elektrycznej (tzw. szarpana charakterystyka pracy – bardzo szkodliwa w eksploatacji bloku), a w niektórych przypadkach wręcz do całkowitego wyłączenia z sieci. 

Więcej...

03/2016 Komentarze (0)

Dane lokowane ekstremalnie

18-03-2016

Nie ma wątpliwości, że jedną z najważniejszych decyzji towarzyszących budowie centrum danych jest wybór lokalizacji. Dostęp do sieci i koszty energii elektrycznej, łączność, bezpieczeństwo, warunki pogodowe i topograficzne, to najważniejsze czynniki. Dlaczego w takim razie ktokolwiek chciałby budować centrum danych w opuszczonej kopalni węgla, głęboko we wnętrzu góry lub na środku pustyni?

Nie jest istotne, czy chodzi o pełnowymiarowe regionalne centra danych, czy konstrukcje prefabrykowane i mikrocentra danych. Nie istnieje środowisko zbyt ekstremalne, aby je budować. - Kopalnie węgla zapewniają ochronę przed żywiołami. Nie trzeba wtedy budować wzmocnionej konstrukcji, przygotowanej na tornada, huragany czy inne rodzaje wyładowań atmosferycznych. Temperatura utrzymuje się na poziomie 10-15 stopni C przez cały rok, a wejście łatwo zabezpieczyć – tłumaczy Mark Hurley, Executive Manager w Schneider Electric.

Opuszczonych kopalni węgla jest mnóstwo i często stanowią one zagrożenie dla środowiska naturalnego. Ich zamknięcie wpływa również na lokalne społeczności, często powodując bezrobocie. Dlatego nadanie kopalni drugiego życia poprzez lokalizację centrum danych jest dla wszystkich bardzo korzystne. 

Wyzwania i korzyści

Umiejscowienie centrum danych w miejscu, jakim jest nieczynna kopalnia węgla, niesie ze sobą pewne trudności. – Niektóre urządzenia, na przykład generatory, muszą zostać umieszczone na zewnątrz, żeby uniknąć niebezpiecznych emisji. To samo dotyczy centrów danych umieszczonych w głębi gór. W skale trzeba wywiercić przewody wentylacyjne – dodaje Mark Hurley.

Więcej...

03/2016 Komentarze (0)

Stron 1 z 2
05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: