Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Wrzesień 2016

Zmiany dla większej efektywności energetycznej

30-09-2016

Nowa ustawa o efektywności energetycznej wprowadza szereg zmian dla podmiotów sprzedających energię odbiorcom końcowym, dużych przedsiębiorstw oraz podmiotów publicznych. Przepisy, które wchodzą w życie 1 października br., mają zachęcać do wprowadzania najwyższych standardów efektywności energetycznej.

Ustawa wdraża do polskiego systemu prawnego regulacje Unii Europejskiej. Celem przepisów jest wpłynięcie na podmioty, aby podejmowały one działania zwiększające efektywność energetyczną. Wśród nowych regulacji znalazły się między innymi zmiany w przyznawaniu białych certyfikatów oraz obowiązkowe audyty energetyczne dla dużych przedsiębiorstw.

Świadectwa efektywności energetycznej, tzw. białe certyfikaty, obowiązują w Polsce od 2013 roku. Potwierdzają one oszczędności energii w ramach proefektywnościowych inwestycji poczynione przez przedsiębiorstwa dostarczające energię odbiorcom końcowym. Nowa ustawa upraszcza zasady przyznawania certyfikatów oraz rozszerza pulę przedsięwzięć, za które można je otrzymać. Zapisy znoszą przetargi, w których Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wybiera przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej. Jak przewidują regulacje, następowało będzie również stopniowe odchodzenie od opłaty zastępczej, którą ponoszą przedsiębiorstwa niewywiązujące   się z zadania uzyskania i umorzenia odpowiedniej ilości świadectw.

Ustawa z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej wprowadza także nowe zadania dla przedsiębiorstw oraz podmiotów publicznych.

Więcej...

09/2016 Komentarze (0)

Prąd z… podwodnych balonów

19-09-2016

 Dla usprawnienia funkcjonowania systemów elektroenergetycznych o zmiennej generacji i poborze mocy stosuje się powszechnie elektrownie szczytowo-pompowe. Służą one do gromadzenia pobranej energii elektrycznej, a następnie oddawania jej do sieci. W porze niskiego zapotrzebowania na moc, nadmiar energii elektrycznej w systemie zostaje wykorzystany do pompowania wody do górnego zbiornika. W czasie zwiększonego popytu woda zostaje wypuszczona z górnego do dolnego zbiornika i przepływając przez turbinę generuje moc elektryczną. Odwracalne turbozespoły działają więc zarówno jako silnik-pompa oraz jako turbina-generator. Uwzględniając ubytek odparowanej wody i straty w maszynach, przy wytwarzaniu elektryczności odzyskuje się jedynie 70 do 85 % energii pobranej na przetłoczenie wody do górnego zbiornika. Stosunkowo niska gęstość energii zawartej w roboczym medium wymaga użycia dużego zbiornika lub dużej różnicy poziomów obu zbiorników. Jedna tona wody podniesiona na wysokość 100 m może wytworzyć 0.272 kWh energii elektrycznej – ta ilość wystarczy do świecenia żarówek o mocy 272 W przez godzinę.

Główne zadanie tych elektrowni to dotrzymywanie bilansu mocy w systemie elektroenergetycznym. Poprawia się ekonomiczność wytwarzania energii, gdyż możliwa jest praca dużych źródeł podstawowych jak elektrownie cieplne i atomowe ze stałym, optymalnym obciążeniem zapewniającym najwyższą sprawność. Eliminuje to zarazem konieczność użycia dodatkowych źródeł włączanych krótkotrwale dla pokrycia zapotrzebowania szczytowego. Siłownie te spełniają także ważne zadanie regulacji częstotliwości z uwagi na szybkość reakcji na nagłe zakłócenia równowagi popytu i generacji. 

Więcej...

09/2016 Komentarze (0)

Wodór z głębi Ziemi

02-09-2016

Piotr Olszowiec na podstawie artykułu S. Siemienowa „Perspektywy energetyki wodorowej”, Elektrik 

Budowa Ziemi

Tradycyjny model budowy Ziemi zakłada zdecydowaną większość związków krzemu i bardzo wysokie temperatury w jądrze złożonym z ciekłych metali. Trudności objaśnienia szeregu zjawisk na gruncie tej teorii doprowadziły do opracowania alternatywnych poglądów. Od 40 lat popularność zyskuje hipoteza, że krzemiany występują jedynie do głębokości 120-150 km, natomiast w metalicznym jądrze rozpuszczone są ogromne ilości wodoru.

Oparty na teorii „wielkiego wybuchu” model rosyjskiego geologa Łarina jest zgodny z dotychczas zgromadzonymi wynikami badań oraz obserwacji geofizycznych i przyrodniczych. Większość wodoru jest skupiona w jądrze Ziemi. Około 200 lat temu gaz ten zaczął intensywnie wydobywać się przez dno oceanów, wulkany i skorupę ziemską. Z tych ostatnich może ulatniać się w trakcie wybuchu nawet 100 km3 wodoru czyli wielokrotnie więcej od rocznego wydobycia gazu ziemnego na świecie. Wodór przemieszcza się z głębi Ziemi w dwóch postaciach: wolnych atomów Н2 i jako związki krzemu. „Odgazowanie” przebiega w ramach aktywności wulkanicznej (np. gazy z wulkanu Etna zawierają 16.5% wodoru) oraz przez przenikanie przez skorupę ziemską. W wielu miejscach ucieczka wodoru jest wykrywana na zdjęciach z kosmosu jako pierścienie wyjałowionej gleby, wymierające lasy, koliste jeziora i błota, osiadanie gruntu, jamy i pieczary krasowe. Procesy te zachodzą we wszystkich częściach świata. W ten sposób teoria Łarina tłumaczy powstawanie gigantycznych lejów (średnicy 4-6 km) na lodzie jeziora Bajkał. 

Więcej...

09/2016 Komentarze (0)

Zniknie jeden z kominów w Łęgu... I EdF z Krakowa?

01-09-2016

Z pejzażu Krakowa już niebawem zniknie - po 42 latach służby – 225-metrowy, niższy komin elektrociepłowni w Łęgu. Wszystkie widoki i panoramy Krakowa trzeba będzie oddać do archiwum i wykonać nowe. Komin przestał być potrzebny, po tym jak w elektrociepłowni uruchomiono instalację odsiarczania spalin wyposażoną w nowy, znacznie niższy komin. Ważący ponad 7 tys. ton 18 na liście najwyższych polskich kominów kolos nie zostanie jednak spektakularnie wysadzony w powietrze, a będzie kruszony od góry przy pomocy mechanicznych szczęk zamontowanych na mikrokoparce umieszczonej na platformie zakotwionej w jego wnętrzu i opuszczanej wraz z postępem robót. Tempo destrukcji to… 2 metry na dobę przy sprzyjających warunkach pogodowych. Średnica zewnętrzna komina u góry to 7,2 m i 13,4 m na dole. Grubość jego ścian to 15 cm na szczycie i 60 cm u podstawy. W środku znajduje się wymurówka wewnętrzna z cegły pełnej czerwonej na zaprawie wapienno-cementowej o grubości 12 cm. Całość stoi na fundamencie w formie kolistej płyty żelbetowej o średnicy 30 metrów i grubości od 1, 3 m na obwodzie do 3,5 m pod samym kominem. O ile stal ze zbrojenia uda się odzyskać i sprzedać w formie złomu do huty, o tyle nie wiadomo jeszcze czy pokruszony beton da się zmielić i przerobić na tzw. wtórne kruszywo czy też z uwagi na trwałe zanieczyszczenia i skażenia trzeba będzie zdeponować na składowisku.

- Wszystko zależeć będzie od wyników badań – stwierdził Lubomir Polansky, właściciel firmy z Czech, która wygrała przetarg na wyburzenie komina. Dość enigmatycznie wypowiada się na temat potencjalnych miejsc składowania gruzu, który pozostanie po kominie. To będzie co najmniej 200 największych dopuszczonych do ruchu po publicznych drogach ciężarówek. Lubomir Polansky wyburzał już 300-metrowe kominy w Czechach i niższy 164-metrowy komin elektrociepłowni Zakładów Azotowych w Puławach. Jeszcze w październiku powinna się pojawić platforma robocza na szczycie komina i winda. Do połowy grudnia powinna zostać wyburzona wewnętrzna wymurówka. Cały komin powinien zniknąć z horyzontu w połowie 2017 roku.

Więcej...

09/2016 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: