Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Styczeń 2019

Rozwój Syberii i Dalekiego Wschodu

28-01-2019

Rosyjski rząd przyjął program rozwoju Dalekiego Wschodu i Syberii, wraz z proponowanymi priorytetami rozwojowymi makroregionu. Ma tu rozwijać się produkcja energii, wydobycie i przetwarzanie surowców mineralnych. 

Priorytetem programu jest też rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, w tym zwiększenie zdolności przewozowych Kolei Transsyberyjskiej i BAM, (spółka "Koleje Rosyjskie" otrzymała z budżetu w latach 2013-2017 - 260 miliardów rubli, zaś modernizacja linii kolejowych ma pochłonąć 918 mld rubli),modernizacja szlaków drogowych: "Cupid", "Lena", "Ussuri", "Kołyma" i "Viluy", podłączenie nowych klasterów przemysłowych do krajowej sieci dróg i linii kolejowych, budowa linii przesyłowych pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Syberii Wschodniej i Dalekiego Wschodu, w tym wzdłuż trasy transsyberyjskiej i BAM, budowa zakładów produkcji energii elektrycznej w odizolowanych ośrodkach Dalekiego Wschodu. 

Koszt programu oceniono na 10,6 bilionów rubli ( 1 USD - ok.31 rubli): z budżetu Federacji Rosyjskiej co roku pójdzie na ten cel po 100 mld rubli rocznie (88% wydatków budżetowych zostanie przeznaczonych na infrastrukturę, 49% - na transport, 19% - na energetykę, 13% - na sprawy społeczne i 7% - wydatki komunalne), a inwestorzy prywatni, banki, fundusze inwestycyjne mają tu zainwestować do 2025 roku łącznie aż 6,5 bilionów rubli. 02.04.2013r., po spotkaniu Komisji Państwowej do rozwoju Dalekiego Wschodu w Jakucku, premier Dmitrij Miedwiediew oświadczył, że dodatkowo na rozwój Dalekiego Wschodu można przeznaczyć część Funduszu Dobrobytu Narodowego, który wynosi obecnie około 2,6 bilionów rubli oraz zainwestować tu środki Funduszu Emerytalnego.

Więcej...

01/2019 Komentarze (0)

Gaz dla Kaliningradu

22-01-2019

Gazprom może stać się jednym z inwestorów strategicznych portu głębinowego w obwodzie kaliningradzkim, choć pieniądze będą pochodzić z federalnego programu docelowego "Rozwój systemu transportowego Rosji" na lata 2010-2015. Budowa ma ruszyć w 2015 roku. W porcie powstanie też terminal do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG). Zakład zbuduje już samodzielnie Gazprom. Inwestycja ma kosztować ok. 200 mln dolarów. 

Zgodnie z planami rządu federalnego, niezamarzające, głębokie porty, mogące przyjmować duże statki, powinny konkurować z portami państw bałtyckich. Kaliningradzki port na półwyspie Balga będzie ponadto zdolny do przyjęcia transportu LNG i regazyfikacji skroplonego gazu. Od 1947 roku, czyli od swojego powstania, gaz do obwodu jest dostarczany tranzytem przez Litwę i Łotwę. Obecnie gaz płynie do obwodu kaliningradzkiego z dwóch rurociągów: Rosja - Białoruś - Litwa - Kaliningrad oraz Rosja - Łotwa - Litwa - Kaliningrad. Według szefa Gazpromu A.Millera, który w ostatnich miesiącach przeprowadzał konsultacje z kierownictwem regionu, „ maksymalną ilość gazu, która będzie niezbędna w najbliższy latach w obwodzie kaliningradzkim, wyniesie 4,6 miliardów metrów sześciennych rocznie. Obecnie, tylko przez Litwę, rocznie płynie do 2,5 mld metrów sześciennych". 

Przypomnijmy, że w 2005 roku do obwodu trafiało zaledwie ok.700 mln m3 gazu. Potrzeby szybko rosną, bo w obwodzie zostało już zweryfikowanych przez władze regionu oraz FR i zatwierdzonych do realizacji 17 projektów inwestycyjnych w zakresie produkcji żywności, rolnictwa, przemysłu stoczniowego, przemysłu motoryzacyjnego. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 55 mld rubli, planuje się utworzyć łącznie 11.600 miejsc pracy. Jak do tego dodamy 20 tysięcy w klasterze samochodowym, to, biorąc pod uwagę, iż obwód liczy zaledwie milion mieszkańców, robi wrażenie. 

Więcej...

01/2019 Komentarze (0)

Magazynowanie energii niezbędne dla dalszego rozwoju polskiej energetyki

10-01-2019

Polska jest pod coraz większą presją UE związaną z realizacją celów dotyczących OZE w finalnej konsumpcji energii. Do 2020 r. powinien on wynieść 15%. Tymczasem w naszym kraju odsetek ten wciąż oscyluje na poziomie ok. 12%. W przyspieszeniu procesu transformacji polskiej energetyki kluczowego znaczenia nabiera utworzenie sektora magazynowania energii, umożliwiającego płynną integrację tradycyjnych i odnawialnych źródeł zasilania sieci.

Planowane przez rząd zmiany w prawie energetycznym to pierwszy krok w dobrą stronę - oceniają eksperci Europejskiego Instytutu Miedzi.

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne została opracowana w Ministerstwie Energii i skierowana do konsultacji społecznych. Termin na zgłaszanie uwag upływa 9 listopada br. Zgodnie z założeniami przyjętymi przez resort, projekt ma na celu ułatwienie dalszego rozwoju nowoczesnej energetyki w Polsce, w tym sektora OZE, poprzez stworzenie jasnych ram dla funkcjonowania rynku magazynowania energii.

- Ewolucja polskiej gospodarki w kierunku gospodarki niskoemisyjnej nie będzie możliwa bez zapewnienia odpowiedniej elastyczności systemu energetycznego, pozwalającej na uniezależnienie procesu wytwarzania energii od jej zużycia. Będzie to miało kluczowe znaczenie, gdy krajowy system elektroenergetyczny zostanie zdominowany przez OZE o zmiennej wydajności. Dostosowywanie ilości produkowanej energii do przewidywanego zapotrzebowania będzie wówczas niemożliwe. Brakującą moc lub jej gromadzenie w przypadku nadprodukcji będą mogły zapewnić jedynie magazyny energii - komentuje Michał Ramczykowski, Prezes Zarządu Europejskiego Instytutu Miedzi.

Więcej...

01/2019 Komentarze (0)

Generali żegna się z węglem

04-01-2019

Generali, jeden z gigantów ubezpieczeniowych, ogłosił przyjęcie nowej polityki, która wykluczy ubezpieczenia dla nowych kopalni i elektrowni węglowych oraz dla nowych klientów o znaczącym (powyżej 30 proc.) udziale węgla w produkcji energii lub generowanych przychodach. To kolejna firma ubezpieczeniowa, która powoli żegna się z węglem w ramach światowego trendu odchodzenia od finansowania oraz ubezpieczania projektów i firm związanych z paliwami kopalnymi.

Rezygnując z ubezpieczania inwestycji węglowych Generali wspiera wysiłki na rzecz powstrzymania katastrofy klimatycznej, poprawy jakości powietrza i zmniejszenia liczby przedwczesnych zgonów na skutek działania elektrowni węglowych, która w samej tylko Europie sięga 23 tys. rocznie [1]. Organizacje pozarządowe, między innymi Greenpeace, Fundacja "Rozwój TAK - Odkrywki NIE", Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i Akcja Demokracja, apelują do pozostałych ubezpieczycieli o zaostrzenie kryteriów w zakresie ubezpieczania aktywów węglowych i rezygnację z ubezpieczania i inwestowania w przedsięwzięcia i spółki węglowe.

Eksperci z Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) nie pozostawiają wątpliwości, że uniknięcie katastrofy klimatycznej wymaga zmniejszenia zużycia węgla na świecie o dwie trzecie do 2030 roku, a do połowy wieku - zupełnego zrezygnowania z jego spalania w procesie produkcji energii elektrycznej. Wprowadzenie nowej polityki przez Generali to krok w dobrym kierunku.

Więcej...

01/2019 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: