Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Październik 2019

Teraz u nas najdrożej w UE, a jak w przyszłości?

23-10-2019

PSPA złożyło do Ministerstwa Energii projekt rozporządzenia a w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Ma on na celu utworzenie specjalnej E-taryfy dla elektromobilności, a w konsekwencji zniesienie poważnej bariery dla rozwoju zeroemisyjnego transportu w Polsce, jaką dzisiaj stanowią wysokie opłaty dystrybucyjne stałe, dotkliwie obciążające operatorów infrastruktury ładowania.

Złożony do Ministerstwa Energii projekt rozporządzenia został przygotowany przez PSPA we współpracy z partnerami organizacji. PSPA przeprowadziło szerokie konsultacje branżowe projektu z kluczowymi podmiotami polskiego sektora elektromobilności, zaangażowanymi w budowę infrastruktury ładowania (80 proc. ogólnodostępnych punktów ładowania w Polsce należy do przedsiębiorstw zrzeszonych w PSPA). Koncepcja była także prezentowana na rządowym Komitecie Sterującym Programu Elektromobilność oraz na spotkaniu branżowym w Brukseli, zorganizowanym przez The European Association for Electromobility (AVERE).

Zdaniem PSPA, aby przyspieszyć wzrost sektora zrównoważonego transportu, konieczne jest wprowadzenie zmian do polskiego porządku prawnego. Obecnie liczba pojazdów elektrycznych w Polsce utrzymuje się na niskim poziomie. Według Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PSPA oraz PZPM, pod koniec kwietnia 2019 r. po polskich drogach jeździło 5 641 samochodów całkowicie elektrycznych oraz hybryd typu plug-in. 

Więcej...

10/2019 Komentarze (0)

Zrównoważony trwały rozwój jako koncepcja normatywna

11-10-2019

Ludzie zawsze marzyli o tym, aby żyć w mądrze urządzonym i szczęśliwym świecie. Od czasów filozofii greckiej i platońskiego pytania o państwo idealne, w teoretycznym myśleniu o społeczeństwie zawsze było miejsce na różnorodne wizje i opisy „lepszego" i „bardziej sprawiedliwego" świata. Dlatego też, nauki społeczne są głęboko przesiąknięte normatywnymi koncepcjami „jak być powinno", „jak mogłoby być", a wielu badaczy nie tylko interesuje się „tym, co jest" (wyjaśniając zjawiska społeczne), ale także tym, „jak poprawić istniejący stan rzeczy" (interpretując i wartościując opisane fakty społeczne). Dzieje się tak dlatego, że refleksji nad człowiekiem i społeczeństwem towarzyszy nie tylko dążenie do poznania otaczającej nas rzeczywistości, ale także tworzenie wizji pożądanych stanów rzeczy. Różnorodne idee i utopie, dotyczące najlepszych sposobów organizacji naszego życia, będą nam towarzyszyć, gdyż wciąż będą istnieć ludzie, którym okażą się one potrzebne, bo nie zgodzą się oni na zastaną rzeczywistość, ludzie, którzy mają potrzebę i wizję innego życia. Ludzie ci tworzą wizję przyszłych światów czy choćby wyobrażenia o nich. Tworzą scenariusze na przyszłość i utopie, które wyrastają ze świadomości głębokiego rozdźwięku między ideałem i powinnością, a stanem faktycznym. Ludzie, myśląc utopijnie, artykułują w ten sposób swoje marzenia i aspiracje, podzielane wartości i ideały, swoje obawy i krytykę, swoje lęki. Jednocześnie jest to szukanie „lepszych wyjść", „lepszych perspektyw", „zbliżania się do ideału". Utopijne pomysły przynoszą czasem wielkie reorganizacje, zmieniają perspektywę poznawczą i prowadzą do nowych rozwiązań praktycznych.

Współczesne czasy prowokują do tworzenia różnorodnych wizji i scenariuszy przyszłości. Dzieje się tak dlatego, ze różnorodnych utopistów i wizjonerów wydawały przede wszystkim społeczeństwa w stanie kryzysu i zamętu, zwątpienia i niepewności. 

Więcej...

10/2019 Komentarze (0)

Milion, trylion aut elektrycznych?

03-10-2019

4 proc. badanych firm planuje zakup auta elektrycznego, a 6 proc. - hybrydy. Leasing Index potwierdza, że na rynku brakuje narzędzi, które wspierałyby rozwój elektromobilności. 41 proc. małych przedsiębiorstw zainteresowanych zakupem ekologicznego sprzętu lub pojazdu stwierdza, że prawdopodobnie skorzystałabyz leasingu. Zdecydowanie takie prawdopodobieństwo określa 22 proc. firm zamierzających dokonać zakupu ekologicznego sprzętu lub pojazdu.

Wyniki badań prowadzonych w oparciu o deklaracje konsumentów pokazują, że popyt na „elektryki" jest i rośnie. Aż 17 proc. Polaków rozważa zakup takiego samochodu w ciągu najbliższych trzech lat - wynika z raportu „Barometr Elektromobilności 2018" opublikowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA). To o blisko 5 p. proc. więcej niż w 2017 roku. Skąd różnica w deklaracjach?

Wniosek jest prosty - chcielibyśmy jeździć autami elektrycznymi, ale w firmach, które nie mogą kierować się emocjami, a dbałością o swój rozwój - jest to wciąż za drogie. Wyniki badań PSPA wskazują, że na popularyzację elektromobilności wpłynąłby spadek cen o ok. 35-48 proc. - mówi Tomasz Jąder, Prezes Zarządu Santander Leasing. - To nierealne: produkcja takich aut stałaby się bowiem nieopłacalna. 

Największy wpływ na popularyzację elektromobilności mają rządy. 

Więcej...

10/2019 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: